Междисциплинарные материалы
Академическая и специальная литература
Статья
  • формат pdf
  • размер 50,17 МБ
  • добавлен 08 января 2015 г.
Василюк О.Д., Зуб Н.М. (упоряд.) Схід і діалог цивілізацій. До ювілею Ю.М. Кочубея
Збірник наукових статей. — Київ: Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. — 436 с.
ISBN 978-966-02-6446-5.
Видання присвячено Юрію Миколайовичу Кочубею, одному з найповажніших співробітників Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, відомому вченому-сходознавцю та досвідченому дипломату в ранзі Надзвичайного і Повноважного Посла з нагоди його ювілею. У книзі вміщено статті його колег-науковців, у яких розглядаються важливі аспекти вивчення історичних, філологічних, культурологічних і політичних питань в царині сходознавчої тематики. Ці студії є виявом вдячності та поваги до одного з найвідданіших та найенергійніших науковців сучасності, якому притаманне почуття відповідальності та любові до своєї багатовекторної професійної діяльності. Збірник розрахований на науковців, дипломатів, політологів, викладачів, студентів та широкий загал зацікавлених осіб.
Зміст:
Матвеева Л. В. Ю.М. Кочубей як сходознавець (До 80-річчя від дня народження).
Чертков I. Ф. Тюркологія в наукових працях Юрія Кочубея.
Бібліографічний покажчик Ю.М. Кочубея (2008—2012).
Бубенок О.Б., Хамрай О.О. Альтернативна гіпотеза А.Ю. Кримського про час і обставини іудаїзації хозарів.
Бушаков В.А. Беззмістовні повтори у фольклорних піснях.
Василюк О.Д. Азербайджан у наукових працях Агатангела Кримського.
Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. Трансформація Великого Близького Сходу як виклик інтересам Європейського Союзу.
Журавська Н.В. Діалоги Сейфа ар-Рахбі Гімн сліпого: екзистенційний характер твору (до питання філософської концепції нової арабської літератури).
Зелинский А.Л. О Лисандре из вифинского царского дома (Примечание к FrGrH. 156 . F 29).
Зуб Н.М. Питання просвітництва інородців Російської імперії в епістолярній спадщині релігійних та громадських діячів II пол. XIX ст.
Капранов С.В. Специфіка інтелектуальної діяльності давньокитайських філософів-чжуїри (за деякими ранніми джерелами).
Кіктенко В. О. Крайній оріентоцентризм Джона Хобсона: східні витоки західної науки і цивілізації.
Кульчинський О.Б. Конотопська баталія в описі османського хроніста Мустафи Наїми (1655—1716).
Мавріна О. С. Труднощі перекладу або деякі невідомі факти великих відкриттів.
Маленька Т. Ф. Рецепція перської класичної поезії у Франції (на матеріалі Гулістану Сааді).
Могаддам Мегйар Аляві, Мазепова О.В. Використання засад герменевтики та деконструктивізму у процесі аналізу й інтерпретації перської суфійської поезії (на матеріалі газелей Моуляві та Гафеза).
Мусійчук В.А. Французькі впливи на В’єтнам в контексті культурно-цивілізаційного діалогу.
Непомнящий А.А. Николай Эрнст в Таврическом обществе истории, археологии и этнографии.
Огнева Е.Д. Горы в системе координат паломничества.
Отрощенко І.В. Місце політики третього сусіда у суспільно-політичному житті Монголії.
Пшипчук Я. В. Історична географія Дашт-і Кипчак (соціально-економічний аспект).
Пріцак Л.Д. До історії книги Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу.
Пупурс І. В. Романтизовані єгиптяни: до проблем етнічного характеру й етнотипу.
Пучков А.А. Люблю преподавание и живу собственно этим: навколокар’єрні плітки про Юліана Кулаковського у 1901—1902 роках.
Радівілов Д.А. Сифат насаб ал-’улама’ як джерело з історії ібадитів.
Рибалкін B.C. Специфіка рецепції та інтерпретації коранічного тексту.
Романова О. О. Єгиптологічні студії Марка Антоновича.
Тарасенко Н.А. Белые парики и головные уборы hi.t в египетской изобразительности Нового царства (проблема семантики).
Туранли Ф.Ґ. Джерельні матеріали тюркського походження про козацько-кримськотатарський політичний союз першої половини XVII ст.
УрсуД.П., Сейдаметов Э.Х. Крымскотатарская диаспора в Добрудже: формирование, социальная и культурная эволюция.
Циганкова Е.Г. Орієнталістика України в контексті історії науки.
Landowski Zbigniew. A Bibliography of Multicultural Scientific Literature related to Ukraine. Рец. на: Кочубей Ю.М. Україна і Схід. Культурні взаємозв’язки України з народами Близького і Середнього Сходу 1917—1992. Підручний бібліографічий покажчик.