Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат doc
  • размер 1,97 МБ
  • добавлен 26 января 2011 г.
Барамикова Т.В., Ільєнко Л.П., Ганчик Н.Д. ESP: Textiles and Dressmaking
К.: КНУТД, 2009. — 306 с.
Підручник для студентів III-IV курсів спеціальності Технології швейного виробництва.
Підручник «ESP: Textiles and Dressmaking» розрахований на 210 годин аудиторної та самостійної роботи студентів – майбутніх спеціалістів в галузі легкої промисловості, на другому етапі навчання.
Підбір текстів, вправ, додатків та аудіо записів виконано у відповідності до вимог Болонського процесу. Мовний матеріал відображає новітні тенденції в галузі легкої промисловості.
Даний підручник спрямований на всебічний розвиток майбутніх фахівців, на підвищення їх англомовної професійної компетенції, і якісних характеристик майбутнього спеціаліста.
Композиція підручника це дидактично та методично оброблений і систематизований навчальний матеріал, що складається з 16 уроків, кожен з яких містить 3 логічно-пов’язаних тексти та завдання, спрямовані на розвиток у студентів усіх необхідних мовних навичок: читання, письма, слухання, говоріння.
Підручник орієнтує студента на активну пізнавальну діяльність, самостійну творчу працю, формування практичних навичок професійного англомовного спілкування. Підручник характеризується об’єктивністю, науковістю, чіткою логічною послідовністю та сучасністю матеріалу.
Автори відібрали найважливіші основні теми, які формують мовну компетенцію, світогляд майбутнього спеціаліста та сприяють його всебічному розвитку.
Для досягнення цієї мети тексти містять інформацію з історії розвитку одягу, матеріалознавства, швейного устаткування та обладнання, етапів конструювання, різноманітності видів та стилів одягу, новітніх тенденцій дослідництва, розвитку та виробництва, маркетингу та дистриб’юції, тощо.
Перший текст уроку (А) спрямований на розвиток навичок вивчаючого читання, збагачення мовного запасу студентів, а також аналізу тексту.
Дотекстові вправи знімають мовні труднощі та розуміння термінів.
Післятекстові вправи спрямовані на свідоме практичне засвоєння мовних елементів та стилістичних особливостей тексту.
Другий текст уроку (В) призначений для аудиторного та самостійного опрацювання, вправи та завдання мають комунікативну спрямованість: розкриття основного змісту тексту, визначення головної ідеї, новизни та значущості інформації у стислому вигляді, побудові плану та відпрацюванням навичок перекладу.
Текст С призначений для аудіювання.
Розроблені до нього завдання спрямовані на розвиток навичок розуміння тексту на слух, виділення основної інформації.
Питання та завдання дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи та сприяють формуванню практичних прийомів та навичок логічного мислення.
Додатки є важливим засобом збагачення змісту підручника. Вони доповнюють основний матеріал та мають безпосереднє відношення до навчального плану: тексти для аудіювання, тексти для самостійного опрацювання. Для полегшення роботи студентів над збагаченням їхнього словникового запасу, свідомого і систематичного засвоєння мовних елементів подано поурочний англо-український словник та тлумачний термінологічний словник.
Похожие разделы