Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ОГЭ / ГИА / ДПА
 3. ОГЭ / ГИА / ДПА по украинскому языку
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания в начальной школе
 5. Украинский язык
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Славянское языкознание
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Украинский язык как иностранный
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на украинском языке
 1. Вненаучные способы познания
 2. Религиозная литература
 3. Христианство
 4. Библейские тексты
 5. Библейские тексты на украинском языке
 1. Периодические издания
 2. На украинском языке
 1. Прикладная литература
 2. Литература для детей и родителей
 3. Книги для детей
 4. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Детективы и боевики
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Зарубежная художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Исторический роман
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Казахская художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Комиксы
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Русская художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Украинская художественная литература
 1. Художественная литература
 2. Украинская художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Фантастика
 3. На украинском языке

Автореферат дисертації Антропонімія Уманщини XVII - XXI ст

Дисертация
 • формат doc
 • размер 286 КБ
 • добавлен 01 марта 2011 г.
Роботу виконано на кафедрі української мови Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Міністерство освіти і науки України.

Азарова Л.Є., П’яст Н.Й., Радомська Л.А. Українська мова. Складні вживання (найновіші рекомендації)

 • формат pdf
 • размер 626,86 КБ
 • добавлен 13 октября 2012 г.
Навчальний посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 90 с. Посібник містить рекомендації щодо типових мовленнєвих помилок, суперечливих та складних проблем морфології і синтаксису сучасної української літературної мови. Подано систему вправ, практичних рекомендацій, виконання яких допомагає уникнути помилок у писемному й усному мовленні та сприятиме засвоєнню нових рекомендацій щодо правильного вживання закінчень іменників у формі кличного відмінка, де...

Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика

Статья
 • формат pdf
 • размер 2.7 МБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
Вісімнадцятий випуск. У збірнику наукових праць аналізуються перспективні питання української синхронічної та діахронічної лінгвістики. Наукові праці розраховано на фахівців спеціальних філологічних, філософських, історичних дисциплін, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів України. In the collected stories, the perspective questions of Ukrainian synchronic and diachronic linguistics are analysed. For experts in special phi...

Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практка

Статья
 • формат pdf
 • размер 3.68 МБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
Дев"ятнадцятий випуск. У збірнику наукових праць аналізуються перспективні питання української синхронічної та діахронічної лінгвістики. Наукові праці розраховано на фахівців спеціальних філологічних, філософських, історичних дисциплін, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів України. In the collected stories, the perspective questions of Ukrainian synchronic and diachronic linguistics are analysed. For experts in special ph...

Амбіцька А.С. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни Українська мова

Практикум
 • формат pdf
 • размер 298,31 КБ
 • добавлен 31 октября 2013 г.
Навчальне видання/ – Кременчук: КІ ДУЕП, 2010. – 28 с. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Українська мова» галузі знань: 0203 – «Гуманітарні науки» 0305 – «Економіка та підприємництво» Опис предмету навчальної дисципліни. Мета і завдання навчальної дисципліни «Українська мова». Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями та темами. Орієнтовна структура залікових кредитів дисц...

Амбіцька А.С. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни Українська мова

Практикум
 • формат pdf
 • размер 323,25 КБ
 • добавлен 07 ноября 2013 г.
Навчальне видання/ – Кременчук: КІ ДУЕП, 2010. – 32 с. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Українська мова» галузі знань: 0305 – «Економіка та підприємництво». Опис предмету навчальної дисципліни. Мета і завдання навчальної дисципліни «Українська мова». Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями та темами. Орієнтовна структура залікових кредитів дисципліни. Методичні вказівки...

Андріянова Ольга Ярославівна. Військово-морська термінологія української мови: етапи формування та семантика

Дисертация
 • формат doc
 • размер 62,88 КБ
 • добавлен 04 сентября 2014 г.
Автореферат дисертації. Київ, 2011, 43 с. Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній уперше в українському мовознавстві виокремлено нову терміносистему, в якій здійснено комплексний аналіз української військово-морської термінології на основі широкої джерельної та документальної бази; виявлено періоди розвитку й узагальнено відомі раніше спостереження на різних етапах її формування з огляду на історичні чинники; виділено лекси...

Архангельская А.М., Левченко Е.П., Мокиенко В.М. Украинский язык: Учебное пособие по развитию речи

 • формат audio, pdf
 • размер 248,94 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
СПб.: КАРО, 2013. — 336 с. Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов, изучающих украинский язык в университетах, а также для всех граждан России и СНГ, желающих изучить украинский язык или усовершенствовать уже имеющиеся знания. Книга состоит из трех разделов. В первом в форме таблиц и комментариев к ним приводятся основные сведения по грамматике украинского языка, во второй раздел включены 11 уроков, каждый из которых посвящен как...

Бєлєнькова Н. Російські прислів'я та приказки з українськими відповідниками

 • формат pdf
 • размер 893.58 КБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
Це інтерактивна версія відомої книжки Беленькова Н. «Російські прислів'я та приказки з українськими відповідниками». Словник містить більше шестисот найпопулярніших російських прислів'їв та приказок. До кожної з них подано по кілька українських відповідників. Словник розрахований на письменників, перекладачів, учителів, студентів, журналістів та інших. Оцініть зручність лінків для приємної роботи… Обробка: Terletsky N.

Білоусенко П.І., Бойко Л.П. та ін. Сучасна українська мова: навчально-методичний посібник до державного екзамену для студентів філологічного факультету спеціальності Українська мова та література

 • формат doc
 • размер 119,04 КБ
 • добавлен 18 апреля 2015 г.
Сучасна українська мова: навчально-методичний посібник до державного екзамену для студентів філологічного факультету спеціальності «Українська мова та література» / Укл. П.І.Білоусенко, Л.П.Бойко, Л.П.Денисенко, Н.О.Зубець, Л.І.Кучеренко, С.В.Сабліна, Л.М.Стовбур, Т.Г.Шевченко. - Запоріжжя, 2007. - 70 с. У посібнику викладено основні вимоги до відповіді студентів на державному екзамені з сучасної української літературної мови, подаються методичні...

Багатоаспектний характер речення

Реферат
 • формат doc
 • размер 51,83 КБ
 • добавлен 08 апреля 2015 г.
СНУ ім. Лесі Українки, Луцьк, 2015. - 29 с. Зміст. Вступ. Речення як номінативно-комунікативна категорія. Основні ознаки речення. Проблема дефініції. Синтаксичні категорії речення. Синтаксично нечленовані речення. Висновки. Список використаної літератури.

Багмут Й. (отв.ред.) Мовознавство на Україні за п’ятдесят років

 • формат djvu
 • размер 11,81 МБ
 • добавлен 06 февраля 2017 г.
К.: Наукова думка, 1967. — 454 с. Колективна монографія «Мовознавство на Україні за п’ятдесят років», написана науковими співробітниками Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР, підсумовує дослідження з різних галузей лінгвістичної науки за радянської доби. У ній висвітлюються історія мовознавства в Україні, дослідження з українського, російського, слов'янського, романо-германського та класичного мовознавства, методології, структурно-мат...

Бевзенко С.П., Литвин Л.П., Семеренко Г.В. Сучасна українська мова: Синтаксис

 • формат pdf
 • размер 1,62 МБ
 • добавлен 27 октября 2016 г.
Навч. посіб./ С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. — К.: Вища шк., 2005. — 270 с. Подано цілісний систематичний виклад синтаксису сучасної української літературної мови. Зроблено спробу огляду основних напрямів вивчення українського синтаксису. Головну увагу приділено опису основних синтаксичних одиниць — словосполучення, речення, надфразної єдності, або складного синтаксичного цілого. До кожного розділу подано систему вправ для практич...

Берест Т.М. Збірник вправ і завдань з курсу Українська мова

Практикум
 • формат pdf
 • размер 825,90 КБ
 • добавлен 04 июля 2014 г.
Збірник вправ і завдань.– Х. : Вид-во НУА, 2013. – 92 с. Для студентів І курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредитно-модульна система). Основне завдання збірника полягає в тому, щоб допомогти студентам опанувати лексичний і граматичний матеріал та поліпшити орфоепічні навички. Збірник містить матеріал з лексики, фразеології, фонетики, орфоепії. Чимало вправ передбачають роботу зі словниками різних типів і довідков...

Берест Т.М. Українська мова

 • формат pdf
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 01 июля 2014 г.
Лекції.– Х. : Вид-во НУА, 2013. – 176 с. Конспект лекцій для студ. 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система). Основне завдання посібника – допомогти студентам з неоднаковим рівнем мовної підготовки опанувати теоретичні питання лексикології, фразеології, фонетики, орфоепії; ознайомити майбутніх референтів-перекладачів зі стилістичними ресурсами мови, поняттям стилістичної норми; акцентувати ув...

Билеты ГОС. Экзамена по украинскому языку с примерными ответами (для филологов)

Билеты и вопросы
 • формат txt, pdf
 • размер 322.9 КБ
 • добавлен 07 ноября 2010 г.
В архиве содержится 2 файла: первый - вопросы на гос. экзамен по украинскому языку для студентов филологического факультета, второй - примерные ответы на эти же вопросы. Ответы разделены по папкам: - фонетика. - морфемика. - морфология. - лексика. - синтаксис. - стилистика. - диалектология. - методика. Писала ответы для своего госа, за качество не отвечаю, времени было мало. Некоторые ответы могут отсутствовать. Конечно это не окончательный вариа...

Богдан С.К. Наукова робота в МАН: десять порад юному мовознавцю

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,53 МБ
 • добавлен 21 мая 2015 г.
Київ: ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – 274 с. У посібнику у формі порад юним мовознавцям подано основні теоретичні відомості про організацію науково-дослідницької роботи, актуальні напрями мовознавчих студій, особливості семантико-комунікативного структурування наукового тексту, методи й методику збирання, опрацювання фактичного матеріалу та наукової літератури, окреслено специфіку підготовки наукового дослідження до захисту й типові моделі поведінки на...

Бодик О.П. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів-філологів

 • формат doc
 • размер 166,64 КБ
 • добавлен 14 марта 2015 г.
Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. — Краматорськ: Тираж-51, 2004. — 216 с. Книга є навчально-методичним посібником із курсів „Вступ до слов’янської філології”, „Вступ до мовознавства”, „Сучасна українська літературна мова” (розділи „Фонетика”, „Лексикологія”, „Морфологія”), „Історії української літератури та літературної критики” („Доба романтизму”), „Сучасний літературний процес”, що вивчають...

Будянська В.А., Мариківська Г.А. Тестові завдання з навчальної дисципліни Українська мова для слухачів відділу профорієнтації та роботи з обдарованими учнями

Тест
 • формат pdf
 • размер 929,48 КБ
 • добавлен 19 ноября 2016 г.
Тестові завдання. – Харків: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2015. – 136 с. Подано завдання в тестовій формі, що дає можливість ознайомитися з типовими конструкціями тес-тових завдань, а також виробити практичні навички їх розв'язання. Подані тестові завдання призначені для слухачів відділу "Профорієнтації та роботи з обдарованими учнями" і складаються з трьох варіантів тестових завдань з усього курсу українс...

Бурячок А.А. Що змінилося в Українському правописі?

 • формат pdf
 • размер 32,97 МБ
 • добавлен 13 апреля 2013 г.
К.: Наукова думка, 1997. — 52 с. Брошура містить повний виклад змін, внесених до «Українського правопису». Автор у стислій формі подає пояснення цих змін, ілюструє їх необхідною кількістю прикладів. Видання адресоване насамперед працівникам освіти – учителям, вихователям, керівникам закладів освіти, але може становити практичний інтерес для всіх, хто має потребу в докладному оволодінні сучасною українською правописною нормою.

Вiдповiдi дo екзаменаційного контролю знань студентів з курсу української мови у професійному спілкуванні

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 572,45 КБ
 • добавлен 31 декабря 2015 г.
Луганский государственный университет имени Даля; Луганск; Панкова Н.А.; 2016; Граматика української мови як учення про її морфологічну і синтаксичну будову. Основні граматичні поняття. Граматичне значення слів у його відношенні до лексичного значення. Способи вираження граматичних значень в українській мові. Граматична форма слова. Синтетичні та аналітичні форми слів в українській мові. Граматична категорія. Система граматичних категорій в украї...

Відокремлені означення

Презентация
 • формат ppt
 • размер 785,45 КБ
 • добавлен 18 ноября 2014 г.
ЗНУ, Запоріжжя, Денисенко Л.П., 9 слайдів, 4 курс, 2014 р. Дисципліна "Сучасна українська літературна мова". Поняття про відокремлення. Умови відокремлення поширених і непоширених означень.

Відповіді до державного екзамену з української мови

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 1,17 МБ
 • добавлен 25 мая 2015 г.
Бакалавр 4 курс. 2015 рік, КДПУ імені В.Винниченка. 43 питання. Українська мова – національна мова українського народу. Місце української мови серед інших слов’янських мов. Загальні відомості про походження та розвиток української мови. Періодизація розвитку української мови. Поняття про лексичну омонімію. Критерії розмежування омонімії та полісемії. Повні і часткові лексичні омоніми. Омофони, омоформи, омографи. Джерела омонімії. Головні озна...

Відповіді до державного екзамену з української мови

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 343,68 КБ
 • добавлен 16 августа 2015 г.
Філологічний факультет, ЗНУ, Запоріжжя, Україна, 2015 рік, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. Фонетична транскрипція. Українська мова і діалекти на різних етапах суспільно-історичного розвитку. Система вокалізму українських діалектів. Морфологічна система українських говорів. Проблема періодизації української літературної мови. Роль І.П. Котляревського в історії української літературної мови. Значення Т.Г. Шевченка для розвитку української...

Відповіді до екзамену з методики української мови (ШКУМ)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 109,75 КБ
 • добавлен 14 апреля 2015 г.
Відповіді до екзамену з ШКУМ ОКР "Спеціаліст" Глухівський національний пед.університет ім.О.Довженка 2015р. Кременчук ,14 ст. 40 питань Методика навчання української мови як наука і навчальна дисципліна предмет і завдання методики лінгводидактика і методика мови зв'язок методики з суміжними дисциплінами методи дослідження в методиці Внесок провідних педагогів та методистів у розвиток теорії і практики навчання мови наукові здобутки сучасних вчен...

Відповіді з курсу українська мова за професійним спілкуванням

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 82,67 КБ
 • добавлен 17 мая 2015 г.
КУБГ. Інститут Людини. соціальна педагогіка 2014-2015 рік, 56 питань Українська мова - національна мова українського народу, державна мова України. Місце української мови серед інших мов світу. Мовна політика в Україні. Роль мови в суспільному розвитку. Культура мовлення особистості. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Поняття літературної мови. Норми літературної мови. 6Комунікативні якості мовлення: правильність, змістовність, логічність...

Вакарюк Л.О. Українська мова. Морфеміка і словотвір

 • формат pdf
 • размер 26,33 МБ
 • добавлен 16 октября 2015 г.
Вакарюк Л.О. Українська мова. Морфеміка і словотвір - Тернопіль. - 2010. 200 с. У навчальному посібнику відповідно до вузівської програми з "Сучасної української літературної мови" у систематичній послідовності визначаються всі одиниці морфемної та словотвірної підсистем літературної мови з їх одночасною всебічною характеристикою, розкриваються базові поняття цих підсистем, встановлюються принципи та процедура морфемного і словотвірного аналізу с...

Вакуленко М. Питання кирилично-латиничної транслітерації у контексті систематизації бібліографічних даних

Статья
 • формат doc
 • размер 30,53 КБ
 • добавлен 02 сентября 2015 г.
Бібл. вісник, 2012, № 2. – С. 15-21. In this article, the scientific background, transliteration principles and Cyrillic-Latinic transliteration tables for the Ukrainian language, are given in the context of catalogization of bibliographic data. The problems of inculcation of Ukrainian Latinics are reviewed. Key words: transliteration, alphabet, letter, Cyrillics, Latinics, simple correspondence, complementary distribution, modificator, systemati...

Вакуленко М. Проблеми узгодження вітчизняних стандартів наукової етики з міжнародними в галузі української транслітерації

Статья
 • формат doc
 • размер 23,13 КБ
 • добавлен 27 августа 2015 г.
Україна і світ: прагнення змін: Монографія / Відп. ред. Наталія Висоцька. – К.: Дух і літера, 2010. – 448 с. – С. 268-278. Роздуми щодо стану етично-моральних норм в українській гуманітарній сфері та про наслідки цього для держави

Вакуленко М. Сучасні аспекти застосування української латиниці

Статья
 • формат pdf
 • размер 510.46 КБ
 • добавлен 12 октября 2010 г.
//Наукові записки. – Випуск 89 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – 352 с. – С. 140-145. У роботі розглянуто практичні аспекти сучасного застосування української латиниці – міжнародного графічного представлення державної мови України.

Вакуленко М. Українська термінологія: трагедії та фарси

Статья
 • формат doc
 • размер 30,34 КБ
 • добавлен 24 сентября 2015 г.
Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ „Київський університет, 2010. – Вип. 32. – 528 с. – С. 86–91. У праці досліджено проблему становлення та розвитку української фахової термінології. Розглядаються причини, які заважають нормальному її розвитку та впровадженню української латиниці. Ключові слова: термінологія, стандарт, транслітерація. В работе исследуется проблема становления и развития украинской терминологии. Рассмотрены причины, ме...

Вакуленко М.О. Захист мови чи піар-акція?

 • формат doc
 • размер 14,47 КБ
 • добавлен 15 ноября 2015 г.
Відгук на публікацію в газеті "Свобода" (26 листопада - 2 грудня 2015) щодо виступу професора Олександра Пономарева у "Львівській політехніці" на захист української мови.

Вакуленко М.О. Нагальні мовні питання України

 • формат doc
 • размер 17,14 КБ
 • добавлен 06 ноября 2015 г.
Виступ на „круглому столі” з мовної політики у НаУКМА 22.05.2015. Розглянуто проблему того, чи "на часі" є мовні питання, феномен "російськомовного патріота України", співвідношення мова - людина і мова - держава.

Вакуленко М.О. Пропозиції до українського правопису

 • формат doc
 • размер 30,70 МБ
 • добавлен 11 ноября 2015 г.
Зареєстр. за № 246 від 20.10.2015 в Інституті української мови НАН України. Сформульовано пропозиції до українського правопису в частині міжнародного представлення української мови (української латиниці) та правопису запозичень.

Вакуленко М.О. Спілкування українською: прагматика сьогодення

 • формат doc
 • размер 27,57 КБ
 • добавлен 24 октября 2015 г.
Київ, 2015. Published through Facebook. Роздуми щодо спілкування українською мовою в сьогоднішній Україні. Специфіка мовної проблеми в сьогоднішній Україні. Мова і людина. Мова і держава. Як жити далі?

Вакуленко М.О. Українська латиниця чи львівська?

Статья
 • формат pdf
 • размер 45,34 КБ
 • добавлен 08 декабря 2016 г.
Вісник Книжк. палати, № 9 (50). – 2000.– С. 14–15. У статті розглянуто процеси навколо національного транслітераційного стандарту.

Вакуленко Максим. Про патріотів-формалістів, авторитет і принцип Ле Шательє - Брауна в мовній сфері

Статья
 • формат doc
 • размер 18,75 КБ
 • добавлен 28 сентября 2015 г.
Слово і час, № 3, 2007. - С. 82-84. У статті йдеться про науковий і політичний підходи до мовних проблем. Розглянуто 2 підходи до аргументації: доказовий та авторитатний. Показано, що відхід від науковості неминуче тягне за собою прагнення перегинів до ненауковості в інший бік. Окреслено шляхи оптимального розвитку мовознавчих досліджень.

Вакуленко Максим. Програма Українська латиниця

software
 • формат exe
 • размер 250.54 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Вакуленко Максим, Вакуленко Олег, Нерознак Сергій В’ячеславович та ін. Комп’ютерна програма „Взаємнооднозначне комп’ютеризоване перетворення українських текстів із кирилиці в латиницю і навпаки методом транслітерації (українська латиниця). Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір ПА № 21. - Зареєстровано в Державному агентстві України з авторських і суміжних прав 13 листопада 1995 року. За допомогою комп’ютерної програми Українська...

Вдовиченко Н.В. Вербалізація морально-етичних концептів в українській мовній картині світу

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,92 МБ
 • добавлен 05 декабря 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Одеса, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2015. - 212 с. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Науковий керівник: д.ф.н., професор Кондратенко Н.В. Мета дисертації – з’ясувати специфіку мовних засобів вербалізації морально-етичних концептів ГРІХ і СОРОМ як репрезентантів національної лінгвоментальності. Наукова новизна роботи полягає в комплексній – з по...

Вдовиченко Н.В. Вербалізація морально-етичних концептів в українській мовній картині світу

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 325,55 КБ
 • добавлен 07 января 2016 г.
Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Вдовиченко Наталія Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 20 с. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Науковий керівник: д.ф.н., професор Кондратенко Н.В. Мета дисертації – з’ясувати специфіку мовних засобів вербалізації морально-етичних концептів ГРІХ і СОРОМ як репрезентантів національної лінгвоментальності. Наукова новизна роботи полягає в комплексній – з позиці...

Веб-квест з української мови Культура мовлення 9 клас

Презентация
 • формат doc
 • размер 1,98 МБ
 • добавлен 01 марта 2015 г.
ВДПУ ім.Коцюбинського, Україна, 2013, 9 сторінок. Вступ Маршрут Кроки 1-5 Підсумок Рекомендовані веб-ресурси

Види та типи словників

Реферат
 • формат doc
 • размер 30,32 КБ
 • добавлен 26 марта 2012 г.
Харків, НТУ "ХПІ", 2012 р., 6 с., дисципліна: українська мова за професійним спрямуванням, викладач: Снегурова І.І. Словник — книга, в якій в алфавітному чи тематичному порядку подано слова якоїсь мови (з тлумаченням, перекладом на іншу мову тощо). У доповіді наведено основні види словників.

Вилетить - не впіймаєш, або Що таке мовні паразити і як їх позбутися?

Реферат
 • формат doc
 • размер 21,34 КБ
 • добавлен 24 октября 2014 г.
Доповідь на тему "Вилетить - не впіймаєш, або Що таке мовні паразити і як їх позбутися?" У доповіді розглянуто проблему слів-паразитів у мовленні, наведено їхні значення з психолінгвістичного погляду, запропоновано декілька способів їх позбутися.

Волощак М. Неправильно-правильно: Довідник з українського слововживання

 • формат djvu
 • размер 1.23 МБ
 • добавлен 21 марта 2010 г.
ВОЛОЩАК Марія. Неправильно — правильно: довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації (Друге доповнене видання). - К.: Вид. центр «Просвіта», 2003.

Вставлені конструкції

Презентация
 • формат ppt
 • размер 129.69 КБ
 • добавлен 13 декабря 2014 г.
ЗНУ, Запоріжжя, Денисенко Л.П., 12 слайдів, 4 курс, 2014 р. Дисципліна "Сучасна українська літературна мова". Презентація містить інформацію про вставлені конструкції, їх відмінність від вставних констукцій, особливості їх будови, приєднання до речення, функції та способи виділення розділовими знаками.

Вставні конструкції

Презентация
 • формат ppt
 • размер 502,28 КБ
 • добавлен 04 декабря 2014 г.
ЗНУ, Запоріжжя, Денисенко Л.П., 22 слайди, 4 курс, 2014 р. Дисципліна "Сучасна українська літературна мова". Визначення поняття вставні конструкції. Зв’язок вставних конструкцій з реченням, способи приєднання. Класифікація вставних конструкцій за складом. Частини мови, що можуть виступати в якості вставних конструкцій. Класифікація вставних конструкцій за значенням. Розділові знаки при вставних конструкціях.

Вступ до мовознавства. Терміни. Слива, НПУ Драгоманова

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 22,08 КБ
 • добавлен 15 января 2016 г.
Терміни, які виносяться на екзамен. 1 курс, Інститут іноземної філології. . Слива, НПУ ім. М.П. Драгоманова: Акомодація. Антоніми. Антропоніміка. Архаїзми. Архісема. Асиміляція. Афікс. Внутрішня форма слова. Вокалізм. Гаплологія. Гіперо-гіпонімічна група. Граматика. Граматична категорія. Граматичне значення слова. Граматичні форми. Деетимологізація. Денотат. Дисиміляція. Дифтонг. Енклітики. Епентеза. Етимологія. Звук. Інтерфікс. Інтонація. Інфікс...

Головацкий Я. Грамматика руского языка

 • формат pdf
 • размер 5.82 МБ
 • добавлен 08 ноября 2015 г.
Львов: Напечатано черенками Института Ставропигїяньского, 1849. — 224 с. Грамматика руского языка составлена Яковомъ Головацкимъ (профессоромъ руского языка и словесности рускои при всеучилищу Львовскомъ).

Горбач О. Вибрані наукові статті

Статья
 • формат djvu
 • размер 4.14 МБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Професор Олекса Горбач відомий славіст, крім того, всебічно вивчав українську мову, а зокрема діалектологію, арґо, граматику. Найкраще досліджено його діалектологічний спадок. 1962-1993.

Горпинич В.О. Морфологія української мови

 • формат pdf
 • размер 9,46 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник для студентів вищих навчальних закладів.— К.: ВЦ «Академія», 2004. — 336 с. (Альма-матер] У підручнику висвітлено основні закономірності морфологічної системи української мови, проаналізовано на рівні сучасних наукових досягнень категоріальне значення, морфологічні категорії, синтаксичні властивості і суфікси частин мови. Є в ньому відомості з історії формування частин мови та з історії лінгвістичного вчення, короткий термінологічний сл...

Грипас О.Ю. Синтаксис складного речення. Практикум

Практикум
 • формат pdf
 • размер 198,95 МБ
 • добавлен 17 февраля 2017 г.
Навчальний посібник. — Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. — 115 с. Розділи посібника містить матеріал, передбачений навчальним планом за програмою підготовки бакалаврів філологічних факультетів при вивченні курсу сучасної української літературної мови. До кожної теми подано теоретичні відомості та практичні завдання, список рекомендованої літератури, перелік запитань для перевірки та систематизації набутих знань. Практична...

Грищенко А.П. (ред.) Сучасна українська літературна мова

 • формат pdf
 • размер 23.38 МБ
 • добавлен 05 октября 2013 г.
Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін.; За ред. А. П. Грищенка. — 3-тє вид., допов. — К.: Вища шк., 2002. — 439 с. — ISBN 966-642-092-9. У третьому виданні підручника (2-ге вид. — 1997 р.), доповненому відповідно до чинної програми курсу «Сучасна українська літературна мова», висвітлено основні закономірності функціонування фонологічної і фонетичної систем української мови, проаналізовано відповідно до сучасних наукових принц...

Діалектний синтаксис. Основні типи відмінностей у структурі складного речення. Диалектный синтаксис. Основные типы различий в структуре сложного предложения

Презентация
 • формат ppt
 • размер 82,18 КБ
 • добавлен 18 ноября 2013 г.
Запорожский национальный университет, г. Запорожье, Украина, доц. Денисенко Л.П., 2-й курс, 2013 г., 11 слайдов. Дисциплина "Диалектология". Складні речення в діалектному синтаксисі. Складносурядні речення. Складнопідрядні речення. Сложные предложения в диалектном синтаксисе. Сложносочинённые предложения. Сложноподчинённые предложения.

Діловодство

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 20,56 КБ
 • добавлен 28 января 2014 г.
Київ, 2010, Київський національний університет технологій і дизайну,18с. Текст документа. Правила складання тексту документа. Призначення і оформлення звіту (навести зразок). Навести зразок складної заяви про зарахування на роботу Скласти власне резюме. Перекласти текст українською мовою, правильно розставити розділові знаки. Утворити форму родового відмінка однини. Записати правильно слова, вставляючи, де потрібно, пропущені літери Утворити ф...

Демінутиви в анімалістичних фразеологізмах української мови

degree
 • формат doc
 • размер 69,87 КБ
 • добавлен 04 августа 2015 г.
ЗНУ, Запоріжжя, Україна, 52 стор., науковий керівник доцент Н.О. Зубець, 2015 рік. Спеціальність "Українська мова і література". Теоретичні засади дослідження анімалістичних фразеологізмів. Анімалістичні фразеологізми як об’єкт лінгвістичних досліджень в українському мовознавстві. Зоосемічний компонент як складник фразеологізму. Семантико-граматичні та структурно-граматичні характеристики анімалістичних фразеологізмів з демінутивними компонентами...

Демська О. Вступ до лексикографії

 • формат pdf
 • размер 7.91 МБ
 • добавлен 27 ноября 2012 г.
К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. - 266 с. Лексикографія починає свою історію як практика укладання словників і впродовж багатьох століть є практичною дисципліною як в Україні, так і у світі. Але впродовж XX ст. виформовується теоретична її складова, а згодом лексикографія стає самостійною теоретичною лінгвістичною дисципліною. Пропоновану працю присвячено, власне, проблемам теоретичної лексикографії. У книжці розглянуто базові тер...

Денисенко З.М., Лонська Л.І., Шитик Л.В. Державна атестація з української мови студентів ОКР „бакалавр і „спеціаліст

 • формат pdf
 • размер 3,86 МБ
 • добавлен 04 мая 2014 г.
Навчально-методичний посібник. — Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. — 248 с. — ISBN 978-966-353-255-4. Навчально-методичний посібник призначений для бакалаврів і спеціалістів спеціальності 6.020303, 7.02030301 – філологія (українська мова та література). У першій частині представлено програму з української мови до державного екзамену на здобуття кваліфікаційного рівня „бакалавр зі спеціальності 6.020303 – філологія (українська мова і...

Денищич Т.А. Методичні рекомендації з української мови (для абітурієнтів). Граматика. Частина II. Випуск 12

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1014,37 КБ
 • добавлен 14 сентября 2013 г.
Навчальне видання/– Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 112 с. Методичні рекомендації призначені для підготовки до вступного тестування з української мови. У рекомендаціях подано різні види вправ із граматики, орфографії і пунктуації та тестові завдання з орфоепії, лексики та фразеології, які допоможуть абітурієнтам при підготовці до тестування з української мови, виробленні практичних умінь та навичок. Матеріал розміщений у логічній...

Денищич Т.А. Методичні рекомендації з української мови (для абітурієнтів). Частина І. Випуск 10

Практикум
 • формат pdf
 • размер 661,15 КБ
 • добавлен 03 октября 2013 г.
Навчальне видання/– Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 72 с. Методичні рекомендації призначені для підготовки до вступного тестування з української мови. У рекомендаціях подано різні види вправ з орфографії та тестових завдань з орфоепії, лексики та фразеології, які допоможуть абітурієнтам при підготовці до тестування з української мови, виробленні практичних умінь та навичок. Матеріал розміщений у логічній послідовності, що забезпеч...

Деякі зауваги до антропонімічної спадщини Ю.К. Редька

Реферат
 • формат doc
 • размер 17,73 КБ
 • добавлен 26 ноября 2012 г.
Деякі зауваги до антропонімічної спадщини Ю.К. Редька Автор: невідомий Тип роботи: реферат Рік виконання:2011 Країна:Україна Кількість сторінок: 8 В роботі здійснено аналіз монографій та напрацювань антропонімічної спадщини Ю.К.Редька.

Диктанти і аудіодиктанти з української мови / Диктанты и аудиодиктанты по украинскому языку (с mp3-аудиофайлами)

 • формат mp3, rtf, pdf
 • размер 83.47 МБ
 • добавлен 24 июня 2011 г.
Часть 1: 8 диктантов. 2009 год. На допомогу всім охочим стати справді грамотними людьми ми пропонуємо цей аудіозбірник. Він складається з CD-диска і книжечки з текстами 35 диктантів, дібраних із творів українських письменників, науково-популярних статей тощо. На диску записано аудіофайли диктантів, начитаних викладачами-філологами. Кожен диктант читається відповідно до методичних вимог: спочатку звучить повний текст для ознайомлення з його зміст...

Дипломна робота - Неологізми в мові українських засобів масової інформації на початку XXI століття

degree
 • формат docx
 • размер 116.08 КБ
 • добавлен 17 января 2012 г.
Бакалаврська робота. Відкритий міжнар. ун-т. розв. людини «Україна». Ф-т. філол. та мас. комунікацій – К., 2006. – 53 с. Неологізм як одне з оcновних джерел розвитку словникового складу мас-медіа. Нова економічна лексика. Конфесійна лексика і термінологія науково-технічна, виробничо-професійна лексика і термінологія. Інновації політологічного характеру. Лексичні неологізми в рекламі.

Дискурс як процес і категорія організації мовного коду в спілкуванні

Реферат
 • формат doc
 • размер 41,99 КБ
 • добавлен 02 декабря 2012 г.
ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012, 18 сторінок. Поняття дискурсу в сучасній лінгвістиці. Дискурс як процес і категорія організації мовного коду в спілкуванні. Типологія дискурсів.

Дмитрієв С.В. Когнітивно-ономасіологічний аналіз номінацій особи в сучасних українських соціолектах

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,90 МБ
 • добавлен 16 декабря 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Одеса, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2015. - 327 с. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Науковий керівник: д.ф.н., професор Ковалевська Т.Ю. Мета роботи полягає в комплексному аналізі ономасіологічної структури номінацій особи в сучасних українських соціолектах у проекції на психокогнітивні моделі впорядкування етносвідомості української мовної карт...

Дмитрієв С.В. Когнітивно-ономасіологічний аналіз номінацій особи в сучасних українських соціолектах

Дисертация
 • формат doc
 • размер 51,41 КБ
 • добавлен 07 декабря 2015 г.
Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Дмитрієв Сергій Вікторович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 20 с. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Науковий керівник: д.ф.н., професор Ковалевська Т.Ю. Мета роботи полягає в комплексному аналізі ономасіологічної структури номінацій особи в сучасних українських соціолектах у проекції на психокогнітивні моделі впорядкування етносвідомості української мовної картини світ...

Доповідь - Особливості ввічливої поведінки в Україні та в іноземних державах

Реферат
 • формат doc
 • размер 156 КБ
 • добавлен 03 ноября 2011 г.
Часто можна почути, що етикет, його норми – це анахронізм, достатньо чемності та ввічливості. Так, але при цьому треба пам’ятати про те, що ви самі жадаєте знати як і в якому оточенні існувати, який імідж сформувати Сьогодні, на порозі тисячоліття, роль активного між особового спілкування зростає, як би скептично на цей тезис не реагували деякі люди. Наш час – час комунікацій, і не тільки електронно-комп’ютерних: так чи інакше, але споживачами бу...

Дороз В.Ф. Це цікаво першокурснику: Інформаційно-довідкове видання

 • формат doc
 • размер 1.21 МБ
 • добавлен 18 марта 2010 г.
– Бердянськ: 2008. – 52 с. л. Пропоноване інформаційно-довідкове видання має на меті допомогти першокурсникам усвідомити особливості та відмінності організації навчання і життєдіяльності в Інституті філології Бердянського державного педагогічного університету. Видання адресовано абітурієнтам, студентам, а також усім тим, хто цікавиться навчанням в Інституті філології Бердянського державного педагогічного університету. ЗМІСТ. Передмова. Про Інсти...

Дослідження кольоративів у романі Чорний Ворон Василя Шкляра

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 32,19 КБ
 • добавлен 18 мая 2016 г.
Без вихідних даних. — 28 с. Мета дослідження: дослідити наявність та вживання кольоропозначень у романі Василя Шкляра "Чорний Ворон". Виявити та дослідити індивідуальність гами кольорів письменника; визначити граматичні категорії, якими виражені назви кольору; показати синонімічні ряди слів, на означення кольору; визначити семантичну групу назв кольорів, що є різними відтінками світлого і темного; розмежувати первинні і вторинні назви кольору; до...

Дудик П.С., Литовченко В.М. Сучасна українська мова. Завдання і вправи

 • формат djvu
 • размер 2,10 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Академія, 2007. — 264 с. У навчальному посібнику подано систематизовані відповідно до кожного розділу сучасної української літературної мови завдання і вправи для студентів-філологів. Кожен розділ супроводжується стислим викладом теоретичного матеріалу. Полегшенню виконання завдань і вправ сприятиме короткий словник лінгвістичних термінів. Крім студентів-філологів, навчальним посібником можуть скористатися вчителі-словесники, абітурієнти ф...

Епітет у творчості М.Т. Рильського

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 37,00 КБ
 • добавлен 21 августа 2013 г.
ТНУ ім. Вернадского, 2011 г., 34 с Дисципліна- Мовознавство Зміст Вступ Епітет в українській поезії ХХ ст Образність художнього мовлення Семантика епітетів на позначення зовнішності людини в українській поезії 20-30-х рр. ХХ ст. Епітет в творчості максима рильського Риси індивідуального стилю письменника Епітет Максима Рильського Висновки Список літератури

Етнолінгвістика

Реферат
 • формат doc
 • размер 37,02 КБ
 • добавлен 26 октября 2014 г.
ВДПУ, 2013 Мова та етнос. Мова як фактор загально-етнічної ідентичності. Мова як носій етнокультурних норм. Етносоціальні функції мови. Етнолінгвістика. Об’єкт, предмет, завдання. Етнолінгвістичні праці. Зв'язок з іншими науками.

Жарко С.Ю., Жданова Г.Г. Практикум з української мови

 • формат pdf
 • размер 1,96 МБ
 • добавлен 19 июля 2013 г.
Навчальне видання/– Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2012. – 256 с. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів . – 2-ге вид., доп. Зміст видання відповідає програмі дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Докладно розглянуто теоретичні засади української граматики, подано найрізноманітніші завдан-ня на засвоєння та закріплення навчального матеріалу, зразки фонетичного, морфологічного й синта...

Железняк М., Козачук Г. Українська мова. Хрестоматія. Книга 1

 • формат pdf
 • размер 3,33 МБ
 • добавлен 16 декабря 2015 г.
К.: Вид-во Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2014. - 252 с. ISBN 978966-02-6934-7. Хрестоматія «Українська мова» містить біографічні нариси про видатних українських мовознавців із зазначенням їхніх найголовніших публікацій, уривки з однієї чи кількох праць та низку запитань-завдань для перевірки засвоєння знань студентами. Науково-методичний комплекс подає першоджерела до мовознавчих курсів, які викладають в інститутах...

Железняк М., Козачук Г. Українська мова. Хрестоматія. Книга 2

 • формат pdf
 • размер 3,39 МБ
 • добавлен 19 декабря 2015 г.
К., Вид-во Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2014. – 252 с. ISBN 978966-02-6934-7. Хрестоматія «Українська мова» містить біографічні нариси про видатних українських мовознавців із зазначенням їхніх найголовніших публікацій, уривки з однієї чи кількох праць та низку запитань-завдань для перевірки засвоєння знань студентами. Науково-методичний комплекс подає першоджерела до мовознавчих курсів, які викладають в інститу...

Железняк М., Козачук Г. Українська мова. Хрестоматія. Книга 3

 • формат pdf
 • размер 3,48 МБ
 • добавлен 14 декабря 2015 г.
К.: Вид-во Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2014. – 248 с. ISBN 978966-02-6934-7. Хрестоматія «Українська мова» містить біографічні нариси про видатних українських мовознавців із зазначенням їхніх найголовніших публікацій, уривки з однієї чи кількох праць та низку запитань-завдань для перевірки засвоєння знань студентами. Науково-методичний комплекс подає першоджерела до мовознавчих курсів, які викладають в інститутах...

Жигло О.О., Кір’янова О.В. Конспект лекцій та тестові завдання з української мови

 • формат doc
 • размер 97,31 КБ
 • добавлен 25 ноября 2013 г.
Харків: ХНАМГ, 2007. – 66 с. Дані навчальні матеріали призначені для студентів 1 курсу заочної форми навчання, які вивчають дисципліни «Ділова українська мова», „Українська мова професійного спілкування. Їх мета – допомогти студентам у самостійній роботі над засвоєнням і вдосконаленням знань з українського ділового мовлення.

Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української мови Частина І

 • формат djvu
 • размер 8.74 МБ
 • добавлен 30 января 2011 г.
Вид. третє. - Вид-во "Радянська школа". К. - 1965. - 424 с. Підручник складено за програмою "Сучасна українська літературна мова" для мовно-літературних факультетів педагогічних інститутів УРСР. Розділи "Вступ", "Лексика і фразеологія", "Фонетика", "Графіка і орфографія", вступну частину до розділу "Граматика", теми "Дієслово" і "Модальні слова" з розділу "Морфологія" написав М. А. Жовтобрюх. Теми "Іменник", "Прикметник", "Числівник", "Займеннки...

Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української мови. Частина І

 • формат rtf
 • размер 1,50 МБ
 • добавлен 06 мая 2016 г.
3-тє вид. — К.: Радянська школа, 1965. — 424 с. Підручник складено за програмою "Сучасна українська літературна мова" для мовно-літературних факультетів педагогічних інститутів УРСР. Розділи "Вступ", "Лексика і фразеологія", "Фонетика", "Графіка і орфографія", вступну частину до розділу "Граматика", теми "Дієслово" і "Модальні слова" з розділу "Морфологія" написав М.А. Жовтобрюх. Теми "Іменник", "Прикметник", "Числівник", "Займеннки", "Прислівни...

З історії українських словників

Реферат
 • формат doc
 • размер 105,19 КБ
 • добавлен 18 апреля 2013 г.
Лингвистический институт, Педагогический факультет, Специальность - перевод, 2010 год, первый курс, 18 страниц, Киев. (на украинском языке) Реферат Вступ Поняття словника, його види та призначення Українська лексикографія Словарь української мови Лексіконъ славенорωсскїй альбо Именъ тлъкованїє Перший електронний словник української мови Невидані словники Місце і значення словників у житті сучасників Висновки Список використаної літератури

Зіставний метод, типологічна класифікація

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,09 МБ
 • добавлен 08 ноября 2014 г.
СНУ імені Лесі Українки м. Луцьк Викладач: Мірченко М.В. Кількість слайдів: 15 Рік написання: 2014 Характеристика зіставного методу різні типологічні класифікації мов

Закони спілкуваня

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,35 МБ
 • добавлен 23 июля 2016 г.
НУВГП, Рівне, Корнійчук Т.С., 12 слайдів, 2 курс, 2016 р. Дисципліна "Українська мова". Презентація містить назви законів, та коротку інформацію про них.

Звіт з навчальної джерелознавчої практики

report
 • формат doc
 • размер 255.5 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут Філології, кафедра новітньої літератури. Звіт про проходження джерелознавчої практики, 3 курс. Місце проходження практики: Наукова бібліотека імені М. Максимовича; Славутицький бібліотечно-інформаційний центр Досліджувана тема: Порівняльний аналіз образу Сави Чалого з позицій романтизму у творчості І. Карпенко-Карого і М. Костомарова Зміст роботи: Вступ Звіт про роботу Індивідуальний Пла...

Звіт з навчальної джерелознавчої практики

report
 • формат docx
 • размер 87.61 КБ
 • добавлен 01 января 2012 г.
Національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут Філології, кафедра новітньої літератури. Звіт про проходження джерелознавчої практики, 3 курс. Місце проходження практики: Наукова бібліотека імені М. Максимовича; Досліджувана тема: Визначення віднесеності села Крилівка до певної діалектної зони на основі фонетичних спостережень Вступ, рецензія. бібліотграфія. конспект підручника з діалектології Бевзенка. висновки.

Звертання

Презентация
 • формат ppt
 • размер 59,63 КБ
 • добавлен 07 ноября 2014 г.
ЗНУ, Запоріжжя, Денисенко Л.П., 16 слайдів, 4 курс, 2014 р. Дисципліна "Сучасна українська літературна мова". Поняття про звертання. Поширене і непоширене звертання. Стилі, у яких може вживатися звертання. Власне звертання і риторичне звертання. Функції звертання у реченні.

Зеров М. У справі віршованого перекладу

Статья
 • формат doc
 • размер 31,77 КБ
 • добавлен 01 декабря 2011 г.
Стаття з книги Миколи Зерова "Нове українське письменство"

Золотарьова І.М., Хом`якова О.В. Методичні вказівки з української мови

Практикум
 • формат doc
 • размер 54,83 КБ
 • добавлен 08 ноября 2012 г.
Харків: ХНАМГ, 2007. – 28 с. Для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 6.060101 – «Будівництво», 6.060102 – «Архітектура», 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій», 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 – «Електромеханіка», 6.070101 – «Транспортні технології», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа, 6.020107 – «Туризм», 6.030601 – «Менедж...

Зорівчак Р.П. Боліте болем слова нашого

 • формат doc
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 15 апреля 2011 г.
Ця книжка – роздуми про Рідну Мову, про її лексико-граматичні та лінгвостилістичні особливості. Сподіваємося, вона стане в пригоді найширшим колам читачів – усім шанувальникам Рідного Слова, усім тим, хто любить мову, прагне постійно збагачувати і відшліфовувати своє мовлення.

Зорівчак Р.П. Життя віддане слову

 • формат doc
 • размер 29,20 КБ
 • добавлен 30 мая 2011 г.
Нещодавно філологічна громадськість України відзначала вісімдесятиріччя від дня народження видатного мовознавця, доктора філологічних наук, професора Юрія Олексійовича Жлуктенка. Уся наукова діяльність ученого, надзвичайно широке коло його творчих інтересів і масштабність наукового доробку сприяли активізації українського мовознавства в контексті світової науки, поглибленню заходознавчих студій і значному розвиткові іноземної філології в Україні.

Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник

Справочник
 • формат djvu
 • размер 15.5 МБ
 • добавлен 15 апреля 2011 г.
Універсальний довідник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. - Видання третє, виправлене й доповнене. - Х. : Видавничий дім "Школа", 2006. - 496 с. Довідник є найновішим і найповнішим функціональним виданням такого роду. Розгляд змін у правописі, що сталися, відбуваються або очікуються, супроводжується науковим обґрунтуванням і коротким історичним коментарем. У довіднику подано різні граматичні теми, лексичні узгодження, уживання л...

Зубков М.Г. Український правопис. Комплексний довідник

Справочник
 • формат djvu
 • размер 2,57 МБ
 • добавлен 15 октября 2016 г.
Видання. — Харків: Торсінг, 1998. — 144 с. Довідник укладено з урахуванням останніх змін і доповнень українського правопису. У ньому наведено чимало ілюстрацій і таблиць, досить широко розглянуто винятки з правил. Для учнів середніх шкіл, абітурієнтів, студентів, викладачів, перекладачів, а також усіх, хто вивчає українську мову самостійно. Передмова. Вступ. Фонетика і правопис:. Фонетичний аналіз слова. Українська абетка. Класифікація приголосни...

Иващенко В.Л. Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої термінології)

 • формат pdf
 • размер 5.48 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
Монографія. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006. – 328 с. У монографії в контексті загальнотеоретичних проблем когнітивної лінгвістики й термінознавства розроблено окремі теоретичні положення нового напряму лінгвістичних досліджень-когнітивної термінології, або наукової лінгвоконцептології, спираючись на які, можна розглядати механізми концептуалізації та задавати параметри ментально-мовного опису-моделювання як науково-мистецьких (мистецтво...

Кадочнікова О.П. Семантика і структура поліпредикативних сполучникових конструкцій з пояснювальними відношеннями

Дисертация
 • формат doc
 • размер 166.5 КБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Автореферат дисертації, присвяченої з’ясуванню причин виникнення поліпредикативних сполучникових пояснювальних одиниць, умов їхнього функціонування, описові наявних семантичних відтінків пояснювального значення, яке реалізується на рівні складного речення, та дослідженню засобів його формування. З урахуванням особливостей семантико-граматичної, формальної організації та деяких комунікативних характеристик аналізованих побудов установлено їхнє міс...

Караванський С. Секрети української мови

 • формат doc
 • размер 465.28 КБ
 • добавлен 03 октября 2010 г.
К.: УКСП. «Кобза», 1994. — 152 с. ISBN 5-87274-051-4 ББК 81. 2УКР. "Секрети української мови" — це популярна розповідь про самобутні риси української мови, великою мірою знівельовані під дією асиміляторських заходів Автор розглядає усі сфери "мовного господарства", зачеплені ерозією: ортоепію, лексику, словотвір, правопис і частково граматику Описано методи, застосовувані для упослідження українського слова Наведено поради, як долати дискримінаці...

Караванський С. Секрети української мови

 • формат htm, gif
 • размер 273.9 КБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Электронный ресурс / на укр.яз. - К.: 1994 "Секрети української мови" — це популярна розповідь про самобутні риси української мови, великою мірою знівельовані під дією асиміляторських заходів Автор розглядає усі сфери "мовного господарства", зачеплені ерозією: ортоепію, лексику, словотвір, правопис і частково граматику Описано методи, застосовувані для упослідження українського слова Наведено поради, як долати дискримінаційну спадщину минулого. В...

Караман С.О. та ін. Сучасна українська літературна мова

 • формат pdf
 • размер 18,50 МБ
 • добавлен 02 декабря 2013 г.
С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ [та ін.]; за ред. С. О. Карамана. — К.: Літера, 2011. — 560 с. У посібнику, відповідно до типової програми з курсу «Сучасна українська літературна мова», компактно репрезентовано розділи «Фонетика і фонологія»; «Орфоепія»; «Графіка й орфографія»; «Лексикологія і фразеологія»; «Лексикографія»; «Морфеміка»; «Словотвір»; «Морфологія»; «Синтаксис й пунктуація». Мовна теорія, викладена описово й у вигляді табли...

Карпіловська Є.А. Зміни в структурi сучасної української мови та можливостi їх моделювання

Статья
 • формат pdf
 • размер 218,55 КБ
 • добавлен 14 августа 2013 г.
Стаття. — Українська мова. — 2011. — № 2. — С. 3-18. Розглянуто зміни в структурі сучасної української мови. Об’єкт аналізу становить слово як основна одиниця номінації, здатна змінюватися сама і спричинювати зміни в одиницях вищих і нижчих рівнів системи мови. На матеріалі активно оновлюваних розрядів української лексики показано можливості моделювання структурних змін і використання моделей як підґрунтя й інструменту дальшого аналізу мови, прог...

Карпалюк В.С. та інш. Сучасна українська мова з практикумом: навчально-методичний комплекс

 • формат djvu
 • размер 795,52 КБ
 • добавлен 13 октября 2013 г.
Кам"янець-Подільський: Буйницький О.А., 2007. - 420 С. У навчально-методичному комплексі відповідно до чинної програми курсу "Сучасна українська мова з практикумом" для спеціальності 6.010100 "Початкове навчання" подано навчальну і робочу програми, адаптовані до кредитно-модульної системи, запропоновано зміст лекційних і практичних занять, визначено завдання для самостійної підготовки, вказано основну й додаткову літературу, форми контролю. У нав...

Карпець Л.А. Український спортивний жарґон: структурно-семантичний аспект

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,29 МБ
 • добавлен 30 ноября 2013 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харьков, 2006. — 21 с. Об'єктом дослідження стала мова українських спортсменів і мовців, причетних до спортивної діяльності (спортивні лікарі, тренери, спортивні оглядачі, журналісти, викладачі спортивних навчальних закладів, уболівальники, "фани"). Предметом дослідження є жарґон як складник мови спортсменів...

Керста Р.Й. Українська антропонімія ХVI ст. Чоловічі іменування

 • формат djvu
 • размер 55,45 МБ
 • добавлен 09 февраля 2017 г.
Київ : Наукова думка, 1984. — 152 с. У монографії досліджується історична антропонімія ХVІ ст. усіх етнічних земель України у нерозривному зв'язку з відповідними явищами антропонімії інших східнослов'янських мов, аналізуються способи ідентифікації особи в адміністративно-юридичних документах ХVІ ст., фонетичні особливості і словотвірні типи власних імен. У праці використані архівні матеріали, матеріали картотеки Словника української мови ХVІ - пе...

Класифікація частин мови: історія питання

Реферат
 • формат doc
 • размер 34,99 КБ
 • добавлен 19 ноября 2013 г.
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, доц. Кучеренко Л.І., філологічний факультет, дисціпліна "Сучасна українська літературна мова", 2-й курс, 2013 р., 15 стор. Три критерії виділення частин мови Семантичний (лексико-семантичний) критерій Синтаксичний критерій Морфологічний критерій Різні системи частин мови Восьмичленна система частин мови Дев’ятичленна система частин мови Десятичленна система частин мови Використана література

Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення

 • формат pdf
 • размер 3,50 МБ
 • добавлен 30 декабря 2015 г.
Навчальний посібник. – 2-ге видання, виправлене і доповнене – Київ: Ліра–К, 2006. – 240с. У посібнику здійснено спробу систематизувати теоретичний матеріал з проблем формування культури і техніки мовлення, вміщений у підручниках, посібниках та окремих наукових і науково-популярних статтях, запропоновано схеми і таблиці. Структура посібника відповідає змісту і завданням, визначеним чинною програмою з курсу «Основи культури і техніки мовлення» дл...

Ковалів П. Деякі особливості словотворення в українській мові

 • формат djvu
 • размер 279,87 КБ
 • добавлен 15 июля 2013 г.
Нью-Йорк: Наукове Товариство ім. Шевченка, 1969. — 24 с. Ковалів Пантелеймон Кіндратович досліджував історію, фонетику та граматику української мови: «Історія форм української мови», 1931; «Нариси з історії української мови», 1941 — обидві разом з М. Грунським, «Історія української мови», 1949; «Основи формування української мови», 1959, Вивчав історію давньої літературної мови: «Молитовник-служебник, пам'ятка XIV ст.», 1960; «Лексичний фонд літе...

Ковалів П. Українська мова та її становище серед інших слов'янських мов

 • формат djvu
 • размер 369,39 КБ
 • добавлен 14 сентября 2012 г.
Вінніпег, 1954. - 48 с. Розвиток кожної мови проходить органічно з розвитком народу. У праці детально аналізують гіпотези і погляди С.Смаль-Стоцького, А.Шахматова та ін. мовознавців, а також робиться спроба детального науоквого аналізу явищ української мови та її місця серед слов'янських мов

Ковалів П. Українська мова та її становище серед інших слов'янських мов

 • формат pdf
 • размер 2,46 МБ
 • добавлен 21 августа 2012 г.
Вінніпег, 1954. - 48 с. Розвиток кожної мови проходить органічно з розвитком народу. У праці детально аналізують гіпотези і погляди С.Смаль-Стоцького, А.Шахматова та ін. мовознавців, а також робиться спроба детального наукового аналізу явищ української мови та її місця серед слов'янських мов

Ковалів П. Як правильно будувати фразу (котрий, який, що)

Статья
 • формат djvu
 • размер 152,67 КБ
 • добавлен 06 сентября 2012 г.
Мюнхен, 1946. - 17 с. У статті відомого професора-мовознавця подається детальна характеристика складнопідрядних речень із займенниками котрий, який, що; піднімаються питання культури мовлення і правильного слововживання згаданих займенників.

Ковалів Пантелеймон. Чистота і правильність української літературної мови

 • формат djvu
 • размер 709,35 КБ
 • добавлен 02 октября 2015 г.
Мюнхен : Рідне слово, 1946. — 35 с. Вступ. Слова, не вживані в літературній мові. Слова, вживані не з тим значенням. Слова з невживаною формою. Звороти з порушенням законів зв'зку слів. Прийменникові звороти. Сполучникові звороти. Найуживаніші фразеологічні звороти.

Коваль А.П. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України

 • формат djvu
 • размер 2,98 МБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Київ: Либідь, 2001. - 303 c. Науково- популярна праця, що містить географічні, лінгвістичні та історичні відомості про походження назв усіх великих українських міст і багатьох містечок та сіл. Написана живою і доступною українською мовою книга буде цікава всім хто хоче знати більше про своє рідне місто чи село і свою країну - Україну.

Коваль А.П. Пригоди слова

 • формат pdf
 • размер 7,07 МБ
 • добавлен 27 августа 2012 г.
К.: Рад. шк., 1985. - 207 с. Ця книжка розповідає про історію виникнення в українській мові низки запозичених слів, насамперед тих, з якими при переході від мови до мови відбувалися різні "пригоди" - зміна форми, значення, забарвлення, вживання. Слова погруповано за тематичним принципом в окремі статті.

Коваль А.П. Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові

 • формат djvu
 • размер 12.99 МБ
 • добавлен 07 декабря 2011 г.
Київ: Либідь, 2001. - 312 с. ISBN 966-06-0184-0. "Спочатку було Слово" - это книга о крылатых выражениях, вошедших в украинский язык из Библии. Они в этом издании подаются не в алфавитном порядке, а в такой последовательности, в которой они приняты в Библии, так что читатель сможет представить, как построено Библию, каков смысл и стиль изложения каждой части. В выражениях фиксируются изменения в содержании и форме, произошедшие за время их сущес...

Коваль А.П. Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові

 • формат doc
 • размер 3,83 МБ
 • добавлен 12 сентября 2012 г.
К.: Либідь, 2001. -312 с Біблія — найпоширеніша у світі книжка, з якої наш народ протягом століть поповнював фразеологічний запас української мови, збагачуючи її. Крилаті вислови у цьому виданні подаються не в алфавітному порядку, а в такій послідовності, в якій вони вжиті у Біблії, так що читач матиме змогу уявити, як побудовано Біблію, яким є зміст і стиль викладу кожної частини. У висловах фіксуються зміни у змісті й формі, які відбулися за ча...

Коваль А.П., Коптілов В.В. 1000 крилатих виразів української літературної мови

 • формат pdf
 • размер 8,58 МБ
 • добавлен 30 сентября 2015 г.
Київ: Наукова думка, 1964. — 672 с. Кожному з нас варто завантажити собі цю солідну книжечку, адже це – перша спроба узагальнити й пояснити різнорідний лексичний та фразеологічний матеріал, який традиційно об’єднується назвою «крилаті слова» або «крилаті вирази» в Україні. Вираз «крилаті слова», що вперше зустрічається ще в епічних поемах Гомера, набув термінологічного значення після виходу в світ 1864 р. книги німецького вченого Г. Бюхмана «Gefl...

Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові

 • формат djvu
 • размер 5.36 МБ
 • добавлен 14 декабря 2010 г.
Київ: Вища школа, 1975. - 335 с. У книжці зібрано крилаті вислови в українській літературній мові, подано пояснення та ілюстрації до них. Автори не тільки з'ясовують походження висловів, а й показують особливості їх вживання, відзначають переосмислення, розширення чи зміну значення.

Ковтюх С.Л. Репетитор (як навчитися грамотно писати)

 • формат pdf
 • размер 7,79 МБ
 • добавлен 30 марта 2012 г.
Навчальний посібник з практичного курсу української мови. - 2-е вид., випр. й допов. - К.: «ВД «Професіонал», 2007. - 592 с. - ISBN 978-699-370-053-3. Навчальний посібник укладено відповідно до програми з практичного курсу української мови для студентів філологічних факультетів ВНЗ. Головна увага зосереджена на орфоепічних, орфографічних та пунктуаційних правилах, розглянуто питання фонетики, графіки, морфології, синтаксису, деякі аспекти культур...

Ковтюх С.Л. Репетитор (як навчитися грамотно писати)

 • формат djvu
 • размер 3,83 МБ
 • добавлен 22 апреля 2012 г.
Навчальний посібник з практичного курсу української мови. - 2-е вид., випр. й допов. - К.: «ВД «Професіонал», 2007. - 592 с. - ISBN 978-699-370-053-3. Навчальний посібник укладено відповідно до програми з практичного курсу української мови для студентів філологічних факультетів ВНЗ. Головна увага зосереджена на орфоепічних, орфографічних та пунктуаційних правилах, розглянуто питання фонетики, графіки, морфології, синтаксису, деякі аспекти культур...

Козак Л.В. Культура українського мовлення. Частина I

 • формат pdf
 • размер 278,96 КБ
 • добавлен 07 июля 2013 г.
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2000. – 59с. Методичний посібник з Культури українського мовлення може бути використаний студентами вищих технічних навчальних закладів. До кожного практичного заняття поданий теоретичний матеріал, вправи для аудиторної та самостійної роботи, а також список рекомендованої літератури. Вступ. Література. Словники. Мова і мовлення в житті людини. Основні комунікативні ознаки культури мовлення....

Козак Л.В. Методичні вказівки з курсу Наукове мовлення

Практикум
 • формат pdf
 • размер 297,30 КБ
 • добавлен 02 июля 2013 г.
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2007.– 32с. Методичні вказівки відповідно до програми з курсу «Наукове мовлення» містять теоретичний матеріал та практичні завдання, спрямовані на формування фахової культури, лінгвістичної освіченості та мовленнєвої компетенції магістрантів усіх спеціальностей очної та заочної форм навчання. Передмова. Найважливіші джерела науково-технічної інформації. Бібліографічний опис тексту. Схема біб...

Козачук Г.О. Українська мова. Практикум

 • формат pdf
 • размер 3,29 МБ
 • добавлен 15 февраля 2014 г.
Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Вища школа, 2008. — 414 с. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал з української фонетики, орфографії, словотвору та пунктуації, а також систему орфографічних, пунктуаційних та граматичних вправ i завдань, спрямованих на вироблення у студентів навичок грамотного письма, усного мовлення, на підготовку їx до опануванн...

Комова М. Класифікація термінологічних словників

Статья
 • формат pdf
 • размер 155.33 КБ
 • добавлен 28 ноября 2010 г.
У статті розглянуто проблему видової й типологічної класифікації термінологічних словників. Запропоновано схему класифікації, визначено основні видові класифікаційні ознаки термінологічних словників. Метою дослідження є встановлення видових і типологічних особливостей термінологічних словників, розроблення класифікаційної схеми. Це створить передумови для розроблення методології та конкретних способів укладання спеціальних словників, вироблення н...

Контрольна робота - Історія заселення та походження назв нашого краю

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 108 КБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
Походження назви свого рідного міста чи селища (Донецька). Давня звичаєвість та обрядовість Донеччини. Письмова характеристика понять: "господарські будівлі двору", "господарські споруди села", "прізвище", "заповідник", "музей", "театр", " лавра". Давня матеріальна культура нашого краю.

Контрольна робота - Діловодство

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 79.5 КБ
 • добавлен 16 декабря 2011 г.
Київський національний університет технологій та дизайну,2010,13 сторінок. Загальний огляд писемного ділового мовлення .Поняття документа, вимоги до документів.Вимоги до документів, що мають бути повноцінним джерелом інформації.Вид (різновид) документа.Мова ділових документів.Діловодство.Призначення і оформлення акта .Перекласти текст українською мовою,правильно розставити розділові знаки. Зразок складної заяви про зарахування на роботу. Записати...

Контрольна робота - Прикладне письменство Київської Русі

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 92.5 КБ
 • добавлен 02 февраля 2010 г.
Дисципліна - Історія української літератури Прикладне письменство Київської Русі. Загальна характеристика, походження, жанри, найвидатніші твори. Детальніше розкрито зміст та ідейна спрямованість, композиційно-жанрові особливості «Повчання Володимира Мономаха»

Контрольная работа по Украинскому языку

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 170.5 КБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
Довідково інформаційні документи (анотація, план, протокол, витяг з протоколу, стаття, прес-реліз). Зміни приголосних при словотворенні та словозміні. Системно описовий підхід до вивчення мовних одиниць. Короткій тлумачний словник (100-120) слів профісійних термінів.

Копиленко А.Я., Ляшук Н.А. Базовий граматичний довідник з української мови

Справочник
 • формат pdf
 • размер 1,01 МБ
 • добавлен 25 июня 2013 г.
Севастополь: СевНТУ, 2010. — 76 с. Методичні вказівки для слухачів Центру академічного вивчення та викладання української мови до практичних занять з дисципліни "Українська мова". Метою методичних вказівок є допомога у вивченні та практичному засвоєнні основних правил граматики української мови з метою підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності тих, хто навчається у Центрі академічного вивчення т...

Корнієнко І.А. Сучасна українська літературна мова. Часть 1. Граматика. Словотвір. Морфеміка. Морфологія. Іменні частини мови

Практикум
 • формат pdf
 • размер 19,75 МБ
 • добавлен 31 января 2017 г.
У 2-х частинах. — Навчально-методичний посібник. — Миколаїв: Іліон, 2014. — 208 с. Фрагмент: в файле представлена лише частина для ЗФН 2 курс. У посібнику подано матеріал з вивчення сучасної української літературної мови згідно вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу у вищій школі. У першій частині запропоновано інформаційний обсяг дисципліни із словотвору, морфеміки і морфології (іменні частини мови), її опис, структу...

Корунець Ілько. Біля витоків українського перекладознавства

 • формат doc
 • размер 24,18 КБ
 • добавлен 04 апреля 2012 г.
Переклад в Україні має свою досить довгу і славну історію, що бере свій початок більш ніж тисячу років тому — ще в Х сторіччі і пов’язується із запровадженням християнства. Починався наш переклад масштабно, з розмахом, на державному рівні, про що засвідчив наш літопис, ведений першим великим письменником, істориком Нестором, який записав під 1037 роком: «Ярослав собра писци многи і перекладаше на словінськоє письмо». Тобто, князь Ярослав Мудрий з...

Коцюбинська Н.М., Коцюбинська А.І. Українська мова: Фонетика. Лексика. Будова слова. Словотвір. Морфологія. Синтаксис

Справочник
 • формат djvu
 • размер 1,70 МБ
 • добавлен 15 апреля 2013 г.
Навчальний посібник. Харків: Країна мрій, 2002. – 72 стор. В навчальному посібнику у вигляді таблиць і схем викладений найважливіший матеріал з українського мовознавства. Розглянуті такі розділи: фонетика, лексика, будова слова, словотвір, морфологія, синтаксис. Книга допоможе швидко і в повному обсязі знайти теоретичні відомості, правильно зробити граматичний розбір мовних і синтаксичних одиниць, дізнатися про звукові і лексичні особливості ук...

Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту

 • формат pdf
 • размер 220,36 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008 - 423 с. Рекомендовано Міністерством науки і освіти України. У посібнику подано історію становлення дисципліни "Лінгвістичний аналіз тексту" та теорію розгляду текстів на різних мовних рівнях, починаючи від фонографічного до синтаксичного. Проаналізовано не лише художні тексти, а й тексти інших функціональних стилів. Наведено методику такого аналізу та зразки студентських робіт....

Кочан І.М. Українська наукова лексика: міжнародні компоненти в термінології

 • формат pdf
 • размер 204,51 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Знання, 2013. - 294 с. ISBN 978-617-07-0105-3 Учебное пособие для студентов филологических специальностей. Детально рассмотрена специфика международных компонентов в научной терминологии современного украинского языка.

Кравчук О.М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Складне речення

 • формат djvu
 • размер 906,55 КБ
 • добавлен 06 ноября 2015 г.
Навчально-методичний посібник. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2014. − 111 с. Пропонований посібник – систематизований збірник завдань до курсу „Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Складне речення”. Мета посібника – сприяти кращому усвідомленню своєрідності складного речення, умінню розрізняти типи складних речень і конструювати їх, відчувати синонімію простого і складного речення, різних типів складного речення, вироб-лен...

Краснобаєва-Чорна Ж., Боровик А. Сучасна українська фразеографія: Довідник

Справочник
 • формат pdf
 • размер 843.9 КБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Донецьк: ДонНУ, 2011. - 93 с. Визначено основні аспекти використання фразеологічних словників у сучасній україністиці. Здійснено систематизований опис найвідоміших лексикографічних праць з фразеології ХХ ст. - поч. ХХІ ст. на основі передмов до поліграфічних видань, рецензій, навчальних посібників, наукових статей, енциклопедій тощо. Опрацьовано структуру бази даних "Сучасна українська фразеографія".

Кулик О.Д., Овсієнко Л.М., Кардаш Л.В. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Частина 4

Практикум
 • формат djvu
 • размер 2,73 МБ
 • добавлен 27 января 2017 г.
Навчально-методичний посібник. — Переяслав-Хмельницький: Лукашевич О.М., 2013. – 142 с. У посібнику подано теоретичний і практичний матеріал з питань синтаксису словосполу-чення, простого і складного речення. Навчально-методичний посібник рекомендований для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностей. Матеріали можуть бути використані старшокласниками для поглибленого вивчення курсу синтаксису сучасної украї...

Кульчицька Т. Українська лексикографія XIII-XX ст.: Бібліографічний покажчик

 • формат djvu
 • размер 6,45 МБ
 • добавлен 20 августа 2013 г.
/Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. - Львів, 1999. — 359 с. Покажчик охоплює інформацію про словники української мови від найдавніших збережених списків XIII ст. до 1998 р. включно. Зібрано як окремі видання словників, так і публікації в періодиці та частково словнички-додатки до наукової чи художньої літератури. В окремому розділі подано праці з теорії та історії української лексикографії. Для філологів, студентів, учител...

Купрікова Г.В. Українська мова

 • формат pdf
 • размер 1,43 МБ
 • добавлен 12 июля 2014 г.
Навчальний посібник. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 172 с. Навчальний посібник для студентів факультету післядипломної освіти. У посібнику висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу «Українська мова». Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійного мовлення. До кожної теми подано низку практичних завдань, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання. Посібник призн...

Купрікова Г.В. Українська мова (морфологія)

 • формат pdf
 • размер 560,24 КБ
 • добавлен 18 августа 2015 г.
Навчальний посібник. – Х. : Вид-во НУА, 2014. – 80 с. Навчальний посібник для студентів І курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредитно-модульна система). У навчальному посібнику висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу «Українська мова (морфологія)». Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійного мовлення. З метою ефективного засвоєння граматичної системи украї...

Купрікова Г.В. Українська мова (морфологія). Теоретичний блок

 • формат pdf
 • размер 1,74 МБ
 • добавлен 06 июня 2015 г.
Навчальний посібник. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 104 с. У посібнику висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу «Українська мова (морфологія)». Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійного мовлення. З метою ефективного засвоєння граматичної системи української мови до кожної теми подано питання, що виносяться на розгляд, матеріал до самостійного вивчення, перелік наукової літератури, питан...

Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови

 • формат djvu
 • размер 2.15 МБ
 • добавлен 24 июня 2011 г.
Торонто: Нові дні, 1960. - 197 с. Книга репресованої української вченої присвячена висвітленню головних аспектів літературної української мови. Використаний при написаннi «Уваг» багатий етнографiчний матерiал дозволив авторцi виявити деякi характернi особливостi української народної мови, якi можуть сприяти її використанню як базової для створення справжньої лiтературної української мови. Написана в 1920 р. книга довгий час була настільною для мо...

Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови

 • формат pdf
 • размер 152,06 МБ
 • добавлен 13 сентября 2012 г.
К.: Вид-во Соломії Павличко Основи, 2008. - 302 с. Книга видатного українського мовознавця Олени Курило, написана ще у 1920 р., - найкращий підручник зі стилістики української мови, неоціненний мовний порадник, що його треба мати напохваті кожному, хто пише бодай кілька рядків на день: школяреві, студентові, викладачеві, письменнику, урядовцеві; книжка, яка вчить кожного дотримуватись не тільки грамоти, але й духу української мови.

Куросова робота - Метафорична образність у творчості І.Франка

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 186.5 КБ
 • добавлен 26 августа 2011 г.
Обсяг - 30 стр., Структура: Вступ, Розділ 1. Метафора як засіб вираження індивідуально-авторського мислення.Розділ 2. Різновиди метафори та їх функції в поезіях І.Франка. Висновки. Список використаної літератури (22 поз.). Формат - *doc

Курсова робота - Іменники-назви страв та продуктів харчування у Великому тлумачному словнику сучасної української мови В.Т. Бусела

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 97.59 КБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
Слов’янський державний педагогічний університет, Кафедра української мови та літератури, філологічний факультет, ІІІ курс. 47 сторінок. Вступ Предметно-тематична характеристика лексики на позначення назв їжі: Лексика на позначення перших страв Лексика на позначення других страв Лексика на позначення напоїв Лексика на позначення виробів з тіста Лексика на позначення молочних продуктів Лексика на позначення солодких виробів Лексико-семантич...

Курсова робота - Односкладне речення

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 40.63 КБ
 • добавлен 14 ноября 2010 г.
Курсова робота з української мови передбачає повне висвітлення теми дослідження. Вступ Розділ І. Лінгвістичні особливості функціонування односкладних особових речень у поезії Івана Драча 1.1. Характеристика означено-особових односкладних речень 1.2. Односкладні неозначено-особові речення. Розділ ІІ. Безоособові односкладні речення та специфіка їх уживання у поетичному мовленні. Розділ ІІІ. Інфінітивні односкладні речення. Розділ 4. Особливості вж...

Курсова робота - Характеристика прислівників часу у творах Ольги Кобилянської

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 59.75 КБ
 • добавлен 15 апреля 2011 г.
Характеристика прислівників часу у творах Ольги Кобилянської Лінгвістичний час (темпоральність) – категорія, що охоплює різні мовні засоби вираження часу. Серед цих засобів чітко окреслюється клас прислівників а саме лексико-сомантична група обставинних прислівників – прислівники часу. Вони виконують суттєву функцію – виражають засобами мови об’єктивно реальний час, поза яким не може існувати людина. Всі прислівники часу об’єднуються наявністю в...

Курсовая работа - неологізми у мові газет

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 74.92 КБ
 • добавлен 09 июня 2010 г.
Курсовая работа на тему "Неологізми в мові газет". Актуальність теми. Вивчення інноваційної лексики полягає у виникненні нових реалій, і, як наслідок, появі найновішої інноваційної лексики, яка потребує системного аналізу, унормування та закріплення в лексико- і термінографічній літературі. Засоби масової інформації чи не найактивніше використовують неологізми, але їх невдале та надмірне використання може призвести до втрати ясності будь-якого т...

Курсовой проект - Роль фразеологізмів в ідіостилі Ліни Костенко

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 240.5 КБ
 • добавлен 15 июня 2011 г.
Фраземний склад української мови. Фразеологізми як особливий вид лексики. Лексичний склад фразеологічних одиниць. Класифікація фразеологізмів. Будова фразеологізмів.

Ліна Костенко - неповторна поетеса України

Реферат
 • формат doc
 • размер 11,30 КБ
 • добавлен 24 ноября 2012 г.
У рефераті висвітлюється життя та творчість Ліни Костенко. Реферат виконала студентка 213 гр Херсонського державного університетуТетяна Шепіль 2004р. 8 сторінок

Лінгвістичний аналіз казок Івана Франка

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 58,50 КБ
 • добавлен 28 марта 2013 г.
Курсова робота-дослідження. ЛНУ імені Т.Шевченка Стахановський факультет. Доцільною та актуальною є тема нашої роботи. Об’єктом роботи є казки Івана Франка. Мета: проаналізувати мовні засоби образності. Завдання: визначити теоретичні засади лінгвістичного аналізу творів для дітей; Ознайомитися з казками Івана Франка; Зробити аналіз казок письменника. I. Теоретичні засади лінгвістичного аналізу творів для дітей. II. Лінгвістичний аналіз. Висновк...

Лагода Сергій. Десять кроків до професійної українізації програм

 • формат doc
 • размер 124,70 КБ
 • добавлен 10 августа 2012 г.
Луцьк, 2008. - 47 c. Це вже друга версія статті щодо перекладу програм українською. У ній додано огляди приблизно півсотні нових програм та спеціалізованих інструментів локалізатора. Фактично до кожної програмки для зручності додане посилання у кінці тексту, що має полегшити пошуки і завантаження з Мережі. Переглянуто і дещо змінено саму структуру та подання тексту. Тепер зібрано значно більше інформації, та й подана вона детальніше. Важливим вдо...

Ладоня І.О. Українська мова

 • формат pdf
 • размер 29.28 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Київ, 2011. Розглянуто найважливіші розділи української мови: фонетику й орфоепію, орфографію, лексику і фразеологію, словотвір, морфологію і синтаксис, пунктуацію, практичну стилістику. Посібник має допомогти у зміцненні теоретичних знань і практичних навичок з української мови, набутих учнями в школі, збагатити їхній словниковий запас, підвищити мовну культуру.

Лексика і фразеологія гімну України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 59,57 КБ
 • добавлен 12 января 2012 г.
40 с., 16 позицій списку використаної літератури. Перелік ключових слів: гімн України, лексика і фразеологія гімну України, слово, лексичне значення слова, метафора, метонімія, синекдоха, фразеологізми, класифікація. Курсова робота складається зі вступної частини, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. У вступній частині формулюється актуальність даної теми, мета та завдання роботи. В першому розділі висвітлюється питання пр...

Лексико-грамматические параллели пословиц в русском и украинском языках

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 39,46 КБ
 • добавлен 13 июля 2015 г.
Без в/д Введение І. Паремиология как наука, которая изучает, исследует и поясняет пословицы Источники пословиц и поговорок Пословицы как объект фразеологи Выводы к первому разделу Лексик-грамматические параллели пословицы русского и украинского языка Сравнительный анализ русских и украинских поговорок и пословиц Установление лексико-грамматической параллельности в пословицах и поговорках русского и украинского языка Выводы по второй части Выводы...

Лексико-семантична структура бажальних речень на матеріалі творів Лесі Українки

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 29,72 КБ
 • добавлен 13 мая 2013 г.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кафедра української мови, 23 стр. Мета роботи – з’ясування сутності категорії бажальності як суб’єктивно-модального значення й виявлення засобів її вираження в синтаксичних конструкціях української мови. Вступ Бажальність як категорія суб'єктивної модальності: - Модальність речення і обгрунтуввання диференціації модального значення; - Становлення вчення про значення оптатива; - Кате...

Лексична картотека Інституту української мови НАН України

Реферат
 • формат doc
 • размер 37,59 КБ
 • добавлен 24 февраля 2016 г.
Державний бюджетний освітній заклад вищої освіти Республіки Крим «Кримський інженерно-педагогічний університет», Філологічний факультет, Кафедра української філології, м.Сімферополь, 2016 р., 17 стор. Вступ. Витоки української лексикографії. Створення лексичної картотеки як наукової бази для укладання словників. Післявоєенне відродження та розквіт лексичної картотеки. Сучасний етап розвитку лексичної картотеки. Висновки. Література

Лекції з діалектології

Статья
 • формат pdf
 • размер 305,77 КБ
 • добавлен 11 августа 2012 г.
Лекції з діалектології. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології. Київ - 2012. 36 сторінок. До кожної лекції додаються завдання для самостійної роботи; наприкінці посібника містяться умовні позначення для транскрипції Вступ Наріччя і говори української мови Система голосних Система приголосних Короткі відомості з історії української діалектології Морфологія Синтаксис

Лисак Л.К., Ковальова Г.М., Медведєва І.М. Збірник тестів з української мови

 • формат pdf
 • размер 455,21 КБ
 • добавлен 19 января 2013 г.
Краматорськ: ДДМА, 2008. — 84 с. Збірник містить тестові завдання з української мови для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Пропоновані тести допоможуть перевірити у повному обсязі рівень знань студентів орфографічних норм сучасної української літературної мови. Чергування голосних та приголосних. Правопис префіксів. Подвоєння приголосних. Спрощення приголосних. Вживання великої літери. Правопис слів іншомовног...

Литвинчук О.В. Українська мова

 • формат pdf
 • размер 1007.52 КБ
 • добавлен 13 мая 2013 г.
Лекційно – практичний курс./ Житомир: ЖДТУ, – 2012. – 168с. . -ISBN/ISSN: Формування і розвиток української літературної мови. Писемне професійне мовлення. Культура укладання документів особового складу. Довідково - інформаційні документи. Розпорядчі документи. Культура укладання обліково-фінансових та господарсько-договірних документів. Усне професійне спілкування. Невербальні засоби спілкування. Практична частина. Список контрольних питань до і...

Ляшук Наталья Альбертовна

degree
 • формат doc
 • размер 83,82 КБ
 • добавлен 08 апреля 2012 г.
Ляшук Наталья Альбертовна. Магистерская работа. - Мелитополь: МГПУ, 2008 - 72 с. У магістерській роботі проаналізовано неологізми поезії Василя Стуса. Стан дослідження неологізмів у сучасному мовознавстві. Частиномовна співвіднесенність оказіоналізмів у поезії Василя Стуса.

Мінімальні фразеологізми в романі І. Нечуя-Левицького Хмари

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 64,66 КБ
 • добавлен 12 мая 2014 г.
ЗНУ, Запоріжжя, Україна, доц. Зубець Н. О., 33 стор., 2014 р. Сучасна українська літературна мова. Мінімальні фразеологізми як об’єкт лінгвістичних досліджень Структурно-семантичні особливості мінімальних фразеологізмів, уживаних у романі І. Нечуя-Левицького «Хмари» Загальна характеристика фразеологічного багатства у творах І. Нечуя-Левицького Семантика МФ, ужитих у романі І. Нечуя-Левицького «Хмари» Структурні особливості МФ, уживаних у романі І...

Магистерская работа - Парадигма контекстных синонимов в поэзии Игоря Муратова (укр. яз.)

degree
 • формат doc
 • размер 115.7 КБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
Лексичні синоніми як засіб виразності в поезії І. Муратова. Стилістичні функції синонімів у поетичній творчості І. Муратова.

Магистерская работа. Лексичні та семантичні неологізми у сучасній поезії (на матеріалі творів Василя Стуса)

degree
 • формат doc
 • размер 160 КБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
Загальний зміст: Робота складається зі вступу, двох розділів та загальних висновків. До роботи додаються перелік умовних скорочень досліджених джерел, список використаних джерел, покажчик оказіоналізмів. Перший розділ Стан дослідження неологізмів у сучасному мовознавстві Другий розділ Частиномовна співвіднесенність оказіоналізмів у поезії Василя Стуса

Малахова О.А., Ткач О.В. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис словосполучення і простого речення

Практикум
 • формат pdf
 • размер 371,81 КБ
 • добавлен 07 декабря 2014 г.
Методичний посібник для студентів філологічних факультетів. — Харків, 2010. — 92 с. Синтаксис – розділ граматики, який є своєрідним містком між мовою і мовленням, адже саме синтаксичні одиниці, ґрунтуючись на одиницях інших мовних рівнів, стають будівельним матеріалом для висловлення в акті комунікації. Саме від вдалого їх вибору і правильності поєднання залежить успішність спілкування, до якого у широкому розумінні належать усі форми усного та п...

Малюкова О.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з української мови

Практикум
 • формат doc
 • размер 39,87 КБ
 • добавлен 04 декабря 2012 г.
Харків: ХНАМГ, 2008. – 30 с. Для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». Дані методичні вказівки призначені для студентів 1 курсу денної форми навчання, які вивчають курс «Українська мова». Їх мета – допомогти студентам здобути навички практичного застосування теоретичних знань, отриманих під час лекційних занять. Методичні вказівки складаються з 14 занять, що відпо...

Масенко Л.Т. Українські імена та прізвища

 • формат pdf
 • размер 446.16 КБ
 • добавлен 08 июня 2010 г.
Історія виникнення і побутування імен та прізвищ тісно пов'язана з історією народу, з особливостями його матеріальної і духовної культури. У брошурі розглядається походження українських імен і прізвищ, історичні етапи становлення прізвищ, роль народних говірок у формуванні цієї лексичної групи. Висвітлюються питання правопису імен і прізвищ у сучасній українській мові. Розрахована на лекторів, пропагандистів, викладачів вузів, вчителів, студентів...

Метафора у романі Івана Багряного Сад Гетсиманський

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 60,88 КБ
 • добавлен 26 июля 2014 г.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 2012, 46 ст. Уроботі розглянуто метафору з лінгвістичної точки зору, проаналізовано теоритичне підгрунтя метафори як мовного засобу та способи її репрезентації у романі І. Багряного.

Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконування

Реферат
 • формат doc
 • размер 33,37 КБ
 • добавлен 19 ноября 2012 г.
ДонГТУ, Украина, 2011 год, 17 страниц. Історія мистецтва аргументації. Основні положення теорії аргументації. Мовні засоби переконування.

Мова

Презентация
 • формат ppt
 • размер 596,59 КБ
 • добавлен 08 апреля 2013 г.
МДПУ ім.Б.Хмельницького, Мелітополь, Україна, Денисенко А.А., 2013 р., 23 слайди. 1. Мова – це … Структурні одиниці мови: - звуки - морфеми - слова - словосполучення - речення 2. Суспільний характер походження мови 3. Мова як засіб спілкування Літературна мова Функції мови: - комунікативна - ідентифікаційна - експресивна - гносеологічна - мислетворча - естетична - культуротворча - номінативна 4. Зв’язок мови й мислення Елементи мислення 5. Слово...

Мова - душа народу

Реферат
 • формат doc
 • размер 6,86 КБ
 • добавлен 28 августа 2012 г.
Реферат з Української мови, у якому розкривається важливість охорони мови як національного скарбу та заклик до боротьби за цей скарб Кузькіна М. З. "НРО №7" Петрівськ

Мовні знаки ритуальної гостинності у мультилінгвальному середовищі села Молога Білгород-Дністровського району

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 94,06 КБ
 • добавлен 28 апреля 2013 г.
Измаильский государственный гуманитарный университет, г. Измаил, 2010, 59 стр. Вступ Проблеми вивчення українського мовного етикету Мовні знаки ритуальної гостинності у мультилінгвальному середовищі села Молога Історія села Молога Етикетні формули родинних ритуалів Етикетні формули ритуалів календарного циклу Висновки Список використаних джерел Додатки

Мовний портрет Марії Матіос

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 56,13 КБ
 • добавлен 24 апреля 2013 г.
Міністерство освіти,науки, молоді та спорту ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра української мови Студентки 3 курсу Спеціальності «Українська мова та література» Стахановського факультету ЛНУ імені Тараса Шевченка Луганськ 2012 Вступ Марія Матіос – прима сучасної української літератури Основні риси творчого портрету Марії Матіос Український літературний формат Марії Матіос Нова художня мова в драмі «Солодка Дарус...

Модальні слова і категорія стану: статус і місце у системі частин мови

Реферат
 • формат doc
 • размер 43,47 КБ
 • добавлен 20 декабря 2013 г.
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, доц. Кучеренко Л.І., філологічний факультет, дисціпліна "Сучасна українська літературна мова", 3-й курс, 2013 р., 17 стор. Історія дослідження слів категорії стану Семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки слів категорії стану Лексико-семантичні групи слів категорії стану Частиномовний статус модальних слів Загальна характеристика модальника. Морфологічні властивості Семантичні розряди мода...

Модифікації у потоці мовлення

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 58,10 КБ
 • добавлен 07 ноября 2013 г.
Выходные данные неизвестны. 24 стор. Курсова робота із сучасної української літературної мови Вступ Фонетичні модифікації та їх різновиди. Модифікаційні зміни у системах вокалізму та консонантизму. Позиційні модифікації фонем Комбінаторні видозміни голосних і приголосних фонем Висновки Список використаної літератури

Мойсієнко А.К. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика: Підручник

 • формат pdf
 • размер 14,34 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Знання, 2010. — 270 с. Книгу можно придбати у книгарні "Абзац" за адресою: 01030, м. Київ, вул. Стрілецька, 28 (вхід з двору) ст. м."Золоті ворота", тел. (044)581-15-68, 238-82-66 або на сайті: znannia.com.ua У підручнику висвітлено найважливіші питання лексикології, фразеології, фонетики сучасної української мови. Зокрема подано системно-семасіологічну характеристику словникового складу української мови, опис основних системних зв’язків у лексиц...

Молодіжний сленг як мовне явище

Реферат
 • формат doc
 • размер 15,11 КБ
 • добавлен 01 ноября 2012 г.
Історія сленгу, різноманітність сленгових слів та висловів, прийоми молодіжного мовлення, класифікація сленгу, молодіжний сленг. Рік виконання - 2011, кількість сторінок - 9.

Москаленко А. Нариси історії української лексикографії

 • формат djvu
 • размер 9,53 МБ
 • добавлен 13 сентября 2014 г.
Посібник. — К.: Радянська школа, 1961. — 164 с. Протягом декількох років автор читав студентам філологічного факультету Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського курс лекцій з історії української лексикографії. На основі цього курсу і написаний «Нарис історії української лексикографії» уже як посібник для студентів філологічних факультетів університетів та педінститутів. Ознайомити студентів-філологів, майбутніх учителів ук...

Нікітіна А.В. Українська лінгвометодика для магістрантів

 • формат djvu
 • размер 2,58 МБ
 • добавлен 03 ноября 2015 г.
Навчально-методичний посібник. - Старобільськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2015. – 375 с. У посібнику представлено навчальні матеріали з української лінгвометодики вищої школи, зокрема теоретичні засади методики навчання лінгвістичних дисциплін у ВНЗ, опанування загальних уявлень про педагогічний дискурс, практичну методику застосування навчальних форм, методів, прийомів, засобів, технологій, організацію самостійної й наукової роботи...

Німчук В.В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови

 • формат djvu
 • размер 22,76 МБ
 • добавлен 05 апреля 2016 г.
Київ: Наукова думка, 1992. — 416 с. У монографії досліджуються походження і розвиток масиву давньоруської лексики для означення предметів і явищ навколишнього середовища. Вивчаються словникові системи, пов’язані з буттям, простором і часом, будовою всесвіту, землі, а також географічна, метеорологічна, ботанічна, зоологічна та інша номенклатура X—XIII ст. Досліджується доля успадкованої давньоруської лексики в українській (літературній та діалектн...

Німчук В.В. Мовознавство на Україні в XIV-XVII ст

 • формат djvu
 • размер 6,11 МБ
 • добавлен 05 марта 2016 г.
Київ: Наукова думка, 1985. — 223 с. Монографія присвячена історіографії вітчизняної лінгвістики. В ній досліджуються граматичні праці, поширені на Україні у XIV—XVII ст., показана плідна взаємодія української й російської yferb, значення граматичних праць XIV—XVII ст. в розвитку лінгвістичної теорії, кодифікації церковнослов’янської, староукраїнської і староросійської літературних мов, в історії вітчизняної освіти, з’ясовується їх роль у розвитку...

Наукова робота - Українська мова. Пунктуація

 • формат rtf
 • размер 18.87 КБ
 • добавлен 20 января 2010 г.
Розділ мови – пунктуація. Детальна характеристика розділу. Правила вживання розділових знаків. Контрольні запитання до викладеного матеріалу. Тестові завдання та завдання для перевірки по цьому матеріалу.

Непийвода В. Мова сучасних шкільних підручників: нотатки нефахівця

Статья
 • формат doc, pdf
 • размер 12,33 МБ
 • добавлен 02 января 2013 г.
Непийвода, Василь. Мова сучасних шкільних підручників: нотатки нефахівця // Українська мова. – № 3– 2008.– С. 48 – 63.

Нечуй-Левицький І. Грамматика украінского язика. Частка І. Етимологія

 • формат pdf
 • размер 76,06 МБ
 • добавлен 06 мая 2016 г.
Для двох нижчих классів гімназій та для двохклассних і трьохклассних народних школ. — Київ: Друкарня Другої Артілі, 1913. — 164 с.

Номис М. Українські приказки, прислів'я і таке інше

 • формат djvu
 • размер 15.33 МБ
 • добавлен 07 марта 2010 г.
Уклав М. Номис / Упоряд., приміт. та вступна ст. М. М. Пазяка. — К.: Либідь, 1993. — 768 с. (Серія «Літературні пам'ятки України»). ISBN 5-325-00015-2 І досі не втратила свого значення збірка етнографічних та фольклорних матеріалів українського етнографа, фольклориста, письменника і педагога М. Номиса (1823—1900), метою якого було зберегти для нащадків розповіді бувалих, старосвітських людей, цікаві факти з минулого різних українських станів і т...

Номис М. Українські приказки, прислів'я і таке інше

 • формат pdf
 • размер 14,75 МБ
 • добавлен 02 апреля 2013 г.
— К.: Либідь, 1993. — 768 с. ISBN 5-325-00015-2 І досі не втратила свого значення збірка етнографічних та фольклорних матеріалів українського етнографа, фольклориста, письменника і педагога М. Номиса (1823—1900), метою якого було зберегти для нащадків розповіді бувалих, старосвітських людей, цікаві факти з минулого різних українських станів і тим самим сприяти розвитку національної самосвідомості. Приказки та прислів'я, вміщені в книжці, охоплюют...

Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Рідна мова

 • формат djvu
 • размер 5,45 МБ
 • добавлен 21 августа 2012 г.
К.: Наук.-вид. центр "Наша культура і наука", 2010. - 440 с. Упорядник, автор передмови і коментарів Микола Тимошик. "Поки живе мова, житиме й народ як національність, не стане мови - не стане й національності: вона геть розпорошиться серед дужчих народів," - ці слова великого українця Івана Огієнка якнайточніше відтворюють найголовнішу змістову домінанту видання. Мовознавчі твори автора, відібрані до цієї книги, ніколи в Україні не друкувались...

Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Рідна мова

 • формат pdf
 • размер 9,81 МБ
 • добавлен 08 сентября 2012 г.
К.: Наук.-вид. центр "Наша культура і наука", 2010. - 440 с. Упорядник, автор передмови і коментарів Микола Тимошик. "Поки живе мова, житиме й народ як національність, не стане мови - не стане й національності: вона геть розпорошиться серед дужчих народів," - ці слова великого українця Івана Огієнка якнайточніше відтворюють найголовнішу змістову домінанту видання. Мовознавчі твори автора, відібрані до цієї книги, ніколи в Україні не друкувались...

Однорідні і неоднорідні означення

Презентация
 • формат ppt
 • размер 96,72 КБ
 • добавлен 15 декабря 2014 г.
ЗНУ, Запоріжжя, Денисенко Л.П., 11 слайдів, 4 курс, 2014 р. Дисципліна "Сучасна українська літературна мова". Визначення однорідних означень, умови однорідності і неоднорідності означень.

Однорідні члени речення

Презентация
 • формат ppt
 • размер 130,34 КБ
 • добавлен 23 ноября 2014 г.
ЗНУ, Запоріжжя, Денисенко Л.П., 16 слайдів, 4 курс, 2014 р. Дисципліна "Сучасна українська літературна мова". Визначення однорідності членів речення. Відкритий і закритий ряд. Члени речення, які не є однорідними.

Онуфрієнко Г.С. Сучасна українська мова

 • формат pdf
 • размер 621,62 КБ
 • добавлен 05 июня 2013 г.
/Укл. Онуфрієнко Г.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 78 с. -ISBN/ISSN: Методичні матеріали для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форм навчання. Дограматичні основні й проміжні рівні сучасної української мови: сучасна українська мова як базова навчальна лінгвістична дисципліна у фаховій освіті студентів гуманітарного факультету за спеціальністю «Переклад»; генеалогічна природа, типологічна ознака і функціональна парадигма сучасної у...

Остроушко О.А. Сучасна українська літературна мова: державний екзамен

 • формат image
 • размер 26,53 МБ
 • добавлен 05 марта 2013 г.
Методичний посібник для студентів української філології. - Кривий Ріг: Криворізький педагогічний інститут, 2008. - 124 с. Посібник „Сучасна українська літературна мова: державний екзамен" має на меті допомогти студенту-випускнику в підготовці до державної підсумкової атестації з провідної лінгвістичної дисципліни. Основна увага зосереджена на систематизації й узагальненні знань з усіх основних аспектів, які відображають структуру сучасної українс...

Ответы к экзамену по украинскому языку. Морфология

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 57.37 КБ
 • добавлен 07 января 2011 г.
Класифікація прийменників з погляду походження і будови; Засоби і способи вираження граматичних значень слова в українській мові; Іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово граматичні категорії, синтаксична роль; Система відмінків в українській мові та їх основні значення; Особливості відмінювання іменників 1,2,3,4 відміни; Відмінювання займенників. Суплетивні форми; Перехідні явища в системі частин мови; Вигуки як особливий розряд слів....

Ответы на вопросы с предмета морфемология

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 83,80 КБ
 • добавлен 28 декабря 2015 г.
Контрольні запитання до змістового модуля №1 «Сучасна українська мова. Морфемологія». КНУ ім Тараса Шевченка інститут філології. Викладач Козловська. Морфеміка як підсистема мови. Морфемологія як розділ морфології. Об*єкт, предмет та завдання морфемології. Зв’язок морфемології з іншими дисциплінами (фонетикою, словотвором, лараднгмологією, лексикологією, синтаксисом, стилістикою). Теоретичне і практичне значення морфології. Морфема як знакова оди...

Ответы на экзамен по дисциплине Фонетика і фонологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 177,56 КБ
 • добавлен 18 июня 2014 г.
КНУ им.Т.Шевченка, 2014г. преподаватель Берковец В.В. Фонетика як наука про звукову будову мови Лінійні (сегментні ) та нелінійні звукові одиниці Зв’язок фонетики з іншими лінгвістичними дисциплінами Фонетика і орфоепія. Орфоепічні норми та їх значення Основні орфоепічні норми в межах голосних Графіка сучасної української мови. Звуки і букви Будова мовного апарату. Активні і пасивні мовні органи. Артикуляційні характеристики звуків. Фонологічна с...

Пінчук С.П., Регушевський Є.С. Словник літературознавчих термінів Івана Франка

 • формат pdf
 • размер 13,79 МБ
 • добавлен 22 мая 2016 г.
Київ: "Наукова думка", 1966. - 273 с. Виходячи з усвідомлення великої ролі Франка в розробці української літературознавчої термінології, а також зважаючи на великий інтерес до неї, який виявляють вчителі, студенти-філологи, дослідники і взагалі всі, хто цікавиться літературою, автори поставили своїм завданням скласти якомога повніший словник Франковий літературознавчих термінів. Ілюстративний матеріал до словника добирався з таким розрахунком, що...

Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. Українська мова

 • формат djvu
 • размер 6,84 МБ
 • добавлен 19 мая 2013 г.
К.: Либідь, 1990. — 226 c. Розглядаються складні питання основних розділів вузівської програми з української мови — лексикології, лексикографії, фразеології, орфографії та пунктуації. Для глибшого засвоєння теоретичного матеріалу в посібнику вміщено вправи, а також практичні завдання, що допомагають студентам на семінарських і практичних заняттях грамотно і творчо викладати думки у писемній формі. Для студентів факультетів журналістики університе...

Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. Українська мова

 • формат pdf
 • размер 20,04 МБ
 • добавлен 19 мая 2013 г.
К.:Либідь, 1990. — 226 c. Розглядаються складні питання основних розділів вузівської програми з української мови — лексикології, лексикографії, фразеології, орфографії та пунктуації. Для глибшого засвоєння теоретичного матеріалу в посібнику вміщено вправи, а також практичні завдання, що допомагають студентам на семінарських і практичних заняттях грамотно і творчо викладати думки у писемній формі. Для студентів факультетів журналістики університет...

Пентилюк М., Іваиденко О., Гайдаенко І., Караїмам С., Доценко Г. Ваш репетитор. Перевірте себе (тести)

 • формат pdf
 • размер 26,89 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Ленвіт, 2000. — 72 с. Пропонований посібник містить матеріал, спрямований на перевірку й поглиблення знань з української мови, удосконалення мовленнєвих умінь і навичок. Посібник розрахований на учнів середніх навчальних закладів, абітурієнтів, студентів і всіх бажаючих поліпшити своє усне і писемне мовлення.

Періодизація української тлумачної лексикографії

Реферат
 • формат doc
 • размер 43,14 КБ
 • добавлен 29 февраля 2016 г.
Державний бюджетний освітній заклад вищої освіти Республіки Крим «Кримський інженерно-педагогічний університет», Філологічний факультет, Кафедра української філології, м.Сімферополь, 2016 р., 14 стор. Вступ. Погляди науковців на питання періодизації тлумачної лексикографії. Періоди історії українського тлумачного словникарства. Висновки. Використана література.

Перелік питань для підсумкового контролю знань магістрів

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 5,86 КБ
 • добавлен 04 декабря 2012 г.
ВУЗ: ВДПУ. Інститут: ІФЖ ( магістри). Місто: Вінниця. Рік: 2012-2013. Викладач: Н.Л. Іванницька. Кількість питань: 45. Кількість сторінок: 3. Слово в аспекті виявлення його синтаксичних потенцій. Слово як об'єкт вивчення синтаксису. Недосконалість традиційної теорії поділу слів на повнозначні і неповнозначні. Повнозначні автосемантичні та синсемантичні слова. Семантико-граматична єдність повнозначних слів. Граматикалізація семантичних єдностей...

Перелік питань до іспиту з курсу Синтаксис

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 14,76 КБ
 • добавлен 19 июля 2012 г.
Севастополь. Севастопольський міський гуманітарний університет. - 2 с. 51 питання до іспиту з курсу "Синтаксис". Файл містить лише перелік питань, без відповідей.

Плющ М.Я., Бевзенко С.П., Грипас Н.Я. та ін. Сучасна українська літературна мова

 • формат pdf
 • размер 21,87 МБ
 • добавлен 31 мая 2016 г.
Підручник. — За ред. М.Я. Плющ. — 7-ме вид., стер. — К.: Вища шк., 2009. — 430 с. У підручнику викладено всі основні теоретичні питання курсу: про українську мову як національну мову українського народу та її походження і розвиток, фонетичну і фонологічну системи, словниковий склад, граматичну будову й словотвір. Розглянуто також питання графіки й орфографії та пунктуації. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ

 • формат pdf
 • размер 25,79 МБ
 • добавлен 26 ноября 2012 г.
К.: Вища школа, 1995 - 284 с. Збірник входить до комплексу методичного забезпечення курсу сучасної української мови. У ньому подано систему вправ з усіх розділів курсу. Для студентів вузів, які вивчають дисципліну "Сучасна українська літературна мова".

Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова: збірник вправ

 • формат pdf
 • размер 2,07 МБ
 • добавлен 20 марта 2016 г.
К.: Вища школа, 1995 р. — 285 с. Посібник входить до єдиного комплексу теоретичного і методичного забезпечення навчання студентів педагогічних і ВНЗ з усіх основних розділів курсу Сучасної української літературної мови. Для студентів, викладачів та всіх хто хоче вдосконалити свої знання з української мови.

Поетами народжуються, ораторами стають

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,62 МБ
 • добавлен 16 ноября 2014 г.
Студента І-го курсу. НПУ ім. Драгоманова. м. Київ. Україна. 2012 рік. Презентація з 12 слайдів. Зміст. Крилатий вислів. Демосфе́н. Оратором може стати кожен. Перше враження. Підготовка до промови. Структура промови. Як виступатимеш? Як позбутися стресу та хвилювання? Притча Кожен чи Ніхто? Список використаних джерел.

Пономарів О.Д. (ред.). Сучасна українська мова

 • формат djvu
 • размер 9.02 МБ
 • добавлен 22 февраля 2010 г.
Підручник /О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. О. Д. Пономарева. — 2-ге вид., перероб. — К.: Либідь, 2001. — 400 с. У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографи, словотвору та морфології сучасної української літературної мови. Подаються відомості з діалектологи та загального мовознавства. Міститься опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень. Окр...

Пономарів О.Д. Сучасна українська мова

 • формат pdf
 • размер 2.69 МБ
 • добавлен 25 сентября 2010 г.
Підручник /О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. О. Д. Пономарева. — 2-ге вид., перероб. — К.: Либідь, 2001. — 400 с. У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографи, словотвору та морфології сучасної української літературної мови. Подаються відомості з діалектологи та загального мовознавства. Міститься опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень. Окр...

Пономарів О.Д. Сучасна українська мова

 • формат pdf
 • размер 9,07 МБ
 • добавлен 22 октября 2013 г.
Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, I. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Пономарева. — 3-тє вид., перероб. — Київ: Либідь, 2005. - 488 с. ISBN 966-06-0375-4. У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографії, словотвору та морфології сучасної української літературної мови. Подаються відомості з діалектології та загального мовознавства. Міститься опис синтаксичних особливо-стей побудови сл...

Пономарів О.Д. Сучасна українська мова

 • формат djvu
 • размер 6,99 МБ
 • добавлен 06 февраля 2016 г.
Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, I. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Пономарева. — 3-тє вид., перероб. — Київ: Либідь, 2005. - 488 с. ISBN 966-06-0375-4. У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографії, словотвору та морфології сучасної української літературної мови. Подаються відомості з діалектології та загального мовознавства. Міститься опис синтаксичних особливо-стей побудови сл...

Пономаренко С.С. Практикум з української мови. Ч. 1. Орфографія. Пунктуація

 • формат pdf
 • размер 102,01 МБ
 • добавлен 19 февраля 2015 г.
Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2008. — 224 с. — ISBN 978-966-336-117-8 У посібнику викладено три напрямки практичного курсу української мови: орфографічний, орфоепічний і пунктуаційний. Посібник також містить дидактичні матеріали. Розрахований на студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Пономарьова Л.В. Інституційно-правовий узус і норма мови

Статья
 • формат doc
 • размер 22,92 КБ
 • добавлен 11 июля 2014 г.
Лінгвістичнi студiї : зб. наук. праць – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Вип. 27. – – С. 96-100. У статті розглядаються проблеми співвідношення понять «норма літературної мови» і «узус». Аналізуються деякі узусні вияви інституційно-правового дискурсу. Стверджується, що інституційно-правовий узус поширюється на всі мовні та мовленнєві форми, використовувані в усному та писемному спілкуванні інституційно-правового дискурсу.

Пономарьова Л.В. Суб’єктивна реалізація модальних дієслів-предикатів у інституційно-правовому дискурсі

Статья
 • формат doc
 • размер 13,57 КБ
 • добавлен 09 июля 2014 г.
Проблемы преподавания башкирской и тюркской филологии: Сборник статей – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2013. – С. 159-163. У статті розглянуть проблеми суб'єктивної модальности як комунікативно-прагматичної категорії синтаксису Вона включає в себе різнорідні комунікативно-прагматичні характеристики. Саме суб’єктивна модальність відкриває широкі можливості для прагматичної інтерпретації висловлювання і передбачає звернення до контексту...

Пономарьова Л.В. Формально-синтаксична категорія другорядного члена речення в інституційно-правовому дискурсі

Статья
 • формат doc
 • размер 18,63 КБ
 • добавлен 15 августа 2014 г.
Функциональная лингвистика: Сб. науч.работ. –Симферополь: КРИППО, 2013. – № 5. –С. 336-339. У статті аналізуються питання, пов’язані з особливостями репрезентації другорядних членів речення в інституційно-правовому дискурсі, зокрема у текстах законів та підзаконних актів. Доводиться, що тексти законів та підзаконних актив мають свою власну, відмінну від узвичаєної, формально-синтаксичну структуру другорядних членів речення, підпорядковану потреба...

Поняття про відокремлення

Презентация
 • формат ppt
 • размер 185,27 КБ
 • добавлен 30 ноября 2014 г.
ЗНУ, Запоріжжя, Денисенко Л.П., 10 слайдів, 4 курс, 2014 р. Дисципліна "Сучасна українська літературна мова". Презентація містить інформацію про поняття про відокремлення то про члени речення, які можуть відокремлюватися.

Поняття та загальні ознаки мовної культури

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1001,71 КБ
 • добавлен 20 сентября 2012 г.
Бердянский государственный педагогический университет, Бердянск, Салюк Б.А.,16 слайдов, 2011 г. Дисциплина- "Українська мова"

Порушення норм сучасної української літературної мови в телевізійних засобах масової інформації

degree
 • формат doc
 • размер 85,51 КБ
 • добавлен 27 февраля 2012 г.
СДПУ ім. А.С. Макаренка (Суми/Україна), 61 стор., доц. Ткаченко В.В., 2011. Спеціальність "Українська мова". В роботі досліджується проблема порушення норм сучасної української літературної мови в телевізійних засобах масової інформації. Вступ. Розділ І. Поняття мовної норми в українській літературній мові. Розділ II. Порушення мовних норм в телевізійних засобах масової інформації. Розділ III. Вплив телевізійних засобів масової інформації на форм...

Поясок Т.Б. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни „Українська мова

Практикум
 • формат pdf
 • размер 453,16 КБ
 • добавлен 07 октября 2013 г.
Навчальне видання / – Кременчук: КІ ДУЕП, 2007. - 51 с. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни „Українська мова для напряму 0501 – „Економіка і підприємництво. Опис предмету навчальної дисципліни. Мета і завдання навчальної дисципліни „Українська мова. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями та темами. Орієнтовна структура залікових кредитів дисципліни. Орієнтовний перелік пит...

Правила написання при вживанні прямої мови

Презентация
 • формат ppt
 • размер 685,81 КБ
 • добавлен 25 января 2013 г.
Україна, Київ 2012 рік. Презентація складається з 13 слайдів. План: Пряма мова; Правила вживання прямої мови; Висновок.

Правопис власних назв. Правопис складних слів в таблицях

Справочник
 • формат doc
 • размер 1008,77 КБ
 • добавлен 27 августа 2014 г.
Матеріал структуровано за окремими блоками: теоретичним, практичним. Матеріали практичних занять з курсу «Українська мова» можуть бути використані при вивчені розділів «Фонетика. Графіка. Морфеміка. Словотвір. Орфографія» студентами І курсів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Вміщено список рекомендованої літератури. До кожного практичного заняття визначено мету та подано вправи та завдання. Для абітурієнтів підготовчих курсів та студентів. Може бути к...

Про правопис Словаря української мови за ред. Б.Д. Грінченка

Презентация
 • формат ppt
 • размер 4,38 МБ
 • добавлен 09 апреля 2014 г.
Запорожский национальный университет, Украина, доц. Бойко Л.П., 3-й курс, 2014 г., 17 слайдов. Дисциплина специализации "Лексикография" Відомості про Словарь української мови за ред. Б. Д. Грінченка. Про варіант правопису Кулешівка. Грінчевичівка, правопис Словаря.

Про правопис Словаря української мови за ред. Б.Д. Грінченка

Реферат
 • формат doc
 • размер 46,03 КБ
 • добавлен 08 апреля 2014 г.
ЗНУ, доц. Бойко Л.П., 3-й курс, 2014 р., 16 стор. Дисциплина специализации "Лексикография" Про «Словарь української мови». Правопис «Словаря української мови». Кулішівка. Грінчевичівка.

Проблеми української термінології

Реферат
 • формат doc
 • размер 52,46 КБ
 • добавлен 06 ноября 2012 г.
Знту (Запорізький Національний технічний університет); кафедра: "Змп"; Викладач: Брацун О. І.; Предмет: УмпС; 2012 г.; 21 стр. Вступ сучасна термінологія Росіянізми та англіцизми Заміна назв технічних засобів Сучасні проблеми української термінології Українське мовне довкілля Інтернаціоналізми Термінолексика Висновок перелік посилань

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності українська мова

 • формат doc
 • размер 7.05 КБ
 • добавлен 23 апреля 2010 г.
Перелік питань для кандіспиту зі спеціальності "українська мова" містить 65 питань, об"єднаних у три блоки: Сучасна українська літературна мова; Історія української літературної мови; Історична граматика української мови; Українська діалектологія. Для аспірантів, що навчаються за спеціальністю 10.02.01 "українська мова".

Программа - ProLing Office Standart SP2 6.0.40

software
 • формат txt, exe
 • размер 12.29 МБ
 • добавлен 09 января 2012 г.
Пролинг ОФИС - это простой способ улучшить качество подготовки документов в организациях, документооборот которых осуществляется на русском и украинском языках. Построенный на основе уже знакомых многим пользователям приложениях, Пролинг ОФИС включает в себя средства проверки правописания (РУТА), электронные словари (УЛИС), переводчик (ПЛАЙ) и средства полнотекстового поиска документов (MTSearch). РУТА® 6.0 В пакете РУТА® 6.0 SP2 содержатся сред...

Программа - Ruta plaj (русско-украинский переводчик)

program
 • формат txt, html
 • размер 12.87 МБ
 • добавлен 03 октября 2009 г.
Переводчик от Proling office. Очень полезный и удобный. Интегрируется в MS OFFICE. Проверяет орфографию, есть словарьrn

Программа - UkrVox 4.2

software
 • формат exe
 • размер 29.07 МБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
UkrVox — простая программа и украинский голос для Speech API для преобразования текста в голос. С ее помощью можно озвучивать украинские (а также английские и русские) тексты, голосом синтезированным с помощью компьютера. За основу украинского голоса взят голос знаменитого диктора украинского радио Игоря Мурашко. От других украиноязычных читалок UkrVox отличается сильной лингвистической базой, десятками тысяч предустановленных базовых слов, подд...

Пропозиції запису підляських діялектів

 • формат djvu
 • размер 835,59 КБ
 • добавлен 05 сентября 2015 г.
Більск: "Думка", 1988. — 16 с. На правах рукопису З передмови: ". кожний, хто хоче писати не вживавши чужої мови, мусить найчастіше користати не з мови літературної, а цього ж діялекту винесеного з-під батькувської стріхи, в чому допомогу має служити цей посібник".

Редько Ю.К. Сучасні українські прізвища

 • формат pdf
 • размер 10.28 МБ
 • добавлен 08 июня 2011 г.
К.: Наукова думка, 1966. - 216 с. У книзі розглядається виникнення, словотвір та поширення сучасних українських родових назв (прізвищ), що дає можливість зрозуміти їх значення та проливає світло на різні сторони суспільного життя України в період формування й закріплення особових родових назв. Видання стане в пригоді мовознавцям-ономастам, викладачам вузів та шкіл, працівникам преси, радіо та різних установ, що відають оформленням документів.

Реферат - Комунікативні якості літературної мови

Реферат
 • формат doc
 • размер 59.5 КБ
 • добавлен 10 сентября 2010 г.
Комунікативні якості літературної мови. Автор невідомий. Культура мови – наука аксіологічна. Виокремлення комунікативних якостей мови. Характеристика комунікативних якостей літературної мови. 11 сторінок.

Реферат - Мікротопоніміка міста Донецьк

Реферат
 • формат doc
 • размер 39.51 КБ
 • добавлен 04 января 2012 г.
Гдпіія, м. Горлівка, Україна; Марченко Т.В., факультет слов'янських та германських мов; спеціальність: українська мова та література; дисципліна: основи наукових досліджень; 2011 г., 14 с. Топоніміка як сладова частина ономастики основні поняття Різновиди топонімів Зв’язок топоніміки з іншими науками Історія дослідження топоніміки Топоніми міста донецька загальні відомості про місто Донецьк Етимологія назви міста Етимологія гідронімів Етимолог...

Реферат - Надфразна єдність (складне синтаксичне ціле) як семантико-синтаксична одиниця

Реферат
 • формат doc
 • размер 90.5 КБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
Донецький національний університет, 2011 р., 15 стор. План Поняття про надфразну єдність (складне синтаксичне ціле). Компоненти і засоби зв’язку компонентів надфразної єдності (складного синтаксичного цілого). Структурні типи надфразних єдностей (складних синтаксичних цілих). Надфразна єдність (складне синтаксичне ціле) і абзац . Висновки. Література.

Реферат - Основні вимоги до однорідного ряду

Реферат
 • формат docx
 • размер 31.9 КБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
У рефераті подані правила правильного вживання однорідних членів речення, а також наведені приклади правильного/помилкового вживання однорідного ряду. Стане в нагоді студентам філологічних факультетів та усім, хто вдосконалює свої знання з української мови.

Реферат - Основні напрями теоретичних досліджень у сучасному дериваційному синтаксисі

Реферат
 • формат docx
 • размер 37.21 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
Донецький національний університет, викладач - Загнітко А. П. , 16 стр, 2010 р. Дериваційний синтаксис. У роботі висвітлюються основні напрями теретичних досліджень у сучасному дериваційному синтаксисі. Реферат має такі розділи: Вступ(розкривається мета, завдання, актуальність роботи). Розділ І. Особливості дериваційної парадигми речення. Розділ ІІ. Поняття синтаксичної похідності. Розділ ІІІ. Дериваційні відношення однорівневих і різнорівневих...

Реферат - Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

Реферат
 • формат rtf
 • размер 347.84 КБ
 • добавлен 06 декабря 2009 г.
Реферат складається з таких частин. Вступ. Значення візитної картки. Історія виникнення візитних карток. Візитна картка: основні відомості і вимоги. Використання візитних карток. Різновиди візитних карток. Рекомендації щодо оформлення візиток. Етикет обміну візитками. Висновок. Бібліографія.

Реферат - Просте ускладнене речення

Реферат
 • формат doc
 • размер 133.5 КБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
Матеріал взятий із сайту subject.com.ua. Просте ускладнене речення: Однорідні члени речення; Розділові знаки при однорідних членах речення; Однорідні й неоднорідні означення; Узагальнюючі слова при однорідних членах речення; Розділові знаки при узагальнюючих словах; Вставні слова та речення; Відокремлені члени речення; Питання для самоконтролю; Завдання та вправи для самоконтролю; Тексти для диктантів. В рефераті наявні приклади речень...

Реферат - Розвиток письма у східних слов'ян

Реферат
 • формат doc
 • размер 83.5 КБ
 • добавлен 08 декабря 2010 г.
Писемність є найважливішою складовою частиною культури будь-якого народу. Вона виникає тоді, коли в результаті соціально-економічного і культурного розвитку суспільства в ній з'являється потреба. Проблема походження слов'янської писемності досі остаточно не з'ясована. Причиною того є недостатність джерел і те, що існує дві слов'янські азбуки: кирилиця та глаголиця. Яка з них є давнішою і яку винайшов слов'янський просвітник Кирило — ось ті питанн...

Реферат - Сучасні проблеми української термінології

Реферат
 • формат doc
 • размер 54.5 КБ
 • добавлен 05 июня 2011 г.
КНУ, Інститут Філології, спеціальність: українська мова та література. Предмет: Теоретичні проблеми історії української мови. Зміст роботи: Вступ. Історія української термінології. Сучасні проблеми української термінології. Висновок. Література.

Розділові знаки у простому реченні, ускладненому відокремленими: означеннями, прикладками, обставинами, додатками

Реферат
 • формат doc
 • размер 14,24 КБ
 • добавлен 03 июня 2016 г.
Без вихідних даних. — 7 с. Відокремлені члени речення. Відокремлені означення. Відокремлені прикладки. Відокремлені обставини. Відокремлені додатки.

Росінська О. Українська мова. Довідник школяра і студента

Справочник
 • формат djvu
 • размер 10,05 МБ
 • добавлен 23 июня 2014 г.
Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. - 416. Довідник з української мови охоплює матеріал за весь шкільний курс. Лаконічний виклад матеріалу, наявність різноманітних прикладів до найбільш складних правил української граматики, схеми та таблиці допоможуть школярам і абітурієнтам у вивченні рідної мови. Зміст. Основні теоретичні питання. Фонетика. Графіка. Лексикологія і фразеологія. Будова слова і словотвір. Морфологія. Синтаксис. Орфографія і пунктуація...

Росінська О.А., Майборода Н.В. Збірник вправ та методичні вказівки з української орфографії і пунктуації

Практикум
 • формат doc
 • размер 131,41 КБ
 • добавлен 02 июня 2016 г.
Донецьк: ДІСО, 2004. — 106 с. У посібнику подано вправи та контрольні питання з усіх основних тем орфографії та пунктуації, варіанти контрольних завдань. Для студентів спеціальності “Українська мова і література. Психологія”, “Українська мова і література. Іноземна мова”, “Журналістика”, “Початкове навчання. Психологія”, “Дошкільне виховання (іноземна мова)”.

Русанівський В.М. (ред.). Культура української мови

Справочник
 • формат djvu
 • размер 7,04 МБ
 • добавлен 28 марта 2013 г.
Довідник. — К.: Либідь, 1990. — 304 с. Культура мови як складова частина культури і як одна з її форм - перша ознака загальної культури людини. Як привернути увагу до мовної поведінки особистості? Як виховати чуття слова? Довідник орієнтує читача на вибір правильного слововживання, засвоєння граматичних норм, містить складні випадки російсько-українського перекладу. Вміщено дані про походження власних імен, правопис прізвищ. Подається також інф...

Русанівський В.М. (ред.). Український правопис

Справочник
 • формат pdf
 • размер 7,76 МБ
 • добавлен 15 июня 2014 г.
К.: Науково-видавничий центр Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського НАН України, 2003. — 168 с. Автори: В.М.Русанівський (науковий редактор), Б.М.Ажнюк, С.Я.Єрмоленко, Н.Ф.Непийвода, О.О.Тараненко, Л.І.Шевченко, Л.Л.Шевченко. Зміст: Правопис основи слова. Правопис закінчень відмінюваних слів. Правопис слів іншомовного походження. Правопис власних назв. Найголовніші правила пунктуації.

Савченко А.Л. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни Українська мова (на допомогу студентам, які не вивчали українську мову)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 352,81 КБ
 • добавлен 26 июля 2013 г.
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2004.– 40с. Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів, які вивчають українську мову на початковому етапі. Передмова Мова як найважливіший та універсальний засіб спілкування. Українська мова за межами України. Геній України. Спогад про Тараса Григоровича Шевченка. Причарувати мовою. Національна святиня. Діалектне розмаїття української мови. Київ. Перша бібліотека на Русі...

Салига Т. Розкуймося, братаймося. Роздуми у 165-ту річницю з часу першої подорожі Тараса Шевченка в Україну

Статья
 • формат pdf
 • размер 182.45 КБ
 • добавлен 21 октября 2010 г.
Статья, Дзеркало тижня, No 9 (688) 8 — 14 березня 2008 Відривок Тарас Шевченко перестав бути поетом однієї доби, — він наш повсякчасний провідник». Ця проста, але глибокоправдива сентенція, з афористичного ареалу Митрополита Іларіона (Огієнка), сьогодні особливо доречна, бо «обличителей жестоких» і «палачей» душ («Тризна»), себто злісної і брутальної українофобії, зараз не менше, ніж будь-коли. Саме тепер, коли запускаємо всі державні механізми д...

Селігей П.О. Сучасне термінотворення: симптоми та синдроми

Статья
 • формат djvu
 • размер 375,52 КБ
 • добавлен 20 августа 2013 г.
// Мовознавство. – 2007. – № 3. – С. 48–61. У статті йдеться про зловживання термінологією в сучасних наукових текстах. Воно виявляється в перенасиченні викладу малозрозумілими й зайвими термінами, невиправданому залученні термінів з інших, навіть не суміжних наук, у вигадуванні нових назв для явищ і понять, що вже мають узвичаєні терміни. Особливу увагу приділено зловживанню терміном «дискурс».

Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв'ю з мовознавцем. 140 запитань і відповідей

 • формат djvu
 • размер 4,61 МБ
 • добавлен 24 апреля 2014 г.
Київ: Просвіта, 2001. — 208 c. У формі запитань і відповідей мовознавець О. Сербенська і журналістка М. Волощак ведуть бесіду про сучасний стан української мови як державної та процеси, що в ній відбуваються, про особливості усного мовлення; розмірковують над доцільністю вживання окремих слів і висловів, спонукають небайдужих до пошуків гарного, очищеного від багаторічного намулу Слова.

Сергієва А.В. Сучасна українська літературна мова та риторика (І частина)

 • формат doc
 • размер 438.03 КБ
 • добавлен 03 октября 2011 г.
Навч. посібник. - Харків: ХНУРЕ, 2010. - 345с. У навчальному посібнику викладено основні положення щодо історії української мови, лексикологій та фразеології, морфеміки та словотвору, основних правил правопису та пунктуації сучасної української літературної мови. Розглянуто основні риторичні закони, правила проведення публічного виступу, роботи з аудиторією. Рекомендується аспірантам, студентам денної та заочної форм навчання усіх спеціальносте...

Синявський О. Порадник української мови

 • формат djvu
 • размер 3,57 МБ
 • добавлен 29 июля 2016 г.
Харків - Берлін - Нью-Йорк: Космос, 1922. — 162 с. Практичний доступний порадник з української мови, написаний у 20-х рр. XX ст. Зміст: Від редакції. Вступні уваги. Звуки й літери (голосівки, шелестівки). Морфологічні замітки. Наростки. Складня. Додаток. Записуйте нові слова

Синявський Олекса. Норми української літературної мови

 • формат pdf
 • размер 2.29 МБ
 • добавлен 15 декабря 2009 г.
Книга, в якій регламентується написання слів української мови: наводяться всі правила з прикладами та поясненнями.

Скаб М.С. (ред.) Збірник завдань II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни „Українська мова

 • формат pdf
 • размер 678,63 КБ
 • добавлен 29 мая 2012 г.
Гол. ред. Скаб М.С. – Чернівці, 2011. – 114 с. Збірник містить завдання II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни „Українська мова для нефілологічних факультетів, проведеної в Чернівцях у 2008-2009, 2009-2010 та 2010-2011 навчальних роках. У збірнику подано також зразки основних документів, затверджені відповідним Положенням про Всеукраїнську студентську олімпіаду (інформаційний лист, результати перевірки робіт, критерії оцінюва...

Скаб М.С. Функціональна сфера апеляції в українській мові (семантика, граматика, прагматика, стилістика)

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 308,28 КБ
 • добавлен 18 ноября 2013 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. Київ, 2002. —28 с. Спеціальність 10.02.01 - українська мова. Роботу виконано на кафедрі історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Мета дослідження – комплексне вивчення засобів апеляції української мови, вироблення нового підходу до опису граматичної системи мови з урахуванням наявності в ній специфічної з пог...

Складне речення

Презентация
 • формат ppt
 • размер 17,48 КБ
 • добавлен 18 июня 2013 г.
Без вихідних даних. — 8 слайдів. Презентація для вивчення української мови, яка допоможе легко засвоїти теорію. Складається з 8 заповнених інформацією та докладно роз'яснених слайдів. Теоретичний блок. Згадай! Замалюй в зошиті! Теорія. Теорія: уточнення.

Скопненко О.І. Інструкція з передачі українською мовою географічних назв і термінів Білорусі

Стандарт
 • формат doc
 • размер 54,39 КБ
 • добавлен 26 апреля 2012 г.
К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001. — 18 c. Інструкція є нормативним документом, що видається з метою упорядкування передачі українською мовою географічних назв і термінів Білорусі в різних наукових, навчальних, довідкових, інформативних і картографічних виданнях тощо. Інструкція призначена для використання в установах, організаціях та підприємствах, діяльність яких пов’язана із застосуванням географічних назв. Інструкц...

Скрипник Л.Г, Дзятківська Н.П. Власні імена людей

 • формат pdf
 • размер 20.46 МБ
 • добавлен 12 июня 2010 г.
Київ, Наукова думка, 1996, 2-ге видання Друге видання словника-довідника своєю побудовою, змістом і обсягом суттєво не відрізняється від попереднього (1986). У ньому подаються офіційні імена, уживані в Україні, та їх варіанти, включено відомості про їх походження, правила правопису українських і російських прізвищ. Імена ілюструються уривками з поетичних творів, народних пісень тощо. Поновлено і доповнено ілюстративну частину, поглиблено граматич...

Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей

 • формат djvu
 • размер 6.19 МБ
 • добавлен 10 августа 2010 г.
К. , 2005. - 334 с. 3-є видання. Третє видання Словника-довідника своєю будовою, змістом і обсягом суттєво не відрізняється від видання 1996 р. У ньому подаються офіційні імена, уживані в Україні, та їх варіанти, включено відомості про їх походження, правила правопису українських і російських прізвищ. Імена ілюструються уривками з поетичних творів, народних пісень. Видання сувенірне. Для філологів, працівників преси, загсів, паспортних столів. Сл...

Слюніна О.В. Українська мова

 • формат pdf
 • размер 5,76 МБ
 • добавлен 05 июля 2015 г.
Навчальний посібник. – Харків: Вид-во НУА, 2014. – 136 с. Навчальний посібник для студентів 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія, 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030101 – Соціологія (ф-т заоч.-дистанц. навчання). У посібнику вміщено матеріал із лексикології, фразеології, орфографії та морфології сучасної української літературної мови. Викладено основні теоретичні положення із зазначених розділів мовознавства...

Смаль-Стоцький С., Ґартнер Ф. Українська граматика (1919)

 • формат djvu
 • размер 13,15 МБ
 • добавлен 27 марта 2015 г.
Вінніпеґ; Канада, 1919. – 242 с. Автори "Української Граматики" С.Смаль-Стоцький та Ф.Гартнер зробили великий внесок у розвиток української лінгвістичної термінології. Їх вважають творцями сучасної української граматичної термінології. Вони розробили теорію терміна, в основу якої покладено внутрішню форму слова й наукове визначення, що закріплюється за відповідною назвою; творчо використали термінологію своїх попередників, закріпили традицію вжив...

Снігирьова Л.М. Українська мова

Практикум
 • формат pdf
 • размер 172,31 КБ
 • добавлен 23 февраля 2016 г.
Навчальне видання/ – Керч: КДМТУ, 2009. - 15с. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання. Особливості розвитку мовної системи і професійне спілкування. Особливості української і російської мовних систем і професійне спілкування. Фонетика і правопис. Значення і функції власних назв у мові і суспільстві. Морфологія і правопис. Синтаксис і пунктуація спілкування. Службовий мовний етикет усної форми спілкуван...

Снігирьова Л.М. Українська мова

Практикум
 • формат pdf
 • размер 393,15 КБ
 • добавлен 11 сентября 2013 г.
Навчальне видання/ – Керч: КДМТУ, 2010. - 44с. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей. Заліковий кредит 1. Мова й література як основи формування націоцентричного світогляду особистості. Державна мова: система норм і стилів. Стилі і норми української літературної мови. Текст як засіб різностильової комунікації. Офіційно-діловий і науковий стиль. Типи документів: основні вимоги до їх оформле...

Співак Т.К., Якименко О.О. Сучасний український правопис: Схеми і таблиці

 • формат pdf
 • размер 95,20 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: ФОП Співак В. Л. , 2010. - 192 с. Навчальний посібник подає правила укранської орфографії та пунктуації, вміщені у 94 таблицях. Видання містить також словничок найуживаніших слів із літерою ґ та словничок складних слів.

Специфіка метафори в романі Василя Шкляра Чорний ворон

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 78,72 КБ
 • добавлен 12 ноября 2012 г.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 2012. Вступ. Творчість Василя Шкляра у дослідженнях мовознавців. Проблема метафор в українському мовознавстві. II Особливості метафори у романі Василя Шкляра «Чорний ворон». Особливості метафор на основі подібності. Особливості метафор за належністю до того чи іншого мовного рівня. Особливості метафор за стилістичною характеристикою. Особливості метафор за структурою. Особлив...

Стецюченко А., Осташко А. Самоучитель полуживого одесского языка

 • формат doc
 • размер 233.5 КБ
 • добавлен 27 апреля 2011 г.
М., ООО "Новое время", 1999. - 72 с. Слушайте сюда. Вероятно, самое любопытное, что в Одессе есть практически всё - одесситы, Привоз, одесская литература - и нет одного единственного. Нет самого одесского языка. Это выдумка. Огромная фикция. Так называемый одесский язык не приспособлен для общения. Собственно, этого от него никто и не требует. Одесский язык - товар, нечто из разряда сувениров. То, что захватывают на память о посещении города безд...

Стилі Української мови. Таблиця

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 30,01 КБ
 • добавлен 13 апреля 2015 г.
ЧДУ ім. П. Могили. Миколаїв, Україна. 2015р. 2 стор. Кафедра української мови та літератури.

Стрій Л.І. Ритуальні жанри українського політичного дискурсу: структурно-семантичний і лінгвопрагматичний аспекти

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 311,48 КБ
 • добавлен 28 декабря 2015 г.
Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Стрій Людмила Іванівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 19 с. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Науковий керівник: д.ф.н., професор Кондратенко Н.В. Мета дослідження полягає в з’ясуванні специфіки ритуальних жанрів українського політичного дискурсу в структурно-семантичному та лінгвопрагматичному аспектах. Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше в ук...

Стрій Л.І. Ритуальні жанри українського політичного дискурсу: структурно-семантичний і лінгвопрагматичний аспекти

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,14 МБ
 • добавлен 22 декабря 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Одеса, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2015. - 190 с. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Науковий керівник: д.ф.н., професор Кондратенко Н.В. Мета дослідження полягає в з’ясуванні специфіки ритуальних жанрів українського політичного дискурсу в структурно-семантичному та лінгвопрагматичному аспектах. Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в н...

Структурні та семантичні особливості паронімів в сучасній українській мові (на матеріалі Словника української мови)

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 43,05 КБ
 • добавлен 03 декабря 2014 г.
Без вихідних даних. — 34 с. Вступ З історії вивчення паронімів в мовознавстві Поняття паронімії Суперечливість факту паронімічності Відмінність паронімів від омонімів і варіантів слів Історичні передумови виникнення паронімів Паронімія та парономазія Паронімічні гнізда Структурні та семантичні особливості паронімів Пароніми-іменники Пароніми-прикметники Пароніми-дієслова Синтаксичні пароніми Фраземна паронімія Висновки Список використаних джерел...

Сунцова Ірина Петрівна

Реферат
 • формат doc
 • размер 23,35 КБ
 • добавлен 04 мая 2015 г.
НДУ ім. М. Гоголя, Україна, м. Ніжин, 2014, 3 ст. Доповідь про життя і наукову діяльність І. П. Сунцової – відомого дослідника в галузі загального мовознавства, проблем загальної та експериментальної фонетики, старійшини української фонетичної школи щербівського спрямування.

Суперечка

Реферат
 • формат doc
 • размер 29,04 КБ
 • добавлен 02 декабря 2014 г.
ЗНУ, м. Запоріжжя, 2014р., 10 сторінок. Вступ, Поняття суперечки, Дискусія, Полеміка, Диспут, Висновок.

Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,53 МБ
 • добавлен 14 декабря 2016 г.
Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії». Збірник статей / За заг. ред. канд. філол. наук, проф. О. С. Черемської, д-ра філософ. наук, проф. О. М. Кузя. — Х. : Видавець Іванченко І. С., 2016. — 371, [1] с. У статтях Збірника представлений мовознавчий, філософський, культурологічний, історичний аналіз актуальних проблем сучасного суспільства, висвітлено питання збереження тради...

Сучасна українська літературна мова, синтаксис простого ускладненого речення

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 99,95 КБ
 • добавлен 21 января 2015 г.
Відповіді на екзаменаційні питання. ЗНУ, 4 курс, Денисенко Л.П., 2014 р. Семантичне і формальне ускладнення простого речення. Поняття про однорідні члени речення. Способи вираження однорідності: інтонація + сполучники. Однорідні підмети. Основні риси однорідних членів речення. Сполучення слів, що не є однорідними членами. Однорідні присудки Однорідні додатки. Однорідні обставини. Узагальнюючі слова при однорідних членах речення. Структурно-грама...

Сучасна українська мова

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 123,86 КБ
 • добавлен 30 ноября 2014 г.
Відповіді до заліку «Сучасна українська мова» - КНЛУ (Київський Національний лінгвістичний Університет), факультет германської філології, 2014. Для першого курсу. Фонетика як розділ мовознавства. Одиниці фонетики. Звуки мови, їх акустична й артикуляційна характеристики. Поняття фонеми. Звук. Фонема. Фонема й алофон. Фонетична транскрипція. Знаки, прийняті у фонетичній транскрипції. Система голосних фонем. Класифікація голосних. Система приголосни...

Сучасна українська мова

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 364,11 КБ
 • добавлен 09 мая 2015 г.
Відповіді до екзамену. — Глухівський національний пед.університет ім. О.Довженка, Кременчук, ОКР "Спеціаліст", Мусієнко Ю.С., 2015. — 22 с. Украінська мова – національна мова українського народу, одна із форм його національної культури. Поняття літературної мови. Мовна норма. Типи літературних норм. Функціональні стилі СУМ. Фонетика. Загальна характеристика та класифікація мовних звуків. Фонологія. Поняття про фонему. Система фонем СУМ. Склад го...

Сфери проникнення англіцизмів в українську та російську мови

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 20,75 КБ
 • добавлен 26 декабря 2013 г.
Выходные данные неизвестны. Вступ англіцизм як вид запозичення запозичення та його типи Визначення англіцизму Сфери проникнення англіцизмів в українську мову історія взаємодії української та англійської мов Англіцизми 20-го століття Англіцизми в молодіжному жаргоні Вплив запозичень на українську мову висновки список використаних джерел список джерел фактичного матеріалу вступ темою роботи є сфери проникнення англіцизмів в інші мови, зокрема в укр...

Таран Н. Є., Таран О.С. Іспит з мови для абітурієнтів юридичних ВНЗ

 • формат pdf
 • размер 1,37 МБ
 • добавлен 21 июля 2013 г.
Посібник. / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незал. України. –Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 74с. – ISBN 966-8129-38-5. У посібнику подано тексти диктантів з української та російської мов, а також теми творчих робіт, що практикувалися на вступних іспитах протягом десяти років. Для абітурієнтів, учителів середніх шкіл і ліцеїв юридичного профілю, виклидачів ВНЗ.

Тараненко О.О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ - ХХІ ст.)

 • формат pdf
 • размер 1,59 МБ
 • добавлен 17 марта 2016 г.
Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. — 248 с. У монографії розглядається дія актуалізованих структурно-семантичних моделей словотворення сучасної української літературної мови (друга половина 80-х років ХХ — початок ХХІ ст.) — як наслідок значної активізації в цей період таких визначальних чинників номінативно-словотворчих процесів, як, з одного боку, потреба в істотному оновленні комплексу номінативних засобів мови у зв’язку з оновленням ко...

Телехова О.П., Тесленко О.В. Українська мова. Завдання для комплексних контрольних робіт (5 - 9 кл.)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 3,60 МБ
 • добавлен 03 октября 2015 г.
Посібник для вчителів. — Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. — 128 с. Зміст 5 КЛАС Повторення вивченого в початкових класах Синтаксис і пунктуація Фонетика Лексикологія Фразеологія Будова слова. Орфографія Словотвір. Орфографія 6 КЛАС Повторення. Морфологія. Орфографія. Іменник Прикметник Числівник Займенник Дієслово 7 КЛАС Дієприкметник Дієприслівник Прислівник Службові частини мови 8 КЛАС Синтаксис і пунктуація Просте речення Речення з відо...

Тепла О.М. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни Українська мова для перекладачів (редагування перекладу)

Практикум
 • формат djvu
 • размер 223,22 КБ
 • добавлен 21 марта 2014 г.
Методичні рекомендації. - Рівне: Волинські обереги, 2013. - 30 с. Методичні рекомендації укладені на основі навчальної програми з дисципліни "Українська мова для перекладачів (редагування перекладу)", містять загальні методичні вказівки щодо опанування курсом, тематику кожного практичного заняття, орієнтовні питання і список основної та додаткової літератури для самостійної підготовки студентів до заліку. Для студентів напряму підготовки 6.020303...

Термінотворення

Реферат
 • формат doc
 • размер 31,54 КБ
 • добавлен 30 сентября 2013 г.
Донецкая музыкальная академия им. С.С.Прокофьева. Предмет "Українська мова за професійний спрямуванням" Специализация "Музыкальное искусство эстрады". Год написания 2013, страниц 9. В работе рассмотрены вопросы возникновения музыкальных терминов в Украине: хронология, источники, принципы образования

Тести з дисципліни Актуальні питання лінгвістики

Тест
 • формат doc
 • размер 86,87 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Контрольна робота залікового модуля (письмова частина) ГДПІІМ, м. Горлівка, Сафонова Н. М., варіанти 1,2,3, 4 і ключі, 2009 рік. Спеціальність 7.02030301 Філологія* (українська мова та література). Дисципліна - актуальні питання лінгвістики. Кафедра української мови. V курс, І семестр.

Типи фразеологізмів у творчості Остапа Вишні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 32,87 КБ
 • добавлен 05 декабря 2014 г.
Типи фразеологізмів у творчості Остапа Вишні. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014р., 25 с. Дисципліна - Сучасна українська літературна мова. Поняття фразеологізм. Своєрідність фразеологічних одиниць. Типологія фразеологізмів. Джерела української фразеології. Фразеологізми як засіб гумору. Їх функціонування у творах Остапа Вишні. Типи фразеологізмів у творчості гумориста.

Ткаченко Л.П., Щербакова Н.В. Українська мова: навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Навчальний посібник укладено згідно з програмами "Ділова українська мова" та "Українська мова". У ньому вміщено основні правила української орфографії та пунктуації, подано завдання для практичного опрацювання тем, тексти для перекладу, реферування, самодиктантів.

Ткаченко О.Г. Українська мова

 • формат pdf
 • размер 2.28 МБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
Навч. посіб. для студ. усіх спец. та всіх форм навчання з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" / О. Г. Ткаченко ; Сумський держ. ун-т. - Суми : Видавництво СумДУ, 2004. - 170 с.

Томіленко Л.М. Галузева термінологія в сучасній тлумачній лексикографії української літературної мови (лексико-семантичний та словотвірний аспекти)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 47,34 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – Київ: Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, 2010. – 17 с. Спеціальність: 10.02.01 – українська мова Мета дослідження – комплексний лінгвістичний аналіз термінологічної лексики, поданої в Словниках української мови в 11-ти й у 20-ти томах. Поставлена мета зумовлює виконання таких завдань: здійснити порівняльну характеристику галузевих терміносистем у Словниках у...

Томіленко Л.М. Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії української літературної мови

 • формат pdf
 • размер 1,89 МБ
 • добавлен 28 мая 2016 г.
Монографія. — Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. — 160 с. У пропонованій монографії представлено результати комплексного дослідження термінологічної лексики, зафіксованої в академічних Словниках української мови в 11-ти й 20-ти томах (СУМ-11 і СУМ-20). Аналіз відібраної термінології проведено в лексико-семантичному й словотвірному аспектах. Зокрема виокремлено тематичні групи найбільших терміносистем у СУМі-11 і простежено їх поповнення новими терм...

Транслітерація українського алфавіту латиницею

Справочник
 • формат doc
 • размер 12,38 КБ
 • добавлен 10 января 2015 г.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55. — 2 с. Таблиця містить приклади написання прізвищ та імен осіб і географічних назв українською мовою і латиницею.

Ужченко В.Д. (ред.) Сучасна українська літературна мова. Навчальний комплекс. Посібник для студентів філологічних спеціальностей

 • формат pdf
 • размер 2,08 МБ
 • добавлен 14 сентября 2013 г.
Навчальне видання/– Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 299 с. – 2-ге вид., випр. і доп. При підготовці навчального комплексу укладачі – проф. В. Д. Ужченко, доц. Д. В. Ужченко, доц. І. В. Мілєва, асист. Г. К. Барилова – спирались як на власний багаторічний досвід викладання сучасної української літературної мови на факультеті української філології, на свою методично-наукову практику як укладачів низки посібників для студенті...

Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посіб

 • формат djvu
 • размер 7,54 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Знання, 2007. - 494 с. Це один із перших в Україні навчальних посібників з української фразеології. Автори посібника - добре знані в Україні та за її межами фахівці у галузі української фразеології: Віктор Ужченко - доктор філологічних наук, професор та Дмитро Ужченко- кандидат філологічних наук, доцент. У посібнику висвітлюються основні питання семантики та структури української фразеології, її формування, етимології, функціонування й динамі...

Узагальнювальні слова і розділові знаки при них

Презентация
 • формат ppt
 • размер 102,57 КБ
 • добавлен 10 декабря 2014 г.
ЗНУ, Запоріжжя, Денисенко Л.П., 10 слайдів, 4 курс, 2014 р. Дисципліна "Сучасна українська літературна мова". Визначення узагальнювального слова. Способи вираження узагальнювальних слів. Розділові знаки при узагальнювальних членах речення.

Українознавство у технічному вищому навчальному закладі: досвід і перспективи

Статья
 • формат doc
 • размер 186,65 КБ
 • добавлен 01 февраля 2014 г.
Матеріали всеукраїнської наукової інтернет-конференції, 22-23 жовтня 2012 р., м. Київ. - 120 с. Зміст Вітальне слово Історія української культури, науки та техніки: актуальні сторінки історії України Береговий С.І. Проблеми і перспективи викладання історичних дисциплін у негуманітарному ВНЗ (з досвіду кафедри українознавства НУХТ) Зваричук Е.О. До 100-річчя з дня народження першого директора кам’янець-подільського технікуму (коледжу) харчової про...

Українські прислів'я, приказки, усталені вирази

 • формат txt
 • размер 86.09 КБ
 • добавлен 21 июня 2010 г.
Київ. Видавництво «Довіра». 2002. ББК 82.3(4УКР)-6. Глибинна народна мудрість і досвід об'єдналися в українських прислів'ях і приказках про добро і зло, розум і неуцтво, дружбу і ворожнечу, що увійшли до цієї книжки. Крім того, тут уміщено усталені вирази про людські чесноти й вади, тлумачиться їх значення. Школярі, ліцеїсти, учні гімназій, студенти, а також учителі, працівники дошкільних закладів — усі знайдуть у цій книзі золоті зерна духовност...

Українська лексикографія в XXI столітті: загальна характеристика

Реферат
 • формат doc
 • размер 16,43 КБ
 • добавлен 29 июля 2016 г.
НубіП України, педагогічний факультет, спеціальність - переклад, Київ, 2014 рік, 6 сторінок. Доповідь на тему: Українська лексикографія в XXI столітті: загальна характеристика. В доповіді проаналізовано сучасний стан української лексикографії та визначені перспективи її подальшого розвитку.

Українська мова

Статья
 • формат doc
 • размер 130,53 КБ
 • добавлен 29 ноября 2012 г.
ДонНУЭТ, Украина, Шапран Д.П., 2011г., 119 стр. Мова професійного спілкування як функціональний різновид сучасної української літературної мови. Стилістична диференціація української мови. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Культура усного мовлення. Лексика СУЛМ з погляду походження і вживання. Морфологічні засоби текстів офіційно-ділової та професійної сфери спілкування. Прийменник. Класифікація та особливості в...

Українська мова у XXI столітті: традиції і новаторство (2012)

Статья
 • формат pdf
 • размер 8,45 МБ
 • добавлен 11 октября 2015 г.
Тези доповідей II Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 24−26 квітня 2012 року. − К.: ІУМ НАНУ, 2012. – 464 с. ISBN 978-966-96911-8-7 У збірнику вміщено тези молодих науковців України, Росії, Білорусії, Польщі, Чехії, Німеччини, присвячені актуальним питанням сучасного мовознавства. Аналізуються проблеми етимології та історії української мови, української ономастики, діалектології, лінгвогеографії, фонетики та фонології. Т...

Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство

 • формат pdf
 • размер 3.85 МБ
 • добавлен 14 июля 2011 г.
Тези доповідей Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених. Київ, 21-23 квітня 2010 року. У збірнику вміщено тези молодих науковців України, Росії, Німеччини, присвячені актуальним питанням сучасного мовознавства. Аналізуються проблеми етимології та історії української мови, української ономастики, діалектології, лінгвогеографії, фонетики та фонології. Тези присвячено як традиційним галузям мовознавства (граматика, морфологія, словотвір,...

Українська мова: Енциклопедія

 • формат djvu
 • размер 55.96 МБ
 • добавлен 20 декабря 2009 г.
Редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко (співголови), Зяблюк та ін. - 2-е вид. випр. і доп.– К.: Українська енциклопедія, 2004. – 824 с.: іл. В енциклопедії на основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. В ній розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні одиниці, розглянуто різні аспекти опису української мови, вміщено основні поняття загального мовознавства. Багато статей присвяч...

Українська мова: Енциклопедія

 • формат pdf
 • размер 193,84 МБ
 • добавлен 13 сентября 2013 г.
К.: Українська енциклопедія, 2004. – 833 с.: іл. Редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко (співголови), Зяблюк та ін. - 2-е вид. випр. і доп. В енциклопедії на основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та мовознавство. У ній розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні одиниці, розглянуто різні аспекти опису української мови, вміщено основні поняття загального мовознавства. Багато статей присвячено мовознавц...

УМПС шпора

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 14,93 КБ
 • добавлен 13 января 2016 г.
4 стор., табл., Пояснювальна записка. Оголошення. Запрошення. Звіт. Розписка. Витяг із протоколу. Заява. Автобіографія. Лист. Доручення. Резюме. Характеристика. Запрошення. Анотоція. Відгук. Рецензія. Наказ. Розпорядження. Прес-реліз. Правила.

Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова

 • формат djvu
 • размер 9,86 МБ
 • добавлен 03 августа 2013 г.
Монографія. - Івано-Франківськ. - Місто-НВ , 2013. - 332с. Не штука критикувати – ми звикли до критики. Набагато важливіше запропонувати рецепт взаємодопомоги, не залежно від того, до якої ти належиш політичної сили. Отже, я запропонувала впровадження уроків з мовлення після оголошення депутатських запитів. Як це відбувається? Кожен депутат отримує видрук своїх помилок, які систематизовані за п'ятьма основними ознаками. Такий видрук видається ано...

Фаріон Ірина. Криниця для спраглих - Афоризми та сентенції Юрія Іллєнка

 • формат pdf
 • размер 3,17 МБ
 • добавлен 27 апреля 2013 г.
Автор ідеї, укладач та літературний редактор Ірина Фаріон. Співтворці укладання Людмила Іллєнко, Пилип Іллєнко, Андрій Іллєнко / Афоризми та сентенції Юрія Іллєнка. – Івано-Франківськ, 2010. – 160 с. Це перша в українському письменстві збірка афоризмів та сентенцій універсального автора - оператора, кінорежисера, сценариста, художника, публіциста, літератора, політика - Юрія Іллєнка. Багатогранний світ митця подано крізь призму дібраних згустків...

Фахова мова і переклад текстів

Реферат
 • формат doc
 • размер 22,51 КБ
 • добавлен 04 ноября 2012 г.
Харків, ХНЕУ, факультет українознавства, дисципліна: українська мова за проф. спрямуванням 2012 р; 4 стр. Фахова мова Види лексики фахового тексту Специфіка побудови Функціональні стилі залежно від диференційованих соціальних потреб Особливості перекладу фахового тексту

Фемінітиви в сучасній українській мові (словотвірно-семантичний аспект)

degree
 • формат doc
 • размер 102,77 КБ
 • добавлен 17 марта 2012 г.
СДПУ ім А.С. Макаренка (г.Суми/Україна), 71 стор., доц. Ващенко П.А., 2011. Спеціальність "Українська мова". В роботі з точки зору структури та словотвірної семантики досліджуються іменники на позначення назв жінок. Вихідні дані: Вступ. Розділ І. Дериваційна підсистема жіночих найменувань. 5 підрозділів. Розділ II: Лексико-семантична організація жіночих номінацій. Розділ III. Тенденції розвитку фемінітивної системи сучасної української мови. Висн...

Форми етикету в українському епістолярії

 • формат doc
 • размер 183 КБ
 • добавлен 01 ноября 2010 г.
Наукова робота - 19 ст. Вступ. Поняття українського етноетикету. Український епістолярій, його значення. Історія розвитку епістолярного стилю. Формули етикету в українській епістолярії. Епістолярій Лесі Українки та Миколи Вороного як зразок мовленнєвого етикету українського народу. Висновки. Бібліографія. Додатки: Додаток 1 (листи Миколи Вороного). Додаток 2 (листи Лесі Українки).

Фразеологія у поемі Тараса Шевченка Катерина

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 63,39 КБ
 • добавлен 29 января 2012 г.
49 с. Фразеологічне багатство української мови Фразеологія як розділ мовознавства Основні напрямки фразеологічних досліджень Фразеологічне значення. Системні відношення у фразеології Класифікація фразеологізмів Джерела фразеології Експресивно-стилістичні властивості фразеології Використання фразеології Т.Г. Шевченко на прикладі поеми "Катерина" Про способи відтворення фразеологізмів у творчості Кобзаря Фразеологічна синоніміка мови творів Т. Шевч...

Фразеологія української мови

Презентация
 • формат ppt
 • размер 4,27 МБ
 • добавлен 10 февраля 2014 г.
БДПУ, м. Бердянськ, філології та соціальних комунікацій, 3 курс, 21 слайд. Матеріал для ознайомлення + вікторина для учнів середньої та вищої шкіл. Презентація може слугувати, як додатковий матеріал при вивченні теми "Фразеології" в школі. Основні групи фразеологізмів. Істория деяких фразеологізмів. Вікторина.

Функціонування стилістично зниженої лексики в публіцистичних текстах

degree
 • формат doc
 • размер 70,57 КБ
 • добавлен 02 марта 2012 г.
СДПУ ім. А.С. Макаренка, Суми, Україна, 2011, 50 стор., бакалаврська робота з української мови В роботі досліджується проблема вживання стилістично зниженої лексики в засобах масової інформації

Хмелько В.Є. Лінгво-етнічна структура України: регіональні особливості та тенденції змін за роки незалежності

Статья
 • формат pdf
 • размер 887.8 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
На основі опитувань, проведених Київським міжнародним інститутом соціології у 1991-2003 роках (близько 173 тисяч інтерв’ю), у статті розглянута поширеність використання української та російської мов у різних регіонах України.

Цікава фразеологія

Справочник
 • формат doc
 • размер 7,40 КБ
 • добавлен 16 ноября 2012 г.
Методична розробка. — ВДПУ, Вінниця. — 3 с. Розгляд найтиповіших фразеологізмів з їх поясненням. Наприклад:. Закрутити веремію – наробити крику. Матеріал буде корисний усім, хто вивчає фразеологію.

Царкевич К., Павловський В. Довідник з української мови

Справочник
 • формат pdf
 • размер 10,09 МБ
 • добавлен 01 декабря 2014 г.
Нью-Йорк: Науково-Дослідне Товариство Української Термінології, 1982. — 285 с.«Довідник з української мови» К. Церкевича й В. Павловського повинен стати також шкільним підручником у вищих школах українознавства. Очевидно, що без нього не зможе обійтися студент, який вивчатиме українську мову у високих школах. Укладаючи цей довідник, упорядники використали аж 12 праць визначних мовознавців і вони мають оправдану надію, що їх «Довідник» з успіхом д...

Чак Є.Д. Складні випадки українського слововживання

 • формат djvu
 • размер 12.29 МБ
 • добавлен 12 апреля 2011 г.
К.: Видавництво "Радянська школа", 1969. - 219 с. У посібнику подано в алфавітному порядку зразки слововживання, підкріплені ілюстративним матеріалом з творів класиків української літератури кінця XIX - XX ст. Книга призначена для вчителів-філологів, студентів, працівників преси, а також для широкого кола читачів.

Чемеркін С.Г. Українська мова в Інтернеті: позамовні та внутрішньо-структурні процеси

 • формат pdf
 • размер 3.22 МБ
 • добавлен 06 июля 2011 г.
К.: НАН України. Інститут української мови, 2009. – 240 с. ISBN 978-966-02-4773-4 У виданні досліджено процеси, характерні для української мови, яка функціонує в Інтернеті. Екстралінгвальні чинники зумовлюють формування нових ознак стильових різновидів української мови. У монографії розглянуто явища семантичної деривації в сучасній українській мові як наслідок взаємодії професійної і загальновживаної лексики.

Чернова А.В Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Практичний курс української мови (Морфологія)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 204,00 КБ
 • добавлен 01 июля 2013 г.
/-Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011. -15с. У методичних вказівках вміщено завдання для студентів заочної форми навчання напряму 6.020303 «Філологія» з дисципліни «Практичний курс української мови» (Морфологія). Завдання складені так, щоб допомогти студентам систематизувати свої знання з даної дисципліни та вміти використовувати їх на практиці. Наводиться список літератури, який може бути корисним для написання контрольної роботи

Шаніна О.С. Медичний дискурс: комунікативно-прагматичний і сугестивний аспекти

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,05 МБ
 • добавлен 21 декабря 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Одеса, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2015. - 254 с. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Науковий керівник: д.ф.н., професор Форманова С.В. Мета дослідження полягає в аналізі комунікативно-прагматичних та сугестивних характеристик сучасного українського медичного дискурсу як актуального складника сучасного комунікативного простору. Наукова новизна...

Шаніна О.С. Медичний дискурс: комунікативно-прагматичний і сугестивний аспекти

Дисертация
 • формат doc
 • размер 49,20 КБ
 • добавлен 01 декабря 2015 г.
Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Шаніна Ольга Сергіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 19 с. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Науковий керівник: д.ф.н., професор Форманова С.В. Мета дослідження полягає в аналізі комунікативно-прагматичних та сугестивних характеристик сучасного українського медичного дискурсу як актуального складника сучасного комунікативного простору. Наукова новизна роботи полягає...

Шевелєва Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі

Справочник
 • формат pdf
 • размер 7,59 МБ
 • добавлен 02 мая 2016 г.
За ред. А.О. Свашенко. — X.: Світ дитинства, 2000. — 64 с. До учбового посібника ввійшли основні правила української орфографії і пунктуації. Вони відібрані з урахуванням частоти помилок, що припускаються на письмі, і представлені в 54 таблицях. Посібник розраховано на учнів старших класів середніх шкіл, абітурієнтів, студентів, а також усіх, хто вдосконалює знання з української мови.

Шевелева Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі

 • формат djvu
 • размер 909.39 КБ
 • добавлен 24 января 2010 г.
За ред. проф. А. О. Свашенко. — X.: Світ дитинства, 2000. — 64 с. До учбового посібника ввійшли основні правила української орфографії і пунктуації. Вони відібрані з урахуванням частоти помилок, шо припускаються на письмі, і представлені в 54 таблицях. Перед таблицями подано короткий теоретичний вступ «Основи українського правопису». Окремо виділено деякі слова, правопис яких зазнав змін згідно з новими правилами 1993 року (Український правопис—...

Шевченко Л.І. Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 199,70 КБ
 • добавлен 23 декабря 2013 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. Спеціальність 10.02.01 - українська мова. Київ, 2002. — 21 с. Робота виконана на кафедрі історії української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мета дослідження. Основна мета дисертаційної роботи – концептуально визначити дискурс інтелектуалізації літературної мови як теоретико-епістемологічної проблеми, сформулювати лінгвістичні критері...

Шевчук О. Граматична інтерференція в сучасній українській літературній мові (на матеріалі україномовної преси міста Донецька)

Статья
 • формат pdf
 • размер 108,67 КБ
 • добавлен 11 февраля 2012 г.
Стаття. Опубліковано у Віснику Львівського університету. – Львів, 2009. – Вип. 46, ч .1. – С. 134-138. Статтю присвячено актуальним питанням сучасної соціолінгвістики – наслідкам тривалого контактного українсько-російського білінгвізму в публіцистичному функціональному стилі української літературної мови – граматичній інтерференції.

Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: модульний курс. Навчальний посібник

 • формат djvu
 • размер 4.55 МБ
 • добавлен 30 апреля 2011 г.
К.: Вища школа, 2006. - 326 с. Матеріал структуровано за окремими блоками: теоретичним і практичним, блоком індивідуальних завдань, запитань для самоконтролю. Виокремлено навчальний матеріал (теоретичний, контрольний) для самостійного опрацювання. До кожного практичного заняття визначено мету, компоненти змісту та подано список рекомендованої літератури. Вміщено також загальні підходи, дидактичний матеріал для організації та здійснення різних...

Шерех Ю. Нарис сучасної української літературної мови

 • формат djvu
 • размер 19.89 МБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
Мюнхен: Наукове товариство ім. Шевченка, 1951. Популярний підручник української мови видатного українського славіста Юрія Шереха (Шевельова) стане у пригоді всім шанувальникам української мови. Він відзначається доступністю викладу, гарним стилем, глибоким науковим підходом. Охоплює основи фонетики і фонології, морфологію, синтаксис і словотвір.

Шпаргалка по украинскому языку

Шпаргалка
 • формат rtf
 • размер 18,22 КБ
 • добавлен 18 февраля 2013 г.
Выходные данные неизвестны. - 11 с. Класифікація документів. Формуляр документа. Вимоги до тексту документа. Правопис географічних назв. Терміни у ділових паперах. Професіоналізми. Синоніми та пароніми. Книжні слова. Іншомовні слова. Правила вживання. Графічні скорочення та абревіатури. Види скорочення слів. Основні риси офіційно-ділового стилю. Документ. Класифікація документів. Основні правила оформлення документів. Правопис прізвищ. Стилі суча...

Шпаргалки до екзамену з мовознавства. Педагогічний університет, 2013

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 114,28 КБ
 • добавлен 23 октября 2014 г.
Об’єкт та предмет мовознавства. Природні і штучні мови. Мовознавство загальне і конкретне (часткове). Зв'язок мовознавства з іншими науками. Синхронічний та діахронічний аспекти вивчення мовних одиниць (Синхронія і діахронія). Методи дослідження в мовознавстві. (чи методи і прийоми дослідження мовного матеріалу). Мова як особлива знакова система. Мова і мовлення. Мова, мислення, свідомість. Мова. ЇЇ функції Звукова будова мови. Фонетика як наук...

Шпаргалки з морфології (дієслово - вигук)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 52,53 КБ
 • добавлен 08 января 2014 г.
Екзамен. Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, доц. Кучеренко Л.І., філологічний факультет, дисціпліна "Сучасна українська літературна мова", 3-й курс, 2014 р., 24 стор. Значення і граматичні ознаки дієслова. Інфінітив. Категорія виду. Категорія перехідності/неперехідності. Категорія стану. Категорія часу. Категорія способу. Особа і число. Безособові дієслова. Категорія роду. Дві основи дієслова. Дієвідміни дієслів. Статус дієприкме...

Шпаргалки по морфології

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 95,11 КБ
 • добавлен 26 ноября 2013 г.
Екзамен. Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, доц. Бойко Л.П., філологічний факультет, дисціпліна "Сучасна українська літературна мова", 2-й курс, 2012 р., 20 стор. Інтерфікс. Постфікс. Основа. Морфема, морф, морфонема, іх семантичні зв’язки. Морфемний словник. Флексія. Суфікс. Префікс. Корінь. Класифікація морфем української мови. Морфемна будова слова. Афіксоїди. Історичні зміни у морфемній структурі слова. Елізія. Словотвір. Сло...

Шпаргалки по украинскому языку

Шпаргалка
 • формат doc, docx
 • размер 336.23 КБ
 • добавлен 25 октября 2011 г.
ДонНТУ, 4 курс, 1 сем, Матулевская НП Графічні особливості української мови – правопис апострофу. Фонетичні особливості української мови (чергування і спрощення приголосних). Морфологічні особливості української мови. Відміни іменників, правопис іменників чоловічого роду, які мають закінчення –у/ю, -а/-я та інше («в межах цього практичного заняття»). Дати визначення - стиль мови. Стилі мови. Особливості та риси наукового стилю Науковий текст. Реф...

Шпаргалки по украинскому языку

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 163,27 КБ
 • добавлен 29 июня 2014 г.
Экзамен, ДНУ, Днепропетровск, Украина, 2012 г., 26 стр. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Державна мова в Україні. Мова як складова національної культури. Загальна характеристика ділової мови. Мова та мовлення. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні ознаки культури мови. Типологія мовних норм. Характеристика усної і...

Шпаргалки сучасна українська мова

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 103,17 КБ
 • добавлен 24 сентября 2013 г.
Выходные данные неизвестны. Шпаргалки для филологических факультетов. Очень хорошие ответіи! СУЛМ як науковий предмет і навчальна дисципліна. Розділи курсу СУЛМ. Мова одна з ознак нації. Рідна мова. Теорія «двох рідних мов» для українського народу. Основні етапи формування української національної мови. Мова як знакова система. Зміст і форма мовних знаків. Ланки мовної комунікації. Лінійні та нелінійні одиниці. Предмет фонетики. Описова та істори...

Шпаргалочка Фонетика. Орфографія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 59,51 КБ
 • добавлен 08 декабря 2012 г.
Навчальний заклад: Вінницько-Хутірська ЗОШ І-III ступенів. Місто: Вінниця. Рік: 2009. Кількість сторінок: 22. Комплексний розгляд питань.

Шпора - Схема аналізу частин мови

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 10.39 КБ
 • добавлен 01 января 2012 г.
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2009, викладач: Ващук Г.О., 4 сторінки Схема аналізу: - іменник - прикметник - займенник - числівник - дієслово - прислівник - дієслова на но-то - дієприкметник - дієприслівник - прийменник - сполучник - частка - вигук

Шпора. Відповіді на питання державного іспиту з української мови

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 757 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
Мова як суспільне явище. Основні функції мови. Зміст і структура курсу УМ в середній школі. Поняття української національної і ЛМ. Роль Тараса Шевченка в розвитку і збагаченні УЛМ. Роль І. Франка у розвитку і збагаченні української літературної мови кінця 19-поч. 20 ст. Питання періодизації історії УЛМ. Зміни в змісті понятття «УЛМ» на різних етапах загальнонародної мови. Проблеми нормування УЛМ у 90-х рр. ХХ ст. – на поч. ХХІ ст. Сучасна концепц...

Шпора. ГОС Українська мова

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 13.07 МБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
49 питань. Іспит складений на "відмінно". Мова і професія. Поняття «спеціальність», «професія», «фах». Значення і роль мови для майбутнього фахівця. Українська мова серед інших мов світу. Походження укр. мови. Генеалогічна класифікація мов. Українська мова – державна мова в Україні. Етапи розвитку української мови Роль і значення мови в суспільному житті. Функції мови Стилі та жанри української літературної мови Культура мови й культура мовлення....

Шпора. Українська словесність

pottee
 • формат doc
 • размер 39.14 КБ
 • добавлен 17 сентября 2009 г.
47 ответов на вопросы Мова- суспільне явище. Функції мови. Статус укр. мови як державної. Сучасна укр літ мова. Унормованість як основна ознака літ мови. Види мовних норм. Укр. літературна мова і мова професійного спрямування. Літературна мова. Етапи розвитку української літературної мови. Функціональні різновиди української літературної мови Їх основні ознаки. Поняття національна мова, державна мова. Сучасна українська літературна мова. Характе...

Шпори - Українська словесність

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 76,60 КБ
 • добавлен 11 сентября 2014 г.
КНЕУ, Київ, 2011, 68 питань Мова й література в системі культур. цінностей укр сус-ва Мова – суспільне явище. Функції мови Укр літературна мова й мова професійного спрямування Специфіка мови професійного спілкування Комунікативні якості професійної мови Складники системи національної мови Мовне законодавство в Україні Статус укр мови як державної Основні хар-ки сучасної укр літерат мови. Види мовних норм Основні хар-ки мовної норми на сучасному е...

Шпори до екзамену Сучасна українська мова

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 97,59 КБ
 • добавлен 19 декабря 2012 г.
Відповіді до екзамену «Сучасна українська мова» - КНЛУ(Київський Національний лінгвістичний Університет), факультет германських мов, 2008 Українська мова — національна мова українського народу. Питання періодизації. Система голосних фонем сучасної української літературної мови. Класифікація голосних. Система приголосних фонем сучасної української літературної мови. Класифікація приголосних. Чергування голосних. Чергування приголосних при словотво...

Шпоры - Сучасна українська мова

pottee
 • формат pdf
 • размер 235.67 КБ
 • добавлен 29 августа 2009 г.
Словникові видання з української мови та спеціальні юридичні словники та словникові видання Мовні норми сучасної української літературної мови Стилі сучасної української літературної мови Риси офіційно-ділового стилю Класифікація документів Вимоги до складання та оформлення ділових документів Вимоги до тексту документа Синоніми і пароніми у діловому тексті Правопис апострофа Подвоєння приголосних Відмінювання іменників, поділ на групи Зміни приго...

Шпоры по словесности

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 2.64 МБ
 • добавлен 18 мая 2011 г.
Шпоры на модуль. КНЭУ, ФЭФ, 6508, 1 курс. Представлены шпоры на 4 задания из 9: написання великої/малої літери у власних назвах, відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку, написання ділових документів з кейсу, стилі мовлення (офіційно-діловий, науковий, художній)

Шпоры по украинскому языку

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 45.46 КБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
ДНУ им. О. Гончара, Украина, г. Днепропетровск. 2011г. Автобіографія Доручення Резюме Розписка Пояснювальна записка Доповідна записка Протокол Характеристика Протокол Заява Розписка Звук [е] чергується з [и] у випадках Правопис і та и в основах іншомовних слів Чергування приголосних Написання нн в прикметниках і похідних словах Вживання м'якого знака Вживання апострофа закінчення у родовому відмінку -а(я) та -у(ю) Подвоєння букв в іншомовних сл...

Штонь О.П., Буда В.А. Курсова робота з української мови

Практикум
 • формат doc
 • размер 414 КБ
 • добавлен 13 октября 2011 г.
- Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002.- 64 с. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт різних типів (реферативної і дослідницької) з української мови

Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови

 • формат doc
 • размер 282,44 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. — Київ, Видавничий центр «Академія», 2004. — 205 с. У підручнику розкрито сутність, предмет, категорії українського синтаксису, його зв'язок із морфологією. З урахуванням сучасного стану мовознавчої науки системно проаналізовано словосполучення, члени речення, семантико-синтаксичну структуру простого речення, складне речення, складні форми синтаксичної організації мовлення, основи української пунктуації. Вміщено запитання і завдання, я...

Электронный учебник по украинскому языку

software
 • формат iso
 • размер 20.32 МБ
 • добавлен 17 февраля 2011 г.
Квазар-микро, 2006. Язык: украинский. Формат: iso Данный электронный учебник станет незаменимым помощником в изучении украинского языка. Программа поможет: - обновить, углубить, закрепить знание из украинского языка; - проверить добытые в процессе учебы знания и навыки; - быстро найти ответ на вопрос с помощью удобной системы поиска; - систематизировать знание с помощью разнообразных таблиц; - вспомнить 25 самых сложных тем из орфографии и пункт...

Юридичний дискурс

Реферат
 • формат doc
 • размер 22,16 КБ
 • добавлен 16 ноября 2013 г.
ДонНУ, Донецьк, Україна, 2010 рік, 7 сторінок Визначено поняття та основні характеристики українського юридичного дискурсу. Проаналізовано текст юридичного дискурсу

Ющук І.П. Довідник з української мови

Справочник
 • формат pdf
 • размер 51.77 МБ
 • добавлен 19 сентября 2010 г.
Вступ. Розділ І. Фонетика і Правопис. Розділ ІІ. Морфологія і Правопис. Розділ ІІ І. Синтаксис і Пунктуація. Тестові завдання для самоперевірки.

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови

 • формат pdf
 • размер 2,38 МБ
 • добавлен 22 апреля 2016 г.
К.: Освіта, 2012. — 270 с. — ISBN 966-04-0078-0. Посібник оптимально поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє засвоєнню граматики української мови і вдосконаленню правописних навичок учнів. Ілюстративно-текстовий матеріал характеризується пізнавальністю, виховною й естетичною функціями слова. Посібник може бути використаний учителем для організації індивідуальної та групової роботи як на уроках, так і вдома, а також для самос...

Ющук І.П. Українська мова

 • формат pdf
 • размер 4.59 МБ
 • добавлен 12 октября 2010 г.
К.: Либідь, 2004. — 640 с. Підручник містить відомості про походження, розвиток і структуру сучасної української мови як цілісної функціональної системи. Розглянуто и усну (звучання) і писемну (правопис) форми. Деякі мовні явища висвітлено по-новому. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисний для тих, хто самостійно підвищує свої знання з української мови.

Ющук І.П. Українська мова. Вправи. Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 26.94 МБ
 • добавлен 09 октября 2011 г.
К.: Либідь, 2009. - 368 с. Коментарі: Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 978-966-06-0537-4 Посібник є практичним доповненням до підручника І.П.Ющука "Українська мова" і повністю повторює його структуру. До кожної теми дається щонайменше дві вправи: перша має на меті практично поглибити й закріпити теоретичні положення підручника; друга, яка містить тексти, насичені певними мовними явищами, призначена для розвитку мовлення. До впр...

Явище синонімії у літературознавчій термінології. Дипломна робота

degree
 • формат doc
 • размер 242.5 КБ
 • добавлен 26 мая 2011 г.
Виявлено специфічні ознаки літературознавчих синонімічних рядів, їх структури, шляхів виникнення; з’ясовано через результати семного аналізу синонімічні відношенння у терміносистемі, сферу функціонування

Януш Я.В. Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів

 • формат doc
 • размер 428.61 КБ
 • добавлен 07 декабря 2009 г.
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець та ін. — К.: КНЕУ, 2000. — 204 с. ISBN 966–574–029–6 У посібнику викладено основні правила українського правопису та пунктуації. До кожної теми додається по сім вправ, виконання яких допоможе студентам піднести рівень культури свого писемного мовлення. Крім того, в посібнику подано картку обсягу програмного матеріалу, професійний та загальноінтелектуальний...

Ярун Г.М. Кореляція форми і змісту в розвитку української прислівникової системи

 • формат djvu
 • размер 3.13 МБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Київ: Наукова думка, 1993. - 111 с. У монографії описуються кореляційні процеси, які формують і трансформують знакову структуру первинних українських прислівників на давньоруському і староукраїнському грунті. Особливу увагу приділено структурним змінам прислівника на всіх рівнях організації його як складного знакового комплексу.

Hursky Jacob P. (ed.) Studies in Ukrainian linguistics

 • формат pdf
 • размер 4,96 МБ
 • добавлен 24 марта 2015 г.
[The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.Annals. ; Vol.15, N 39-40] In honor of George y. Shevelov. Edited by Jacob P. Hursky New York : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., 1983 . ― 383 с. В книге собраны статьи крупных славистов по украинскому языку, в т.ч. по его истории, морфологии, этимологии и др.

Єгорова Т.Д. Практичний курс української мови

 • формат pdf
 • размер 1.11 МБ
 • добавлен 16 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2010. - 160 с. (2-ге видання) ISBN: 978-611-01-0034-2 (OCR) У навчальному посібнику у зручній і доступній формі розглядаються питання основних розділів української мови – лексикології, фразеології, орфоепії, орфографії і пунктуації. Наведено різноманітні схеми, таблиці, приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень. Для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу подано тексти...

Єгорова Т.Д. Практичний курс української мови

 • формат pdf
 • размер 1,22 МБ
 • добавлен 15 июня 2016 г.
Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 160 с. У навчальному посібнику «Практичний курс української мови» у зручній і доступній формі розглядаються питання основних розділів української мови — лексикології, фразеології, орфоепії, орфографії і пунктуації. Наведено різноманітні схеми, таблиці, приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень. Для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу подано...

Єрмоленко С.Я. Мова і українознавчий світогляд

 • формат pdf
 • размер 2.84 МБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
Монографія. – К.: НДІУ, 2007. – 444 с. У книзі йдеться про актуальне для сучасних гуманітарних знань і для виховання державницької ідеології питання зв’язку мови з українознавчим світоглядом громадян України. Через погляд на мову не лише як на лінгвістичне явище, знакову систему, а й як на ознаку етносу, невіддільну частину історії народу утверджується думка про мову – концентр українознавства. Теоретично обґрунтовано поняття рідної мови, держав...

Єрмоленко Ю.В. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни Практичний курс української мови

Практикум
 • формат pdf
 • размер 475,65 КБ
 • добавлен 12 июля 2013 г.
Навчальне видання/– Дніпродзержинськ. ДДТУ. 2010. -65 стор. Завдання методичних вказівках з дисципліни «Практичний курс української мови» для студентів усіх форм навчання напряму 0305 «Філологія» спеціальності 7.030507 «Переклад» «Українсько-російський переклад» складені так, щоб допомогти студентам систематизувати свої знання з даної дисципліни та вміти використовувати їх на практиці. Методичні вказівки для самостійної роботи Затверджено редакці...

Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація

 • формат pdf
 • размер 9.19 МБ
 • добавлен 17 декабря 2010 г.
Дрогобич, 1994. Пpoпoнoвaнa пpаця в лакoнiчнiй фopмi тeз шиpoкo висвiтлює мoвoзнaвчy прoблемaтикy, пoв'язанy iз сyттю, poллю тa фyнкцioнyвaнням мoви в суспiльствi, poзкpивaє мexанiзм дeнацioналiзацiї наpoдy нa мoвнoмy гpyнтi, пoдає нayкoвий матеpiал, неoбxiдний кoжнoмy гpoмадянинoвi для виpoблeння мoвoзнавчoгo свiтoглядy, налeжнoгo ставлення до рідної та інших мов.

Іменники, що мають різний зміст

Презентация
 • формат ppt
 • размер 94,64 КБ
 • добавлен 28 августа 2014 г.
Національний педагогічний універститет імені М. П. Драгоманова. Предмет - СУЛМ, 2014. Презентація об'ємом 8 слайдів. В презентації висвітлені іменники, які мають різний зміст (Передплата - підписка, не біблейський, а біблійний і т.д.)

Історія частин української мови

Презентация
 • формат ppt
 • размер 907,28 КБ
 • добавлен 28 августа 2014 г.
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. 2014 р. Дисципліна "Практика української мови" Презентація на 10 файлів. Зміст: 1. Рання історія 2. Шкільна класифікація 3. Класифікація частин мови В.В. Виноградова 4. Частини мови в різних мовах

Історико-типологічний аспект поеми Т.Шевченка Катерина і Квітки-Основ‘яненка Сердешна Оксана

degree
 • формат doc
 • размер 60,64 КБ
 • добавлен 17 декабря 2013 г.
Пнпу ім.К.Д.Ушинського кафедра української літератури 2006р 56с Зміст морально-етичний конфлікт в творах Г.Квітки-Основ‘яненка і Тараса Шевченка в контексті історичних подій початку Хіх ст генетично-контактні зв‘язки Г.Квітки-Основ‘яненка і Тараса Шевченка діалого-монологічне мовлення та функції пейзажів в структурі творів Г.Квітки-Основ’яненка і Тараса Шевченка Висновки список використаної літератури