Бевзо О.А. (ред.) Львівський літопис і Острозький літописець

 • формат doc
 • размер 426,57 КБ
 • добавлен 15 апреля 2012 г.
За виданням: О.А.Бевзо. . — Київ, 1971. — 200 с. Два найраніші відомі історичній науці українські літописи, що дійшли до нас у рукописних оригіналах, як джерело для висвітлення внутрішнього життя, культури і побуту українського народу, його господарської діяльності, класової боротьби в XVI — першій половині XVII ст., а також політичного становища України напередодні визвольної війни 1648-1657 рр. До текстів літописів додано текстологічні примітк...

Бевзо О.А. (ред.) Львівський літопис і Острозький літописець

 • формат pdf
 • размер 1,25 МБ
 • добавлен 05 апреля 2012 г.
За виданням: О.А.Бевзо. . — Київ, 1971. — 200 с. Два найраніші відомі історичній науці українські літописи, що дійшли до нас у рукописних оригіналах, як джерело для висвітлення внутрішнього життя, культури і побуту українського народу, його господарської діяльності, класової боротьби в XVI — першій половині XVII ст., а також політичного становища України напередодні визвольної війни 1648-1657 рр. До текстів літописів додано текстологічні примітк...

Бевзо О.А. Львівський літопис і Острозький літописець. Джерелознавче дослідження

 • формат djvu
 • размер 5,76 МБ
 • добавлен 18 февраля 2014 г.
Київ: Наукова думка, 1971. — 200 с. У книзі досліджуються два найраніші відомі історичній науці українські літописи, що дійшли до наших часів у рукописних оригіналах, як джерело для висвітлення внутрішнього життя, культури і побуту українського народу, його господарської діяльності, класової боротьби в XVI — першій половині XVII ст., а також політичного становища України напередодні визвольної війни 1648—1654 рр. До текстів літописів додано текст...

Бевзо О.А. Львівський літопис і Острозький літописець. Джерелознавче дослідження

 • формат pdf
 • размер 8,35 МБ
 • добавлен 29 марта 2014 г.
Київ: Наукова думка, 1971. — 200 с. У книзі досліджуються два найраніші відомі історичній науці українські літописи, що дійшли до наших часів у рукописних оригіналах, як джерело для висвітлення внутрішнього життя, культури і побуту українського народу, його господарської діяльності, класової боротьби в XVI — першій половині XVII ст., а також політичного становища України напередодні визвольної війни 1648—1654 рр. До текстів літописів додано текст...

Величко С.В. Літопис. Том 1

 • формат pdf
 • размер 82,00 МБ
 • добавлен 18 января 2014 г.
Пер. з книжної української мови, вст. стаття, комент. В. О. Шевчука. Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991. — 384 с. — (Давньоруські та давні українські літописи). — ISBN 5-308-00314-9 (т. І). Літопис Самійла Величка (роки народження і смерті невідомі) – наймонументальніший твір української історико-мемуарної прози XVII–XVIII ст., який разом з Літописом Самовидця, Літописом Григорія Грабянки й «Історією Русів» творить комплекс козацької іс...

Величко С.В. Літопис. Том 1

 • формат djvu
 • размер 27,22 МБ
 • добавлен 18 декабря 2013 г.
Пер. з книжної української мови, вст. стаття, комент. В. О. Шевчука. Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991. — 384 с. — (Давньоруські та давні українські літописи). — ISBN 5-308-00314-9 (т. І). Літопис Самійла Величка (роки народження і смерті невідомі) – наймонументальніший твір української історико-мемуарної прози XVII–XVIII ст., який разом з Літописом Самовидця, Літописом Григорія Грабянки й «Історією Русів» творить комплекс козацької іс...

Величко С.В. Літопис. Том 2

 • формат djvu
 • размер 36,20 МБ
 • добавлен 02 января 2014 г.
Пер. з книжної української мови, комент. В. О. Шевчука. Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991. — 647 с. — (Давньоруські та давні українські літописи). — ISBN 5-308-00315-7 (т. 2). — ISBN 5-308-00316-5. Літопис Самійла Величка (роки народження і смерті невідомі) – наймонументальніший твір української історично-мемуарної прози XVII–XVIII ст., який разом з Літописом Самовидця, Літописом Григорія Грабянки й «Історією Русів» складає корпус коза...

Величко С.В. Літопис. Том 2

 • формат pdf
 • размер 107,86 МБ
 • добавлен 21 декабря 2013 г.
Пер. з книжної української мови, комент. В. О. Шевчука. Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991. — 647 с. — (Давньоруські та давні українські літописи). — ISBN 5-308-00315-7 (т. 2). — ISBN 5-308-00316-5. Літопис Самійла Величка (роки народження і смерті невідомі) – наймонументальніший твір української історично-мемуарної прози XVII–XVIII ст., який разом з Літописом Самовидця, Літописом Григорія Грабянки й «Історією Русів» складає корпус коза...

Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки

 • формат djvu
 • размер 39,39 МБ
 • добавлен 10 ноября 2014 г.
Упорядники та перекладачі: Густинський літопис — В. Крекотень, Літопис Самійла Величка — В. Шевчук, Літопис Грабянки — Р. Іванченко. — Київ: Дніпро, 2006. — 976 с., іл. ISBN 966-578-147-2 Цей збірник — унікальний корпус козацької історіографії. До нього входять: Густинський літопис — видатна пам'ятка української історичної прози першої половини XVII ст., що охоплює основні події всесвітньої історії, літописну історію Київської Русі, південно-рус...

Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки

 • формат pdf
 • размер 82,62 МБ
 • добавлен 02 ноября 2014 г.
Упорядники та перекладачі: Густинський літопис — В. Крекотень, Літопис Самійла Величка — В. Шевчук, Літопис Грабянки — Р. Іванченко. — Київ: Дніпро, 2006. — 976 с., іл. ISBN 966-578-147-2 Цей збірник — унікальний корпус козацької історіографії. До нього входять: Густинський літопис — видатна пам'ятка української історичної прози першої половини XVII ст., що охоплює основні події всесвітньої історії, літописну історію Київської Русі, південно-рус...

Коструба Т. (пер.) Галицько-Волинський літопис

 • формат doc
 • размер 346,81 КБ
 • добавлен 20 апреля 2012 г.
Галицько-Волинський літопис [Переклав і пояснив Теофіль Коструба]. Львів 1936. 58 с. У цій книжці подаємо читачеві, що любить минуле Рідного Краю, одну з найкращих книжок, яку залишила нам наша Княжа Держава. Є це Гал.-вол. літопис, що описує Галичину й Волинь у XIII. столітті, себто перед 700 літами. Перед цим літописом побачуть читачі виїмки з інших українських (і одного неукраїнського) літописів, що описують наші західні землі й їх історію. По...

Коструба Т. (пер.) Галицько-Волинський літопис

 • формат pdf
 • размер 1,35 МБ
 • добавлен 11 апреля 2012 г.
Галицько-Волинський літопис / Пер. Теофіль Коструба. — Львів, 1936., 200 с. У цій книжці подаємо читачеві, що любить минуле Рідного Краю, одну з найкращих книжок, яку залишила нам наша Княжа Держава. Є це Гал.-вол. літопис, що описує Галичину й Волинь у XIII. столітті, себто перед 700 літами. Перед цим літописом побачуть читачі виїмки з інших українських (і одного неукраїнського) літописів, що описують наші західні землі й їх історію. Пояснення і...

Котляр М.Ф. (ред.) Галицько-волинський літопис. Дослідження. Текст. Коментар

 • формат djvu
 • размер 6,47 МБ
 • добавлен 09 апреля 2012 г.
Київ: Наукова думка, 2002. - 400 с. Це перше в науці коментоване, споряджене дослідницькими статтями видання Галицько-Волинського літопису XIII ст. — надзвичайно важливого і загалом єдиного джерела з політичної, соціальної, економічної та культурної історії Південно-Західної Русі, насамперед її західних земель (Галицької та Волинської), зв'язків з іншими давньоруськими землями і зарубіжними країнами. Видання здійснено за найсправнішим Хлєбниковсь...

Котляр М.Ф. Київський літопис XII ст.: Історичне дослідження

 • формат pdf
 • размер 12,04 МБ
 • добавлен 29 мая 2013 г.
Київ: Інститут історії НАНУ, 2009. — 316 с. Складова частина Південноруського ізвода кінця 13 - початку 14 ст., що звично публікується за Іпатіївським списком 15 ст., Київський літописний ізвод не має собі рівних в давньоруському письменстві за різноманітністю і багатством історичної інформації й надзвичайно високими літературно-художніми властивостями. Досі в науці немає єдності поглядів щодо структури і джерел цієї видатної пам'ятки. Автор вису...

Котляр Н.Ф. (ред.) Галицко-Волынская летопись. Текст. Комментарий. Исследование

 • формат djvu
 • размер 8.39 МБ
 • добавлен 25 сентября 2015 г.
Издание источника и исследования, Сост. Н.Ф. Котляр, В.Ю. Франчук, А.Г. Плахонин. — Санкт-Петербург: Алетейя, 2005. — 424 с. Комментированное, снабженное исследовательскими статьями и переводом издание Галицко-Волынской летописи 13 в. - важнейшего и, в большинстве случаев единственного источника по истории (политической, экономической, культурной) Юго-Западной Руси, прежде всего ее западных земель - Галицкой и Волынской, их связей с другими древн...

Літопис Самовидця

 • формат pdf
 • размер 12.49 МБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
Київ: Наукова думка, 1971. - 177 с. Літопис Самовидця — козацький літопис староукраїнською мовою, одне з фундаментальних джерел з історії Східної Європи 17 століття, зокрема періоду Хмельниччини і Руїни в Україні. Написана очевидцем подій, вихідцем з старшини Війська Запорозького. Літопис Самовидця складається із вступу, який оповідає про стан України перед Хмельниччиною, і двох головних частин: * перша присвячена часам Хмельниччини й Руїни (д...

Левицкий О.И. (ред.) Хмельницкая летопись

 • формат doc
 • размер 7,42 КБ
 • добавлен 13 мая 2012 г.
Хмельницкая летопись // Летопись Самовидца по новооткрытым спискам / Под ред. О. И. Левицкого. — К., 1878. — с. 77-81. Року 1636 преставися сенаторъ великій Лука Жолкевский, староста хмелницкий, калуский и переяславский, въ Переяславлю и похованъ мЂсяца декабря 12. Былъ то панъ добрый. Року 1637, мЂсяца генваря 24 дня, земля тряслась съ суботы на неделю о куроглашении. Въ тотъ часъ жолнЂре стояли въ Хмелнику, стацЂю незмЂрную брали, же ажъ комысЂ...

Левицкий О.И. (ред.) Южнорусские летописи

 • формат djvu
 • размер 18,16 МБ
 • добавлен 09 марта 2015 г.
Kиев, 1916. — 456 с. Віддруковані аркуші з видання, яке не побачило світ. Походять, ймовірно, з бібліотеки Михайла Грушевського або Миколи Василенка. М. Грушевський 1922 р. у 8-му томі "Історії України-Руси" зазначив: "Записки Якима Єрлича Latopisiec albo kroniczka róznych spraw i dziejów dawnych i terazniejszych czasów z wieku i życia mego […] досї маємо їx тільки в доволї лихім виданню Войціцкого Latopisiec J. Jerlicza, I—II, 1853, нове виданнє...

Левицкий О.И. (ред.) Южнорусские летописи

 • формат pdf
 • размер 29,83 МБ
 • добавлен 19 марта 2015 г.
Kиев, 1916. — 456 с. Віддруковані аркуші з видання, яке не побачило світ. Походять, ймовірно, з бібліотеки Михайла Грушевського або Миколи Василенка. М. Грушевський 1922 р. у 8-му томі "Історії України-Руси" зазначив: "Записки Якима Єрлича Latopisiec albo kroniczka róznych spraw i dziejów dawnych i terazniejszych czasów z wieku i życia mego […] досї маємо їx тільки в доволї лихім виданню Войціцкого Latopisiec J. Jerlicza, I—II, 1853, нове виданнє...

Летопись по ипатьевскому списку

 • формат doc
 • размер 184.86 КБ
 • добавлен 24 июня 2009 г.
Ипатьевская летопись-древнейший общерусский летописный свод южной редакции кон. ХIII- нач. XIV в. Старший (XV в. ) из сохранившихся списков, Ипатьевский, найден в Ипатьевском монастыре (Кострома) Н. М. Карамзиным. И. л. по составу разделяется на три основные части: первая — "Повесть временных лет" с продолжением до 1117; вторая (события 1118—1199) — Киевский свод конца 12 в.; третья (до 1292) — в основном галицко-волынские летописные записи. И. л...

Летопись Самовидца

 • формат pdf
 • размер 22,66 МБ
 • добавлен 12 апреля 2012 г.
Киев, 1878. - 589 с. Летопись Самовидца по новооткрытым спискам с приложением трех малороссийских хроник: Хмельницкой, "Краткого описания Малороссии" и "Собрания исторического". Летопись Самовидца - казацкая летопись, написанная на староукраинском языке, одно из фундаментальных источников по истории Восточной Европы XVII века, в частности периода Хмельничины и Руины. Написанная очевидцем событий, выходцем из старшины Войска Запорожского. По заклю...

Летопись самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и о междоусобиях, бывших в Малой России по его смерти

 • формат pdf
 • размер 137.87 МБ
 • добавлен 02 августа 2010 г.
1846г. университетская типография г. Москва, издание Императорского общества истории и древностей Российских.

Петровський М.Н. Нариси історії України XVII - початку XVIII століть (Досліди над літописом Самовидця)

 • формат djvu
 • размер 26,29 МБ
 • добавлен 25 января 2014 г.
Харків: Державне видавництво України, 1930. — 454 с. З Вступу: "В цій праці я подаю так загальні відомості про літопис Самовидця, як і критичний розгляд звісток цього літопису. В цій монографії я спочатку бажав дати окремий додаток, присвячений боротьбі клясів і партій на Україні від 1648 р. й до кінця XVII в., щоб з цього була ясніша клясова фізіономія автора літопису Самовидця. Але ж для цього додатку я зібрав стільки матеріялу, що він збільшив...

Петровський М.Н. Нариси історії України XVII - початку XVIII століть (Досліди над літописом Самовидця)

 • формат pdf
 • размер 52,87 МБ
 • добавлен 21 января 2014 г.
Харків: Державне видавництво України, 1930. — 454 с. З Вступу: "В цій праці я подаю так загальні відомості про літопис Самовидця, як і критичний розгляд звісток цього літопису. В цій монографії я спочатку бажав дати окремий додаток, присвячений боротьбі клясів і партій на Україні від 1648 р. й до кінця XVII в., щоб з цього була ясніша клясова фізіономія автора літопису Самовидця. Але ж для цього додатку я зібрав стільки матеріялу, що він збільшив...

Ракушка-Романовский Р. Летопись самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и о междоусобиях, бывших в Малой России по его смерти

 • формат djvu
 • размер 71,66 МБ
 • добавлен 21 ноября 2013 г.
М.: в Университетской типографии, 1846. — 176 с. Летопись Самовидца — казацкая летопись, написанная на староукраинском языке, один из фундаментальных источников по истории Восточной Европы XVII века, в частности периода Хмельничины и Руины. Написана очевидцем событий, выходцем из старшины Войска Запорожского. По заключению профессора Владимира Антоновича — первая казацкая летопись, отличающаяся полнотой и живостью рассказа, а также достоверностью...

Скаба А.Б. (відп. ред.) Літопис Самовидця

 • формат djvu
 • размер 3,57 МБ
 • добавлен 08 января 2014 г.
Видання підготував Я. І. Дзира. — К.: Наукова думка, 1971. — 211 с. — (Джерела з історії України). Літопис Самовидця – одна з найвидатніших історіографічних пам’яток і одне з найдостовірніших історичних джерел XVII ст., самобутня й оригінальна пам’ятка української мови та літератури. Як історичне джерело, написане очевидцем, літопис містить цінні фактичні відомості з історії українського, білоруського, російського, польського та інших народів дру...

Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх

 • формат pdf
 • размер 52,10 МБ
 • добавлен 05 февраля 2015 г.
Підготовка тексту до друку, передмова, коментарі Ю. А Мицика, В. М. Кравченка. — Київ: Наукова думка, 1992. — 336 с. — (Пам’ятки українського літописання). — ISBN 5-12-002045-3. «Хроніка» визначного культурного діяча України XVII ст. Ф. Софоновича — одна з перших узагальнюючих праць з історії України з найдавніших часів до 1673 р. Вона складається з трьох частин-хронік: про Русь, початок і назву Литви, про землю Польську. У першій частині висвітл...

Софонович Феодосій. Хроніка з літописців стародавніх

 • формат djvu
 • размер 23,16 МБ
 • добавлен 10 июля 2013 г.
Підготовка тексту до друку, передмова, коментарі Ю. А Мицика, В. М. Кравченка. – К.: Наук. думка, 1992. – 342 с. – (Пам’ятки укр. літописання). – Текст укр. та рос. мовами. ISBN 5-12-002045-3 (в опр.) «Хроніка» визначного культурного діяча України XVII ст. Ф. Софоновича – одна з перших узагальнюючих праць з історії України з найдавніших часів до 1673 р. Вона складається з трьох частин-хронік: про Русь, початок і назву Литви, про землю Польську. У...

Федорів Р.М. (упор.) Галицько-Волинський літопис

 • формат djvu
 • размер 4,53 МБ
 • добавлен 11 ноября 2012 г.
Відп. за вип., автор вступ. сл., упор. Р. М. Федорів. – Львів: Червона калина, 1994. – 257 с. ISBN 5-7707-0698-8 До книжки включено один із найкращих перекладів "Галицько-Волинського літопису" – знаменитої історико-літературної пам’ятки XIII ст., а також два інші, менш відомі джерела з історії України – Львівський літопис та Острозький літописець. Книга проілюстрована графічними портретами державних діячів України XII–XVII століть. Зміст: Передн...

Федорів Р.М. (упоряд.) Галицько-Волинський літопис

 • формат pdf
 • размер 9,09 МБ
 • добавлен 20 марта 2015 г.
Відповідальний за випуск, автор вступного слова і упорядник Р. М. Федорів. — Львів: Червона калина, 1994. — 256 с. — ISBN 5-7707-0698-8. До книжки включено один із найкращих перекладів "Галицько-Волинського літопису" — знаменитої історико-літературної пам’ятки XIII ст., а також два інші, менш відомі джерела з історії України — "Львівський літопис" та "Острозький літописець". Книга проілюстрована графічними портретами державних діячів України XII—...

Чернігівський літопис (події 1587-1750 рр.)

 • формат doc
 • размер 146,87 КБ
 • добавлен 23 апреля 2012 г.
Архіви України. — 1989. — № 5. — С. 56-74 До цього часу побажання М. О. Максимовича не було здійснено. І, відбираючи цей літопис до друкування, ми переслідуємо мету не лише ознайомити з ним найширшу громадськість, а й дати можливість історикам і публіцистам здійснити його широке наукове коментування і залучення до своїх наукових розробок і публіцистичних праць з історії України. Адже науковий коментар, як це підкреслював ще М. О. Максимович, був...

Шевчук В.О. (пер.) Літопис Самойла Величка

 • формат doc
 • размер 482,47 КБ
 • добавлен 12 апреля 2012 г.
Величко С. В. Літопис. Т. 1. / Пер. з книжної української мови, вст. стаття, комент. В. О. Шевчука; Відп. ред. О. В. Мишанич.— К.: Дніпро, 1991.— 371 с. Зміст. «Сказання про війну козацьку з поляками.» передмова до читальника. Частина перша і рік перший початку війни хмельницького проти поляків. Частина п’ята - Розділи ii—vi. Частина шоста і рік шостий війни хмельницького з поляками Розділи і—viii. Частина сьома дій хмельницького та малої росії і...

Яременко В.В. (пер.) Повість врем’яних літ

 • формат doc
 • размер 104,89 КБ
 • добавлен 23 марта 2012 г.
Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. В. Яременка.— К.: Рад. письменник, 1990.—558 с. Кожен, хто цікавиться національною історією і тисячолітньою традицією її передачі і відтворення у слові, знає найдавнішу пам’ятку нашої літератури «Повість врем’яних літ», що створювалась в XI — на початку XII століття Нестором та іншими літописцями. Проте Несторів літопис за Іпатським списком, на ві...

Іванченко Р.Г. (пер.) Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки

 • формат pdf
 • размер 963,64 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. — К.: Т-во «Знання» України, 1992, — 192 с. Літопис Г. Грабянки — один з найяскравіших і найцінніших творів українського літописання. Закінчений у 1710 р., він користувався великою популярністю і тривалий час поширювався у багатьох списках. У центрі уваги Літопису події визвольної війни 1648 — 1654 рр., яскраві описи козацьких битв. Вперше перекладений із староукраїнської на суча...

Іванченко Р.Г. (пер.) Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки

 • формат doc
 • размер 306,26 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. — К.: Т-во «Знання» України, 1992, — 192 с. Літопис Г. Грабянки — один з найяскравіших і найцінніших творів українського літописання. Закінчений у 1710 р., він користувався великою популярністю і тривалий час поширювався у багатьох списках. У центрі уваги Літопису події визвольної війни 1648 — 1654 рр., яскраві описи козацьких битв. Вперше перекладений із староукраїнської на суча...