• формат pdf
  • размер 1,38 МБ
  • добавлен 15 марта 2015 г.
Зінь Е.А., Дука Н.С. Організація діяльності державного службовця
Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2012. – 180 с.
Навчальний посібник охоплює три змістові модулі: створення сприят-ливих умов для ефективної діяльності державного службовця; формування навичок ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків; ділова українська мова. Навчальний посібник призначено студентам спеціальності 8.150101 «Державна служба», а також може бути корисним студентам спеціальностей «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій», «Охорона праці», «Управління персоналом та економіка праці» та державним службовцям, професіоналам, фахівцям, що займаються питаннями організації діяльності державного службовця, економіки підприємства, менеджменту організацій, охорони праці, управління персоналом та економіки праці.