Практикум
  • формат pdf
  • размер 726,62 КБ
  • добавлен 18 октября 2015 г.
Білий М.М., Губанов В.О., Поперенко О.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів фізичного факультету (розділ Атомна фізика)
Навч.-метод. посіб. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. – 46с.
В даному методичному посібнику надаються теоретичні матеріали для виконання лабораторних робіт з курсу "Атомна фізика", що викладається на /фізичному факультеті Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка.
В посібнику ррозглядаються наступні лабораторні роботи:
Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона.
Спектр випромінювання атомарного водню.
Вивчення ізотопічного зсуву в спектрі атомарного водню.
Структура мультиплетів в атомних спектрах. Вивчення енергетичної будови найближчих збуджених станів атома ртуті.
Розщеплення спектральних ліній у зовнішньому магнітному полі (ефект Заємена).
Визначення енергії дисоціації коливальних параметрів молекули йоду.
Залежність потужності теплового випромінювання від температури.
Дослід Франка-Герца.
Похожие разделы