Юридические дисциплины
 • формат pdf
 • размер 1,78 МБ
 • добавлен 07 января 2016 г.
Авдєєва Г.К. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції
Монографія / За редакцією проф. Шепітька В.Ю. — Х.: Право, 2006. — 192 с.
У монографії розглянуті питання теоретичного та прикладного характеру судової експертизи контрафактної аудіовізуальної продукції. Особливу увагу приділено визначенню теоретичних засад судової експертизи даного виду продукції, виокремленню її типових ознак та побудові типових аналогів ліцензійної і контрафактної продукції, структурі технічного та інформаційного забезпечення автоматизованого робочого місця (АРМ) судового експерта, розробці алгоритмізованої експертної методики дослідження даних об’єктів. Монографію підготовлено на основі узагальнення експертної і слідчої практики.
Для працівників судово-експертних установ, прокуратури, МВС, студентів вищих юридичних навчальних закладів та аспірантів.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. ПДД и безопасность дорожного движения
 4. Экспертиза и анализ ДТП
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Психиатрия и наркология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Судебная медицина
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Бухгалтерский учет
 4. Судебно-бухгалтерская экспертиза
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Криминалистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Криминалистика
 4. Криминалистическая техника
 5. Криминалистическое взрыво- и оружиеведение
 6. Криминалистическая баллистика и судебно-баллистическая экспертиза
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Криминалистика
 4. Криминалистическая техника
 5. Трасология
 6. Судебно-трасологическая экспертиза
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Оперативно-розыскная деятельность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Уголовный процесс