• формат pdf
  • размер 891.51 КБ
  • добавлен 12 января 2011 г.
Балицький О., Миколайчук О. Дифракція електронів для дослідження структури матеріалів
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 63 с.
Лабораторний практикум. Розглянуто застосування дифракції електронів для дослідження
структури матеріалів, описано шість лабораторних робіт з методики
індексування та розшифрування електронограм від полікристалічних,
монокристалічних і аморфних матеріалів, проаналізовано геометрію
утворення дифракційної картини в разі відбивання поверхнею швидких і
повільних електронів та використання її для аналізу реальної будови
поверхні. Для студентів фізичного факультету.
Похожие разделы
Смотрите также

Гірка В.О., Гірка І.О., Кіндратенко А.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Механіка для студентів першого курсу фізико-технічного факультету (на укр. языке)

Практикум
  • формат djvu
  • размер 668.9 КБ
  • добавлен 10 июля 2011 г.
Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004. - 44 с. Зміст М. Остроградський - видатний український математик та фізик. Вивчення рівноприскореного руху та визначення величини прискорення вільного падіння на машині Атвуда. Дослідження закону збереження енергії і визначення моменту інерції механічного тіла відносно фіксованої осі обертання за допомогою маятника Максвела. Визначення прискорення сили тяжіння за допомогою фізичного та математичного маятників....