Нефтегазовая промышленность
Академическая и специальная литература
Статья
 • формат doc
 • размер 139,61 КБ
 • добавлен 11 марта 2013 г.
Ященко О.О., Суярко В.Г., Оптимізація екологічних ризиків в процесі видобування сланцевого газу (На прикладі Донбасу)
Статья. Опубликована "Науковий журнал" (Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка - Полтава: ПолтНТУ, 2013.
Проведено оцінку світових запасів сланцевого газу, розглядаються перспективи його видобутку, проводиться характеристика родовищ сланцевого газу на прикладі Донбасу. Наведено технологію розриву пластів з використанням зрідженого пропану, що допомагає вирішити ряд існуючих екологічних проблем.
Ключові слова: сланцевий газ, гідравлічний розрив пласта, зріджений пропан, екологічна
безпека.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Автоматизация
 3. Автоматизация нефтегазовой промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Охрана труда на предприятии
 4. Охрана труда в нефтегазовой промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Охрана труда на предприятии
 4. Система управления ОТ на предприятии
 5. Инструкции по охране труда на предприятии
 6. Инструкции по охране труда в нефтегазовой промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Пожаровзрывобезопасность
 4. Пожаровзрывобезопасность на производствах
 5. Пожаровзрывобезопасность в нефтегазовой промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Бурение скважин
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Бурение скважин
 4. Бурение и ремонт нефтегазовых скважин
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горные машины и оборудование
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Физика пород, пластов, массивов
 4. Физика пласта-коллектора
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Экономика полезных ископаемых
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Экономика полезных ископаемых
 4. Экономика нефти и газа
 1. Академическая и специальная литература
 2. Топливно-энергетический комплекс
 1. Академическая и специальная литература
 2. Транспорт
 1. Академическая и специальная литература
 2. Химия и химическая промышленность
 3. Химия и технология нефти и газа
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Обращение с отходами
 4. Сточные воды и их очистка
 5. Промышленные сточные воды и их очистка
 6. Очистка сточных вод предприятий нефтегазовой промышленности
 1. Стандарты
 2. Межгосударственные стандарты (МС)
 3. МС (ГОСТ) Нефтегазовая промышленность
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ
 4. ГОСТ Нефтегазовая промышленность
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ Р
 4. ГОСТ Р Нефтегазовая промышленность
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. Отраслевые стандарты (ОСТ)
 4. ОСТ Нефтегазовая промышленность
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. Руководящие документы (РД)
 4. РД Нефтегазовая промышленность
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. Стандарты организации (СТО)
 4. Стандарты Газпром
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Нефтегазовая промышленность