Периодика по машиностроению и металлообработке
Машиностроение и металлообработка
 • формат pdf
 • размер 4.81 МБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Вісник технологічного університету Поділля (Технічні науки) 2002 №3 Том 1 (41)
Хмельницький: ТУП, 2002. №3 Т.1 (41) - 250 с. Головний редактор академік АІН України д.т.н. Сілін Р.І. Засновано в липні 1997 року. Виходить 6 разів на рік.
Приклади статей:
Автоматизація виробничих процесів на основі нових інформаційних технологій;
Расчет оптимального по быстродействию регулятора системы управления температурой газа двухвального двухконтурного газотурбінного двигателя;
Управление излучаемой мощностью в радиолинии со стационарными логарифмически-нормальными замираниями;
Математичні моделі управління виробництвом автомобільних кузовів;
Оцінка ефективності та оптимізація процесу діагностування цифрових і мікропроцесорних пристроїв;
Критеріальне моделювання в задачах чутливості систем автоматичного керування;
Підходи до побудови систем передачі інформації в інтегрованих автоматизованих системах управління підприємством;
Електромагнітний та механічний ккд асинхронного двигуна;
Методи i засоби вимірювання параметрів потенційно-нестійких багатополюсників;
Про один підхід до проектування неінвазивних пульсоксиметрів;
Підвищення ефективності діагностування мікропроцесорних пристроїв на основі кластерного аналізу їх станів;
Базовые архитектуры и оценка многоканальных дублированных компьютерных систем, устойчивых к отказам аппаратных и программных средств;
Математична модель врахування спільного впливу температури та тиску на оптичні параметри волоконного світловоду;
Компьютерная система поддержки принятия решений для анализа реализуемости программ модернизации атомных электростанций.
Похожие разделы
Смотрите также

Вісник технологічного університету Поділля (Технічні науки) 2001 №1 Часть 1 (28)

 • формат pdf
 • размер 3.48 МБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
Хмельницький: ТУП, 2001. №1 Часть 1 (28) - 210 с. Головний редактор академік АІН України д.т.н. Сілін Р.І. Засновано в липні 1997 року. Виходить 6 разів на рік. Приклади статей: Обгрутнування вибору реологічної моделі матеріалів з суттєвим внутрішнім тертям; Вплив структури литих поліимерних деталей на їх міцність; Електролітичне наводнення в процесі різання; обладнання для виготовлення колючого дроту.

Вісник технологічного університету Поділля (Технічні науки) 2002 №1 Часть 1 (38)

 • формат pdf
 • размер 4.41 МБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Хмельницький: ТУП, 2002. №1 Часть 1 (38) - 216 с. Головний редактор академік АІН України д.т.н. Сілін Р.І. Засновано в липні 1997 року. Виходить 6 разів на рік. Приклади статей: Моделювання реологічної поведінки металополімерної трибосистеми; Кінетостатичний аналіз механізмів чебишева із зупинкою вихідної ланки; Методика проектування камер для вакуумно-дифузійних газорозрядних процесів обробки деталей; Новий метод побудови характеристичного полін...

Вісник технологічного університету Поділля (Технічні науки) 2002 №3 Том 2 (41)

 • формат pdf
 • размер 5.71 МБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Хмельницький: ТУП, 2002. №3 T.2 (41) - 276 с. Головний редактор академік АІН України д.т.н. Сілін Р.І. Засновано в липні 1997 року. Виходить 6 разів на рік. Приклади статей: Експериментальні дослідження впливу конструкції прес-форми взуттєвого виробництва на процес iї заповнення полімерним матеріалом; Выбор программных средств для разработки распределенных информационных систем в газотранспортной промышленности; Выбор входных параметров при настр...

Вестник ДГМА 2009 № 01

 • формат pdf
 • размер 17.29 МБ
 • добавлен 06 ноября 2011 г.
Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. Сборник научный трудов №1 (15).- ДГМА, Краматорск, 2009. - 377 с. Сборник содержит статьи по различным направлениям технических наук, подготовленные профессорско-преподавательским составом, научными сотрудниками, аспирантами, соискателями, специалистами. Статьи прорецензированы членами редакционной коллегии по отраслям «Технические науки». Материалы номера предоставлены на языке ор...

Вестник ДГМА 2010 № 01

 • формат pdf
 • размер 33.14 МБ
 • добавлен 09 ноября 2011 г.
Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. Сборник научный трудов №1 (18).- ДГМА, Краматорск, 2010. - 391 с. Сборник содержит статьи по различным направлениям технических наук, подготовленные профессорско-преподавательским составом, научными сотрудниками, аспирантами, соискателями, специалистами. Сборник предназначен для научных и инженерных работников, аспирантов и студентов. Статьи прорецензированы членами редакционных кол...

Вестник ДГМА 2010 № 02

 • формат pdf
 • размер 79.09 МБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии: тематический сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 2 (19). – 360 с. Сборник содержит статьи по различным направлениям технических наук, подготовленные профессорско-преподавательским составом, научными сотрудниками, аспирантами, соискателями, специалистами. Сборник предназначен для научных и инженерных работников, аспирантов и студентов. Статьи прорецензированы члена...

Вестник Национального технического университета ХПИ (Транспортное машиностроение) 38' 2010

 • формат pdf
 • размер 2.95 МБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
Вестник Национального технического университета "ХПИ". Сборник научных трудов. Тематический выпуск "Транспортное машиностроение". Харьков: типография НТУ "ХПИ". - 2010. - № 38. - 174 с. (язык украинский/русский) Разделы: Автомобілі та трактори. Залізничний транспорт. Транспортні засоби спеціального призначення. Двигуни і енергетичні установки. Моделювання процесів у механічних системах. Історія науки і техніки.

Научный вестник ДГМА 2009 № 01

 • формат pdf
 • размер 13.86 МБ
 • добавлен 06 ноября 2011 г.
Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. Сборник научный трудов №1 (4Е).- ДГМА, Краматорск, 2009. - 344 с. Сборник содержит статьи по различным направлениям технических и экономических наук, подготовленные профессорско-преподавательским составом, научными сотрудниками, аспирантами, соискателями, специалистами. Статьи прорецензированы членами редакционной коллегии по отраслям «Технические науки» и «Экономические нау...

Научный вестник ДГМА 2009 № 02

 • формат pdf
 • размер 19.85 МБ
 • добавлен 08 ноября 2011 г.
Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. Сборник научный трудов №2 (5Е).- ДГМА, Краматорск, 2009. - 332 с. Сборник содержит статьи по различным направлениям технических и экономических наук, подготовленные профессорско-преподавательским составом, научными сотрудниками, аспирантами, соискателями, специалистами. Статьи прорецензированы членами редакционной коллегии по отраслям «Технические науки» и «Экономические нау...

IV Международная конференция Покрытия и обработка поверхности. Тезисы докладов

Статья
 • формат djvu
 • размер 1.85 МБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
М.: 10-12 апреля 2007 г., 151с. Сборник содержит тезисы докладов, в которых рассматриваются экономические, экологические и технологические аспекты совершенствования гальванического производства и обработки поверхности, позволяющие повысить качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции В тезисах также приведены материалы современных научных, технологических, опытно-конструкторских и производственных разработок в области нанесения износо...