Статья
  • формат doc
  • размер 17,36 КБ
  • добавлен 18 марта 2012 г.
Висоцький О.Ю. Модель Ж.Лакана та її значення в оптимізації технологій легітимації політичної влади
// «Політична наука в епоху суспільних перетворень: потенціал і його реалізація»: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції (XXV Харківські політологічні читання). – Х.: ХАП, НУ «ЮАУ ім.Ярослава Мудрого», НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, 2012. - С.15-17.
Раскрывается значение использования модели Ж.Лакана для обеспечения эффективности технологий легитимации политической власти. Доказывается, что технологии легитимации власти действуют за счет структурирования реального и воображаемого через символическое.