• формат pdf
  • размер 1012,43 КБ
  • добавлен 10 марта 2012 г.
Юлдашев О.Х. Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні
Монографія. - К. : МАУП, 2005. — 336 с.
У роботі досліджено сутність і класифікацію видів регуляторної політики, сформульовано вимоги щодо її якості, моральності, справедливості, розглянуто технологію підготовки та прийняття регуляторних актів. Розрахована на працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
Зміст
Державна регуляторна політика як складова національної безпеки України
Сутність і види державної політики
Співвідношення державного управління, політики і права та механізм їх взаємодії
Зміст і правове регулювання державної регуляторної політики
Управління державною регуляторною політикою.
Державна політика як найважливіша складова національної безпеки
Основні етапи здійснення державної регуляторної політики
Планування діяльності з підготовки регуляторних актів та вироблення їх концепцій
Аналіз регуляторного впливу та оприлюднення проектів регуляторних актів
Погодження проектів регуляторних актів та експертний висновок щодо їх регуляторного впливу
Затвердження, правова експертиза і державна реєстрація нормативно-правових актів
Відстеження результативності регуляторного акта та оприлюднення інформації
Теоретико-філософські та методологічні засади вирішення проблем регуляторної політики
Вимоги справедливості до законодавства України і міжнародних документів
Зловживання правом як загроза моральності та справедливості регуляторної політики
Особливості зловживань правом у сфері регуляторної політики
Аналіз філософсько-теоретичних поглядів на проблему забезпечення справедливості регуляторних рішень
Завдання створення засад філософії державної політики, державно-політичних рішень
Критерії оцінки державно-політичних рішень
Практика моніторингу регуляторних рішень і перспективи вдосконалення регуляторної політики
Електронне урядування як новий етап у розвитку регуляторної політики
Правове забезпечення новітніх інформаційних технологій у здійсненні регуляторної політики
Практика моніторингу у здійсненні регуляторної політики