Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
Шпаргалка
  • формат txt
  • размер 57,43 КБ
  • добавлен 17 октября 2012 г.
29 адказаў на пытанні да заліку па арганізацыi і тэхналогіi бібліяграфічнай дзейнасці
Мінск, БГУКI, 2012 г., 25 стар.
Змест:
Задачы і асноўныя напрамкі бібліяграфічнай дзейнасці.
Уяўленне аб паняц. арганізацыя, тэхналогія і методыка бібліягр. работы.
Асаблівасці арганізацыі бібліяграфічнай дзейнасці ў РБ.
Нац-я кніжная палата як бібліягр. центр: задачы, функцыі, напрамкі дзейн.
Выдавецтвы і кніжныя магазіны як суб’екты бібліяграфічнай дзейнасці: задачы, функцыі, напрамкі дзейнасці.
Бібліятэкі як бібліяграфічны центр: задачы, функцыі, напрамкі дзейнасці.
Органы навукова-тэхнічнай інфармацыі як суб’екты бібліягр. дзейнасці: задачы, функцыі, напрамкі дзейнасці.
Узаемадзеянне цэнтраў бібліяграфічнай дзейнасці ў РБ.
Карпаратыўныя праекты ў галіне бібліяграфічнай дзейнасці б-к РБ: характарыстыка.
Бібліяграфічная служба бібліятэкі, яе арганізацыйна-функцыянальная структура ў бібліятэках розных тыпаў.
Асноўныя функцыі бібліяграфічнага падраздзялення бібліятэкі.
Бібліяграфічныя працэсы ў небібліяграфічных падраздзяленнях бібліятэкі.
Даведачна-бібліяграфічны апарат: азначэнне, функцыі, прызначэнне.
Даведачна-бібліяграфічны апарат: якасці, прынцыпы і метадычныя патрабаванні да яго фарміравання.
Структура даведачна-бібліяграфічнага апарату (ДБА): задачы бібліятэк па яго фарміраванні.
ДБФ бібліятэкі: значэнне, структура, асаблівасці камплектавання і арганізацыі.
Афіцыйныя выданні і матэрыялы, базы даных прававой інфармацыі ў ДБФ б-к Беларусі, іх функцыянальнае прызначэнне і выкарыстанне.
Даведачныя выданні і фактаграфічныя БД ў ДБФ, іх выкарыстанне ў б-ках РБ.
Крыніцы агульнай бібліяграфіі, іх асаблівасці і функцыянальнае прызначэнне.
Характарыстыка дзяржаўнага бібліяграфічнага паказальніка Летапіс друку Беларусі і штогодніка Кнігі Беларусі.
Крыніцы масавай бібліягр. інф. ў ДБФ б-к рэспублікі, напрамкі іх выкарыстання.
Рэтраспектыўныя крыніцы агульнай бібліяграфіі ў ДБФ бібліятэкі, іх асаблівасці і магчымасці выкарыстання ў бібліяграфічнай дзейнасці бібліятэк.
Крыніцы навукова-дапаможнай бібліяграфіі ў ДБФ бібліятэкі, іх функцыянальнае прызначэнне, сучасны стан і накірункі выкарыстання.
Крыніцы рэкамендацыйнай бібліяграфіі ў ДБФ бібліятэкі. Характарыстыка бюлетэня Новыя кнігі: па старонках беларускага друку.
Фонд неапублікаваных бібліяграфічных дапаможнікаў, яго арганізацыя ў бібліятэках розных тыпаў.
Сістэма каталогаў і картатэк бібліятэкі: задачы, прынцыпы фарміравання.
Картатэкі бібліятэкі і тэхналогія іх вядзення ў аўтаматызаваным рэжыме.
Пошукавыя сістэмы Interhet: характарыстыка і выкарыстанне ў рабоце бібліятэкі.
Бібліяграфічныя і даведачныя рэсурсы Interhet: характарыстыка і выкарыстанне ў рабоце бібліятэкі.
Падрыхт. па дапаможніку Зыгмантовіч С.В.
Похожие разделы