Теория автоматического управления (ТАУ)
Автоматизация
Практикум
  • формат pdf
  • размер 349.73 КБ
  • добавлен 03 февраля 2015 г.
Абраменко І.Г., Карюк А.О., Рум’янцев Д.В. Методичні вказівки до практичних занять з курсу Теорія автоматичного керування
Методичні вказівки. – Харків: ХНУМГ, 2015. –16 с.
Для студентів 2 і 3 курсів денної, 3 курсу заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання (за видами). Ціль практичних занять – систематизувати, закріпити та розширити знання, отримані на лекціях; придбати навики конкретних розрахунків систем автоматичного керування.
Теми практичних занять:
Лінеаризація рівнянь систем автоматичного керування (САК)
Одержання часових характеристик САК
Структурні перетворення САК
Одержання частотних характеристик та визначення стійкості САК
Похожие разделы