• формат doc
  • размер 92,73 КБ
  • добавлен 28 мая 2013 г.
Журнал обліку перевірки знань норм і правил роботи в електроустановках
Форма журналу згідно НПАОП України.
Додаток 3 до пункту 2.1.4 НПАОП 40-1.21-98 "Правил безпечної експлуатації елекроустановок споживачів", затвердженого Наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників елек-троенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва.