Социальная работа
Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 29,37 КБ
  • добавлен 26 сентября 2011 г.
Здоров’язберігаючі технології у покращенні суспільного здоров’я
Національний університет Львівська політехніка". Інститут гуманітарних і соціальних наук
Кафедра соціології та соціальної роботи, 2010.
Викладач Клос Л. Є.
Робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури (21 сторінка).
Основні аспекти формування здорового способу життя населення
Поняття здоров’я та здорового способу життя
Здоров’язберігаючі технології як метод формування суспільного здоров’я
Впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій для покращення суспільного здоров’я
Загальний огляд здоров’язберігаючих освітніх технологій
Створення здоров’язбережувального простору в дошкільному навчальному закладі як формування здорового способу життя з раннього дитинства
Похожие разделы