Юридические дисциплины
Учебные планы, программы и нормативная документация
Учебная программа
  • формат doc
  • размер 63,36 КБ
  • добавлен 16 июня 2013 г.
Закорецька Г.В. (укл.) Навчальна робоча програма та методичні рекомендації до вивчення курсу Право інтелектуальної власності
Для студентів зі спеціальності «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».
Київ, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 2008, 72 с.
Зміст
Вступ.
Тематичний план.
Зміст лекційного курсу.
Методичні вказівки до підготовки семінарських (практичних) занять.
План семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів.
Вказівки до виконання контрольної роботи та варіанти контрольних робіт.
Перелік питань до підготовки до іспиту (заліку).
Зразки тестів.
Список рекомендованої літератури.
Похожие разделы