Социальная работа
 • формат pdf
 • размер 833.11 КБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми?
Посібник для тренінгу/ за підтримки Представництва Міжнародної Організації з Міграції в Україні: Програма з протидії торгівлі людьми. Киiв. 2005.

Посібник для тренерів, вчителів, педагогів та соціальних працівників, який допомогає провести занняття щодо усвідомлення проблеми торгівлі людьми.
Що таке МОМ.
Методологічні підказки.
План уроку.
Вступ.
Вправа: "Правила роботи".
Вправа: "Знайомство".
Вправа: "Наші сподівання".
Що таке торгівля людьми?
Причини торгівлі людьми.
Методи та засоби вербування.
Наслідки торгівлі людьми.
Як ми можемо допомогти у боротьбі із торгівлею людьми?
Додаток №1 Куди жінка може звернутися за допомогою за кордоном?
Додаток №2 Методи та засоби вербування.
Додаток №3 Поради з легального працевлаштування.
Додаток №4 Організації, які можуть надати допомогу за кордоном.
Додаток №5 Контактна інформація мережі громадських організацій.
Додаток №6 Права людини, зафіксовані у Загальній декларації прав людині.
Додаток №7 Загальна декларація прав людині.
Додаток №8 Історія потерпілої.
Додаток №9 Історія потерпілої.
Додаток №10 Історія потерпілої.
Додаток №11 Історія потерпілого.
Додаток №12 Історія потерпілої.
Додаток №13 Статистика боротьби з торгівлею людьми : Україна.
Додаток №14 Оцінка тренінгу.
Смотрите также

Бойко А.М.,Бондаренко Н.Б. Соціальна робота з конкретними групами клієнтів

 • формат pdf
 • размер 66.41 МБ
 • добавлен 14 октября 2010 г.
К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 166 с. Зміст: Соціальна робота з людьми похилого віку. Соціальна робота з дітьми, які залишилися без батьківського піклування Соціальна робота з людьми, які мають психічні розлади Соціальна робота з людьми з інтелектуальною недостатністю Соціальна робота з людьми із залежністю від психоактивних речовин Соціальна робота з бездомними людьми Соціальна робота з людьми, які зазнали насильства в сім'...

Ваховський Л.Ц., Песоцька О.П., Кратінова В.О., Чертова К.М., Ларіонова Н.Б., Маркова Н.В., Островська Н.О. Актуальні проблеми соціальної роботи

 • формат doc
 • размер 859.5 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Луганськ: "Елтон-2", 2011. - 129 с. У навчально-методичному посібнику розглядаються актуальні проблеми соціальної роботи та шляхи їх вирішення. Проаналізовані проблеми формування професіоналізму, технологізацію соціальної роботи, підготовку молоді до усвідомленого батьківства, гендерне виховання та професійні ризики у діяльності соціального працівника.

Никулина О.М. Инновационные формы социальной работы с пожилыми людьми

 • формат doc
 • размер 393.5 КБ
 • добавлен 10 апреля 2011 г.
Сборник научных трудов / Под. общ. ред. О. М. Никулиной. - Балашов: Издательство «Николаев», 2004. - 52 с. Настоящий сборник включает материалы региональной научно-практической конференции, проводимой факультетом социальной работы Балашовского филиала СГУ им. Н. Г. Чернышевского на базе Дома-интерната для престарелых и инвалидов г. Балашова, и посвящен актуальным проблемам старости и старения, объединен общей темой «Инновационные формы социальн...

Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка

 • формат pdf
 • размер 1.57 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Навчальний посібник – К.: Кондор, 2005. – 560с. У посібнику розглядаються загальнотеоретичні та практичні питання соціально-педагогічної роботи з людьми різновікових груп та категорій. Використовується найновіший вітчизняний і зарубіжний соціально-педагогічний досвід. Посібник розрахований не лише на професорсько-викладацький склад та студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів-практиків та працівників народної освіти, а й на керівників т...

Попов М.П., Колот С.О., Полюга В.А. Соціальна робота зі спеціальними групами населення: ґендерний аспект

 • формат doc
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
Конспект лекцій. – Одеса: ОНПУ, 2007. – 205 с. Вступ до курсу «Соціальна робота зі спеціальними групами населення: ґендерний аспект» Вступна лекція Процеси формування ґендерної політики Витоки ґендерної політики Суспільно-політична та філософська думка про соціальні ролі жінок і чоловіків Основи ґендерної теорії Ґендерна теорія – нова парадигма рівності прав та можливостей статей Передумови становлення ґендерної політики в Україні Соціально-прав...

Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми

 • формат djvu
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 03 апреля 2011 г.
Учебное пособие. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2003. - 296 с. В учебном пособии раскрываются проблемы старости и положение пожилого человека в обществе, анализируются основные направления социальной деятельности с лицами "старшего поколения", технологии социальной работы с пожилыми людьми. приводится нормативно-законодательная база по исследуемой проблеме, описывается опыт учреждений социального обслуживания насел...

Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми

 • формат doc
 • размер 1.51 МБ
 • добавлен 20 июня 2009 г.
2-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2003. — 296 с. В учебном пособии раскрываются проблемы старости и положение пожилого человека в обществе, анализируются основные направления социальной деятельности с лицами "старшего поколения", технологии социальной работы с пожилыми людьми, приводится нормативно-законодательная база по исследуемой проблеме, описывается опыт учреждений социального обслуживания населения в различных...

Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми

 • формат pdf
 • размер 1.57 МБ
 • добавлен 22 октября 2010 г.
Учебное пособие. - 2-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2003. — 296 с. В учебном пособии раскрываются проблемы старости и положение пожилого человека в обществе, анализируются основные направления социальной деятельности с лицами "старшего поколения", технологии социальной работы с пожилыми людьми, приводится нормативно-законодательная база по исследуемой проблеме, описывается опыт учреждений социального обслуживания нас...

Щукина Н.П. Технология социальной работы Часть 2

 • формат doc
 • размер 1.43 МБ
 • добавлен 13 декабря 2010 г.
Самара. 2006. - 231с. В книге рассматриваются наиболее важные теоретико-методологические вопросы технологии социальной работы, обсуждаются основные аспекты организации планирования и осуществления социономической деятельности, меры социальной политики в отношении наиболее уязвимых категорий населения. Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов и специалистов в области социальной работы. Частные технологии социальной работы Соц...

Інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі людьми: методичні рекомендації

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1.49 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
У методичних рекомендаціях представлено матеріали, які знайомлять з процесом планування, розробки та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з протидії торгівлі людьми. Описано особливості та специфіку цієї роботи, надано теоретичні та практичні матеріали щодо форм та методів роботи, які використовуються в інформаційно-просвітницьких кампаніях. Посібник призначений для представників неурядових організацій, які працюють у напрямку протидії...