• формат audio
  • размер 15,49 МБ
  • добавлен 21 сентября 2012 г.
Achtelik А., Serafin В. Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych
Wydawnictwo Uniwersitetu Śląskiego, 2008.
MPEG Audio, Joint stereo, 51,3-108 Кбит/сек, 2 канала, 44,1 КГц.
Качество: нормальное
Язык: польский, английский
Podręcznik adresowany jest do cudzoziemców pragnących poznać podstawy języka polskiego. Autorki wykorzystują metodę komunikacyjną, organizując poszczególne jednostki lekcyjne wokół konkretnej sytuacji komunikacyjnej. Uczący się poznaje podstawowe słownictwo i zwroty używane np. podczas wizyty u lekarza, zakupów w sklepie, kiosku itp. Sytuacjom komunikacyjnym podporządkowana jest gramatyka oraz ćwiczenia utrwalające.
Książka przeznaczona jest do nauki z nauczycielem i samodzielnej pracy, ponieważ zawiera tłumaczenia dialogów w siedmiu wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, rosyjskiej, włoskiej i duńskiej oraz klucz do ćwiczeń. Płyta CD zawiera nagrania wszystkich dialogów w języku polskim. Ponadto cały materiał gramatyczny uporządkowany został w tabelach, co ułatwia rozstrzygnięcie ewentualnych wątpliwości.
Podręcznik został wzbogacony licznymi ilustracjami, reprodukcjami, zdjęciami oraz innymi materiałami przybliżającymi elementy kultury polskiej i realia życia codziennego w Polsce.
Fotografie, ilustracje, rysunki, tablice gramatyczne, klucz do ćwiczeń, tłumaczenie dialogów na języki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, duński.
Руководство создано для иностранцев, которые хотят изучать основы польского языка. Курс является коммуникативным и ситуативно-направленным. Книга начинается так, как и положено любому изданию для абсолютных новичков в языке - с алфавита, и параллельно уже даются первые лексические единицы беспереводным методом - то есть в виде цветных рисунков. По ходу книги учащиеся учат базовую лексику и фразы, используемые, например, во время визита к врачу, покупок в магазине, киоске и т.д. Книга может быть использована как для занятий с учителем, так и для самостоятельной работы, поскольку она содержит перевод диалогов (на английском). Впрочем, думается, что русскоязычным учащимся не составит большого труда самостоятельно сориентироваться в издании - благодаря многочисленным иллюстрациям и аудио для тренировки произношения, начиная с алфавита и включая все диалоги.
Грамматика дается по ходу курса, а также была структурирована в виде таблиц. Кроме того, элементы польской культуры и реалий повседневной жизни в Польше демонстрируются в руководстве многочисленными иллюстрациями, репродукциями, фотографиями и другими материалами.