Историография и источниковедение Украины
  • формат djvu
  • размер 5,76 МБ
  • добавлен 18 февраля 2014 г.
Бевзо О.А. Львівський літопис і Острозький літописець. Джерелознавче дослідження
Київ: Наукова думка, 1971. — 200 с.
У книзі досліджуються два найраніші відомі історичній науці українські літописи, що дійшли до наших часів у рукописних оригіналах, як джерело для висвітлення внутрішнього життя, культури і побуту українського народу, його господарської діяльності, класової боротьби в XVI — першій половині XVII ст., а також політичного становища України напередодні визвольної війни 1648—1654 рр. До текстів літописів додано текстологічні примітки та докладні коментарі. Розрахована на істориків, літературознавців, мовознавців, викладачів, студентів історичних і філологічних факультетів та широкі кола читачів.
Зміст:
Передмова
Вступ
Значення Львівського літопису і Острозького літописця як джерела з історії України періоду феодалізму
Ісписаніє літом от рождества Христова . року і по нім ідущих (Львівський літопис)
С кройніки Бельського речі потребнії вибрані (Острозький літописець)
Коментарі:
Львівський літопис
Острозький літописець
Архівна і бібліографічна довідка про Львівський літопис і Острозький літописець
Словник застарілих, маловживаних та актових слів і виразів
Іменний покажчик
Покажчик географічних і топографічних назв