Информатика и вычислительная техника
 • формат doc
 • размер 12.4 МБ
 • добавлен 21 мая 2010 г.
Карпенко С.Г., Попов В.В., Тарнавський Ю.А., Шпортюк Г.А. Інформаційні системи і технології
У пропонованому посібнику викладено загальні поняття інформаційних систем і технологій. Розглянуто приклади обробки документальних інформаційних систем у середовищі Word, обробку інформаційних систем електронним процесором Ехеl, зокрема з використанням підсистеми Microsoft Query, організацію повсякденної роботи з комп'ютером і підтримку персональної інформаційної системи за допомогою Microsoft Outlook. Сформульовано основні поняття баз даних, систем керування базами даних та наведено технології їх побудови на прикладі системи Microsoft Access. Детально проаналізовано інформаційні системи управління персоналом. Значну увагу приділено інформаційним системам з використанням мережних технологій, засобам застосування глобальної мережі Inteet.
Для студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто самостійно опановує інформаційні системи і технології. 192 с.
Смотрите также

Вышемирская С.В. Засоби з контролю якості знань студентів - Інформаційні системи в менеджменті

 • формат doc
 • размер 4.03 МБ
 • добавлен 16 марта 2011 г.
ХНТУ, 2009 г. , тести, поточний, модульний, підсумковий контроль Засоби з контролю якості знань студентів включають в себе питання до екзамену, тести, тестові завдання, задачі для контрольних робіт. Розроблені викладачами кафедри з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, освітньо-професійної програми, робочої програми навчальної дисципліни „Інформаційні системи в менеджменті. До пакету засобів з контролю якості знань студент...

Жуков І.А., Дрововозов В.І. та ін. Експлуатація комп'ютерних систем та мереж

 • формат djvu
 • размер 21.89 МБ
 • добавлен 10 сентября 2011 г.
–: К.: НАУ. – 2007. – 361 с. Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни «Експлуатація комп'ютерних систем та мереж» напряму «Комп'ютерна інженерія». Посібник складається з двох модулів, зміст яких тісно пов'язаний один з одним. Розглянуто основні поняття експлуатаційного обслуговування комп'ютерних систем та мереж, методи їх діагностування, методи адміністрування користувачів з використанням локальних і глобальних груп, підвищення ек...

Павленко Л.А. Корпоративні інформаційні системи: Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 508.5 КБ
 • добавлен 24 апреля 2011 г.
Навчальний посібник містить головні задачі, які вирішуються в умовах функціонування КІС, та особливості побудови та використання інформаційних систем на великих підприємствах, у корпораціях та інших бізнесових структурах. Призначений для студентів вищих навчальних закладів і може статі в нагоді фахівцям, котрі займаються практичною розробкою та підтримкою баз даних у розподілених інформаційних системах.

Струтинська О.В. Інформаційні системи та мережеві технології

 • формат pdf
 • размер 4.71 МБ
 • добавлен 04 мая 2011 г.
К.: Університет"Україна",2008. - 211с. У навчальному посібнику розглянуто особливості роботи з інформа ційними системами та комп’ютерними мережами, висвітлено основи інфор маційних, зокрема бібліотечно- архівних інформаційних систем, а також основи роботи з локальними та глобальними комп’ютерними мережами. Посібник орієнтований на всі категорії студентів вищих навчальних закладів спеціальностей «Діловодство» і «Документознавство та інфор маційна...