Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 1,48 МБ
  • добавлен 15 февраля 2016 г.
Астаніна Н.В. та ін. Вантажні перевезення
Вантажні перевезення : навч. посіб. з англійської мови / Н.В. Астаніна, Л.С. Березова, Т.В. Сахнюк, О.Б. Четверухіна. — К.: НТУ, 2012. — 80 с.
Зміст посібника орієнтовано на формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у професійному середовищі, пов’язаному з організацією вантажних перевезень. Значна увага приділяється подоланню лексичних і граматичних труднощів. Укладачами посібника враховані Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти. Призначено для студентів других курсів вищих навчальних закладів за спеціальностями напряму «Транспортні технології» .
The Role of Transportation in Logistics Chain
The Essentials of Freight Transportation
Intermodal Transportation (Part I)
Intermodal Transportation (Part II)
History of Intermodal Freight Transport
Intermodal Vehicles
Сontainers
Types of Containers
High-Cube and Hard-Top Containers
Refrigerated Containers
Open-Top, Tank Containers and Flatracks
Coordination of ContainerTransport
A Satellite Navigation System
Interaction between Fleet Manager and Site Manager
Inteal and Exteal Costs of Freight Transportation
Environmental Impact of Road Freight Transport
Rail Freight Transport
Rail Freight Service in Great Britain
Freight on British Rail and the Channel Tunnel
The Near Future of Freight Movements
Похожие разделы