Єщенка В.О. (ред.). Загальне землеробство: Підручник

Єщенка В.О. (ред.). Загальне землеробство: Підручник
 • разное
 • pdf
 • 2.9 МБ
 • добавлен 16.12.2009
К.: Вища освіта, 2004. — 336 с.: іл.
У підручнику описані основні закони землеробства, умови життя рослин і заходи їх поліпшення, бур’яни і боротьбу з ними, сівозміни, заходи і системи обробітку під основні сільськогосподарські культури, агротехнічні основи захисту орних земель від ерозії та системи землеробства в різних ґрунтово-кліматичних зонах України. Для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів акредитації з напряму «Агрономія».

Смотрите также


Ільницький М.В. Агроекологічна оцінка обробітку ґрунту і гербіцидів в ресурсоощадній технології вирощування озимої пшениці

Ільницький М.В. Агроекологічна оцінка обробітку ґрунту і гербіцидів в ресурсоощадній технології вирощування озимої пшениці

 • разное
 • doc
 • 176.5 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.01 "Загальне землеробство" / М.В. Ільницький. - Київ, 2006. - 19 с.
На підставі результатів досліджень, проведених у 1998 - 2001 рр. на темно-сірих опідзолених легкосуглинкових грунтах Західного Лісостепу України визначено вплив глибини їх основного обробі...
Землеробство реферат

Землеробство реферат

 • разное
 • doc
 • 343.5 КБ
 • добавлен 13.11.2011
Науковий реферат
на тему:
Землеробство, 24с.
Землеробство - наука і галузь виробництва.
Поняття про сівозміну й основи чергування сільськогосподарських культур.
Розміщення основних культур у сівозміні.
Класифікація, впровадження та освоєння сівозмін.
.Завдання і види обробітку ґрунту.
.Системи обр...
Юркевич Є.О. Агробіологічні основи підвищення ефективності різноротаційних сівозмін та родючості ґрунту в південному Степу України

Юркевич Є.О. Агробіологічні основи підвищення ефективності різноротаційних сівозмін та родючості ґрунту в південному Степу України

 • разное
 • pdf
 • 447.97 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.01 "Загальне землеробство" / Є.О. Юркевич. - Київ, 2010. - 40 с.
Розроблено й обгрунтовано агробіологічні основи підвищення продуктивності системи різноротаційних (4-5-6-пільних) сівозмін і родючості грунту південного степу України. Встановлено, що сівоз...
Кобець М.І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку

Кобець М.І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку

 • разное
 • pdf
 • 694.1 КБ
 • добавлен 23.09.2011
Київ, 2004 -22 с.
Концепція сталого розвитку та агросфера.
Органічне землеробство та його поширення у світі.
Досвід використання технологій органічного землеробства в Україні.
План дій щодо впровадження технологій органічного землеробства в Україні.
Усик С.В. Агроекологічне обґрунтування насичення коротко-ротаційних сівозмін різними зернофуражними культурами у південній частині Лісостепу України

Усик С.В. Агроекологічне обґрунтування насичення коротко-ротаційних сівозмін різними зернофуражними культурами у південній частині Лісостепу України

 • разное
 • doc
 • 257.5 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.01 "Землеробство" / С.В. Усик. - Дніпропетровськ, 2007. - 20 с.
Наведено результати досліджень стосовно впливу застосування набору різних за біологічними особливостями та технологією вирощування зернофуражних культур у короткоротаційних сівозмінах на зміну...
Гудзь В.П., Примак Д.І., Будьонний Ю.В. Землеробство

Гудзь В.П., Примак Д.І., Будьонний Ю.В. Землеробство

 • разное
 • djvu
 • 8.13 МБ
 • добавлен 07.01.2012
К.: Урожай, 1996 - 384 с.

ISBN 5-337-01610-5

Висвітлено основні теоретичні положення наукового і практичного землеробства: умови життя сільськогосподарських культур та шляхи їх регулювання; відтворення родючості ґрунту; бур'яни і способи захисту посівів від них; сівозміни для різних ґрунтово - кліматичних зон У...