Право Европейского Союза
Юридические дисциплины
  • формат doc
  • размер 328,54 КБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Бесчастний В.М. (ред.) Право Європейського Союзу
В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, Б.В. Бабін, І.В. Кременовська
Під заг. ред. В. М. Бесчастного. - 2-е вид., стереотип. - Київ: "Знання", 2011. - 366 с. - (Вища освіта XXI століття).
Європейська інтеграція: передумови, розвиток та концепція.
Договірне регулювання європейської інтеграції та створення загальноєвропейських інститутів.
Поняття, джерела та структура Європейського права. Європейське право та право Європейського союзу.
Система інституційних механізмів об’єднаної Європи на сучасному етапі.
Склад та порядок формування Ради Європейського Союзу.
Повноваження Ради Європейського Союзу.
Порядок та способи ухвалення рішень Радою Європейського Союзу.
Правовий статус Європейської ради в системі органів Європейського Союзу, її відносини з Радою Європейського Союзу.
Склад, порядок формування та скликання Європейської Ради.
Рішення Європейської Ради та порядок їх реалізації.
Місце Європейського парламенту в системі органів Європейського співтовариства.
Формування Європейського парламенту.
Функції та повноваження Європейського парламенту.
Структура й організація роботи Європейського парламенту.
Порядок формування комісії.
Склад Комісії.
Організаційна структура Комісії.
Загальні засади діяльності Європейського Суду Справедливості.
Статус та завдання Суду першої інстанції ЄС.
Загальні засади діяльності Європейського Суду Аудиторів. Статус Європейського цивільного трибунату.
Захист прав людини у судових органах ЄС. Співвідношення судових органів ЄС та Європейського Суду з прав людини.
Засади правоохоронного співробітництва в ЄС. Місце України у європейській взаємодії у сфері боротьби зі злочинністю.
Статус та компетенція європейського поліцейського управління (Європолу).
Повноваження та статус Євроюсту.
Характеристика інституту правового статусу людини та громадянина у Європейському Союзі та його джерела.
Громадянство Європейського Союзу.
Основні права, свободи та обов’язки людини та громадянина у Європейському Союзі.
Гарантії прав та свобод людини і громадянина у Європейському Союзі.
Політико-правові засади європейської інтеграції України.
Інституалізація процесу адаптації українського законодавства до права Європейського Союзу.
Стан та перспективи адаптації законодавства України до акі комунітер.
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
Похожие разделы