• формат pdf
  • размер 4,19 МБ
  • добавлен 24 ноября 2014 г.
Bartnicka B., Buttler D. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia leksykalno-stylistyczne
Wydanie trzecie, poprawione. - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1978. — 273 s.
Spis treŚci
Wstęp
Wykaz tematów ćwiczeń
Ćwiczenia
Rozwiązanie ćwiczeń
Indeks wyrazów użytych w ćwiczeniach
Пособие распознано автоматически, но довольно качественно, не вычитано.
Разрешение 300, цветность - улучшенный текст.