Право Европейского Союза
Юридические дисциплины
  • формат doc, rtf
  • размер 829,11 КБ
  • добавлен 16 ноября 2012 г.
Аракелян М.Р., Вишняков О.К. (ред.) Право Європейського Союзу. Особлива частина
Колектив авторів ОНЮА, під редакцією Аракеляна М.Р. та Вишнякова О.К. Право Європейського Союзу. Особлива частина. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, Істина, 2009
Визначення внутрішнього ринку ЄС
Вільний рух товарів
Вільний рух послуг
Вільний рух капіталу і платежів
Вільний рух осіб
Виключення з правил про вільний Рух
Загальна характеристика конкурентного права ЄС
Зловживання домінуючим становищем на ринку
Процедурні правила застосування ст. 81 і ст. 82
Договору про заснування Європейського Співтовариства
Контроль за концентрацією підприємств
Джерела корпоративного права Європейського Союзу
Програма гармонізації корпоративного права ЄС
Уніфікація корпоративного права ЄС
Створення і функціонування компаній
Реорганізація компаній
Юридичні особи наднаціонального характеру
Загальна характеристика аграрного права Співтовариства
Правове регулювання фінансування спільної аграрної політики Співтовариства
Поняття сільськогосподарська продукція і сільськогосподарський товаровиробник у праві Співтовариства
Правові інструменти спільної аграрної політики Співтовариства
Правове регулювання ціноутворення у сільському господарстві Співтовариства
Правове регулювання інтервенційних закупівель у Співтоваристві
Правове регулювання фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників у Співтоваристві
Адміністративні обмеження обсягів сільськогосподарського виробництва у Співтоваристві
Правове регулювання експорту та імпорту сільськогосподарської продукції у Співтоваристві
Правове регулювання структурних перетворень у сільському господарстві Співтовариства
Правові аспекти долучення нових держав-членів до спільної аграрної політики Співтовариства
Загальна характеристика політики захисту споживачів
Інституційна база правового захисту споживачі
Регулювання безпеки продуктів
Загальні правила
Регулювання безпеки харчової продукції
Регулювання безпеки нехарчової продукції
Регулювання щодо небезпечних речовин та препаратів
Регулювання якості товарів
Регулювання якості послуг
Фінансові послуги
Туристичні послуги
Електронна торгівля
Договори, стороною у яких є споживач
Нечесна комерційна практика у сфері захисту прав споживачів
Розв’язання спорів за участю споживачів
Поняття податкового права та податкової політики Європейського співтовариства
Джерела податкового права Європейського співтовариства
Установчі договори
Загальні принципи права
Нормативні акти вторинного права
Рішення Суду Європейського співтовариства
Інші джерела
Співвідношення наднаціонального та національного рівнів у податковому праві Європейського Союзу
Основні види податків Європейського співтовариства
Мито
Сільськогосподарські податки
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Оподаткування транспорту
Податок на капітал та операції з цінними паперами
Оподаткування компаній
Трансфертне ціноутворення
Податок з доходів фізичних осіб
Уникнення подвійного оподаткування
Поняття та генезис митого права ЄС
Джерела митного права ЄС
Митний союз ЄС
Митна територія ЄС
Основні принципи тарифного та нетарифного регулювання в ЄС
Спільний митний тариф ЄС
Визначення країни походження товарів
Визначення митної вартості
Митні процедури ЄС
Співробітництво між митними адміністраціями держав-членів
Особливості торгового права ЄС
Регулювання експорту
Тарифне регулювання імпорту
Режим генералізованих тарифних преференцій
Нетарифне регулювання імпорту
Антидемпінгові заходи
Антисубсидійні заходи
Заходи проти імпорту, що завдає шкоди, та зростаючого імпорту
Заходи проти торговельних бар’єрів
Регулювання кількісних обмежень
Міграційна ситуація та міграційна-правова політика в Європі
Міграційне законодавство Європейського Союзу
Проблеми інтеграції іммігрантів у європейське суспільство: загальне і особливе у міграційно-правової політиці європейських держав
Становлення та розвиток енергетичного законодавства в ЄС
Правові заходи щодо поліпшення енергоефективності в ЄС
Перспектива розвитку і правова підтримка енергетики в ЄС
Поняття принципів екологічної політики ЄС
Органи управління Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища
Охорона вод
Охорона біорізноманіття
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Охорона земель
Охорона клімату
Джерела та система трудового права ЄС
Спільна соціальна політика ЄС та розвиток трудового права ЄС
Правове регулювання по окремих напрямах трудових відносин
Правове регулювання трудових прав іноземців
Правове регулювання трудового договору та робочого часу
Принцип рівності чоловіків і жінок
Регулювання безпеки і гігієни праці
Захист працівників у випадку неспроможності роботодавця
Право працівників на інформацію та консультації
Право на захист при звільненні з роботи
Регулювання відносин у сфері культури
Законодавство у сфері освіти
Правове забезпечення розвитку науки
Загальні положення кримінального права ЄС
Політика ЄС щодо окремих видів злочинів
Поліцейське співробітництво у кримінальних справах
Судове співробітництво у кримінальних справах
Спільна зовнішня політика та політика безпеки Європейського Союзу
Співробітництво Європейського Союзу з Радою Європи
Організаційно-правові форми співробітництва України з ЄС
Багатосторонні ініціативи Європейської політики сусідства та „Східного партнерства
Двосторонні відносини згідно з Планом дій Україна – ЄС та „Порядком денним асоціації Україна- ЄС. Перспективний асоційований статус України щодо ЄС
Євроінтеграційне законодавство України
Похожие разделы