• формат pdf
  • размер 2,27 МБ
  • добавлен 18 апреля 2013 г.
Загороднюк С.В., Кондратенко О.М. Технологія формування і принципи діяльності управлінської команди в державній службі
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ 2007. — 48 с.
У навчальному посібнику розглянуто феномен управлінської команди в системі державної служби, показано її роль і місце в налагодженні діяльності персоналу державних органів. Висвітлено фактори розвитку команди управлінців-керівників, визначено умови, підходи і складові процесу її формування. Цінними для управлінців-практиків державних органів з позицій налагодження ефективної роботи колективу є ґрунтовно розкриті принципи роботи управлінської команди. Розраховано на використання в системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Зміст
Технологія формування управлінської команди в державній службі
Управлінська команда в державній службі
Фактори розвитку та формування управлінської команди
Висновки
Запитання для самоперевірки
Список рекомендованої літератури та використаних джерел
Принципи діяльності управлінської команди в державній службі
Висновки
Запитання для самоперевірки
Список рекомендованої літератури та використаних джерел
Фактори професіоналізму, дисципліни і управлінської культури в діяльності управлінської команди державних службовців
Висновки
Запитання для самоперевірки
Список рекомендованої літератури та використаних джерел