Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 1,88 МБ
  • добавлен 19 февраля 2016 г.
Астаніна Н.В., Крисюк М.В. Ecology
Навчальний посібник з англійської мови / Астаніна Н.В., Крисюк М.В.. – К.: НТУ, 2012. – 122 с.
Зміст посібника орієнтовано на формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у професійному середовищі, пов‘язаному з екологією, охороною навколишнього середовища та збалансованим природокористуванням. Значна увага приділяється подоланню лексичних і граматичних труднощів.
Укладачами посібника враховані Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти.
Призначено для студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».
Contents
INTRODUCTION
Starting Point of the Problem
Ecological Situation in Ukraine
Ecology as a Science
Environmental Protection Groups
ECOLOGICAL PROBLEMS
Hole in the Ozone Layer and Greenhouse Effect
Global Warming
Danger for the Rainforests
Importance of the Rainforests Conservation
Saving the Rainforests
Damages Caused by Traffic
Ways of Minimizing Traffic Effect on the Environment
ENVIRONMENTAL POLUTION
Air Pollution
Water Pollution
Damaging Effect of the Scientific Progress on Water Supply
Soil
Soil Devastation
Pollution by Oil
E-Waste
ENERGY RESOURCES
Non-renewable Energy Resources
Nuclear Power
Nuclear Waste
Alteative Energу
CHANGING THE FACE OF THE EARTH
Biodiversity and Genetic Resources
Vanishing Animals
Cruelty to Animals
ENVIRONMENTAL PROTECTION
Controlling Pollution
Kyoto Protocol
Sustainable Development
Похожие разделы