• формат pdf
  • размер 3,88 МБ
  • добавлен 13 июня 2016 г.
Зелінський С.Е. Теоретико-методологічні засади комплексного оцінювання державних службовців
монографія. – К. : НАДУ, 2016. – 296 с.

У монографії розглянуті питання теоретичних основ і методологічного забезпечення комплексного оцінювання державних службовців. Розроблено алгоритми оцінювання, які формують кількісні оцінки кваліфікаційно-освітнього рівня, особистістно-компетентностних якостей та ключових показників діяльності державних службовців. Представлена процедура формування кількісної комплексної оцінки через єдину систему стенів, до якої нормуються результати тестування якостей та властивостей державних службовців. Монографія містить засади щодо практичної реалізації запропонованих механізмів оцінювання стосовно юридичного, технологічного і організаційного забезпечення.
Для науковців, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, керівників органів влади, менеджерів підприємств різних форм власності, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми управління персоналом.
Стан та проблематика управління кадрами державної служби
Історична спадщина системи управління людськими ресурсами
Стан сучасної державної кадрової політики в Україні
Кадри державного управління і напрями їх розвитку
Оцінка державних службовців
в адміністративних системах різних країн
Необхідність переходу до постбюракратичної моделі державного управління
Теоретичні основи комплексного оцінювання державних службовців
Підходи щодо формування оцінки державних службовців
Оцінка системи управління персоналом органів влади
Доступні методи оцінки
Елементи комплексного оцінювання державних службовців
«Комплексність» оцінки
Методичне забезпечення оцінювання особистісних якостей та компетентностей державних службовців
Формування оцінки кваліфікаційно-освітнього рівня державного службовця
Особистість державного службовця та його психологічний портрет
Визначення особистості
Психологічні властивості та типи особистості
Складові оцінки особистісно-компетентнісних якостей
Складові оцінки психологічних властивостей
Оцінка темпераменту
Характер державного службовця і його психологічний портрет
Тип мислення і креативність
Психологічна класифікація професії «державний службовець»
Кар’єрна орієнтація і спрямованість
Визначення соціотипу державного службовця
Оцінка готовності до змін
Інтелект державного службовця та його оцінювання 123 3.4. Компетентнісний підхід в оцінюванні державних службовців
Компетенція і компетентність
Моделі компетенцій державних службовців
Оцінювання професійних компетентностей державних службовців
Оцінювання соціально-особистісних компетентностей державних службовців
Складові оцінки соціально-особистісних компетентностей
Лідерство
Комунікативні та організаторські здібності
Конфліктність і толерантність
Емоційний інтелект і емпатія
Міжособистісні стосунки
Оцінка суб’єктивного ставлення
Стресостійкість на державній службі
Оцінювання управлінських компетентностей державних службовців
Визначення управлінських компетентностей
Діагностичний інструментарій управлінської компетентності
Оцінювання мотиваційних компетентностей
Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери
Методика оцінки мотиваційної компетентності
Методичне забезпечення оцінки діяльності державних службовців
Ефективність і результативність діяльності органів влади
KPI – як основа оцінки діяльності державних службовців
Методика розробки KPI та оцінювання результативності
Покрокові заходи
Приклад застосування методики оцінювання результатів діяльності
Громадська оцінка діяльності державних службовців
Практичні аспекти впровадження комплексного оцінювання державних службовців
Питання юридичного забезпечення процедури тестування
Технічне забезпечення тестування
Центри оцінювання і тестування (ЦОТ)
Організаційне забезпечення ЦОТ
Додатки
Анкета
Положення про Центри оцінки та тестування
Правила організації тестування державних службовців і кандидатів на вакантні посади органів влади
Методи оцінки