• формат pdf
 • размер 5.38 МБ
 • добавлен 21 апреля 2011 г.
Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Требін М.П. та ін. Основи філософських знань
Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. - 1028 с.
ISBN 978-966-364-726-5

У підручнику автори не тільки намагалися реалізувати ідеї пізнання світу і особи, але й виходили із того, що філософія — форма суспільної свідомості, що має свою специфіку, предмет, категорії і методи пізнання.
Підручник ставить за мету надати допомогу всім, хто цікавиться сучасним становищем і розвитком філософії, логіки, етики та естетики, основ релігієзнавства, розкрити специфіку філософських підходів до вирішення різних актуальних проблем сучасності.

Зміст
Передмова.
Основні етапи розвитку філософії.
Що таке філософія?
Зародження та розвиток філософських вчень.
Розвиток філософських знань в Україні.
Сучасна світова філософія.
Проблеми онтології та гносеології.
Матерія.
Буття.
Людина.
Свідомість.
Пізнання.
Практика.
Основи соціальної філософії.
Природа та суспільство.
Суспільство. Філософський аналіз.
Цінності.
Духовне життя суспільства.
Повсякденність.
Сенс і спрямованість історії.
Логіка.
Логіка - наука про мислення.
Поняття.
Судження.
Основні закони логіки.
Умовивод.
Основи етики та естетики.
Етика: предмет і значення.
Мораль - соціальне явище: спосіб соціальної регуляції соціальних відносин.
Функціонування моралі.
Естетика: роль у житті людини та суспільства.
Релігієзнавство.
Релігія: суть, структура, функції.
Світові релігії: буддизм, християнство, іслам.
Релігії та церкви в Україні: історія та сучасність.
Вільнодумство, свобода совісті.
Смотрите также

Александров Ю.В. Основи релятивістської космології

 • формат pdf
 • размер 1004.07 КБ
 • добавлен 13 апреля 2010 г.
Навч. посібник. Дата публікації: 2001 Видавець: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Бібліографічний опис: Александров Ю. В. Основи релятивістської космології: Навч. посібник. — 88 с. Іл_ 12. Табл_ 9. Бібліогр. : 20 назв Короткий огляд (реферат): В посібнику розглянуті історія розвитку космологічних уявлень, стисло викладені фізичні і математичні основи загальні' теорії відносності, одержаний і проаналізований загальний роз...

Вербицька І.В. Влада як феномен екзистенції

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 26.72 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. Автореферат присвячено дослідженню влади як феномену екзистенції. В дисертації представлений аналіз філософських учень представників екзистенціалізму та представників інших напрямів у філософії, в яких є відображеним їх...

Гетьманчук М.П. (ред.) Філософія

 • формат pdf
 • размер 1.5 МБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
Навчальний посібник [за ред. М.П.Гетьманчука, Н. В. Гайворонюк, В.С.Бліхара]. - Л.: Львівський державний універистет внутрішніх справ, 2009.- 317 с. Посібник побудовано на плюралістичному підході до основних філософських проблем буття, пізнання, людини, суспільства тощо. Автори посібника значну увагу приділили історико-філософському розділу; також прагнули максимально наблизити теоретичну базу навчального курсу до осмисленого сприйняття її курса...

Горбунова С.М. Валеологія: філософсько-антропологічні аспекти

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 27.91 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09. 00. 04 – філософська антропологія і філософія культури. – Таврійський національний університет iм. В. І. Вернадського, Сімферополь, 2000. Автореферат присвячено філософським проблемам валеології. У роботі вперше здійснено системне дослідження валеології з точки зору її філософсько–антропологічного змісту. Визначені ключові особливості парадигми...

Горлач М.І., Кремень В.Г., Рибалка В.К. Філософія

 • формат pdf
 • размер 67.4 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
Год: 2000 Издательство: Консум ISBN: 966-7124-84-3 Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста Количество страниц: 671 Описание: Освещается история мировой и отечественной философской мысли. Впервые в Украине изложена восточная философия: китайская, индийская, японская, арабская и турецкая. В учебнике сделана попытка по-новому изложить учебный курс философии высших учебных заведений с выходом на уровень овладения мировой филос...

Климишин І.А, Дубицький І.М., Терлецький Р.Л. Філософія природи

 • формат pdf
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 14 ноября 2011 г.
Видавництво, рік невідомі. 260 с. Зміст: Вступ Від авторів Напрямки філософії природи Визначальні категорії Основи сучасної космології Феномен життя Література

Кравченко О.П. Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 42.06 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії. – Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київ, 2006. Автореферат присвячено цілісному компаративістському аналізу філософсько-антропологічних поглядів Георгія Кониського та Григорія Сковороди. У роботі досліджено літературні пам’ятки XV – XVIII ст. і доведено, що в українській філософії існували такі нап...

Кушнір І.О. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка)

 • формат doc
 • размер 1.17 МБ
 • добавлен 22 сентября 2011 г.
Навчально-методичний посібник – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2007. – 153 с. Для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямами підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці". Модуль. Змістовий модуль. Релігієзнавство. Релігія як форма світогляду, її предмет і функції....

Ліхацька Н.М. Війна та мир як феномени історичного процесу (соціально-філософський аналіз)

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 27.75 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. Автореферат присвячено соціально-філософському аналізу війни і миру як феноменів історичного процесу. Дослідження охоплює коло питань, пов'язаних з трансформацією даних феноменів, їх взаємодією і взаємообумовленістю на початку нового тисячолі...

Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р.О. та ін. Філософія. Кредитно-модульний курс: Навч. посіб

 • формат pdf
 • размер 1.26 МБ
 • добавлен 19 марта 2010 г.
Навчальний посібник створено на основі досвіду викладання кредитно-модульного курсу з філософії: «філософія, логіка, релігієзнавство» у Слов’янському державному педа- гогічному університеті. Посібник містить теоретичний матеріал з філософії (10 тем), логіки (4 теми), релігієзнавства (11 тем), поданих у відповідності з кредитно-модульною системою оцінювання знань студентів. У навчально-методичній роботі висвітлюються вихідні поняття філософії,...