Информатика и вычислительная техника
 • формат djvu
 • размер 21.89 МБ
 • добавлен 10 сентября 2011 г.
Жуков І.А., Дрововозов В.І. та ін. Експлуатація комп'ютерних систем та мереж
–: К.: НАУ. – 2007. – 361 с.
Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни «Експлуатація комп'ютерних систем та мереж» напряму «Комп'ютерна інженерія».
Посібник складається з двох модулів, зміст яких тісно пов'язаний один з одним. Розглянуто основні поняття експлуатаційного обслуговування комп'ютерних систем та мереж, методи їх діагностування, методи адміністрування користувачів з використанням локальних і глобальних груп, підвищення експлуатаційної надійності комп'ютерних систем, технічні засоби експлуатаційного обслуговування і сучасні напрями розвитку технології експлуатаційного обслуговування. Наведено контрольні запитання, лабораторні роботи з прикладами виконання завдань.
Для студентів вищих технічних навчальних закладів.
Похожие разделы
Смотрите также

Карпенко С.Г., Попов В.В., Тарнавський Ю.А., Шпортюк Г.А. Інформаційні системи і технології

 • формат doc
 • размер 12.4 МБ
 • добавлен 21 мая 2010 г.
У пропонованому посібнику викладено загальні поняття інформаційних систем і технологій. Розглянуто приклади обробки документальних інформаційних систем у середовищі Word, обробку інформаційних систем електронним процесором Ехеl, зокрема з використанням підсистеми Microsoft Query, організацію повсякденної роботи з комп'ютером і підтримку персональної інформаційної системи за допомогою Microsoft Outlook. Сформульовано основні поняття баз даних, сис...

Красов А.В. Теория информационных процессов и систем

 • формат pdf
 • размер 3.05 МБ
 • добавлен 13 марта 2004 г.
Основные понятия и определения. Основные задачи теории информационных систем.Виды информационных систем. Классификация информационных систем. Технические, биологические и др. системы. Детерминированные и стохастические системы. Открытые и закрытые системы. Хорошо и плохо организованные системы. Классификация систем по сложности. Закономерности систем. Целостность. Интегративность. Коммуникативность. Эквифинальность. Закон необходимого разнообрази...

Лекции по ТИС

Статья
 • формат doc, pdf
 • размер 525.16 КБ
 • добавлен 08 июня 2007 г.
Основные понятия теории систем. Цели и задачи общей ТС. Терминология ТС. Классификация систем. Свойства систем. Сложная и большая система. Закономерности систем. Основные понятия информационных систем. Определение ИС. Информационная система управления. Основы системного проектирования. Аксиомы управления ИС. Классификация ИС. Система и управление. Основные определения. Функции и задачи управления системой. Устойчивость систем. Кибернетический под...

Реферат - Информационные системы

Реферат
 • формат rtf
 • размер 9.46 КБ
 • добавлен 02 декабря 2009 г.
Введение. Понятие информационных систем. Структура информационных систем. Классификация информационных систем. Заключение. список использованной литературы. удГу, 3 курс. 2009г.

Реферат - Информационные системы

Реферат
 • формат doc
 • размер 1.25 МБ
 • добавлен 29 декабря 2008 г.
Цели и задачи внедрения информационной системы. Классификация информационных систем. Требования к информационной системе. Проектирование и создание информационных систем. Анализ окружающей среды. Внедрение информационных систем. Традиционный подход. Инновационный подход. Оценка эффективности. Опыт использования информационных систем. Список использованной литературы.

Реферат - Классификация информационных систем

Реферат
 • формат doc
 • размер 96 КБ
 • добавлен 02 июля 2009 г.
Введение. Информационные системы. Классификация иныормационных систем. Классификация информационных систем по степени автоматизации. Классификация информационных систем по характеру использования информации. Классификация информационных систем по архитектуре. Классификация информационных систем по сфере применения. Классификация информационных систем по признаку структурированности решаемых задач. Список использованных источников и литературы.

Реферат - Обзор и анализ современных поисковых систем

Реферат
 • формат docx
 • размер 65.76 КБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
Содержание. Введение. История зарождения поисковых систем. Информационно-поисковая система. Основные компоненты. Рейтинг основных мировых и российских. поисковых систем. Обзор основных мировых поисковых систем (Google, Yahoo, Baidu). Обзор основных Российских поисковых систем (Yandex, Rambler, Апорт). Преимущества и недостатки поисковых систем. Модель "идеальной" поисковой системы. Заключение. Список литературы.

Реферат - Свойства систем, их актуальность и необходимость. Примеры

Реферат
 • формат doc
 • размер 138.5 КБ
 • добавлен 25 мая 2009 г.
Введение. Понятие системы. Основные признаки системы. Свойства информационных систем. Классификация систем. Структура информационных систем.

Струтинська О.В. Інформаційні системи та мережеві технології

 • формат pdf
 • размер 4.71 МБ
 • добавлен 04 мая 2011 г.
К.: Університет"Україна",2008. - 211с. У навчальному посібнику розглянуто особливості роботи з інформа ційними системами та комп’ютерними мережами, висвітлено основи інфор маційних, зокрема бібліотечно- архівних інформаційних систем, а також основи роботи з локальними та глобальними комп’ютерними мережами. Посібник орієнтований на всі категорії студентів вищих навчальних закладів спеціальностей «Діловодство» і «Документознавство та інфор маційна...

Суздалов Е.Г. Теории систем и системному анализу

 • формат doc
 • размер 1.55 МБ
 • добавлен 12 января 2011 г.
СОДЕРЖАНИЕ Основные понятия теории систем Определение теории систем Дескриптивное и конструктивное определение системы Основные признаки и свойства системы Классификация систем Элементы системного анализа Определение системного анализа Прямая и обратная задачи исследования систем Этапы исследования систем Словесная постановка задачи Выбор показателя эффективности, математическая постановка задачи Модели и их роль при исследовании систе...