Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 1,18 МБ
  • добавлен 25 ноября 2014 г.
Ємельянова О.В., Миленкова Р.В. Ділова англійська мова для міжнародної фінансової діяльності = Business English for international finance
Навчальний посібник у 2 ч. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2012. — 162 с.
Посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.030508 – Фінанси та кредит.
Метою видання є формування у студентів навичок спілкування діловою англійською мовою, умінь вирішення професійних ситуацій в англомовному оточенні, готовності до інтеркультурної взаємодії. Цілі видання полягають у допомозі студентам оволодіти необхідною мовною базою для забезпечення конкурентоспроможності фахівців в англомовному середовищі.
Призначений для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит всіх форм навчання
Похожие разделы