Право Европейского Союза
Юридические дисциплины
  • формат doc
  • размер 67,04 КБ
  • добавлен 19 августа 2013 г.
Аракелян М.Р., Василенко Н.Д. Курс лекцій по праву Європейського Союзу (часть 1)
Одеса - 2011, Друге видання, змінене і доповнене з урахуванням змін, внесених Лісабонським договором 2007 року.
Складається із:
Право Європейського Союзу та методологія курсу
Виникнення права Європейського Союзу (ЄС)
Вплив різних правових систем на формування права ЄС
Роль Єдиного європейського акта у розвитку єдиного європейського співтовариства
Право ЄС на міжнародній арені
Склад ЄС. Суб'єкти права ЄС
Зміст права ЄС та методологічні питання
Символіка та мови ЄС
Створення ЄС: історико-правовий аспект
Передумови створення Європейського Союзу
«План Шумана»
Економічна інтеграція. Зміст договору про ЄОВС. Римські договору
Маастрихтський і Амстердамський договору
Роль Договору про Європейський Союз
Лісабонський договір 2007 року: історико-правовий аспект
Поняття, структура і система права Європейського Союзу
Визначення та відмінні риси права ЄС
Право Європейського Союзу та національне право
Право ЄС і міжнародне право
Джерела права ЄС
Поняття і види джерел права ЄС.
Первинне право і його джерела.
Джерела вторинного права ЄС.
Рішення Суду Європейських Співтовариств (Союзу).
Міжнародні договори з третіми державами і міжнародними організаціями.
Похожие разделы