Касьянов М.А., Мальоткін, В.М. та ін. (состав). Ризик як оцінка небезпекиКасьянов М.А., Мальоткін, В.М. та ін. (состав). Ризик як оцінка небезпеки
27.01.2011 в 12:51 790.67 Кб pdf 34 раза
Методичні вказівки до практичного заняття «Ризик як оцінка небезпеки» з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів усіх напрямків підготовки і форм навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, В. М. Мальоткін, О. М. Друзь, І. М. Арнаут, І. Є. Голяєв, В. В. Некрутенко, О. О. Рибальченко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 38 с.
Методичні вказівки складено відповідно до вимог Програми підготовки студентів вищих навчальних закладів з дисципліні «Безпека життєдіяльності» 1995р. №182/200, містять загальні положення теорії ризику, класифікацію небезпек, види ризиків, рекомендації до їхнього розрахунку і варіанти індивідуальних завдань для контролю засвоєних знань.
Методичні вказівки можуть бути використані студентами усіх напрямків підготовки і форм навчання для самостійного вивчення даної теми, а також для виконання розрахункових робіт.
Скачать / Download

Комментарии


Смотрите также


Касьянов М.А., Гунченко О.М. та ін. (укл.) Ризик як оцінка небезпеки

Касьянов М.А., Гунченко О.М. та ін. (укл.) Ризик як оцінка небезпеки

разное
Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності». Тема «Ризик як оцінка небезпеки» (для студентів всіх напрямів навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, О. М. Гунченко, І. М. Арнаут, О. О. Колібабчук, Д. В. Михайлов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 19 с.

Методичні вказівки включають ...
27.01.2011 в 12:50 454.27 Кб 33 раза
Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства

разное
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 384 с.
ISBN 978-911-01-0027-4

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації гуманітарних спеціальностей. Розглянуто теоретичні, практичні питання небезпечних факторів в складній системі Людина-Техніка-Середови...
26.02.2011 в 18:47 4.16 Мб 178 раз
Касьянов М.А., Ревенко Ю.П. та ін. Безпека життєдіяльності

Касьянов М.А., Ревенко Ю.П. та ін. Безпека життєдіяльності

разное
Навчальний посібник/ Касьянов М. А. (Розділ I), Ревенко Ю. П., Медяник В. О., Арнаут І. М. (Розділ II), Друзь О. М., Тищенко Ю. А. (Розділ III). – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту. ім. В. Даля, 2006. –284 с. ISBN 966-590-582-1

В навчальному посібнику згідно з «Програмами підготовки студентів вищих навчальних закла...
21.01.2011 в 18:18 2.72 Мб 178 раз
Касьянов М.А., Мальоткiн В.М. та ін (состав). Захист від іонізуючих випромінювань

Касьянов М.А., Мальоткiн В.М. та ін (состав). Захист від іонізуючих випромінювань

разное
Методичні вказівки до практичного заняття «Захист від іонізуючих випромінювань» з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів усіх форм навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, В. М. Мальоткiн, О. М. Друзь, І. Є. Голяєв, В. В. Некрутенко, А. В. Черних. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 40 с.
У методичних вказівках...
27.01.2011 в 12:45 863.49 Кб 22 раза
Касьянов М.А., Медяник В.О. та ін. (состав). Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людини

Касьянов М.А., Медяник В.О. та ін. (состав). Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людини

разное
Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності».
Тема «Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людини» (для студентів усіх напрямів навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, В. О. Медяник, В. І. Сало, І. М. Арнаут, Д. В. Михайлов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 24 с.
Запропоновані ме...
27.01.2011 в 12:48 460.32 Кб 47 раз
Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини (укр. мова)

Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини (укр. мова)

разное
Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2005. - 304 с.

У посібнику теоретично проаналізовано категорії безпеки як стан захищеності з позицій ризикоорієнтованого підходу. Безпеку життєдіяльності розглянено у контексті системи "людина-життєве середовище" в перерізі різних сфер життєдіяльності. Ґрунтовно проаналізовані чинники, в...
13.05.2010 в 12:24 7.26 Мб 1039 раз
Овчаров О.В. Конспект лекцій з БЖД

Овчаров О.В. Конспект лекцій з БЖД

разное
Харків – ХНАМГ – 2006р. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності, людина як елемент системи
„людина–життєве середовище”, небезпеки, що ведуть до надзвичайних ситуацій і заходи зменшення їх наслідків, безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій, організація та управління безпекою життєдіяльності
13.06.2009 в 13:38 181.95 Кб 251 раз
Карпенко В.І. Лекції з курсу Основи безпеки життєдіяльності

Карпенко В.І. Лекції з курсу Основи безпеки життєдіяльності

разное
Лекції з курсу "Основи безпеки життєдієльності" доцент кафедри екології В. І. Карпенко НаУКМА

Актуальність дисципліни. Безпека життєдіяльності як наука і її структура.
Методологія і ознаки безпеки життєдіяльності.
Основні поняття в БЖД. Безпека. Небезпека.
Ідентифікація небезпеки. Номенклатура небезпек.
24.01.2011 в 04:25 139.26 Кб 159 раз
Михайлюк В.О., Савіна О.Ю. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з теми: Моделювання небезпечних подій

Михайлюк В.О., Савіна О.Ю. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з теми: Моделювання небезпечних подій

разное
– Миколаїв: НУК, 2006. – 48 с.
ЗМІСТ
Вступ
Перелік використаних скорочень
Завдання для виконання розрахунково-графічної роботи
Навчальні питання
Організаційно-методичні вказівки
Порядок виконання роботи .
Моделювання небезпечних подій .
Прогнозування обстановки, яка може скластися...
14.09.2011 в 12:55 1.02 Мб 25 раз
Нет изображения

Цапко В.Г Безпека життєдіяльності

разное
Перевага навчального посібніка в тому, Що головна Увага авторів зосереджується на людіні: людина розглядається Як об'єкт, Що потребує Захисту в умова навколишнього середовища. Аналізуються Особливості організму людини, Вплив на нього природного середовища (кліматічніх умів, атмосферного Повітря, гідросфері, електромагнітного віп...
22.06.2011 в 19:39 3.42 Мб 91 раз