Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
  • формат pdf
  • размер 514,79 КБ
  • добавлен 24 июля 2013 г.
Ішуціна Т.В., Самайлюк Т.А. Васіль Емельянавіч Лявончыкаў: біябібліяграфічны паказальнік
Мінск: БДУКМ, 2012. — 45 с. — (Дзеячы навукі і культуры Беларусі; [вып. 10]). OCR
Біябібліяграфічны паказальнік прысвечаны выдатнаму беларускаму вучонаму, доктару педагагічных навук, прафесару кафедры тэорыі і гісторыі інфармацыйна-дакументных камунікацый Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, акадэміку Міжнароднай акадэміі інфарматызацыі В.Е. Лявончыкаву, стваральніку навукова-педагагічнай школы ў галіне бібліятэказнаўства і бібліяграфазнаўства Беларусі, імя якога ўключана ў слоўнік "2000 вядомых навукоўцаў свету" Міжнароднага біяграфічнага цэнтра ў Кэмбрыджы, аўтару манаграфій, падручнікаў, слоўнікаў, артыкулаў па тэорыі, гісторыі і методыцы беларускай бібліяграфіі. Паказальнік змяшчае працы В. Е. Лявончыкава з 1967 па 2012 г., а таксама публікацыі аб жыццѐвым і творчым шляху вучонага. Прапануецца навукоўцам і практыкам у галіне бібліяграфазнаўства, беларускай бібліяграфіі, навукова-інфармацыйнай дзейнасці; выкладчыкам, студэнтам, аспірантам, бібліятэчным работнікам і ўсім, хто цікавіцца пытаннямі культуры Беларусі.
Похожие разделы