Начертательная геометрия и инженерная графика
Академическая и специальная литература
Практикум
 • формат pdf
 • размер 5,57 МБ
 • добавлен 09 июня 2015 г.
Величко В.Л. Інженерна та комп'ютерна графіка
Методичні вказівки. — Луцьк : Луцький НТУ, 2015. — 79 с.
Видання складено згідно з робочою програмою навчальної дисципліни, містить перелік умовних позначень, основні вимоги до оформлення графічних робіт, перелік завдань для практичних аудиторних занять та рекомендації для їх виконання. Призначене для студентів напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації» денної та заочної форм навчання.
Вступ
Практичні заняття:
Основні вимоги системи ЄСКД
Проекціювання геометричних елементів
Прямі та площини окремого положення
Методи перетворень комплексного кресленика
Автоматизація виконання графічних робіт
Проекційне креслення
Побудова преокцій деталі за описом
Схеми та їх виконання
Імітаційне моделювання схем
Перелік використаної та рекомендованої літератури
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Черчение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Геодезия и маркшейдерия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Гидравлика и пневматика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Дизайн
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Компьютерная графика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Системы автоматизированного проектирования (САПР)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания начертательной геометрии и инженерной графики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Приборостроение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Промышленное и гражданское строительство
 3. Архитектурно-строительное черчение
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArchiCAD
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Autodesk AutoCAD / AutoLISP
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компас 3D / Компас-График / Компас-Автопроект