Лингвистика
  • формат pdf
  • размер 4.74 МБ
  • добавлен 01 октября 2011 г.
Загнітко А.П. Сучасні лінгвістичні теорії
Монографія. - Вид. 2-ге випр. і доп. - Донецьк: ДонНУ, 2007. - 219 с.

Запропоновано аналіз сучасних лінгвістичних теорій з простеженням їх місця і статусу в розвитку мовознавчої думки, водночас з'ясовано особливості синтезу лінгвістичної думки з досягненнями соціології, психології, філософії та утворенням нових напрямів, що є прикметою нової наукової парадигми, значну увагу приділено закономірностям розвитку герменевтики, прагматики, семіотики, визначено особливості поняттєво-термінологічного апарату кожного напряму і специфіку його кодифікації і нормалізації. Розгляд сучасних лінгвістичних теорій здійснено з урахуванням досягнень світової мовознавчої думки.
Читать онлайн
Смотрите также

Карпіловська Є.А. Вступ до прикладної лінгвістики: комп'ютерна лінгвістика. Підручник

  • формат pdf
  • размер 2.9 МБ
  • добавлен 24 июня 2011 г.
УДК 81'33(075) ББК Ш1р30-253. 1я73-Ш111я73 Карпіловська Є. А. Вступ до прикладної лінгвістики: комп'ютерна лінгвістика: Підручник. - Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, ЛТД", 2006. - 188 с. ISBN 966-374-078-7 Пропонований підручник подає основи нового напрямку теоретичних і прикладних досліджень сучасного мовознавства — комп’ютерної лінгвістики. Читачі у першій частині підручника — «Основи комп’ютерної лінгвістики» — познайомляться з об’єктом, пред...

Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи (збірник)

  • формат pdf
  • размер 3.1 МБ
  • добавлен 15 декабря 2010 г.
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи / НАН України. Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов; редкол. А. Д. Бєлова (голов. ред. ) та ін. - К. , 2007. - 315 с. Збірник наукових праць містить результати досліджень в різних сферах лінгвістики - експериментальній фонетиці, когнітивній лінгвістиці, дискурсивному аналізі, комунікації у сучасній науці, міжкультурній комунікації, вивченні проблем ідіолекту та мовної номіна...