Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 470,74 КБ
 • добавлен 14 марта 2015 г.
Вступ в аспірантуру дизайн пит. 1-30
Предмет та завдання дизайну. Основні поняття та категорії. Термінологія дизайну.
Мета та завдання дизайну. Методи та специфіка роботи дизайнера. Продукти творчості, їх споживчі якості.
Дизайн та художня культура. Краса та художній образ. Зміст та форма в дизайні.
Стиль та стилістика. Стиль та мода. Пошук стильової виразності форми.
Маркетинг та дизайн. Моніторинг споживчого ринку як важлива складова сучасного дизайну.
Ергономіка та дизайн. Предмет, завдання, методи та засоби.
Дизайнер, його завдання, навички та особливості професійної діяльності.
Професійні і творчі організації дизайнерів в Україні та за кордоном.
Мета, завдання та принципи організації системи безперервної дизайн-освіти. Сучасний стан дизайн-освіти в Україні та її дії щодо приєднання національної системи дизайн-освіти до Болонського процесу.
Рух за оновлення мистецтва та ремесел у другій половині 19 ст. та його вплив на формування дизайну. Вчення Д. Рьоскіна та У.Моріса
Перша всесвітня промислова виставка (м. Лондон, 1851 рік) як вживаний етап у розвитку дизайну. Промислові виставки у Росії.
Стиль «модерн» в дизайні і архітектурі кінця 19 – початку 20 ст.
Становлення дизайну в Росії та Україні. Виробниче мистецтво, конструктивізм, ВХУТЕМАС-ВХУТЕІН.
Тенденції та напрямки розвитку сучасного дизайну
Сучасний стан розвитку дизайну в Україні. Проблеми національного та глобалізаційного чинників проектування.
Школа Раєвської – Іванової в Харкові. Творчі та педагогічні концепції В. Єрмілова. Основні принципи та особливості підготовки фахівців – дизайнерів в Україні.
Діяльність піонерів російського дизайну О. Радченко, В. Талліна, Є. Лисиць кого та інших по створенню ВХУТЕМАС-ВХУТЕІНа
Баугаус – школа нового типу. Основні етапи розвитку Баугауса (Веймер – Десну – Берлін)
Дизайн Італії. Своєрідність художньо – пластичної мови.
Становлення організованих форм дизайн-діяльності в США. Комерційний дизайн. Стайлінг.
Втілення національної своєрідності у дизайні Фінляндії.
Зв’язки форми з функцією, конструкцією, матеріалом, технологією.
Естетична виразність форми. Засоби досягнення та критерії оцінки.
Композиція в дизайні. Види композиції. Досягнення єдності – основний закон композиції.
Об’ємно – просторова структура, тектоніка, поняття пластики форми, засоби розмірності.
Комбінаторне формоутворення
Форми використання комп’ютерних технологій в дизайні та інших напрямках проектно – творчої діяльності.
Методи моделювання, ескізування в професійній діяльності дизайнерів.
Дизайнерський аналіз (аналіз вихідної ситуації, побудова об’єкту проектування), синтез, оцінка – основні процедури дизайну.
Проблема форми в дизайні. Виявлення факторів та тенденції формоутворення – одне із завдань перед проектних досліджень.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Дизайн
 3. Графический дизайн
 4. История графического дизайна
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. История искусств
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История науки и техники
 1. Академическая и специальная литература
 2. Концепции современного естествознания (КСЕ)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Ландшафтная архитектура и садово-парковое хозяйство
 3. История ландшафтной архитектуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. История философии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Философия науки и техники
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Промышленники, предприниматели, экономисты
 4. Предприниматели индустрии красоты, моды и дизайна
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Ученые, изобретатели, деятели науки