Наноматериалы и нанотехнологии
Академическая и специальная литература
 • формат pdf
 • размер 5.63 МБ
 • добавлен 12 июля 2010 г.
Вербицький В.Г. та ін. Розробка високоефективних мікро-, нанотехнологій оптоелетроніки і комунікаційних систем на їх основі (Укр.)
В. Г. Вербицький, І. М. Вікулін, П. П. Воробієнко, В. М. Годованюк, В. Б. Каток, Ш. Д. Курмашев, В. І. Осінський, І. П. Панфілов, В. В. Рюхтін, Г. О. Сукач// Київ. - 2009 р. -ЛОГОС. - 302 с.
Колективна монографія охоплює наукові, технічні та виробничі аспекти сучасних джерел випромінювання, оптичного волокна і фотоприймачів, а також комунікаційних систем на їх основі.

Ця колективна монографія присвячена теоретичним та експериментальним дослідженням і розробкам сучасних високоефективних мікро- і нанотехнологій матеріалів, елементів, приладів оптоелектроніки та оптичних систем обробки і транспортування інформації. Вона охоплює наукові, технічні та виробничі аспекти сучасних джерел випромінювання, оптичного волокна і фотоприймачів, а також комунікаційних систем на їх основі. Автори спирались на власні розробки та дослідження. В роботі запропоновані та реалізовані нові матеріали з обмеженою розмірністю, оптоелектронні елементи, пристрої і системи зв’язку на їх основі, а також фізико-технологічні основи нових напрямків сучасної наноелектроніки, зокрема квантово-обмеженої оптоелектроніки.
Монографія розрахована на широке коло інженерно-технічних працівників, що працюють в області нано-, оптоелектроніки та зв’язку, а також студентів і аспірантів відповідних спеціальностей.
Похожие разделы
Смотрите также

Бажин А.І. та ін. Утворення та зростання стовпчастої структури нанопокриттів HFB2, що були осадженні при магнетронному розпилюванні

Статья
 • формат pdf
 • размер 549.57 КБ
 • добавлен 22 мая 2011 г.
Статья (укр. ) Опубликована в журнале Вісник донецького національного університету, Сер. А: Природничі науки, 2011, № 1, с.40-46. Плівки диборидів перехідних металів широко застосовуються в якості захисних, зносостійких покриттів на інструментах для металообробки. Запропоновано дифузійно-подібну модель формування стовпчастої структури в покриттях на основі дибориду гафнію. Проведено розрахунки впливу зовнішніх параметрів на зростання текстуровано...

Драгунов В.П., Неизвестный И.Г., Гридчин В.А. Основы наноэлектроники

 • формат djvu
 • размер 6.07 МБ
 • добавлен 10 июля 2011 г.
Учебное пособие. - М.: Логос. 2006. - 496с. Излагаются основные вопросы физики систем пониженной размерности, рассматриваются особенности энергетического спектра и переноса частиц в многослойных структурах с резкими потенциальными границами. В отличие от первого издания (2004 г., НТГУ) дополнительно освещаются вопросы энергетического спектра низкоразмерных систем с цилиндрической и сферической симметрией, вопросы влияния электрического поля на э...

Драгунов В.П., Неизвестный И.Г., Гридчин В.А. Основы Наноэлектроники

 • формат djvu
 • размер 12.95 МБ
 • добавлен 09 июля 2010 г.
Новосибирск, НГТУ, 2000 г. , 340 стр. В монографии излагаются основные вопросы физики систем пониженной размерности, рассматриваются особенности энергетического спектра и переноса частиц в многослойных структурах с резкими потенциальными границами (сверхрешётки, гетеропереходы и т. д. ), дополнительно освещаются вопросы энергетического спектра низкоразмерных систем с цилиндрической и сферической симметрией, вопросы влияния электрического поля на...

Ивченко Е.Л. Физика Низкоразмерных Систем

 • формат pdf
 • размер 316.22 КБ
 • добавлен 03 апреля 2010 г.
СПб., ФТИ им. Иоффе, 2006 г. В учебном пособии рассмотрены такие теоретические вопросы физики низкоразмерных систем (квантовых ям и т. д. ), гетеропереходов и сверхрешёток, наносистем, а так же физики полупроводников.

Неверов В.Н., Титов А.Н. Физика низкоразмерных систем

 • формат pdf
 • размер 4.7 МБ
 • добавлен 03 апреля 2010 г.
Екатеринбург: УрГУ, 2008. - 240 с. В учебном пособии подробно рассмотрены такие вопросы физики наносистем как размерное квантование и квантово-размерные структуры; технология низкоразмерных систем; статистика электронов; свободные и связанные электроны; оптика квантово-размерных структур; кинетические эффекты в двумерных системах; сильные магнитные поля и квантовый эффект Холла; свойства квантовых нитей и точек; применение квантово-размерных стру...

Низкоразмерные системы-2: Физико-химия элементов и систем с низкоразмерным структурированием (получение, диагностика, применение новых материалов и структур)

Статья
 • формат pdf
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
Сборник научных работ / Под ред. С.А.Маскевича, В.Ф.Стельмаха, А.К. Федотова. – Гродно, ГрГУ, 2002. – 67 c. В сборник вошли результаты работ, выполнявшихся в 2001 году в вузах республики в рамках Межвузовской программы фундаментальных исследований «Физико-химия элементов и систем с низкоразмерным структурированием (получение, диагностика, применение новых материалов и структур)». Данные работы посвящены разработке принципов технологии получения...

Поплавко Ю.М. та ін. Мікроелектроніка і наноелектроніка. Вступ до спеціальності

 • формат pdf
 • размер 8.1 МБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
Навч. посіб. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 160 с. Розглянуто елементарні наукові засади та напрями розвитку твердотільної інтегральної електроніки (мікроелектроніки), фізичні основи нового напряму – наноелектроніки, що охоплює нову науково-технічну галузь – магнітоелектроніку (спінтроніку), а також численні біологічні й технологічні аспекти нанотехнологій. Посібник підготовлено на основі багаторічного досвіду читання лекцій з курсу та з використанням...

Сатанин А.М. Многоэлектронные эффекты в наноструктурах: метод функционала плотности

 • формат pdf
 • размер 1.14 МБ
 • добавлен 07 августа 2011 г.
Учебно-методический материал по программе повышения квалификации «Новые материалы электроники и опто-электроники для информационно-телекоммуникационных систем». - Нижний Новгород, ННГУ, 2007. - 64 с. В учебном пособии изложена теория Кона-Шэма (метод функционала плотности), который лежит в основе современных расчётов электронных свойств конденсированных систем. В пособии в доступной форме опасаны основы метода функционала плотности; обсуждается...

Шик А.Я., Бакуева Л.Г., Мусихин С.Ф. Рыков С.А.Физика низкоразмерных систем

 • формат djvu
 • размер 1.84 МБ
 • добавлен 09 декабря 2009 г.
СПб: Наука, 2001 160 страниц В пособии рассмотрены основные физические свойства систем с пониженной размерностью: полупроводниковых структур с двумерным электронным газом, квантовых нитей и квантовых точек. Изложены принцип размерного квантования и условия наблюдения квантово-размерных явлений, рассмотрены особенности функции плотности состояний и статистики носителей заряда в низкоразмерных системах, оптические свойства квантовых ям, кинетическ...

Шпак А.П., Куницький Ю.А., Смик С.Ю. Екситоніка низькорозмірних систем

 • формат pdf
 • размер 2.05 МБ
 • добавлен 15 апреля 2011 г.
Київ, Академперіодика, 2004. - 128 с. Викладено фізичні основи квантових низько розмірних систем, їх властивості та методи одержання. Розглянуто поведінку екситонів у напівпровідниках, низькорозмірних системах (квантових ямах, структурах із квантовими ямами, системах зниженої розмірності, надгратках і надструктурах, квантових нитках і квантових точках), у наноструктурах напівпровідник-діелектрик, тощо. Викладено основи формування наноструктурних...