Стандарт
 • формат txt
 • размер 17.16 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Закон України Про пенсійне забезпечення
Закон України Про пенсійне забезпечення
Смотрите также

Закон України - Про цінні папери та фондовий ринок

 • формат doc
 • размер 242.5 КБ
 • добавлен 25 февраля 2010 г.
Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку.

Закон України Про Державний бюджет України на 2012 рік

Стандарт
 • формат doc
 • размер 6 МБ
 • добавлен 02 января 2012 г.
Прийнятий 22 грудня 2011 року Закон прийнятий з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та базується на його положеннях, а також переважно враховує вимоги Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік, які схвалені Постановою Верховної Ради України N 3358-VI від 13 травня 2011 року. Крім того, закон спрямований на удосконалення бюджетного процесу і забезпечення подальшого розвитку міжбюджетних відносин.

Закон України Про доступ до публічної інформації

Стандарт
 • формат doc
 • размер 89.5 КБ
 • добавлен 13 мая 2011 г.
Закон України Про доступ до публічної інформації від 13.01.2011 року Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Закон України Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Стандарт
 • формат doc
 • размер 108.5 КБ
 • добавлен 27 ноября 2010 г.
Метою цього Закону є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України. Відомості Верховної Ради Укр...

Закон України Про охорону атмосферного повітря

Стандарт
 • формат docx
 • размер 35.48 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Документ 2707-12, редакцiя вiд 01.01.2011 Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів навколишнього природного середовища. Цей Закон спрямований на збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне середовище. Цей Закон визначає правові...

Закон України Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні від 8 вересня 2011 року

Стандарт
 • формат doc
 • размер 51 КБ
 • добавлен 07 октября 2011 г.
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх реалізації в Україні. Метою закону є забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах науково-технічного оновлення виробництва, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Закон України Про стандартизацію

Стандарт
 • формат doc
 • размер 117 КБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
Цей Закон встановлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення єдиної технічної політики у цій сфері.

Закон України Про судоустрій і статус суддів від 07 липня 2010 року

Стандарт
 • формат doc
 • размер 930 КБ
 • добавлен 10 августа 2010 г.
Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07 липня 2010 року Цей Закон по-новому визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права, визначає систему судів загальної юрисдикції, статус професійного судді, народного засідателя, присяжного, сист...

Закон України Про Цивільну оборону України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 67 КБ
 • добавлен 09 октября 2011 г.
Цей закон визначає: загальні засади цивільної оборони, повноваження органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій з питань цивільної оборони, сили цивільної оборони, утримання і матеріально-технічне забезпечення цивільної оборони, міжнародне співробітництво України в галузі цивільної оборони

Кодекс законів про працю України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 876 КБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Зміст документу. Глава I Загальні положення. Глава II Колективний договір. Глава III Трудовий договір. Глава III-А Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників. Глава IV Робочий час. Глава V Час відпочинку. Глава VI Нормування праці. Глава VII Оплата праці. Глава VIII Гарантії і компенсації. Глава IX Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації. Глава X Трудова д...