• формат pdf
 • размер 4.79 МБ
 • добавлен 10 февраля 2011 г.
Воротін В. Є. Державне управління регіональним розвитком України
Монографія / за заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 288 с. - ISBN 978–966–554–103–5
Досліджено теоретичні, методологічні та практичні питання управління регіональним соціально–економічним та суспільно–політичним розвитком в Україні на основі оптимального поєднання державної влади та місцевого самоврядування. Розроблено шляхи удосконалення механізмів управління розвитком регіонів.

Правові засади державного управління регіональним та місцевим розвитком
Економічні засади утвердження збалансованого регіонального розвитку в Україні
Місцеве самоврядування у системі державного управління регіональним розвитком
Регіональний розвиток україни: адаптація до викликів глобалізації
Смотрите также

Конспект лекцiй з дисципліни Нацiональна економiка

Статья
 • формат doc
 • размер 1.43 МБ
 • добавлен 26 декабря 2010 г.
Конспект лекцiй з дисципліни «Нацiональна економiка» для студентів III курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей. Одеса, ОДЕУ, с. -225, 2009р. Національна економіка: загальне і особливе. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки. Структурна перебудова національної економіки. Державність та державне управління економікою. Інституціональні чинники розвитку націонал...

Лекции - Управління регіональним розвитком

Статья
 • формат doc
 • размер 755 КБ
 • добавлен 22 января 2010 г.
Об’єкт, предмет, та методи управління регіональним розвитком. Історичні аспекти еволюції проблеми управління регіональним розвитком. Державна стратегія управління місцевим і регіональним розвитком. Інструменти управління регіональним розвитком. Формування регіональних ринків. Міжрегіональна торгівля. Регулювання ринків депресивних регіонів. Продовольча безпека та напрями формування і функціонування продовольчих ринків. Тенденції соціально-Економі...

Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. Управління розвитком регіону

 • формат pdf
 • размер 1.22 МБ
 • добавлен 02 января 2012 г.
Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 328 с. Розглянуто принципи й методи регіонального управління, проаналізована галузева й функціональна структура господарства регіону як об’єкта управління, розглянуті цілі й завдання регіональної політики на сучасному етапі. Показано роль і види прогнозування й програмування економічного й соціального розвитку регіонів, виділені особливості управління розвитком регіонів. Висвітлено...

Новікова М.М. Регіональний менеджмент: Конспект лекцій

 • формат doc
 • размер 135.09 КБ
 • добавлен 24 ноября 2009 г.
Харків: ХНАМГ, 2007. – 94 с. ЗМІСТ Вступ Тема 1 Регіональний менеджмент як наука і сфера економічної діяльності Зміст та основні поняття, пов’язані з регіональним менеджментом Регіональна економічна політика Тема 2 Теоретичні основи регіонального менеджменту Поняття соціально-економічної системи регіону та її складових Принципи, методи й інструменти регіонального менеджменту Ресурсне забезпечення регіонального управління Тема 3 Визначення рі...

Ольшанська O.B., Фащевський М.І., Білоконь І.В. та ін. Регіональна економіка

 • формат pdf
 • размер 10.67 МБ
 • добавлен 30 января 2012 г.
Тексти лекцій. за заг. ред. М.І. Фащевського, О.В. Ольшанської. — К.: КНЕУ, 2009. — 328 с. Предмет, метод і завдання курсу «Регіональна економіка» Об'єкт і предмет курсу «Регіональна економіка» Основні поняття та наукові категорії регіональної економіки Місце регіональної економіки в системі наук Методологічні основи досліджень регіональної економіки Основні завдання курсу «Регіональна економіка» Наукові засади формування регіональних соціальн...

Презентація - Регіональний розвиток у післякризовий період. Послання Президента України

Презентация
 • формат ppt
 • размер 353.5 КБ
 • добавлен 29 июня 2011 г.
Дисбаланси соціально-економічного розвитку регіонів, посилені кризою. Наслідки кризового періоду для економіки регіонів. Ризики та загрози регіонального розвитку у післякризовий період. Нова регіональна політика – основа післякризового відновлення . Пріоритети регіонального розвитку в рамках стратегії модернізації країни. Нормативно-правове забезпечення реформування державного управління регіональним розвитком. Забезпечення партнерства держави т...

Презентація - Система регіонального управління

Презентация
 • формат ppt
 • размер 393 КБ
 • добавлен 12 мая 2011 г.
Методологічні принципи та цілі регіонального управління. Моделі регіонального управління. Світовий досвід регіонального управління. Законодавчо-нормативна база регіонального управління. Органи управління регіональним розвитком та їх функції.

Стеценко Т.О, Тищенко О.П. Управління регіональною економікою

 • формат doc
 • размер 532.6 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
Система регіонального управління Роль місцевого самоврядування в управлінні регіональним розвитком Регіональний менеджмент Державна регіональна економічна політика Управління стратегією регіонального розвитку Планування та прогнозування в системі управління регіональним розвитком Методологічні основи регіонального розвитку Управління розвитком економічного потенціалу регіону Управління природно-екологічним потенціалом Управління виробнич...

Шпаргалка з економіки регіону (КНЕУ)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 261 КБ
 • добавлен 19 июня 2011 г.
Сутність і методологічні принципи управління регіоном. Світовий досвід регіонального управління. Регіональна структура та структура господарства регіону. Роль місцевого самоврядування в управлінні регіональним розвитком. Особливості сучасної регіональної політики в Україні. Система цілей та завдань державної регіональної політики та їх зв'язок із загальнодержавною стратегією розвитку. Механізм реалізації Державної стратегії регіонального розвитку...

Єпіфанов А.О. Управління регіоном

 • формат pdf
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Зміст: Вступ Державний устрій, адміністративно-територіальний поділ та місцеве самоврядування в Україні Система органів управління економічним і соціальним розвитком регіонів Організація бюджетного процесу та управління місцевими бюджетами Управління інвестиціями Державне регулювання і управління економікою регіону Управління розвитком соцальної сфери регіону Особливості управління у базових галузях економіки та на підприємствах комунальної вла...