Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 1,38 МБ
  • добавлен 12 июня 2015 г.
Барташева Г.І., Віротченко С.А. Highlights of English Literature. Частина 1
Навчальний посібник. В 2 ч. Ч
.1. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 104 с.
Посібник містить біографічні відомості про англійських авторів, аналіз їх творчості та уривки їх творів. Метою посібника є ознайомлення студентів із характерними особливостями історичного розвитку та періодизацією англійської літератури, її жанрами, що формувались у різні історичні періоди, і особливостями їхнього впливу на формування моралі та культури. Навчальний посібник призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів філологічного відділення четвертого курсу кафедри англійської філології факультету іноземних мов у межах засвоєння програми навчальної дисципліни «Історія англійської літератури».