Юркевич Є.О. Агробіологічні основи підвищення ефективності різноротаційних сівозмін та родючості ґрунту в південному Степу України

Юркевич Є.О. Агробіологічні основи підвищення ефективності різноротаційних сівозмін та родючості ґрунту в південному Степу України
 • разное
 • pdf
 • 447.97 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.01 "Загальне землеробство" / Є.О. Юркевич. - Київ, 2010. - 40 с.
Розроблено й обгрунтовано агробіологічні основи підвищення продуктивності системи різноротаційних (4-5-6-пільних) сівозмін і родючості грунту південного степу України. Встановлено, що сівозміни з оптимальним насиченням, співвідношенням і розміщенням зернових та олійних культур (ОК), парів чистих і зайнятих залежно від удобрення, забезпечують стабільність виробництва зерна (пшениці та ячменю озимих, кукурудзи, гороху) насіння ОК (соняшнику, ріпаку озимого) і підвищення якості сільськогосподарської продукції. Проаналізовано вплив різноротаційних сівозмін і добрив на особливості водного та поживного режиму, щільність грунту, баланс гумусу та його трансформацію, активність розкладу льняного полотна у грунті, зменшення забур'яненості посівів сільськогосподарських культур (СГК) та негативного впливу хвороб і шкідників. Обгрунтовано значення рослинних решток та їх якості у формуванні запасів і балансу органічної речовини у грунті. Визначено залежність продуктивності, економічної та енергетичної ефективності різноротаційних сівозмін від різного насичення, співвідношення і розміщення СГК залежно від удобрення.

Смотрите также


Веселовський І. В. та ін. Основи агрономії

Веселовський І. В. та ін. Основи агрономії

 • разное
 • djvu
 • 2.69 МБ
 • добавлен 19.02.2011
Веселовський І. В. та ін. Основи агрономії /І. В. Веселовський, В. П. Гудзь, В. М. Каліберда. — 3-є вид., перероб. і доп. — К.: «Урожай», 1991. — 232 с. — (Посібник для середніх ПТУ).
Висвітлено особливості ґрунтів і способи підвищення їх родючості, умови життя рослин і заходи їх регулювання, способи обробітку ґрунту, підгот...
Землеробство реферат

Землеробство реферат

 • разное
 • doc
 • 343.5 КБ
 • добавлен 13.11.2011
Науковий реферат
на тему:
Землеробство, 24с.
Землеробство - наука і галузь виробництва.
Поняття про сівозміну й основи чергування сільськогосподарських культур.
Розміщення основних культур у сівозміні.
Класифікація, впровадження та освоєння сівозмін.
.Завдання і види обробітку ґрунту.
.Системи обр...
Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No?Till

Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No?Till

 • разное
 • pdf
 • 5.42 МБ
 • добавлен 26.12.2011
Київ, 2011. – 372 с. 

У монографії висвітлено теоретичні основи, наведений великий за обсягом інформативний матеріал з нової, перспективної для України енерго- та ресурсоощадної системи землеробства No-till (ноу-тіл).

Зміст:
Розділ
1. Про системи землеробства
Історія зародження та розвитку систем з...
Оленюк А.М. Обробіток ґрунту, удобрення й догляд за посівами цукрових буряків з елементами біологізації землеробства в південно-західному Лісостепу України

Оленюк А.М. Обробіток ґрунту, удобрення й догляд за посівами цукрових буряків з елементами біологізації землеробства в південно-західному Лісостепу України

 • разное
 • pdf
 • 572.76 КБ
 • добавлен 04.10.2011
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.01 - Дніпропетровськ: ДДАУ, 2009 - 20 с.
Викладено роль біологічних систем землеробства у відтворенні родючості ґрунту, висвітлено сучасний стан застосування біологічних систем землеробства, і у зв’язку з ними роль систем основного обробітку ґрунту, удобре...
Гудзь В.П., Примак Д.І., Будьонний Ю.В. Землеробство

Гудзь В.П., Примак Д.І., Будьонний Ю.В. Землеробство

 • разное
 • djvu
 • 8.13 МБ
 • добавлен 07.01.2012
К.: Урожай, 1996 - 384 с.

ISBN 5-337-01610-5

Висвітлено основні теоретичні положення наукового і практичного землеробства: умови життя сільськогосподарських культур та шляхи їх регулювання; відтворення родючості ґрунту; бур'яни і способи захисту посівів від них; сівозміни для різних ґрунтово - кліматичних зон У...
Кротінов О.П., Максимчук I.П., Манько Ю.П., Руденко I.С. Лабораторно - практичні заняття по землеробству

Кротінов О.П., Максимчук I.П., Манько Ю.П., Руденко I.С. Лабораторно - практичні заняття по землеробству

 • разное
 • djvu
 • 6.88 МБ
 • добавлен 08.01.2012
Київ: Вид-во УСГА, 1993 - 280 с.
Навчальний. Посібник
ISBN 5-7987-0011-9.
Висвітлено методику і способи визначення агрофізичних властивостей ґрунту. Описано найбільш поширені бур'яни та заходи боротьби з ними. Викладено систему введения і освоєння сівозмін, методику їх складання, систему обробітку ґрунту, а також мет...
Реферат - Наукові основи прогнозування врожаю сільськогосподарських культур

Реферат - Наукові основи прогнозування врожаю сільськогосподарських культур

 • рефераты
 • doc
 • 77.69 КБ
 • добавлен 17.03.2011
Розрахунок норм добрив для одержання запланованого врожаю
Визначення норм добрив за результатами польових дослідів із добривами
Балансово-розрахункові методи визначення норм добрив за виносом поживних речовин з урахуванням коефіцієнтів їх використання з ґрунту і добрив
Визначення норм добрив на запланований приріст у...
Манько Ю.П., Цюк О.Л. Модель системи екологічного землеробства в Лісостепу України. Методичні рекомендації для впровадження у виробництво

Манько Ю.П., Цюк О.Л. Модель системи екологічного землеробства в Лісостепу України. Методичні рекомендації для впровадження у виробництво

 • разное
 • pdf
 • 14.82 МБ
 • добавлен 04.10.2011
- Київ: Аграрна освіта, 2008. - 36 с.
Рекомендації підготували: Ю.П. Манько, О.Л. Цюк, О.П. Кротінов, В.К. Вдовиченко, О.О. Тарасенко, В.Д. Барановський, Ю.С. Кравченко, В.М. Рожко, О.К) Карпенко (Національний аграрний університет); О.В. Шерстобоєва, Т.М. Коваленко (Інститут агроекології УААН).

Методичні рекомендаці...
Примак І.Д., Єщенко В.О., Манько Ю.П. та ін. Ресурсозберігаючі технології механічного обробітку грунту в сучасному землеробстві України

Примак І.Д., Єщенко В.О., Манько Ю.П. та ін. Ресурсозберігаючі технології механічного обробітку грунту в сучасному землеробстві України

 • разное
 • pdf
 • 14.15 МБ
 • добавлен 11.10.2011
К.: "КВІЦ", 2007. – 272 с.
Висвітлено теоретичні і практичні основи раціонального механічного обробітку грунту; заходи обробітку, спрямовані на вирішення проблем ущільнення грунтів, захисту їх від ерозії і контролю забур’яненості. Узагальнені дослідження і передовий виробничий досвід щодо регулювання водно-повітряного, тепло...
Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No-till

Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No-till

 • разное
 • djvu
 • 21.77 МБ
 • добавлен 26.12.2011
Навчальний посібник. - К.: Логос, 2011 - 352 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи, наведено великий за обсягом інформативно-довідковий матеріал із нової, перспективної для України енерго- та ресурсоощадної системи землеробства No-till. У сконцентрованому вигляді представлено технології вирощування най...