• формат doc
  • размер 6,58 КБ
  • добавлен 03 мая 2013 г.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
Форма журналу, згідно нормативних документів України.
Додаток 6 до пункту 6.10 НПАОП 0.00-4.12-05 "Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 231/10511.
Поширюється: Вимоги Типового положення є обов'язковими для виконання усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб'єктами господарювання (далі - підприємства) незалежно від форми власності та видів діяльності.
Указания: Должен быть в наличии у всех предприятий без исключения.