• формат pdf
 • размер 1004.07 КБ
 • добавлен 13 апреля 2010 г.
Александров Ю.В. Основи релятивістської космології
Навч. посібник.
Дата публікації: 2001
Видавець: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Бібліографічний опис: Александров Ю. В. Основи релятивістської космології: Навч. посібник. — 88 с. Іл_
12. Табл_
9. Бібліогр. : 20 назв

Короткий огляд (реферат): В посібнику розглянуті історія розвитку космологічних уявлень, стисло викладені фізичні і математичні основи загальні' теорії відносності, одержаний і проаналізований загальний розв'язок рівнянь Ейнштейна для однородного та ізотропного світу, розглянуті однокомпонентні та двохкомпонентні космологічні моделі та основні етапи фізичної еволюції Всесвіту. Призначений для студентів спеціальності "Астрономія", а також спеціальності "Фізика" класичних і педагогічних університетів.

Ключові слова:
фізична космологія
антропний принцип
Всесвіт
випромінювання
еволюція
рівняння Ейнштейна
однородний світ
ізотропний світ
космологічна модель
структура
Похожие разделы
Смотрите также

Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Требін М.П. та ін. Основи філософських знань

 • формат pdf
 • размер 5.38 МБ
 • добавлен 21 апреля 2011 г.
Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. - 1028 с. ISBN 978-966-364-726-5 У підручнику автори не тільки намагалися реалізувати ідеї пізнання світу і особи, але й виходили із того, що філософія — форма суспільної свідомості, що має свою специфіку, предмет, категорії і методи пізнання. Підручник ставить за мету надати допомогу всім, хто цікавиться сучасним становищем і розвитком філософії, логіки, етики та естетики, основ релігієзнавства,...

Данильян О.Г., Таряненко В.М. Основи філософії

 • формат doc
 • размер 6.39 МБ
 • добавлен 01 июня 2010 г.
Навч. посібник. - Харків: Право, 2003. - 352 с. У навчальному посібнику розглядається предмет філософії, її основні функції, роль і значення в житті суспільства; дається розгорнута характеристика історії розвитку філософської думки, її різних напрямків і шкіл; стисло і доступно викладаються основні розділи філософії: онтологія, феноменологія, філософія розвитку; еліфтемологія, методологія, соціальна філософія, антропологія, філософія історії. По...

Додонова Р.О., Мозговий Л.І. (ред.) Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, релігієзнавство

 • формат doc
 • размер 2.37 МБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Слов`янський державний педагогічний університет, 2008 р. - 337 с. Філософія Специфіка філософського знання і його роль у суспільстві історичний розвиток світової філософії Східна філософія Антична філософія Філософія Середньовіччя Філософія ептхи Відродження та Нового часу Сучасна світова філософія Західноєвропейська класична філософія Некласична філософія 19-20 ст Вітчизняна філософія Філософське вчення про буття (онтологія) Філософія пізнання...

Квіт С.М. Основи герменевтики

 • формат pdf
 • размер 4.97 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Навч. Посіб.: Видавничий дім «КМ Академія», 2003. ISBN 966-518-190-4. Авторський курс Сергія Квіта «Основи герменевтики» читається на магістерських програмах з журналістики й філології Національного університету «Києво-Могилянська академія». Через специфіку проблематики — герменевтика є не лише теорією, а насамперед процесом інтерпретації — посібник відповідає трьом головним завданням: історичному (концепція курсу грунтується на феномені Европи),...

Климишин І.А, Дубицький І.М., Терлецький Р.Л. Філософія природи

 • формат pdf
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 14 ноября 2011 г.
Видавництво, рік невідомі. 260 с. Зміст: Вступ Від авторів Напрямки філософії природи Визначальні категорії Основи сучасної космології Феномен життя Література

Кушнір І.О. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка)

 • формат doc
 • размер 1.17 МБ
 • добавлен 22 сентября 2011 г.
Навчально-методичний посібник – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2007. – 153 с. Для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямами підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці". Модуль. Змістовий модуль. Релігієзнавство. Релігія як форма світогляду, її предмет і функції....

Лукеренко В.Л., Світогляд М.П. Драгоманова

 • формат djvu
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
К.: Наукова думка, 1965. - 126 с. В книзі висвітлюється громадсько-політична та науково-просвітительська діяльність відомого українського вченого, громадського діяча і публіциста М. П. Драгоманова. Автор розглядає філософські основи світогляду Драгоманова, на великому фактичному матеріалі показує його роль у боротьбі проти політичної реакції, релігії, містики та забобонів, проти духовного гноблення трудящих. Значне місце приділяється також висві...

Сидоров В.А. Методи наукового пізнання

Практикум
 • формат doc
 • размер 144 КБ
 • добавлен 30 сентября 2010 г.
Методичні поради до вивчення теми "Свідомість і пізнання" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Л.: Національний університет "Львівська політехніка", 2003. - 12 с. Зміст: Основи наукового методу пізнання Поняття методу і методології Загальнонаукові методи пізнання Наукові методи емпіричного дослідження Наукові методи теоретичного дослідження Форми наукового знання Критерії істинності наукового знання Література

Тарєлкін Ю.П., Цикін В.О. Філософія в структурно-логічних схемах

 • формат doc
 • размер 1.84 МБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
Навчальний посібник для підготовки до семінарських занять та екзаменів. Вид. 2-ге, доповнене і перероблене. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005. – 188 с. У посібнику доступно й чітко у логічно-структурованому вигляді розкриваються основи сучасного філософського знання, які допоможуть майбутнім спеціалістам виробити в собі здатність до самостійного мислення, гнучкості думки, глибокої самосвідомості, добре продуманої та чітко сформульованої...

Studia methodologica. Вип. 31

 • формат pdf
 • размер 3.08 МБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2011. – 210 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху э «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». Методологічні студії Марія Зубрицька. Топос маргінальності в культурній і літературній антропології Евгений Никольский, Вла...