Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
  • формат pdf
  • размер 1,41 МБ
  • добавлен 05 октября 2016 г.
Ільганаєва В.О., Колесникова Т.О. (ред.) Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії
Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ: 2016. — 20 с. — ISBN 978-966-8471-67-4.
У монографії проаналізовано теоретичні та практичні питання сучасних трансформаційних процесів у галузі бібліотечно-інформаційної справи; численні факти експериментування бібліотек ВНЗ із можливостями новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяють не тільки створювати якісно новий освітньонауковий простір, але й забезпечують генерацію, вилучення, підготовку і транспортування інформації та знань.
Для теоретиків і практиків бібліотечно-інформаційної справи, аспірантів і студентів фахових спеціальностей.
Похожие разделы