Для специалистов / English for Specific Purposes
Практикум
  • формат pdf
  • размер 565,16 КБ
  • добавлен 09 сентября 2015 г.
Бевз Н.В., Бєляєва Е.Ф. Англійська мова для студентів філософських факультетів (давньогрецька філософія)
Навчально-методичний посібник. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. — 100 с.
Посібник призначений для студентів філософських факультетів вищих навчальних закладів.
Вправи уроків посібника спрямовані як на розуміння прочитаного, так і на розвиток навичок усного й письмового мовлення. Лексико-граматичні вправи, побудовані на матеріалі навчального тексту, носять комунікативний характер. Їхня мета полягає в засвоєнні й закріпленні лексичних одиниць, які відбивають специфіку матеріалу.
Посібник дозволяє розвинути такі види діяльності, як читання, лист, усне й писемне мовлення, переклад з англійської українською, з української англійською, анотування й реферування.