Похожие разделы

Антонова О.П. Інформатика. Цікаві задачі. 2-9 класи

 • формат pdf
 • размер 876.13 КБ
 • добавлен 13 сентября 2014 г.
2-ге вид., виправлене і доп. — Шепетівка: ПП Шестопалов, 2008. — 96 с. — ІSBN 978-966-2017-13-7. У цікавій формі подані 420 задач різного напрямку з розв’язками і підказками, які дозволяють формувати в учнів уміння мислити логічно, шукати нестандартні підходи для розв’язування задач. Рекомендується для учнів 2-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів різних профілів як у навчальному процесі, так і в позакласній роботі. Зміст: Збагни і пораху...

Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Інформатика в таблицях і схемах

Справочник
 • формат pdf
 • размер 64.56 МБ
 • добавлен 27 декабря 2014 г.
Х.: Торсінг Плюс, 2010. — 112 с. В даному посібнику у зручній формі (у вигляді таблиць та схем) викладено основні поняття інформатики, вивчення яких передбачено чинною шкільною програмою. Посібник призначений для учнів і вчителів загальноосвітніх шкіл, а також усіх, хто цікавиться інформатикою. Викладання матеріалу в таблицях і схемах сприяє кращому засвоєнню інформації та допомагає зосередити увагу на важливих правилах, фактах, формулах, систем...

Базы данных

Презентация
 • формат ppt
 • размер 507,31 КБ
 • добавлен 19 апреля 2012 г.
Поляков К.Ю., 28 слайдов, 2008 г. Предназначена для учеников и учителей, в презентации есть такие типы как: табличные, иерархические, сетевые, реляционные. Презентация создана по таким темам как базы данных, типы данных.

Безпека дитини в інтернеті

Презентация
 • формат ppt
 • размер 595,60 КБ
 • добавлен 23 октября 2011 г.
ЗОШ №80, 10 клас, 13 слайдів, 2010 р. Зміст: Загрози, з якими може стикатися дитина в мережі. Основні правила безпечної роботи в Інтернет. Порівняльна характеристика заходів безпеки в реальному житті та в мережі Інтернет. Наявні графіки: Користування інтернетом дітьми з батьками та без батьків. Статистика відповідей на запитання «Чи стикалися ви з яким або небажаним змістом мережі?». Небажаний зміст сайтів, переглядається дитячою аудиторією...

Борисенко Т.В. Информатика. Школьный справочник

Справочник
 • формат pdf
 • размер 12.35 МБ
 • добавлен 11 сентября 2010 г.
Изд-во: Минск Аверсэв, 2006. - 270 с. Материал данного пособия подготовлен на основании опыта преподавания информатики в школе в соответствии с учебными программами. Рассмотрены основные приемы работы в среде Windows, текстовом редакторе Microsoft Word, электронных таблицах Microsoft Excel, базах данных Microsoft Access, графическом редакторе Paint и др. Пособие предназначено учащимся общеобразовательных школ, абитуриентам, учителям.

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике

 • формат djvu
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Задачник является дополнительным компонентом учебно-методического комплекта (УМК) по информатике для 5-6 классов. В задачнике собраны, систематизированы по типам и ранжированы по уровню сложности задачи по информатике, а также из смежных с информатикой теоретических областей, которые могут быть предложены для решения учащимся 5-6 классов. Даны ответы, указания и решения. Книга будет полезна учителям информатики, ученикам и их родителям. Издательс...

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике

 • формат pdf
 • размер 1,65 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Задачник. 5-е издание. — Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2013. — 154 с. Задачник является дополнительным компонентом УМК по информатике для 5-6 классов. В задачнике собраны, систематизированы по типам и ранжированы по уровню сложности задачи по информатике, а также из смежных с информатикой теоретических областей, которые могут быть предложены для решения учащимся 5-6 классов. Даны ответы, указания и решения. Книга будет полезна учителям инфор...

Будова комп'ютера

Презентация
 • формат ppt
 • размер 6.91 МБ
 • добавлен 21 марта 2011 г.
Поляков К. Ю./переклад Семенюка В., 21 слайд. У роботі розкриваються питання: Типи комп’ютерів. Будова комп’ютера.

Бурденко Е.Э. Программирование на языке Visual Basic. 8-9 классы

 • формат doc
 • размер 574,45 КБ
 • добавлен 14 августа 2012 г.
Электронное издание. — Иваново: Учебно-методический центр информатизации и оценки качества образования, 2006. — 36 с. Содержание: Модуль первый. Введение в Visual Basic. Модуль второй. Форма и основные элементы управления. Модуль третий. Основные элементы программирования. Модуль четвертый. Графические возможности языка Visual Basic.

Ваграменко Я.А., Антипов И.Н., Кузнецов Э.И. и др. Электронно-вычислительная техника. 7-8 класс

 • формат djvu
 • размер 2,91 МБ
 • добавлен 21 сентября 2013 г.
Пробное учебное пособие для 7-8 классов средней школы. — Под ред. Я.А. Ваграменко. — М.: Просвещение, 1988. — 144 с.: ил. — ISBN 5-09-000711-X. Содержание. Введение. Общие сведения об ЭВМ. История развития электронно-вычислительной техники. Применение ЭВМ в народном хозяйстве. Структура ЭВМ. Представление и обработка информации в ЭВМ. Кодирование информации. Элементы электрических схем в ЭВМ. Логические функции и логические элементы. Представлени...

Гавриш В.А. Атлас основоположників інформаційних технологій

 • формат pdf
 • размер 3,00 МБ
 • добавлен 16 мая 2014 г.
Навчально-методичний посібник. — Черкаси, 2013. — 58 с. У навчально-методичному посібнику викладено та систематизовано інформацію щодо розвитку комп’ютерних технологій, подано портрети вчених – основоположників комп’ютерних технологій та короткий опис їхньої діяльності. Рекомендовано для школярів, студентів та викладачів, всіх зацікавлених історією розвитку інформаційних технологій. Зміст: Про автора. Передмова. Основоположники інформаційних техн...

Гаевский А.Ю. Информатика. 7-11 класс

 • формат djvu
 • размер 19.34 МБ
 • добавлен 02 октября 2009 г.
А. Ю. Гаевский. Информатика. 7–11 класс. Учебное пособие (2-е изд., доп. ). К.: А. С. К. , 2006. – 536 с. В соответствии с программой по информатике для общеобразовательных школ изложены основные понятия информатики, устройство компьютеров, работа в операционных системах Windows 9. Х/2000 и MS-DOS. Описаны компьютерные технологии подготовки текстовых документов (Блокнот, Word), создания графических изображений (Paint), вычислений в электронных...

Гейн А.Г., Линецкий Е.В. и др. Информатика. 8-9 класс

 • формат djvu
 • размер 4,52 МБ
 • добавлен 02 февраля 2015 г.
Гейн А.Г., Линецкий Е.В., Сапир М.В., Шолохович В.Ф. Учебник. — М.: Просвещение, 1994. — 256 с.: ил. — ISBN 5-09-005113-5. Оглавление: Предисловие. Как работать с учебником. Знакомство с ЭВМ. Искусство построения моделей. Алгоритм и его свойства. Ветвления в алгоритмах. Циклы в алгоритмах. Вспомогательные алгоритмы. Организация данных. Язык программирования Бейсик. Символьные переменные. Компьютеры в океане информации. Предметный указатель.

Гейн А.Г., Сенокосов А.И., Юнерман Н.А. Информатика. 10-11 классы

 • формат pdf
 • размер 25,29 МБ
 • добавлен 10 ноября 2012 г.
Учебник. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2005. — 255 с. Содержание: Введение в информатику. Информация. Компьютер. Символьное кодирование. Текстовый редактор. Стандартные инструменты текстового редактора. Организация вычислений при помощи компьютера. Как решать задачи с помощью электронной таблицы. Графическое представление информации. Монитор. Графическое представление информации. Печать на бумаге и сохранение на диске. Компьютерная обработка граф...

Гейн А.Г., Юнерман Н.А. Информатика и информационные технологии. Задачник-практикум. 8-9 классы

 • формат pdf
 • размер 9,64 МБ
 • добавлен 28 сентября 2014 г.
М.: Просвещение, 2008. — 127 с.: ил. Книга адресована учителям, работающим по учебникам "Информатика и информационные технологии" авторов А.Г. Гейна и А.И. Сенокосова для 8 и 9 классов. Задачник–практикум включает теоретические вопросы, задачи и задания для компьютерного практикума. Весь материал разделен на разделы, соответствующие основным образовательным линиям курса. Задачник–практикум также будет полезен учащимся, изучающим информатику по лю...

Глинський Я.М. Інформатика 10-11 класи. Частина 2. Інформаційні технології

 • формат image
 • размер 17,11 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посіб.: У 2 ч. — 9-те вид., без змін. — Львів: СПД Глинський, 2009. — 264 с. — ISBN 978-966-2934-23-6. Посібник охоплює основні розділи сучасної інформатики і відповідає чинній програмі курсу. Частина 2 містить відомості про математичні основи інформатики, операційну систему, редактор текстів, електронні таблиці, бази даних, комп’ютерні мережі. Для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Також підручник буде корисний всім т...

Діти та інтернет

Презентация
 • формат ppt
 • размер 6,08 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Педагогическое училище имени А. С. Макаренка, 31 слайд; 2009 г. В презентации описано позитивные и негативные стороны пользования интернета детьми.

Ершов А.П., Шанский Н.М. и др. Терминологический словарь по основам информатики и вычислительной техники

Справочник
 • формат pdf
 • размер 3,68 МБ
 • добавлен 13 декабря 2012 г.
Ершов А.П., Шанский Н.М., Окунева А.П., Баско Н.В. Справочное издание. — М.: Просвещение, 1991 — 160 с: ил. — ISBN 5-09-002797-8 Подобный учебный словарь создается впервые и связан с введением в школе предмета «Основы информатики и вычислительной техники». Справочник включает наиболее употребительные термины по информатике и вычислительной технике, дает их толкование. На примерах показано использование этих терминов в речи. Дана информация о пут...

Есипов А.С. Информатика и информационные технологии для учащихся школ и колледжей

 • формат pdf
 • размер 11,34 МБ
 • добавлен 28 июня 2014 г.
СПб.: БХВ-Петербург, 2004. — 470 с. — (Информатика и информационно-коммуникационные технологии). В учебном пособии рассматриваются следующие разделы школьного курса информатики и информационных технологий: устройство и основные принципы работы компьютера, информация и информационные процессы, обработка числовой и текстовой информации, работа с базами данных, алгоритмизация и программирование на языке Visual Basic. В первой части материал излагает...

Есипов А.С., Паньгина Н.Н., Громада М.И. Информатика. Сборник задач и решений для общеобразовательных учебных заведений

 • формат pdf
 • размер 7,07 МБ
 • добавлен 02 августа 2016 г.
СПб.: Наука и Техника, 2001. — 368 с. Сборник задач и решений по информатике охватывает все важные разделы курса, излагается с большим количеством примеров построения алгоритмов и программ решения задач, сопровождается заданиями для самостоятельной работы. В сборник включен раздел олимпиадных задач. Сборник задач предназначен для учащихся общеобразовательной школы, будет полезен для студентов, учителей и может быть использован при самостоятельном...

Журавлев А.П. Языковые игры на компьютере

 • формат djvu
 • размер 6,24 МБ
 • добавлен 29 февраля 2016 г.
Книга для учащихся старших классов средней школы. — М.: Просвещение, 1988. — 144 с. — ISBN 5-09-000518-4. В книге рассказывается о том, как можно разработать компьютерные программы для учебных и занимательных языковых игр. Автор приводит описания игр, блок-схемы программ для них и языковые материалы. В приложение включена в качестве примера компьютерная программа одной из игр.

Завадський I.О., Стеценко І.В., Левченко О.М. Табличний процесор. Інформатика 10 клас

 • формат pdf
 • размер 16,87 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Видавнича трупа ВНУ, 2011. - 96 с. - 18ВЫ 978-966-552-250-8 (OCR слой) Посібник призначено для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають інформатику за затвердженою МОН України навчальною програмою "Інформатика. Начальна програма для 10-12 класів. Академічний рівень". Видання повністю відповідає змісту, обсягам навчального навантаження та послідовності викладання навчального матеріалу, що пропонується в зазначеній шкі...

Завадський І.О., Забарна А.П. Microsoft Excel у профільному навчанні

 • формат pdf
 • размер 50,71 МБ
 • добавлен 05 января 2012 г.
К.: Вид. група BHV, 2011. — 272 с.: іл. - ISBN 978-966-552-236-2. Посібник призначено для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів і повністю відповідає рекомендованій МОН України програмі курсу за вибором "Microsoft Excel у профільній школі". У ньому викладено 12 навчальних тем, у рамках кожної із яких подається як теоретичний, так і практичний матеріал — вправи, практичні роботи та завдання для самостійного виконання. Пра...

Завадський І.О., Заболотний Р.І. Основи візуального програмування

 • формат pdf
 • размер 3,47 МБ
 • добавлен 25 сентября 2012 г.
Навчальний посібник. — К.: Вид. група BHV, 2007. — 272 с.: іл. — (Інформатика в школі). — ISBN 978-966-552-195-2. Посібник призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів інформатики. Запропоновано методику навчання програмування на прикладах розробки у візуальному середовищі програм із графічним інтерфейсом. Навчальною мовою програмування обрано Visual Basic .NET. Видання містить теоретичний матеріал, вправи, завдання для са...

Зарецкая И.Т., Колодяжный Б.Г. и др. Информатика. 10-11 класс

 • формат djvu
 • размер 11,73 МБ
 • добавлен 05 октября 2013 г.
Зарецкая И.Т., Колодяжный Б.Г., Гуржий А.Н., Соколов А.Ю. Учебник. — К.: Форум, 2001. — 496 с. Русский язык обучения. Учебное пособие является основным курсом информатики, который преподается в 10-11 классах общеобразовательных школ. Курс рассчитан на подготовку квалифицированных пользователей, которые знают устройство компьютера и основные принципы его работы. Для учеников старших классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, в том числе и...

Зарецька І.Т. (ред.) Інформатика. 10-11 класи. Частина 1

 • формат pdf
 • размер 10,22 МБ
 • добавлен 11 февраля 2011 г.
Зарецька І. Т., Гуржій А.М., Соколов А.Ю. Підручник. – Х.: Факт, 2004. – 392 с. Частина 1 підручника містить курс інформатики для старших класів загальноосвітніх навчальних закладів; відповідає чинній програмі. Розрахований на підготовку кваліфікованих користувачів, які знають будову й основні принципи роботи комп’ютера, володіють навичками його використання.

Захист та архівування інформації

Презентация
 • формат ppt
 • размер 942,09 КБ
 • добавлен 10 августа 2015 г.
ЗОШ, Львів, Україна, 2012 р., 25 слайдів. Предмет — Інформатика, 11 клас. Захист інформації. Комп’ютерний вірус. Антивірусна програма. Правила антивірусного захисту. Архівація інформації. WinRAR. Дефрагментація.

Защита информации

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5,53 МБ
 • добавлен 16 сентября 2012 г.
ЗОШ, Ростов-на-Дону, 24 слайда, 2011 г. Содержание: Защита информации Угрозы к приобретению компьютерного вируса Меры по защите информации Классификация вирусов

Златопольский Д.М. Интеллектуальные игры в информатике

 • формат pdf
 • размер 4,91 МБ
 • добавлен 12 марта 2015 г.
СПб.: БХВ-Петербург, 2004. — 400 с.: ил. — ISВN 5-94157-505-Х. Книга представляет собой сборник различных форм интеллектуальных игр с содержательным наполнением школьного курса информатики. В заданиях затрагиваются все содержательные линии предмета: устройство компьютера, системы счисления, кодирование информации алгоритмизация и программирование, основы логики, технологии обработки текста, числовой и графической информации и др. Материалы книги...

Измерение информации

Презентация
 • формат ppt
 • размер 630,73 КБ
 • добавлен 19 декабря 2011 г.
МБОУ Равнинная СОШ, Пономаревского района Оренбургской области, учитель 1 категории Кононыхин А.П., 13 слайдов. Урок "Информатика", 5-7 класс (по программе Босовой Л.В.) В презентации содержится краткая /базовая/ информация по измерению информации.

Интернет в нашей жизни

Реферат
 • формат doc
 • размер 16,33 КБ
 • добавлен 21 мая 2016 г.
Школа №2, г. Навашино, преподаватель Блинкова Валерия Александровна, 5 класс, 2016. — 10 с. Цель работы состоит в том, чтобы проанализировать тот вклад, который внесла Глобальная Паутина в нашу жизнь, как она её изменила, и каков бы мог быть мир без интернета. Введение. История возникновения интернета. Преимущества интернета, негативное влияние. Результаты социологического опроса "Интернет в вашей жизни". Заключение.

Информатика - наука о живой природе и обществе

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,02 МБ
 • добавлен 06 февраля 2015 г.
Школа №11, Калининград, преподаватель Загородина З.Я., 2015 г., 25 слайдов. Презентация к интегрированному уроку. Информатика: Модель управления с обратными связями. Что такое управление? Простейшая схема управления. Биология: Рефлекторное кольцо. Физика: Обратные связи в технических системах. История: Первая и Вторая мировые войны.

Информация. Информационное общество, ресурсы, технологии

Презентация
 • формат ppt, video
 • размер 47,34 МБ
 • добавлен 23 ноября 2012 г.
МБОУ СОШ №57, г. Владивосток, 10 класс, 9 слайдов, 2012 г. Презентация с видео об информации как о неотъемлемой составляющей современного мира. Инновации в мире информации. Информация. Информационное общество. Информационный кризис. Новые способы хранения информации. Магнитную информацию записали в индивидуальную молекулу.

История вычислительной техники

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,68 МБ
 • добавлен 26 июня 2012 г.
СОШ №37, Воронеж, Гурова Е.Л., 6 класс, 16 слайдов, 2009 г. Дисциплина "Информатика и ИКТ". К уроку: "Компьютер - универсальная машина для работы с информацией". История вычислительной техники; Руки-первый инструмент для счёта; Абак и счёты; Блез Паскаль и его вычислительное устройство; Лейбниц и его машина; Чальз Бэббидж и его аналитическая машина; Ада Лавлейс; 1 поколение компьютеров (1948-1958 гг.); Транзисторы (1948г.); 2 поколение к...

История компьютерной мыши

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,11 МБ
 • добавлен 07 сентября 2011 г.
Вологодский колледж, Феофанова С.Г., 5 класс, 35 слайдов. Презентация, рассказывающая об эволюции компьютерной мыши в веселой и легкой форме.

Казиев В.М. Информатика в примерах и задачах. 10-11 класс

 • формат pdf
 • размер 13,27 МБ
 • добавлен 29 октября 2015 г.
М.: Просвещение, 2007. — 304 с.: ил. — (Профильная школа). — ISBN 978-5-09-016550-1. Книга предназначена для широкого круга читателей - школьников, студентов, преподавателей и родителей. Учебник может быть эффективно использован при различных формах обучения - от классической, урочной формы обучения до дистанционной, от обучения в классе или аудитории до самообучения дома или под руководством наставника (тьютора). Предисловие. Информатика и ее п...

Каймин В.А., Щеголев А.Г. и др. Основы информатики и вычислительной техники. 10-11 классы

 • формат djvu
 • размер 9,01 МБ
 • добавлен 13 июня 2013 г.
Каймин В.А., Щеголев А.Г., Ерохина Е.А., Федюшин Д.П. Пробное учебное пособие. — М.: Просвещение, 1989. — 272 с.: ил. — ISBN 5-09-001280-6. Учебное пособие, которое вы держите в руках, — это введение в мир вычислительной техники и новой научной дисциплины, получившей название "информатика". Работая с вычислительными машинами на уроках, вы в самое ближайшее время научитесь с их помощью считать и рисовать, вводить и редактировать тексты, накапливат...

Как почистить свой компьютер

Презентация
 • формат ppt
 • размер 10,46 МБ
 • добавлен 09 июля 2015 г.
СОШ № 28, г. Пермь, Брагина Т.А., 2015. — 13 слайдов. Дисциплина «Информатика». Наверняка вы уже слышали, что одна из самых грязных вещей после дверных ручек и зубной щетки — это домашний компьютер. Причем, он, как пылесос, собирает в себе пыль, жир и грязь. Как его очистить в домашних условиях подручными средствами?

Караванова Т.П. Інформатика. Базовий курс. Основи алгоритмізації та програмування. 10 клас

 • формат pdf
 • размер 72,02 МБ
 • добавлен 26 сентября 2013 г.
Навчальний посібник. — Шепетівка: Аспект, 2007. — 192 с. Матеріал, викладений у навчальному посібнику, відповідає вимогам «Програм для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів. Інформатика. 10-11 класи», рекомендованими МОН України. Просто, доступно, лаконічно і досить повно представлені основи алгоритмізації, мови програмування Паскаль та описана робота в інтегрованому середовищі Turbo Ра...

Караванова Т.П. Інформатика. Базовий курс. Основи алгоритмізації та програмування. 10 клас

 • формат djvu
 • размер 3,21 МБ
 • добавлен 19 ноября 2016 г.
4-те вид. — Шепетівка: Аспект, 2007. — 193 с. — ISBN 978962017144. +OCR Матеріал, викладений у навчальному посібнику, відповідає вимогам «Програм для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів. Інформатика. 10-11 класи», рекомендованими МОН України. Просто, доступно, лаконічно і досить повно представлені основи алгоритмізації, мови програмування Паскаль та описана робота в інтегрованому сере...

Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування. 777 задач з рекомендаціями та прикладами. 8-9 клас

 • формат pdf
 • размер 85,86 МБ
 • добавлен 09 февраля 2013 г.
Навч. посіб. для класів із поглибл. вивч. інформатики. — За заг. ред. М.З. Згуровського. — К.: Генеза, 2009. — 286 с. — ISBN 978-966-504-466-6. У навчальному посібнику розглядаються питання алгоритмізації. Складання алгоритмів базується на мові програмування Pascal. Посібник містить велику кількість прикладів, практичних порад, запитань для самоконтролю, різноманітні за складністю вправ та задач, що охоплюють усі теми алгоритмізації. Посібник р...

Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування. 777 задач з рекомендаціями та прикладами. 8-9 клас

 • формат pdf
 • размер 6,96 МБ
 • добавлен 21 декабря 2014 г.
Навч. посіб. для класів із поглибл. вивч. інформатики. — За заг. ред. М.З. Згуровського. — К.: Генеза, 2006. — 286 с.: іл. — ISBN 966-504-466-4. У навчальному посібнику розглядаються питання алгоритмізації. Складання алгоритмів базується на мові програмування Pascal. Посібник містить велику кількість прикладів, практичних порад, запитань для самоконтролю, різноманітні за складністю вправ та задач, що охоплюють усі теми алгоритмізації. Посібник...

Кащеєв Л.Б., Коваленко С.В., Коваленко С.М. Інформатика. Основи візуального програмування

 • формат pdf
 • размер 4,29 МБ
 • добавлен 06 мая 2013 г.
Х.: Веста, 2011. — 192 с. — ISBN 978-611-540-765-1. Пропонований навчальний посібник є складовою частиною навчально-методичного комплекту з основ візуального програмування, до складу якого також входять зошит для практичних робіт і методичні рекомендації для вчителів. Метою посібника є навчання основ сучасного програмування. Видання орієнтоване на старшокласників, які роблять перші кроки у візуальному програмуванні мовою Delphi. Зміст: Вступ. Ос...

Кащеев Л.Б., Коваленко С.В. Основы компьютерной графики

 • формат pdf
 • размер 11,83 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебное пособие. — Харьков: Ранок, 2011. — 160 с. — (Курс по выбору). Издание представляет собой пособие с многоуровневым построением учебного материала, предназначенное для изучения учащимися старшей школы основ растровой и векторной графики. В пособии рассмотрены особенности работы в растровых и векторных редакторах, представлен обзор современных графических редакторов и специальных программ. После каждого занятия предложены вопросы для самокон...

Клавиатура

Презентация
 • формат ppt
 • размер 425,09 КБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
СОШ, 6 класс, 13 слайдов. Содержание: иллюстрация мыши; указатели мыши; действия мышью; клавиатура, группы клавиш; обзор всех управляющих клавиш; повторение клавиш.

Кодирование графической информации

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,25 МБ
 • добавлен 28 марта 2015 г.
МБОУ лицей №14, Россия, Ставрополь, 10 класс, 2011 г., 6 слайдов. Предмет — Информатика. Графическая информация. Растровое изображение. Векторное изображение. Кодирование растровой графики. Кодирование векторной графики.

Кодирование звуковой информации

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,98 МБ
 • добавлен 02 апреля 2015 г.
МБОУ лицей №14, Россия, Ставрополь, 10 класс, 2011 г., 6 слайдов. Предмет — Информатика. Звук. Восприятие звука. Временная дискретизация. Характеристика цифрового звука.

Колмыкова С.М. Базы данных

Практикум
 • формат doc
 • размер 169,62 КБ
 • добавлен 24 февраля 2015 г.
Учебник. — Волжский: МОУ кадетская школа, б/г. — 41 с. Создание однотабличной базы данных. Формирование запросов и отчетов для однотабличной базы данных. Разработка инфологической модели и создание структуры реляционной базы данных. Формирование сложных запросов. Создание сложных форм и отчетов. Проверочный тест.

Комилов Ф.С., Шарапов Д.С. Основы компьютерной техники. 8-9 классы / Асосҳои техникаи компютерӣ. Синфҳои 8-9

 • формат pdf
 • размер 969,33 КБ
 • добавлен 17 апреля 2014 г.
Учебник для средних общеобразовательных школ (на таджикском языке). — Душанбе, 2006. — 244 с. Фрагмент пособия: представлен только 9 класс. — 121 с. Мундариҷа: Имкониятҳои системаи оператсионии Windows. Файлҳо ва папкаҳо. Нишонаҳо ва ярликҳо. Муш – элементи идоракунии Windows. Оғоз ва анҷоми кори системаи оператсионии Windows. Мизи корӣ. Нишонаҳои папкаҳо ва программаҳо дар Windows. Равзанаҳои Windows. Сохтори равзанаҳои папкаҳо. Батартиборӣ ва и...

Комилов Ф.С., Шарапов Д.С. Технологияхои информатсионӣ. Синфи 8-9

 • формат pdf
 • размер 1,21 МБ
 • добавлен 28 октября 2014 г.
Учебник для средних общеобразовательных школ (на таджикском языке). — Душанбе, 2006. — 244 с. Китоби дарсї барои хонандагони синфњои 8-9-и мактабхои миёнаи тахсилоти умумї. Заголовок. Информатика ва компютер. Имкониятхои компютер. Программа – супориш ба компютер. Заминахои пайдоиши компютер. Мошини аналитикии Беббиљ. Принсипи фон Нейман. Наслхои Мэх. Программахои компютери. Компютерхои фарди. Компютерхои Ibm pc. Клавиатура. Муш. Монитор. Блоки си...

Компьютер - универсальная техническая система обработки информации

Презентация
 • формат ppt
 • размер 173,26 КБ
 • добавлен 14 апреля 2013 г.
СОШ, г. Ангарск, Турбина Г.Н., 11 слайдов, 2013 г. Дисциплина "Информатика". Архитектура ПК. Назначение контроллеров и шины. Виды памяти. Системная плата. Порты ввода\вывода. Современные виды внешних устройств. Перспективные направления развития компьютеров.

Компьютер и здоровье

Презентация
 • формат ppt
 • размер 244,91 КБ
 • добавлен 26 апреля 2013 г.
МОУ Староклёнская СОШ, с. Староклёнское, Первомайского района, Тамбовской области, руководитель - учитель физики Бронникова Валентина Ивановна, Умрихин Виталий, 11 класс, 16 слайдов, 2010 г. Урок: Информатика. Современные компьютеры являются мощным источником электромагнитного излучения. Учёные и медики не остаются в стороне от этой проблемы. Уже сотни исследований были проведены для изучения воздействия искусственных электромагнитных полей на зд...

Кондратов А.М. Алло, робот!

 • формат djvu
 • размер 2,56 МБ
 • добавлен 16 сентября 2016 г.
М.: Детская литература, 1965. — 158 с. Книга А. Кондратова «Алло, робот!» знакомит школьников 7-10 классов с одной из увлекательных областей кибернетики - с проблемой создания машинного языка, с проблемой «разговора», общения, обмена информацией между человеком и машиной. Ребята узнают, как создание «языка машин» потребовало научного изучения и «человеческого языка», и особых «языков животных» - систем сигнализации обезьян, птиц, насекомых. Кро...

Корнієнко М.М. Інформатика. 9 клас: Короткий довідник

Справочник
 • формат pdf
 • размер 2,11 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Видавництво «Ранок», 2010. — 192 с. — (Короткий довідник школяра). ISBN 978-611-540-053-9 Посібник є коротким довідником з курсу інформатики для 9 класу і відповідає навчальній програмі з інформатики (12-річна школа). Видання містить теоретичний матеріал, складений за темами, предметний покажчик. Призначено для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Корнієнко М.М., Іванова І.Д. Електронні таблиці Excel

 • формат pdf
 • размер 2,85 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Харків: Веста: Видавництво "Ранок", 2008. - 48 с. Електронні таблиці Microsoft Excel є найбільш часто використовуваним додатком інтегрованого пакету MS Office для розв’язання різноманітних завдань, так або інакше пов’язаних з обчисленнями і розрахунками. Пропонований посібник відповідає вимогам чинної програми курсу інформатики базового навчального рівня та покликаний допомогти учням при вивченні курсу інформатики за темою «Електронні таблиці»....

Коршунова О.В. Інформатика 5 клас

 • формат pdf
 • размер 50,83 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. - Х.: ФОП Співак В. Л. , 2010. - 144 с. (+ 16 с. вкладки) Даний посібник розроблено відповідно до авторської програми з інформатики "Шукачі скарбів II рівень" для учнів 5-8 класів, що рекомендована для використання у навчально-виховному процесі МОН України і є логічним продовженням курсу інформатики "Шукачі скарбів" у початковій школі. Посібник містить теоретичниі відомості з кожної теми курсу, предбаченої програмою; запитанн...

Котов В.М., Волков И.А., Лапо А.И. Информатика. Методы алгоритмизации

 • формат pdf
 • размер 10.27 МБ
 • добавлен 11 сентября 2010 г.
Минск, "Народная асвета". 2000. - 302 с. Размер файла:10,2 Мб(pdf). Теоретический материал направлен на то, чтобы дать представление об общих подходах и наиболее распространенных и эффективных методах решения задач. Фрагменты алгоритмов приводятся на алгоритмическом языке, принятом в базовом курсе. Для задач повышенной сложности приводятся указания по их решению. В конце книги даны Приложения, содержащие алгоритмы на языке Паскаль. Теоретический...

Кушниренко А.Г., Леонов А.Г. и др. Информационная культура. Новые информационные технологии. 11 класс

 • формат pdf
 • размер 7,64 МБ
 • добавлен 12 февраля 2015 г.
Пособие для общеобразовательных учебных заведений. — М.: Дрофа, 2000. — 160 с. В пособии рассматриваются актуальные вопросы, связанные с информатизацией общества и использованием новых информационных технологий. Приводятся различные технические данные, интересные исторические справки, предлагаются вопросы для контроля знаний. Книга написана доступно и увлекательно и будет полезна учащимся старших классов, а также учителям, ведущим предмет `Основы...

Кушниренко А.Г., Леонов А.Г. и др. Информационная культура. Новые информационные технологии. 11 класс

 • формат djvu
 • размер 1,38 МБ
 • добавлен 11 февраля 2015 г.
Пособие для общеобразовательных учебных заведений. — М.: Дрофа, 2000. — 160 с. В пособии рассматриваются актуальные вопросы, связанные с информатизацией общества и использованием новых информационных технологий. Приводятся различные технические данные, интересные исторические справки, предлагаются вопросы для контроля знаний. Книга написана доступно и увлекательно и будет полезна учащимся старших классов, а также учителям, ведущим предмет `Основы...

Лебедева Э.В. Практикум по решению задач в курсе информатики. 10-11 классы

 • формат doc
 • размер 180,64 КБ
 • добавлен 05 августа 2012 г.
Иваново: Учебно-методический центр информатизации и оценки качества образования, 2006. — 56 с. Содержание: Модуль первый. Информация и информационные процессы Понятие информации Единицы измерения информации Естественные и формальные языки. Язык как знаковая система. Системы счисления Арифметические операции в двоичной и кратных ей системах счисления. Двоичное кодирование текстовой информации. Аналоговый и дискретный способы представления изображе...

Леонов А.Г., Подольская Н.А., Эпиктетов М.Г. Базы данных и электронные таблицы. Информационная культура. 8 класс

 • формат djvu
 • размер 557,03 КБ
 • добавлен 18 февраля 2015 г.
Книга для учащихся. — Самара: Федоров, 1997. — 80 с. Базы данных. Способы хранения информации. Принципы работы с базами данных. Проектирование баз данных. Электронные таблицы. Редактор "Микромир". Система "Микрокальк". Дополнительные команды микрокалька. Сортировка и поиск. Алгоритмы сортировки. Поиск.

Леонов А.Г., Подольская Н.А., Эпиктетов М.Г. Базы данных и электронные таблицы. Информационная культура. 8 класс

 • формат pdf
 • размер 2,60 МБ
 • добавлен 16 января 2015 г.
Книга для учащихся. — Самара: Федоров, 1997. — 80 с. Базы данных. Способы хранения информации. Принципы работы с базами данных. Проектирование баз данных. Электронные таблицы. Редактор "Микромир". Система "Микрокальк". Дополнительные команды микрокалька. Сортировка и поиск. Алгоритмы сортировки. Поиск.

Магистрально-модульный принцип построения компьютера

Презентация
 • формат ppt
 • размер 49,09 КБ
 • добавлен 29 июля 2011 г.
Выходные данные неизвестны, 10 слайдов. Знакомство с компьютером. Данные и программы. Информация, представленная в цифровой форме и обрабатываемая на компьютере, называется данными. Последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки данных, называется программой. Обработка данных на компьютере. Магистрально-модульное устройство компьютера. Магистраль. Магистраль (системная шина) включает в себя: Шину данных; Шину адреса;...

Макарова Н.В. (ред.) Информатика и ИКТ. Практикум. 8-9 класс

 • формат pdf
 • размер 16.14 МБ
 • добавлен 10 апреля 2011 г.
СПб.: Питер, 2010. — 384 с. Практикум является частью учебно-методического комплекта для средней школы. Его цель — обучить школьников работе на компьютере в основных программных средах: операционной системе Windows XP, графическом редакторе Paint, в приложениях пакета Microsoft Office 2003 (текстовом процессоре Word, табличном процессоре Excel, системе управления базой данных Access), технологии работы в сети Интернет. Изучаются основы алгоритмиз...

Макарова Н.В. (ред.) Информатика. 7-9 кл. Базовый курс. Практикум-задачник по моделированию

 • формат pdf
 • размер 1.63 МБ
 • добавлен 10 апреля 2011 г.
СПб.: Питер, 2007. — 176 с. Задачник по моделированию является частью учебно-методического комплекта к базовому курсу информатики для средней школы. Цель задачника - научить моделированию. К работе с ним следует приступать после освоения технологии работы в основных программных средах, представленных в книге «Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум по информационным технологиям». Каждый этап моделирования подробно рассматривается на прим...

Макарова Н.В. (ред.). Информатика и ИКТ. 8-9 класс

 • формат djvu
 • размер 8,73 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Макарова Н.В., Кочурова Е.Г., Николайчук Г.С., Нилова Ю.Н., Титова Ю.Ф. Учебник. — СПб.: Питер, 2010. — 416 с: ил. В учебнике представлена теоретическая часть дисциплины «Информатика и ИКТ» для основной школы. Изучение этой дисциплины проводится на базе учебного комплекта из трех книг: настоящий учебник, «Информатика и ИКТ. Практикум. 8-9 класс» и «Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11 класс». Материал учебного комплекта полностью со...

Макарова Н.В. (ред.). Информатика и ИКТ. 8-9 класс

 • формат pdf
 • размер 31,32 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — СПб.: Питер, 2010. — 416 с: ил. — ISBN 978-5-91180-198-4. Макарова Н.В., Кочурова Е.Г., Николайчук Г.С., Нилова Ю.Н., Титова Ю.Ф. В учебнике представлена теоретическая часть дисциплины «Информатика и ИКТ» для основной школы. Изучение этой дисциплины проводится на базе учебного комплекта из трех книг: настоящий учебник, «Информатика и ИКТ. Практикум. 8-9 класс» и «Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11 класс». Материал учебн...

Макарова Н.В. (ред.). Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11 класс. Базовый уровень

 • формат djvu
 • размер 1,86 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. — СПб.: Питер, 2007. — 192 с.: ил. Задачник по моделированию является частью учебно-методического комплекта по дисциплине «Информатика и ИКТ» для базового уровня в средней школе. Работать с этим задачником можно начинать с 9-го класса после освоения технологии работы в основных программных средах, представленных в книге «Информатика и ИКТ. Практикум. 8-9 класс». Каждый этап моделирования подробно рассма...

Макарова Н.В. (ред.). Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11 класс. Базовый уровень

 • формат pdf
 • размер 5,34 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. — СПб.: Питер, 2007. — 192 с.: ил. — ISBN 978-5-91180-214-1. Задачник по моделированию является частью учебно-методического комплекта по дисциплине «Информатика и ИКТ» для базового уровня в средней школе. Работать с этим задачником можно начинать с 9-го класса после освоения технологии работы в основных программных средах, представленных в книге «Информатика и ИКТ. Практикум. 8-9 класс». Каждый этап мод...

Макарова Н.В. (ред.). Информатика. 5-6 класс. Начальный курс

 • формат djvu
 • размер 19,17 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф., Симонова И.В. Учебник. — 2-е изд., перераб. — СПб.: Питер, 2005. — 160 с. Учебник «Информатика. 5-6 класс. Начальный курс» является частью нового учебно-методического комплекта для средней школы. Цель учебника — дать учащимся начальные знания и области информатики, обучить их работе на компьютере и системной среде Windows, текстовом редакторе Блокнот и графическом редакторе Paint, а также в среде прог...

Макарова Н.В. (ред.). Информатика. 5-6 класс. Начальный курс

 • формат pdf
 • размер 27,59 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — 2-е изд., перераб. — СПб.: Питер, 2005. — 160 с. — ISBN 978-5-91180-197-7. Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф., Симонова И.В. Учебник «Информатика. 5-6 класс. Начальный курс» является частью нового учебно-методического комплекта для средней школы. Цель учебника — дать учащимся начальные знания и области информатики, обучить их работе на компьютере и системной среде Windows, текстовом редакторе Блокнот и графическом редакторе Pa...

Макарова Н.В. (ред.). Информатика. 6-7 класс

 • формат pdf
 • размер 75,26 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — СПб.: Питер, 2000. — 256 с.: ил. Задача учебника - помочь школьнику в освоении современной информационной культуры. Изложение материала всех разделов ведется с позиций объектно-информационного подхода. Учащиеся познакомятся с устройством компьютера, овладеют типовой технологией работы в основных классах программных продуктов. Представление о системной среде и ее возможностях школьник получит при изучении Windows 95. Знакомство с техно...

Макарова Н.В. (ред.). Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум-задачник по моделированию

 • формат djvu
 • размер 2,68 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. — СПб.: Питер, 2007. — 176 с. — ISBN 5-272-00269-5. Задачник по моделированию является частью учебно-методического комплекта к базовому курсу информатики для средней школы. Цель задачника - научить моделированию. К работе с ним следует приступать после освоения технологии работы в основных программных средах, представленных в книге «Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум по информационным техно...

Малярчук С.М. Інформатика в означеннях, таблицях і схемах

Справочник
 • формат pdf
 • размер 4,56 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
6-те вид., перероблене. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2010.— 112 с. ISBN 966-314-854-3. Посібник відповідає чинній програмі з інформатики і містить відомості про основні характеристики і принципи роботи комп’ютера, особливості пакета Microsoft Office тощо. Матеріал подано у вигляді схем і таблиць, що полегшує його розуміння. Розглянуто методи використання комп’ютера для розв’язання різноманітних задач, надано практичні поради для полегшення р...

Малярчук С.М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах

Справочник
 • формат pdf
 • размер 3,42 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Довідково-навчальний посібник. -Х.: Веста: Видавництво "Ранок",2007. -112с. Переважаюча форма подання матеріалу у посібнику - у вигляді схем і таблиць. Структура матеріалу відповідає чинній шкільній програмі. Розглянуто ефективні методи використання комп'ютера для розв'язання різноманітних задач. Посібником можуть скористатись учні не лише 10-11, але й 6-9 класів середніх навчальних закладів усіх типів. Обчислювальна система. Операційні системи....

Мельников О.И. Математическое моделирование с применением системы MAPLE

 • формат pdf
 • размер 4,31 МБ
 • добавлен 30 сентября 2016 г.
Минск: 2009. — 112 с. Научно—популярное издание по математике и информатике. В доступной форме изложены принципы и приемы построения математических моделей, для реализации и исследования которых применяется система компьютерной алгебры Марle. Для учащихся 9––11 классов общеобразовательных школ, учителей информатики, студентов естественнонаучных специальностей педагогических вузов. О математическом моделировании. Знакомство с Maple. Численные мето...

Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по информатике в 2014/2015 учебном году

Практикум
 • формат pdf
 • размер 685,66 КБ
 • добавлен 22 декабря 2014 г.
Без автора. Всероссийская олимпиада школьников по информатике. — М., 2014. — 89 с. Введение. Организаторы школьного этапа. Организация школьного этапа. Сроки проведения школьного этапа. Состав участников школьного этапа. Форма проведения школьного этапа. Порядок формирования комплекта олимпиадных задач для школьного этапа. Проведение школьного этапа. Процедура разбора олимпиадных заданий. Порядок рассмотрения апелляций. Порядок подведения итогов...

Микропроцессор

Презентация
 • формат ppt
 • размер 110,77 КБ
 • добавлен 05 февраля 2011 г.
МОУ Горьковская СОШ, 9 класс, 27 слайдов, 2011 г. Урок "Информатика и ИКТ". Процессор Микропроцессор Характеристика микропроцессора Виды микропроцессоров

Мнеян М.Г. Физические принципы работы ЭВМ

 • формат djvu
 • размер 6.56 МБ
 • добавлен 08 сентября 2011 г.
Кн. для внеклас. чтения учащихся 8—10 кл. сред. шк. — М.: Просвещение, 1987. — 192 с: ил.— (Мир знаний). В книге в популярной и доступной форме для учащихся средней школы рассказывается об электронных цифровых вычислительных машинах, их устройстве и работе. Описываются принципы построения электронных вычислительных машин и перспективы их дальнейшего развития.

Могилев А.В., Листрова Л.В. Технологии поиска и хранения информации. Технологии автоматизации управления

 • формат pdf
 • размер 10,48 МБ
 • добавлен 08 июля 2014 г.
СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 320 с. Книга является частью комплекта учебников по курсу информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в старших классах общеобразовательной школы на профильном уровне. Она охватывает 9-й и 10-й модули курса и завершает серию пособий "Информация и информационные процессы. Социальная информатика", "Средства информатизации. Телекоммуникационные технологии", "Методы программирования. Компьютерные вычисле...

Молькова Е.О. Компьютерная графика. 5-9 класс

 • формат doc
 • размер 752,25 КБ
 • добавлен 09 августа 2012 г.
Иваново: Учебно-методический центр информатизации и оценки качества образования, 2006. — 36 с. Содержание: Представление графической информации. Виды графики. Графический редактор MS PAINT. Составление и использование алгоритмов при создании рисунков. Работа с текстом. Векторная графика в Microsoft Word. Понятие композиции, дизайна в графике.

Морзе Н.В. (рец.) Основи комп'ютерних мереж та Інтернету

 • формат pdf
 • размер 4,69 МБ
 • добавлен 14 февраля 2012 г.
К.: Видавнича група BHV, 2006. — 256 с. — ISBN 966-552-184-5. Книжка допоможе учням зробити перший крок на шляху до вивчення комп’ютерних мереж. Учні дізнаються, які бувають типи мереж, яку роль відіграють вони в сучасному суспільстві та в який спосіб можна скористатися з їхніх переваг. Значна увага приділяється Інтернету — найбільшій у світі комп’ютерній мережі. Учні навчаться подорожувати Вебом, користуватися електронною поштою та службами пере...

Начало работы с текстом в MS Word

Презентация
 • формат ppt
 • размер 830,66 КБ
 • добавлен 17 июля 2012 г.
СОШ №37, Воронеж, Гурова Е. Л., 5 класс, 21 слайд, 2012 г. Дисциплина "Информатика и ИКТ" Урок: "Обобщение темы по вводу, редактированию и форматированию текста в тестовом процессоре Word". Начало работы с текстом в MS Word; Этапы создания текстового документа; Ввод текста; Правила ввода текста; Редактирование; Форматирование; Шрифт; Выбор начертания; Выбор выравнивания; Отступ первой строки; Источники.

Новая папка без имени

Реферат
 • формат doc
 • размер 19,86 КБ
 • добавлен 23 октября 2012 г.
МБОУ СОШ №57, г. Владивосток, 8 класс, 16 стр., 2011 г. Проект по технологии "Обзор информационного пространства". Содержание. Введение. Обоснование проблем. Цели и задачи. Новое разделение мира. Становление и развитие информационного общества. Виртуальная реальность. Сколково. Виртуальная корпорация. Осмысление новых реалий. Экономическое обоснование проекта. Основные источники информации.

Обработка графической информации (в графическом редакторе Paint)

Презентация
 • формат ppt
 • размер 226,97 КБ
 • добавлен 19 июля 2012 г.
СОШ № 37, Воронеж, Гурова Е.Л., 5 класс, 15 слайдов, 2012 г. Дисциплина "Информатика и ИКТ". Урок - повторение элементов окна программы Paint. Рабочая область. Работа с фрагментами. Обработка графической информации (в графическом редакторе Paint). Графическая информация представляется в виде. Графическая информация представляется в виде. Окно редактора Paint. Инструментами в графическом редакторе являются. Чтобы изобразить правильную окруж...

Обслуговування магнітних носіїв інформації у Windows

Презентация
 • формат ppt
 • размер 96,51 КБ
 • добавлен 18 февраля 2013 г.
ТЕК БНАУ, Біла Церква, Україна, 11 слайдів, 2012 р. Інформатика і комп`ютерна техніка. Структура магнітного диска. Області логічного диска. Схеми роботи з дисками. Системна дискета.

Окулов С.М. Алгоритмы обработки строк

 • формат djvu
 • размер 1,57 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Монография, М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 255 с. В издании даны основы предварительного анализа строк, приведены классические алгоритмы решения задач обработки строк, описаны алгоритмы построения дерева суффиксов, рассмотрены задачи вычисления расстояния между строками, даны алгоритмы приближенного поиска подстрок. Оглавление. Предисловие. Строки. Основные понятия. Методы предварительного анализа строк. Классические алгоритмы решения зад...

Окулов С.М. Алгоритмы обработки строк

 • формат pdf
 • размер 4,67 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
2-е изд. (эл.). — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 255 с. — (Развитие интеллекта школьников). — ISBN 978-5-9963-0923-8. На материале задачи поиска подстроки в строке, решению которой посвящены работы многих профессионалов за последние 20-30 лет, показано, как построить занятия по информатике, чтобы побудить школьника к творчеству, развить у него вкус к решению исследовательских проблем. Для школьников, преподавателей информатики, а также дл...

Оперативная память

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,34 МБ
 • добавлен 02 мая 2013 г.
Выходные данные не приведены. Автор не известен. — 9 с. Введение. Общее (DRAM; SRAM). Новое в оперативной памяти. Заключение.

Оператор цикла с параметром

Презентация
 • формат ppt
 • размер 66,59 КБ
 • добавлен 23 октября 2011 г.
Курильчик С., 6 класс, 10 слайдов. Содержание: Структура оператора. Примеры программ с циклом for. Важно помнить. Составной оператор for. Задачи на выполнение.

Первин Ю.А., Дуванов А.А. и др. Роботландия

 • формат pdf
 • размер 90,67 МБ
 • добавлен 20 сентября 2015 г.
Первин Ю.А., Дуванов А.А., Зайдельман Я.Н., Гольцман М.А. Учебник. — М.: НЦПСО: Бюро интеллектуальных технологий, 1993. — 120 с. Введение. Информация вокруг нас. Алгоритмические этюды. Первое знакомство с компьютером. Исполнители. Чёрные ящики. Текстовый редактор Микрон. Графический редактор Раскрашка. Музыкальный редактор Шарманщик. Исполнитель Кукарача. Индекс.

Первое знакомство с персональным компьютером

Презентация
 • формат ppt
 • размер 114,54 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
МБОУ "Равнинная СОШ" Пономаревского района Оренбургской области, Леденева О.А., 10 слайдов. Данная презентация может быть использована для проведения уроков информатики в начальных классах ОУ.

Поддубная Л.М., Шаньгин В.Ф. Мне нравится Паскаль

 • формат djvu
 • размер 8,01 МБ
 • добавлен 06 июля 2013 г.
М.: Радио и связь, 1992. — 160 с.: ил. — ISBN 5-256-00636-3. Рассматривается программирование на языке Паскаль для микроЭВМ. Стиль изложения рассчитан на школьников, язык описывается в популярной доходчивой форме. Приводится большое число разнообразных примеров от простых до сложных. Для каждого примера представлена программа и информация на экране дисплея во время ее выполнения: диалог пользователя с ЭВМ, конкретные исходные данные и результаты....

Подовалова Н.А. Паскаль для школьников

 • формат doc
 • размер 71,49 КБ
 • добавлен 12 февраля 2013 г.
Учебное пособие по программированию. — Бавлы: МОУ СОШ. — 27 с. Содержание: Алгоритм. Понятие алгоритма. Формы записи алгоритмов. Графический способ записи алгоритмов. Базовые алгоритмические структуры. Базовая структура следование. Базовая структура ветвление. Команда присваивания. Базовая структура цикл. Цикл типа Пока. Цикл типа До. Цикл типа Для. Программирование на языке Паскаль. Структура программы на Паскале. Целый тип данных. Логический ти...

Поляков К.Ю. Алгоритмы и исполнители. 5-6 класс

 • формат doc
 • размер 2,39 МБ
 • добавлен 09 сентября 2014 г.
Учебник по алгоритмизации. — Москва, 2014. — 75 с. Учебник содержит схемы, рисунки, примеры решения задач и задачи на усвоение материала после каждого раздела. Содержание: Алгоритмы и исполнители. Исполнитель Робот. Циклы. Алгоритмы с обратной связью. Условный оператор. Переменные и арифметические выражения. Диалоговые программы. Процедуры. Методы составления программ. Исполнитель Черепаха. Исполнитель Чертежник.

Понятия Истина и ложь

Презентация
 • формат ppt
 • размер 187,17 КБ
 • добавлен 21 июня 2013 г.
МОУ СОШ №75, г. Саратов, учитель информатики Финченко Ю.В., 15 слайдов, 2012 г. "Мир информатики" 1 год обучения. "Элементы логики. Суждение: истинное, ложное". Какие действия можно совершать с понятием? Истина – это то, что соответствует действительности. Ложь – то, что действительности не соответствует. Данная презентация поможет учителю раскрыть тему урока интересно и увлекательно.

Пошукові мережі. Електронна пошта

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 272,33 КБ
 • добавлен 07 декабря 2012 г.
Київ, 2012 - 8 ст. Охарактеризована структура поштової скриньки, описано принцип роботи пошукової мережі Яндекс і Рамблер. ареєструвати власну поштову скриньку та описати процес реєстрації. Охарактеризувати структуру поштової скриньки. Описати можливості подальшої роботи з відправленими листами та чернетками. Охарактеризувати основні правила роботи обраних пошукових систем. Описати особливості інформаційно-пошукової мови для однієї з обраних пошу...

Представление информации

Презентация
 • формат ppt
 • размер 10,68 МБ
 • добавлен 29 ноября 2012 г.
МБОУ СОШ 23, Орел, Федорова Д. Д., 45 слайдов, 2012 г. Содержание. Информация. Язык как способ представления информации. Естественные языки. Формальные языки. Языки программирования. Аналоговая и дискретная форма представления информации. Дискретность. Компьютерное представление информации. Компьютерное представление текстовой информации. Компьютерное представление графической информации. Векторная и растровая графика. Векторная графи...

Презентация - Знакомимся с компьютером

Презентация
 • формат pptx
 • размер 6.32 МБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
Презентация - Знакомимся с компьютером г. Наро-Фоминск, средняя школа пос. Молодежный, 11 класс. 2005 г., 38 стр. Проверил Соловьев Г.М.

Презентация - Компьютер и здоровье школьника

Презентация
 • формат pptx
 • размер 2.9 МБ
 • добавлен 30 ноября 2011 г.
Презентация- "Компьютер и здоровье школьника". сош № 2, Балаково, 16 слайдов, 10 класс, 2011 год. Дисциплина «информатика». Основные вредные факторы, действующие на человека за компьютером. Воздействие электромагнитного излучения монитора. Компьютерная зависимость. Признаки развития зависимости у ребенка. Здоровосберегающие правила при работе с компьютером.

Презентация - Системная среда Windows. Контрольное тестирование для школьников

Презентация
 • формат ppt
 • размер 941.36 КБ
 • добавлен 08 января 2011 г.
Щербач Н. И. – сост. СОШ № 21 Лабинского района, Краснодарского края. Какая совокупность свойств относится к среде Windows ? Как называется значок объекта в Windows ? Какая строка окна отображает имя раскрытого объекта? Какие из перечисленных функций отображены кнопками управления состоянием окна? Какой элемент окна служит для просмотра объектов, которые не поместились в окно? Наведение указателя мыши на значок объекта или на элемент управления...

Презентация - Техника безопасности в компьютерном классе

Презентация
 • формат pptx
 • размер 3.11 МБ
 • добавлен 23 августа 2011 г.
21 слайд. Актуальность. Правила поведения в компьютерном классе. Правила электробезопасности. Правила пожарной безопасности. Заключение. Небольшой тест из 3 вопросов для закрепления материала. Работа с презентацией основана на гиперссылках, удобное меню.

Презентация - Цифровые фотокамеры

Презентация
 • формат pptx
 • размер 951.85 КБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
Презентация - Цифровые фотокамеры г. Наро-Фоминск, средняя школа пос. Молодежный, 11 класс. 2005 г., 10 стр. Проверил Соловьев Г.М.

Програми для вивчення іноземних мов (busuu.com)

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,79 МБ
 • добавлен 21 декабря 2015 г.
ВДПУ, Винница , 2015 ,20 слайдів. Презентація рекомендована для студентів філологічних факультетів .

Программирование в среде Кумир

Презентация
 • формат ppt
 • размер 914,88 КБ
 • добавлен 01 мая 2012 г.
Начальный курс 9 - 11 класс. 95 слайдов. Тема: алгоритмы обработки массивов, матриц и символьных строк, работа с файлами.

Програмний комплекс Сходинки до інформатики (1-6 класи)

 • формат exe
 • размер 31,37 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
2013 р. Програмний комплекс "Сходинки до інформатики" - навчальна програма розрахована на учнів 1-6 класів. Програмний комплекс "Сходинки до інформатики" (1-6 класи) за допомогою якого учні разом з анімаційними героями пізнають ази та закріпляють знання по предметам: інформатика, математика, природознавство, українська мова, англійська мова. В кого не запускається "Виконавець Восьминіжка" треба запустити виконуваний файл (за замовчуванням C: /Pro...

Пупцев А.Е., Козинский А.А. Мультимедиа в современной жизни. 11 класс

 • формат pdf
 • размер 2,19 МБ
 • добавлен 20 ноября 2015 г.
Пособие для учащихся. — 2-е изд. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2014. — 68 с. — (Информатика. Факультативные занятия). Учебное пособие рассчитано на систематизацию и углубление знаний учащихся об аппаратных и программных средствах мультимедиа, формирование умений создавать мультимедийные материалы на компьютере; просматривать, размещать и выполнять совместную работу с мультимедийными материалами в сети. Все учебные материалы рассматриваются с уча...

Пупцев А.Е., Макарова Н.П., Лапо А.И. Информатика. 6 класс

 • формат pdf
 • размер 8,62 МБ
 • добавлен 04 декабря 2015 г.
Пособие для учащихся. — Минск: Народная асвета, 2008. — 126 с. Пособие позволит систематизировать знания учащихся о современных информационно—коммуникационных технологиях, расширить их представления о структуре и принципах организации глобальной сети Интернет, её основных сервисах и возможностях. Первоначальные приемы работы с компьютером. Обработка графической информации. Основы работы с текстовой информацией. Основы алгоритмизации. Применение к...

Разновидности электронных коммуникаций

Реферат
 • формат doc
 • размер 197,47 КБ
 • добавлен 15 июля 2012 г.
Беларусь, Минск, Лицей БГУ 2011г, 10 стр. Реферат по информатике для школьников 10 класса (обзор всех видов электронных коммуникаций). Оглавление: Телефония Стационарные телефоны Пейджеры Мобильные телефоны Глобальная система Интернет как вид электронной коммуникации Чаты Электронная почта Форумы Социальные сети Видеоконференции IP-телефония

Растровая и векторная анимация

Презентация
 • формат ppt
 • размер 491,63 КБ
 • добавлен 15 октября 2011 г.
СОШ, Губанова Т.С., 9 класс, 11 слайдов. Дисциплина "ИКТ" (по учебнику Угриновича Н.Д.) Содержание: Анимация в презентациях. Gif-анимация. Flash-анимация. Методы создания анимации.

Растровая и векторная графика

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,63 МБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
СОШ, 7 класс, 17 слайдов с анимацией, 2008 г. Графика (из словаря) Виды изображений Диаграмма компьютерные изображения разделяют на растровые и векторные Растровая графика Векторная графика Домашняя работа Практическая работа

Ребус по информатике

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,11 МБ
 • добавлен 22 сентября 2011 г.
СОШ, Беларусь, учитель информатики Жукович П.И., 22 слайда. Занимательные ребусы.

Сальникова И.И., Шестопалов Е.А. Информатика. Базовый курс. Часть 3

 • формат djvu
 • размер 5,62 МБ
 • добавлен 26 мая 2012 г.
Учебное пособие в 3-х частях. — Шепетовка: Аспект, 2006. — 168 с. — ISBN 966-8492-13-7. Просто и доступно описаны основные сведения об информации и информационных процессах, информационной системе, операционной системе Windows, основы работы с графическим редактором Paint, текстовыми редакторами «Блокнот» и Word, программами Excel (электронные таблицы), PowerPoint (компьютерные презентации), Access (система управления базами данных), глобальной с...

Сальникова И.И., Шестопалов Е.А. Информатика. Базовый курс. Часть 3

 • формат pdf
 • размер 5,46 МБ
 • добавлен 31 июля 2014 г.
Учебное пособие в 3-х частях. — Шепетовка: Аспект, 2006. — 168 с. — ISBN 966-8492-13-7. Просто и доступно описаны основные сведения об информации и информационных процессах, информационной системе, операционной системе Windows, основы работы с графическим редактором Paint, текстовыми редакторами «Блокнот» и Word, программами Excel (электронные таблицы), PowerPoint (компьютерные презентации), Access (система управления базами данных), глобальной с...

Сафронов И.К. Задачник-практикум по информатике. 7-11 класс

 • формат pdf
 • размер 9,77 МБ
 • добавлен 11 сентября 2014 г.
СПб.: БХВ-Петербург, 2002. — 432 с. Основу содержания книги составляют авторские задачи, вопросы, примеры и практикумы по информатике. Рассматриваются вопросы представления информации и ее кодирования, устройство и программное обеспечение компьютера, алгоритмизация и программирование на языке Бейсик, обработка текстовой, графической, числовой информации, мультимедийные технологии и компьютерные коммуникации. Каждая из рассматриваемых тем предваря...

Семакин И.Г. Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень

 • формат pdf
 • размер 21,12 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник для 10-11 классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. - 5-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 246 с., ил. Учебник предназначен для изучения курса "Информатика и ИКТ" в 10-11 классах на базовом уровне. Содержание учебника опирается на изученный в 8-9 классах основной курс. Основные понятия: информационные процессы, информационные системы, информационные модели, информационные технологии. Рассматриваются компьютерные технологии реализа...

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. (ред.) Задачник-практикум. Информатика и ИКТ. Часть 1

 • формат pdf
 • размер 4,85 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Л. А. Залогова [и др.]. — 3-е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. — 309 с. : ил. Задачник-практикум входит в состав учебно-методических комплектов «Информатика и ИКТ» для 8-9 и 10-11 классов. В практикум включены разноуровневые задания, которые подобраны в соответствии с темами основного курса информатики и ИКТ (8-9 классы) и курса для старшей школы (базовый уровень).

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. (ред.) Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. Том 1

 • формат djvu
 • размер 1,88 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
3-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 309 с. Задачник-практикум входит в состав учебно-методических комплектов «Информатика и ИКТ» для 8-9 и 10-11 классов. В практикум включены разноуровневые задания, которые подобраны в соответствии с темами основного курса информатики и ИКТ (8-9 классы) и курса для старшей школы (базовый уровень). Содержание Представление информации Информация и языки Кодирование информации Измерение информации Коли...

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. (ред.) Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. Том 2

 • формат djvu
 • размер 2,07 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
3-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 294 с. Задачник-практикум входит в состав учебно-методических комплектов «Информатика и ИКТ» для 8-9 и 10-11 классов. В практикум включены разноуровневые задания, которые подобраны в соответствии с темами основного курса информатики и ИКТ (8-9 классы) и курса для старшей школы (базовый уровень). Содержание Информационные технологии Работа с текстом Компьютерная графика Компьютерные телекоммуникаци...

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. (ред.) Информатика. Задачник-практикум. Часть 1

 • формат pdf
 • размер 81,10 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. — 304 с. Задачник-практикум включает в себя материалы по всем общепризнанным содержательным линиям предмета «Информатика и ИКТ». Он не только обеспечивает преподавание в полном объеме базового курса, но и может использоваться в системах дополнительного образования, на факультативах, при организации конкурсов и олимпиад. Задачник входит в комплект учебно-методической литературы по информатике для 7–11 классов...

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. (ред.) Информатика. Задачник-практикум. Часть 2

 • формат pdf
 • размер 76,52 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. - 280 с. Задачник-практикум включает в себя материалы по всем общепризнанным содержательным линиям предмета «Информатика и ИКТ». Он не только обеспечивает преподавание в полном объеме базового курса, но и может использоваться в системах дополнительного образования, на факультативах, при организации конкурсов и олимпиад. Задачник входит в комплект учебно-методической литературы по информатике для 7–11 классов...

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Практикум. 10-11 классы: Базовый уровень

 • формат pdf
 • размер 15,11 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
6-е изд. — М.: Бином, Лаборатория знаний, 2011. — 120 с. Практикум входит в УМК по информатике и ИКТ для старших классов наряду с учебником для базового уровня. Практикум состоит из трех разделов. Первый раздел предназначен для закрепления и повторения навыков работы с программными средствами ИКТ, изученными в основной школе. Второй и третий разделы включают практические работы для обязательного выполнения соответственно в 10 и 11 классах. Помимо...

Система счисления

Презентация
 • формат ppt
 • размер 713,83 КБ
 • добавлен 18 апреля 2012 г.
Поляков К.Ю., 52 слайда, 2007 г. В презентации затрагиваются такие виды системы счисления, как двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная и многие другие системы счисления

Система управління базами даних (СУБД)

Презентация
 • формат ppt
 • размер 181,18 КБ
 • добавлен 27 января 2016 г.
СШ №80, м. Київ, 10 класс, 11 слайдів, 2010 р. Презентація з дисципліни "Інформатика" План презентації: Поняття інформаційної системи. Поняття і властивості БД. Переваги комп’ютерної БД. Управління даними. Класифікація АІС. Класифікація запитів. Структура представлення даних. Причини переходу до використання СУБД. Джерела використаної інформації.

Создание составных документов в текстовом процессоре Microsoft Word

Статья
 • формат doc
 • размер 612,49 КБ
 • добавлен 09 апреля 2016 г.
Двулученская средняя общеобразовательная школа, с. Двулучное, Щелычев Ф.А., 2010. — 28 с. В этой работе показано как: работать с нетекстовыми объектами и настраивать их свойства; рисовать векторные изображения и диаграммы средствами Word; составлять диаграммы стандартных видов, такие как организационная, циклическая, радиальная и т.д.; использовать технологии связывания и внедрения объектов; вставлять в документ Word электронные таблицы Excel, ди...

Сулейманов В.3. Информационно-образовательные ресурсы сети Интернет. 10 класс

 • формат pdf
 • размер 1,52 МБ
 • добавлен 16 ноября 2015 г.
Пособие для учащихся. — 2-е изд. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2014. — 140 с. — (Информатика. Факультативные занятия) Факультативные занятия «Информационно-образовательные ресурсы сети Интернет» предназначены для учащихся учреждений общего среднего образования и нацелены на развитие их информационной культуры. Факультативные занятия позволяют систематизировать знания учащихся о современных информационно-коммуникационных технологиях, расширить их...

Суперкомпьютеры

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,44 МБ
 • добавлен 18 ноября 2011 г.
Палашкин Александр, 10 класс, 12 слайдов, 2009 г. С момента появления. Первые суперкомпьютеры. Применение суперкомпьютеров. Домашние суперкомпьютеры. Заключение.

Тур С., Бокучава Т. Первые шаги в мире информатики. Опорные конспекты для 7 класса

 • формат pdf
 • размер 2,14 МБ
 • добавлен 04 апреля 2015 г.
СПб.: БХВ-Петербург, 2007. — 128 c. Опорные конспекты для ученика 7 класса общеобразовательной школы предназначены для проведения уроков по курсу информатики и включают теоретический материал и задачи для самостоятельного решения по темам: информация, устройства ПК, работа с символьными величинами в QBasic, текстовый редактор. Наличие в ряде уроков дополнительного задания позволяет проводить занятия в безмашинном варианте. Уроки спланированы так,...

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 8-11 классы. Методическое пособие

 • формат djvu
 • размер 2,37 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 149 с. — ISBN 978-5-9963-1155-2.

Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии

 • формат pdf
 • размер 29,11 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник для 10-11 классов3-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. — 511 с. Учебник предназначен для изучения курса «Информатика и информационные технологии» (ИИТ) в общеобразовательных учреждениях. Учебно-методический комплект (учебник, практикум, методическое ру­ководство, компьютерный практикум на CD-ROM), в который входит данный учебник, полностью соответствует разработанному Министерством образования новому общеобразовательному стандар...

Устройства ввода и вывода информации

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,03 МБ
 • добавлен 13 января 2014 г.
Гимназия №1, г.Нижний Новгород, 2013 г., 10 слайдов. Дисциплина — Информатика, 5-11 класс. Кратко описаны клавиатура, компьютерная мышь, трекбол, джойстик, тачпад, сканер, световое перо, микрофон, дигитайзер, монитор, принтер, плоттер, звуковые колонки, модем, дисковод. Есть картинки некоторых из устройств.

Устройства ввода информации

Презентация
 • формат ppt
 • размер 730,74 КБ
 • добавлен 14 февраля 2011 г.
МОУ Горьковская СОШ, 16 слайдов, 2011 г. Урок "Информатика и ИКТ" Указательные (координатные) устройства: Графический планшет Световое перо Устройства ввода графической информации: Сканер Видео- и Веб-камера Цифровой фотоаппарат

Устройство компьютера

Презентация
 • формат image, ppt, video
 • размер 80,37 МБ
 • добавлен 30 октября 2012 г.
МБОУ СОШ №57, г. Владивосток, 9 слайдов, 8 класс, 2010 год. Презентация с видео по информатике об устройстве компьютера. по теме «Главная деталь в компьютере». Системный блок. Обзор системных блоков. Процессор. Системная плата. Видеоадаптер. DirectX.

Устройство персональных компьютеров

Презентация
 • формат ppt
 • размер 59,55 МБ
 • добавлен 25 апреля 2012 г.
Башкортостан, Стерлитамак, Субхангулов И.И., 2011 г., 38 презентаций. Авторский обучающий материал по устройству современных персональных компьютеров. Содержание: Общие сведение о компьютерах. Материнские платы. Процессоры. Оперативная память. Носители информации. Видеоадаптеры. Корпусы и блоки питания. Периферия и др.

Хранение информации

Презентация
 • формат ppt
 • размер 101,22 КБ
 • добавлен 31 июля 2011 г.
СОШ, 8 слайдов. Урок "Информатика и ИКТ". Информационная емкость носителей информации Носители информации характеризуются информационной емкостью, то есть количеством информации, которое они могут хранить Современные микросхемы памяти позволяют хранить в 1 см3 до 1010 битов информации, однако это в 100 миллиардов раз меньше, чем в ДНК. Современные технологии пока существенно уступают биологической эволюции. Но если сравнивать традиционные носител...

Цветков А.С. Язык программирования PASCAL: Система программирования ABC Pascal

 • формат pdf
 • размер 1,13 МБ
 • добавлен 14 апреля 2014 г.
Учебное пособие для школьников 7-9 классов. — СПб.; Павловск: Школа им. А.М. Горчакова, 2013. — 46 с. Данное учебное пособие наглядно и просто объяснит вам основы языка Pascal. В книге описано, как пользоваться программой ABC Pascal, каковы операторы и функции языка, из чего состоят конструкции языка и т. д. Также в учебнике имеются задания, помогающие закрепить основы данного языка. Содержание: Введение. Целочисленные вычисления на языке Pascal....

Чтение QR-кодов

Реферат
 • формат pdf
 • размер 666,61 КБ
 • добавлен 25 марта 2014 г.
СОШ №6, г. Киров Калужской области, Федоренков Ф.А., 2012 г., 17 с. Дисциплина — Информатика. Исследовательская работа. Иногда возникают такие ситуации, когда нужно прочитать QR код, а смартфона под рукой нет. Что же делать? В голову приходит лишь попробовать прочитать вручную. Если кто-нибудь сталкивался с такими ситуациями или кому просто интересно, как же читается QR код машинами, то данная работа поможет разобраться в этой проблеме. Введение....

Шауцукова Л.3. Информатика. 10-11 класс

 • формат pdf
 • размер 9,38 МБ
 • добавлен 14 ноября 2015 г.
Учебное пособие. — М.: Просвещение, 2000. — 416 с. — ISBN 5-09-008994-9. Пособие содержит материалы базового курса информатики для 10-11 классов общеобразовательных учреждений и материалы курса для классов с углубленным изучением информатики и программирования. Пособие можно использовать и для подготовки к вступительным экзаменам по информатике в вузы и для самообразования. Пособие состоит из двух разделов: Теория (с задачами и решениями). Практ...

Шауцукова Л.З. Информатика. 10-11 класс. В 2-х книгах

 • формат archive
 • размер 2,30 МБ
 • добавлен 01 декабря 2012 г.
Интернет-версия издания/Книга 1 -Теория (с задачами и решениями); Книга 2 - Практика алгоритмизации и программирования. — М.: Просвещение, 2000. Пособие содержит материалы базового курса информатики для 10-11 классов общеобразовательных учреждений и материалы курса для классов с углубленным изучением информатики и программирования. Пособие можно использовать и для подготовки к вступительным экзаменам по информатике в вузы, и для самообразования....

Шауцукова Л.З. Информатика. 10-11 классы. Книга 1. Теория (с задачами и решениями)

 • формат pdf
 • размер 10,26 МБ
 • добавлен 17 апреля 2016 г.
Интернет-версия издания. — М.: Просвещение, 2000. — 279 с. Пособие содержит материалы базового курса информатики для 10-11 классов общеобразовательных учреждений и материалы курса для классов с углубленным изучением информатики и программирования. Пособие можно использовать и для подготовки к вступительным экзаменам по информатике в вузы, и для самообразования. Книга представляет базовый курс основ информатики. Среди множества учебных пособий ана...

Шауцукова Л.З. Информатика. 10-11 классы. Книга 1. Теория (с задачами и решениями)

 • формат chm
 • размер 1,33 МБ
 • добавлен 05 декабря 2012 г.
Интернет-версия издания. — М.: Просвещение, 2000. — 279 с. Пособие содержит материалы базового курса информатики для 10-11 классов общеобразовательных учреждений и материалы курса для классов с углубленным изучением информатики и программирования. Пособие можно использовать и для подготовки к вступительным экзаменам по информатике в вузы, и для самообразования. Содержание: Введение в информатику. Общие принципы организации и работы компьютеров. К...

Шауцукова Л.З. Информатика. 10-11 классы. Книга 2. Практика алгоритмизации и программирования

 • формат pdf
 • размер 5,96 МБ
 • добавлен 18 апреля 2016 г.
Учебник. — М.: Просвещение, 2000. — 113 с. Файл создан на основе интернет-версии издания. Предисловие. Настройки. Интеграция браузера с IDE Turbo Pascal и Quick Basic. Алгоритмы линейной и разветвляющейся структуры. Алгоритмы, реализуемые с помощью циклов типа ДЛЯ. Алгоритмы, реализуемые с помощью вложенных циклов типа ДЛЯ. Алгоритмы, реализуемые с помощью циклов типа ПОКА. Алгоритмы, реализуемые с помощью вложенных циклов типа ПОКА. Алгоритмы, р...

Шауцукова Л.З. Информатика. 10-11 классы. Книга 2. Практика алгоритмизации и программирования

 • формат djvu
 • размер 1,30 МБ
 • добавлен 12 апреля 2016 г.
Учебник. — М.: Просвещение, 2000. — 113 с. Файл создан на основе интернет-версии издания. Предисловие. Настройки. Интеграция браузера с IDE Turbo Pascal и Quick Basic. Алгоритмы линейной и разветвляющейся структуры. Алгоритмы, реализуемые с помощью циклов типа ДЛЯ. Алгоритмы, реализуемые с помощью вложенных циклов типа ДЛЯ. Алгоритмы, реализуемые с помощью циклов типа ПОКА. Алгоритмы, реализуемые с помощью вложенных циклов типа ПОКА. Алгоритмы, р...

Шестопалов Є.А., Пилипчук О.П., Табарчук І.В. Інформатика. Перший рік - єдиний курс. 9 клас

 • формат pdf
 • размер 4,47 МБ
 • добавлен 22 ноября 2014 г.
Навчальний посібник. — 3-тє вид., виправ. і доп. — Шепетівка: ПП Шестопалов, 2012. — 208 с. — ІSBN 978-966-2017-27-4. Навчальний посібник призначений для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів різних профілів. Матеріал посібника розрахований на учнів, які ще не вивчали інформатику, для навчання за діючою програмою МОН України та 12-бальною шкалою оцінювання знань учнів. У навчальному посібнику просто і доступно описані основні відомості...

Шестопалов Е.А. Информатика. Базовый курс. Часть 2

 • формат djvu
 • размер 5,39 МБ
 • добавлен 10 июня 2012 г.
Учебное пособие в 3-х частях. — Шепетовка: Аспект, 2006. — 160 с. — ISBN 966-8492-22-6. Просто и доступно описаны основные сведения об информации и информационных процессах, информационной системе, операционной системе Windows, основы работы с графическим редактором Paint, текстовыми редакторами «Блокнот» и Word, программами Excel (электронные таблицы), PowerPoint (компьютерные презентации), Access (система управления базами данных), глобальной с...

Шестопалов Е.А. Информатика. Базовый курс. Часть 2

 • формат pdf
 • размер 5,07 МБ
 • добавлен 06 июля 2014 г.
Учебное пособие в 3-х частях. — Шепетовка: Аспект, 2006. — 160 с. — ISBN 966-8492-22-6. Просто и доступно описаны основные сведения об информации и информационных процессах, информационной системе, операционной системе Windows, основы работы с графическим редактором Paint, текстовыми редакторами «Блокнот» и Word, программами Excel (электронные таблицы), PowerPoint (компьютерные презентации), Access (система управления базами данных), глобальной с...

Я обираю професію. Програміст

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,67 МБ
 • добавлен 02 декабря 2014 г.
ЗОШ, 2014 р., 16 слайдів. Дисципліна - Інформатика. Ще кілька років тому тих, хто працює з програмним забезпеченням, називали просто — «програміст». Сьогодні професія «програміст» — це одне з найзагальніших понять, яке тільки можна уявити.

Я обираю професію. Системний адміністратор

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,22 МБ
 • добавлен 27 декабря 2014 г.
ЗОШ, 2014 р., 16 слайдів. Дисципліна - Інформатика. Систе́мний адміністра́тор — працівник, посадові обов’язки якого передбачають забезпечення роботи комп’ютерної техніки, комп’ютерної мережі і програмного забезпечення в організації. Інші назви: сисадмін, sysadmin, які прийшли з комп'ютерного сленгу. Системний адміністратор може бути працівником підрозділу інформаційних технологій або окремою штатною одиницею в залежності від розміру організації.

Інженерна психологія та Ергономіка

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,56 МБ
 • добавлен 23 января 2016 г.
СШ №80, м. Київ, 11 класс, 16 слайдів, 2011 р. Презентація з дисципліни "Інформатика", "Психологія" План презентації: ІП та Ергономіка. Ергономіка. Інженерна психологія. Важливість ІП. Завдання ІП. Робоче місце. Вимоги. Обліковуються параметри. Інформаційна модель. Визначає: Режими праці і відпочинку. Реалізація. Працездатність. Додатково. Використані джерела.

Інформаційно-комунікаційні технології

Презентация
 • формат audio, ppt
 • размер 20,34 МБ
 • добавлен 15 июля 2013 г.
Фрунзенська ЗОШ, с. Фрунзе, Миколаївська обл., Україна, Курій В.М., 16 слайдів, 2013 р. Дисципліна "Інформатика". Поняття ІКТ. Архітектура мережі. Компютерні мережі та їх види. Передавання даних мережею.

Історія розвитку обчислювальної техніки

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,05 МБ
 • добавлен 09 февраля 2016 г.
СШ №80, м. Київ, 8 класс, 8 слайдів, 2008 р. Презентація з дисципліни "Інформатика" План презентації: Машина Паскаля. Арифмометр Марк I. ENIAC. Комп’ютери 40-х і 50-х років. Кроки до зменшення комп’ютерів. Джерела використанної інформації.