Похожие разделы

Андрєєв Віталій, Чермошенцева Наталя. Саул Боровий: єврейський вектор історії України

 • формат pdf
 • размер 88,10 МБ
 • добавлен 24 января 2016 г.
— Херсон — Нікополь: СПД Фельдман О.О., 2010. — 191 с. — ISBN 978-966-2421-01-9. У монографії на основі архівних документів, які переважно вперше впроваджуються до наукового вжитку та споминів сучасників, реконструйовано інтелектуальну біографію талановитого радянського історика Саула Яковича Борового (1903-1989). Докладно висвітлено наукову та викладацьку діяльність вченого, проаналізовано його творчій доробок у галузі історії України, показано...

Антонович В. (за ред.) Мемуари до історії Південної Русі [Документи; Вип. 1: XVI ст.]

 • формат djvu
 • размер 12.39 МБ
 • добавлен 14 августа 2011 г.
Дніпропетровськ: Січ, 2005. - 191 с. До книги за редакцією В. Б. Антоновича (1834-1908) - історика, археографа, археолога, професора історії Київського університету ввійшли мемуари XVI століття: «Про звичаї татар, литовців і москвитян» (1550) Михайла Литвина; «Опис Польського королівства і порубіжних з ним країн» (1573) Блеза де Віженера; «Опис війни Івонії, господаря волоського» (1574) Леонарда Горецького та «Щоденник Єріха Ляссоти із Стеблева»...

Антонович В.Б (ред.) Мемуари до історії Південної Русі. Випуск 2

 • формат djvu
 • размер 6.97 МБ
 • добавлен 17 октября 2015 г.
Перекладено за виданням: Мемуары, относящиеся к истории южной Руси. — Вып. II (первая полов. XVII ст.) (Ф.Евлашевский, Я.Собеский, походы 1625 и 1628 гг., С.Окольский, Г.Боплан, освобождение невольников, Б.Машкевич)/ Подред. В.Антоновича. — К.: 1896. — 439 с. До другого випуску книги за редакціею В.Б. Антоновича (1834— 1908) — історика, археографа, професора історії Київського університету — ввійшли мемуари першої половини ХѴП століття: Щоденник...

Ассман Аляйда. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам'яті

 • формат pdf
 • размер 13,15 МБ
 • добавлен 21 февраля 2013 г.
Київ: Ніка-Центр, 2012. - 440 с. Однією з найперспективніших, активно затребуваних і популярних галузей сучасного соціокультурного знання є студії з дослідження пам'яті - соціальної та національної, історичної та культурної, колективної, сімейної, індивідуальної тощо. Саме дослідженню культурної пам'яті й присвячена одна з найцікавіших робіт знаної німецької дослідниці Аляйди Ассман. Книжка складається з трьох частин, перша з яких присвячена функ...

Атаманенко В. (упоряд.) Описи Острожчини другої половини XVI - першої половини XVII ст

 • формат djvu
 • размер 4,72 МБ
 • добавлен 10 октября 2014 г.
Ред. Л. Винар. — Острог: Українське Історичне Товариство, 2004. — 385 с. — (Історичні джерела. Т. 1). — ISBN 966-02-3387-6. До першого випуску серії включено переважну більшість відомих сьогодні джерел описово-статистичного характеру, які стосуються Острога та Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст. (1542–1654 рр.). Вони містять різноманітний матеріал, який може бути використаний при дослідженні широкого кола наукових проблем. Д...

Атаманенко В. (упоряд.) Описи Острожчини другої половини XVI - першої половини XVII ст

 • формат pdf
 • размер 11,01 МБ
 • добавлен 10 октября 2014 г.
Ред. Л. Винар. — Острог: Українське Історичне Товариство, 2004. — 385 с. — (Історичні джерела. Т. 1). — ISBN 966-02-3387-6. До першого випуску серії включено переважну більшість відомих сьогодні джерел описово-статистичного характеру, які стосуються Острога та Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст. (1542–1654 рр.). Вони містять різноманітний матеріал, який може бути використаний при дослідженні широкого кола наукових проблем. Д...

Білодід В.Д. Історіографія української етноментальності: В.Б. Антонович: Історіософські нариси

 • формат djvu
 • размер 3,89 МБ
 • добавлен 24 июня 2012 г.
Науково-популярне видання / В. Д. Білодід; за ред. Н. П. Поліщук. - Київ : Вища школа, 2011. - 335 с. Опис: Досліджено життя і творчість видатного українського історика, ключової постаті національно-визвольного руху України 70 – 80-х років XIX ст. В. Антоновича з метою з‘ясування його внеску в пізнання української ментальності. У праці філософа про історика сама історія розкриває секрети ментальності українців. Поєднуючи філософсько-теоретичну ку...

Білодід В.Д. Історіографія української етноментальності: В.Б. Антонович: Історіософські нариси

 • формат pdf
 • размер 8,82 МБ
 • добавлен 02 мая 2014 г.
Kиїв: Вища школа, 2011. — 336 с. ISBN 978-966-642-431-3 Досліджено життя і творчість видатного українського історика, ключової постаті національно-визвольного руху України 70—80-х років XIX ст. В. Антоновича з метою з’ясування його внеску в пізнання української ментальності. У праці філософа про історика сама історія розкриває секрети ментальності українців. Поєднуючи філософсько-теоретичну культуру мислення з прозорістю викладу, автор висвітлює...

Бобіна О.В. Історіографія історії України

 • формат pdf
 • размер 382.71 КБ
 • добавлен 26 мая 2009 г.
Миколаїв: УДМТУ, 2002. - 24 с. Посібник дає змогу ознайомитись з основними аспектами теми та перевірити свої знання за допомогою тестових завдань. Призначений для студентів всіх спеціальностей, різних форм навчання.

Бобіна. Історіографія історії Украіни

 • формат doc
 • размер 152.5 КБ
 • добавлен 14 мая 2011 г.
Посібник дає змогу ознайомитись з основними аспектами теми та перевірити свої знання за допомогою тестових завдань. Призначений для студентів всіх спеціальностей, різних форм навчання.

Бобина О.В. Историография истории Украины (на укр.яз)

 • формат doc
 • размер 103 КБ
 • добавлен 24 мая 2010 г.
Учебное пособие. - Николаев: УГМТУ, 2002. Пособие дает возможность ознакомиться с основными аспектами темы и проверить свои знания с помощью тестовых заданий. Предназначено для студентов всех специальностей, разных форм обучения. Историография истории Украины: от древних времен до середины XIX века. Историография истории Украины второй половины XIX века - начала XX века. Советская историография истории Украины. Зарубежная историография истории...

Бовгиря А. Козацьке історіописання в рукописній традиції XVIII ст

 • формат djvu
 • размер 8,81 МБ
 • добавлен 29 ноября 2016 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. — 304 + 16 (ілюстративний блок) с. В монографії представлений аналіз списків та редакцій пам'яток козацького історіописання XVIII cm. - літописів Граб'янки, Самовидця, «Короткого опису Малоросії» і творів, що постали на їх основі — родинних, регіональних історичних хронік, реєстрів подій минулого тощо. В умовах відсутності друкованих аналогів ці тексти відігравали роль основного носія інформації п...

Богдашина Е.Н. Источниковедение истории Украины: вопросы теории, методики, истории

 • формат pdf
 • размер 3.48 МБ
 • добавлен 23 января 2017 г.
Х.: Сага, 2012. — 234 с. — пер. с 3-го укр. изд. Учебно-методическое пособие посвящено главным проблемам теории и методики источниковедения истории Украины. Приведён также обзор развития научных знаний об исторических источниках. Пособие рассчитано на преподавателей и студентов по специальности «история», на всех, кто интересуется источниками по истории Украины и источниковедческими науками.

Богдашина Е.Н. Позитивизм в исторической науке на Украине (60-е гг. XIX - 20-е гг. XX вв.)

 • формат pdf
 • размер 4,48 МБ
 • добавлен 15 февраля 2017 г.
Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. — 588 с. Монография посвящена анализу влияния позитивизма на развитие исторической мысли на Украине (60-е гг. XIX – 20-е гг. XX вв.). Рассматривается сущность и роль позитивистского историописания как главного историографического явления исследуемого времени. Впервые осуществлён системный анализ этой проблемы в историографическом и историософском аспектах в контексте развития мировой исторической мысли.

Бойко А. (упоряд.) Описи Степової України останньої чверті XVIII - початку XIX століття

 • формат djvu
 • размер 13,12 МБ
 • добавлен 20 января 2015 г.
Запоріжжя, 2009. — 434 с. — (Джерела з історії Південної України. Т. 10). ISBN 978-966-02-4988-2. Десятим томом розпочинається публікація Описів Степової України останньої чверті XVIII — початку XIX століття. В томі опубліковано Опис Катеринославського намісника з Топографічного опису Російської імперії 1784 року; опис до атласу Катеринославського намісництва 1787 року, який був подарований Катерині II під час подорожі до Таврії і повинен був зас...

Бойко А. (упоряд.) Описи Степової України останньої чверті XVIII - початку XIX століття

 • формат pdf
 • размер 19,85 МБ
 • добавлен 02 февраля 2015 г.
Запоріжжя, 2009. — 434 с. — (Джерела з історії Південної України. Т. 10). ISBN 978-966-02-4988-2. Десятим томом розпочинається публікація Описів Степової України останньої чверті XVIII — початку XIX століття. В томі опубліковано Опис Катеринославського намісника з Топографічного опису Російської імперії 1784 року; опис до атласу Катеринославського намісництва 1787 року, який був подарований Катерині II під час подорожі до Таврії і повинен був зас...

Бойко В.М. Джерела до історії державного управління та місцевого самоврядування України

 • формат pdf
 • размер 1,17 МБ
 • добавлен 10 февраля 2014 г.
Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п‐в, установ і орг.; Ред., упоряд. бібліографії та авт. післямови А. В. Подкур. — Чернігів : Черніг. обереги, 2005. — 56, [1] с. Видання містить навчально‐методичні рекомендації для вивчення джерел з історії державного управління та місцевого самоврядування України. Він призначений для державних службовців та посадових осіб...

Бондар В.О., Величко О.Г., Козлова І.В. (упор.) Запорізький архів. Студії з історії євреїв Запорізького краю (XIX - І половина XX ст.): Збірник документів і матеріалів

 • формат pdf
 • размер 1,43 МБ
 • добавлен 25 июня 2012 г.
Повна назва: Запорізький архів. Студії з історії євреїв Запорізького краю (XIX – І половина XX ст.): Збірник документів і матеріалів / Упоряд.: В. О. Бондар, О. Г. Величко, І. В. Козлова. Державний архів Запорізької області; Запорізький національний університет; Запорізьке міське відділення товариства «Україна-Ізраїль». – Запоріжжя, 2010. – 318 с. Анотація: Авторами-упорядниками історія запорізької єврейської громади простежується на виключно док...

Бондаренко Н. Славянский этногенез и становление украинского народа (историографический анализ)

 • формат pdf
 • размер 4.59 МБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
Киев: Феникс, 2007. - 400 с. ISBN 978-966-651-473-1 Монография представляет собой систематическое исследование историориографии проблем происхождения и расселения индоевропейских племен, образования древнеславянской этноязыковой общности и формирования восточнославянских народов, прежде всего становления украинского народа, в украинской историографии последних двух веков: от появления анонимной "Истории русов" в начале XIX в. до современных инте...

Боплан Г.Л. де. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн

 • формат doc
 • размер 977.5 КБ
 • добавлен 07 июня 2011 г.
К.: Наук. думка; Кембрідж (Мас. ): Укр. наук. ін-т, 1990. 256 с.: іл. Зміст. Опис України. Ремесла, якими займаються козаки. Які повинності селян щодо панів. Про Крим, або край Татарії. Кримські татари. Про козаків. Як дівчата залицяються до парубків. Як селянин може одружитись з панночкою. Як відбувається весілля. Козацька медицина. Про фауну України. Про клімат України. Про Польщу. Як обирають короля. Про шляхетські вольності. Звичаї польської...

Боплан Г.Л. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн

 • формат pdf
 • размер 1006,57 КБ
 • добавлен 06 апреля 2015 г.
Г. Л. де Боплан. Опис України. Пер. з фр. Я.І.Кравця, З.П.Борисюк. Київ, 1990. Послання. До читачів. Читачеві від книговидавця. Опис України і річки Борисфен, званої в просторіччі Ніпром, або Дніпром, від Києва до. моря, в яке вона впадає. Ремесла, якими займаються козаки. Руська шляхта. Які повинності селян щодо панів. Про Крим, або край Татарії. Кримські татари. Про козаків. Як дівчата залицяються до парубків. Як селянин може одружитись з панно...

Боплан Г.Л. Описание Украины

 • формат pdf
 • размер 64.89 МБ
 • добавлен 12 ноября 2011 г.
РАН. Институт славяноведения; Федеральное архивное агенство. Российский государственный архив древних актов; НАН Украины. Институт украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского. – М.: Древлехранилище, 2004 ISBN 5-93646-048-7 Оглавление Боплан в русской и украинской историографии (до 1990 г.) Боплан в исследованиях 1991-2000 г. Боплан и Наронович-Наронський "Описание Украины" в библиотеке Г. Ф. Миллера От редакции и переводчик...

Боплан Г.Л. Описание Украины

 • формат pdf
 • размер 124,77 МБ
 • добавлен 23 мая 2012 г.
СПб.: Типографія Карла Крайя, 1832. - 203 с. Дореволюц. рус. язык и шрифт. Описание Украины (первой половины XVII в.) или областей Польского королевства, лежащих между пределами Московского государства и Трансильвании с приложением сведений о правах, обычаях и военном искусстве украинцев. Первое издание книги вышло в 1650 году. О популярности произведения может свидетельствовать его переиздание в 1660 году. Автор «Описания Украйны» - Гильом ле Ва...

Боплан Г.Л. Описание Украины

 • формат pdf
 • размер 3,02 МБ
 • добавлен 09 апреля 2015 г.
СПб.: Типографія Карла Крайя, 1832. — 201 с. Описание Украины (первой половины XVII в.) или областей Польского королевства, лежащих между пределами Московского государства и Трансильвании с приложением сведений о правах, обычаях и военном искусстве украинцев. Первое издание книги вышло в 1650 году. О популярности произведения может свидетельствовать его переиздание в 1660 году. Автор «Описания Украйны» - Гильом ле Вассер де Боплан, французский оф...

Боплан Гийом Левассер. Описание Украины

 • формат djvu
 • размер 13.86 МБ
 • добавлен 29 июля 2010 г.
Пер. с фр. З. П. Борисюк; ред. перевода А. Л. Хорошкевич, Е. Н. Ющенко. – М.: «Древлехранилище», 2004. – 576 с., илл. ISBN 5-93646-048-7 «Описание Украины» французского воина, инженера, математика, картографа Гийома Левассера де Боплана, в 20-е – 70-е годы XVII в. служившего двум королям – французскому и польскому, содержит всестороннюю характеристику экономики, быта и нравов украинского народа, в особенности, казачества, казацких движений, отню...

Боплан Гильом ле Вассе, Описание Украины

 • формат djvu
 • размер 21.48 МБ
 • добавлен 07 октября 2011 г.
СПб.: Типографiя Карла Крайя, 1832. - 203 с., Дореволюц. рус. язык и шрифт. В книге, предлагаемой в раздаче, содержится описание Украины в один из знаменательных периодов ее истории в середине XVII века. Украина показана как область Польского королевства, лежащая между землями

Боплан Ґ. Опис України

 • формат djvu, image
 • размер 36,95 МБ
 • добавлен 31 декабря 2013 г.
Пер. з фр., приміт. та передм. В. Косика. — Львів: НВП «Мета», 1998. — 182 с. + 9 карт. — ISВN 7279-04-09. «Опис України» – відомий твір французького інженера-картографа XVII ст. Ґійома Ле Вассера де Боплана, в якому описані життя та звичаї мешканців України, її фауна та флора того часу. Зміст: Передмова Янові Казимирові – Посвята королеві Попередження читачам Видавець до читача Опис України та ріки Борисфен Ремесла, якими занимаються козаки Русь...

Боплан Ґ. Опис України

 • формат image, pdf
 • размер 41,45 МБ
 • добавлен 23 января 2014 г.
Пер. з фр., приміт. та передм. В. Косика. — Львів: НВП «Мета», 1998. — 182 с. + 9 карт. — ISВN 7279-04-09. «Опис України» – відомий твір французького інженера-картографа XVII ст. Ґійома Ле Вассера де Боплана, в якому описані життя та звичаї мешканців України, її фауна та флора того часу. Зміст: Передмова Янові Казимирові – Посвята королеві Попередження читачам Видавець до читача Опис України та ріки Борисфен Ремесла, якими занимаються козаки Русь...

Борисенок Е.Ю. (отв. ред.) Русские об Украине и украинцах

Статья
 • формат pdf
 • размер 4,46 МБ
 • добавлен 31 декабря 2014 г.
Санкт-Петербург: Алетейя, 2012. — 456 с. ISBN 978-5-91419-624-7 Очерки посвящены анализу стереотипных представлений об Украине и украинцах в русской культуре и общественном сознании в XVII—XX вв., которые рассматриваются в историческом, лингвистическом, культурологическом и литературоведческом аспектах. Содержание: Слово от редактора Хорошкевич А.Л. В лабиринте этно-политико-географических наименовании Восточной Европы середины XVII века Лукашова...

Борисенок Е.Ю. (отв. ред.) Русские об Украине и украинцах

Статья
 • формат djvu
 • размер 10,31 МБ
 • добавлен 06 мая 2015 г.
Санкт-Петербург: Алетейя, 2012. — 456 с. — ISBN: 9785914196247 Текстовый слой, оглавление. Очерки посвящены анализу стереотипных представлений об Украине и украинцах в русской культуре и общественном сознании в XVII—XX вв., которые рассматриваются в историческом, лингвистическом, культурологическом и литературоведческом аспектах. Содержание: Слово от редактора Хорошкевич А.Л. В лабиринте этно-политико-географических наименовании Восточной Европы...

Боровой С.Я. (сост.) Еврейские хроники XVII столетия. Эпоха хмельничины

 • формат fb2
 • размер 1,04 МБ
 • добавлен 09 октября 2014 г.
Перевод Борового С.Я. — М., Иерусалим: Гешарим, 1997. — 287 c., ил. — (Памятники еврейской исторической мысли). Основной корпус книги содержит наиболее яркие свидетельства современников и очевидцев «хмельничины» — страшного разгрома большей части еврейских общин Восточной Европы в 1648–1649 гг. Хроники Натана Ганновера «Пучина бездонная», Мейера из Щебржешина «Тяготы времен» и Саббатая Гакогена «Послание» были уже через два — три года после описы...

Боровой С.Я. (сост.) Еврейские хроники XVII столетия. Эпоха хмельничины

 • формат rtf
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 03 ноября 2014 г.
Перевод Борового С.Я. — М., Иерусалим: Гешарим, 1997. — 287 c., ил. — (Памятники еврейской исторической мысли). Основной корпус книги содержит наиболее яркие свидетельства современников и очевидцев «хмельничины» — страшного разгрома большей части еврейских общин Восточной Европы в 1648–1649 гг. Хроники Натана Ганновера «Пучина бездонная», Мейера из Щебржешина «Тяготы времен» и Саббатая Гакогена «Послание» были уже через два — три года после описы...

Боряк Г. (відп. ред.) Акти Волинського воєводства кінця XV-XVI cт. (із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві)

 • формат pdf
 • размер 1,29 МБ
 • добавлен 12 октября 2014 г.
Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука, Дмитра Вирського (латиномовні документи). — Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. — 154 с. ISBN 978-966-02-7273-6 У книзі досліджується комплекс документів «Акти Волинського воєводства» із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві, матеріали якого хронологічно охоплюють період із 1492 по 1565 рр. До збірника увійшло 29 документів, 16 з яких публікувалися...

Буряк Лариса. Рецензія на книгу: Ясь Олексій. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ - 80-ті роки ХХ ст.)

Статья
 • формат pdf
 • размер 198,27 КБ
 • добавлен 08 февраля 2017 г.
За ред. В. А. Смолія. – К., 2014. – Ч. 1. – 587 с.; Ч. 2. – 650 с. // Український археографічний щорічник: Нова серія. – Київ, 2016. – Т. 22/23, вип. 19/20. – С. 546–551. Текст ученого – своєрідний код його мислення. Він несе багату інформацію, дає змогу простежити й осягнути світосприйняття автора, відобразити впливи часу, соціуму, суспільно-політичних трансформацій. Науковий текст інтелектуала – це не банальність, а дзеркало, в якому відбиваєть...

Бутич І., Ринсевич В. (упоряд.) Універсали Івана Мазепи (1687-1709). Ч. 2

 • формат pdf
 • размер 36,14 МБ
 • добавлен 30 марта 2015 г.
Київ-Львів: НТШ, 2006. — 800 с. — (Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію). ISBN 966-02-3872-Х. Пропонована увазі читачів публікація включає універсали, накази та інструкції Івана Мазепи, які не потрапили до першої частини наказових документів цього гетьмана, виданої у 2002 році. У першому додатку книги містяться наказові документи українських гетьманів до часів правління Івана Мазепи, у другий додаток включені а...

Бутич І., Ринсевич В., Тесленко І. (упоряд.) Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-1687)

 • формат pdf
 • размер 61,04 МБ
 • добавлен 16 ноября 2015 г.
Київ-Львів: НТШ, 2004. — 1088 с. — (Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію). ISBN 966-02-3091-5. Пропонована увазі читачів збірка включає всі, які вдалося виявити в архівах України, Російської Федерації і Польщі, універсали, накази, угоди українських гетьманів, зокрема: Івана Виговського (1657—1659), Юрія Хмельницького (1660—1662, 1677—1681), Якима Сомка (1660—1663), Павла Тетері (1663—1665), Івана Брюховецького...

Вілкул Т.Л. Літопис і хронограф. Студії з домонгольського київського літописання

 • формат pdf
 • размер 3,99 МБ
 • добавлен 02 апреля 2015 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. — 518 с. — ISBN 978-966-02-7554-6. Монографію присвячено дослідженню ранніх київських літописів і давньоруських хронографічних творів. Розглядаються, зокрема, Повість временних літ, Київський літописний звід початку ХІІІ ст., Новгородський перший літопис молодшої редакції (точніше, київська складова цього зводу), а також давньослов’янські переклади хронік Георгія Амартола та Іоанна Малали, Алексан...

Верменич Я.В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення

 • формат pdf
 • размер 991,51 КБ
 • добавлен 05 августа 2013 г.
К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 306 с. ISBN 978-966-02-5659-0 У монографії висвітлюються проблеми концептуалізації міської історії як наукового напряму, порушується широкий комплекс теоретико-методологічних проблем сучасного містознавства – від визначення поняття «місто» і критеріїв типологізації міст до простеження еволюції міської традиції на вітчизняних теренах. Пропонується авторська методика удосконалення практики міського...

Верменич Я.В. Початки національної історичної науки: київські центри регіональних досліджень у 50-70-х рр. ХІХ ст

 • формат djvu
 • размер 1,82 МБ
 • добавлен 10 октября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. — 44 с. ISBN 5-7703-1198-9 На основі маловідомих джерел досліджується діяльність наукових товариств у Києві XIX ст. та становлення історико- регіональної школи в українознавстві.

Верменич Я.В. Початки національної історичної науки: київські центри регіональних досліджень у 50-70-х рр. ХІХ ст

 • формат pdf
 • размер 2,49 МБ
 • добавлен 08 ноября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. — 44 с. ISBN 5-7703-1198-9 На основі маловідомих джерел досліджується діяльність наукових товариств у Києві XIX ст. та становлення історико- регіональної школи в українознавстві.

Верстюк В. (ред.) Україна-Росія: діалог історіографій. Матерiали мiжнародноi науковоi конференцii (Чернiгiв, 22-25 серпня 2002)

 • формат pdf
 • размер 2.37 МБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
(Коллектив авторов.) Iн-т iсторii Украiни НАНУ та iН. Киiв; Чернiгiв: РВК "Деснянська правда", 2007. 254 с. На укр. и рус. языках. Содержание: открытие конференции; проблемы Киевской Руси в современной историографии; проблемы российско-украинских отношений середины XVII - середины XVIII в.; Украина в составе Российской империи; революция 1917 г. - проблемы интерпретации; Советский Союз (Россия и Украина) во Второй мировой войне; сталинская репрес...

Вжосек В. Історія - Культура - Метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення

 • формат pdf
 • размер 7.29 МБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
К.: Ніка-Центр, 2011. — 296 с. — (Серія «Ідеї та Історії»; Вип. 7). ISBN 978-966-521-602-5 Монографія сучасного польського історика, керівника закладу методології історії та історії історіографії Університету імені Адама Міцкевича в Познані професора Войцеха Вжосека є синтезом двох книг, виданих мовою оригіналу впродовж останніх років. Автор обґрунтовує конструктивістський підхід до аналізу історіописання та здійснює одну з найпереконливіших у...

Викторов Ю.Г. Украинская историография о взаимоотношениях Московского государства и запорожского войска в 1648-1654 годах и ее источниковая база

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 319.68 КБ
 • добавлен 18 июля 2010 г.
Автореферат диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Специальность: 07. 00. 09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования. Москва – 2009

Вирський Д. Війни українні: хроніки татарського прикордоння України (ХVI - середина XVII ст.)

 • формат pdf
 • размер 2,26 МБ
 • добавлен 20 сентября 2016 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. — 300 с. — ISBN 978-966-02-8027-4. У книзі представлені найбільш значущі пам’ятки річпосполитської історіографії ХVI — першої половини XVII ст., присвячені темі війн на татарському прикордонні України. Зокрема, йдеться про тексти щодо зимової битви під Ольшаницею 1527 р., «жалісну історію» про успішний татарський набіг 1575 р., життєпис видатного прикордонника — кн. М. Вишневецького (1529—1584), м...

Вирський Д. Дискурс про козаків (характеристики українського козацтва в річпосполитській історіографії останньої третини XVI - середини XVII ст.)

 • формат pdf
 • размер 4,02 МБ
 • добавлен 10 октября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — 111 с. ISBN 966-02-3809-6 Видання присвячене характеристикам українського козацтва, створеним істориками Речі Посполитої останньої третини XVI — середини XVII ст. (з часів першого безкоролів’я 1572—1575 pp. до Переяславської ради 1654 p.). Добірку склали фрагменти з праць Я.А.Красіньського, С.Оржельського, Р.Гейденстейна, Й.Бєльського, Б.Папроцького, С.Любеньського, Ш.Старовольського, П.Пясецьк...

Вирський Д. Дискурс про козаків (характеристики українського козацтва в річпосполитській історіографії останньої третини XVI - середини XVII ст.)

 • формат djvu
 • размер 3,15 МБ
 • добавлен 01 ноября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — 111 с. ISBN 966-02-3809-6 Видання присвячене характеристикам українського козацтва, створеним істориками Речі Посполитої останньої третини XVI — середини XVII ст. (з часів першого безкоролів’я 1572—1575 pp. до Переяславської ради 1654 p.). Добірку склали фрагменти з праць Я.А.Красіньського, С.Оржельського, Р.Гейденстейна, Й.Бєльського, Б.Папроцького, С.Любеньського, Ш.Старовольського, П.Пясецьк...

Вирський Д. Річпосполитська історіографія України (XV - середина XVII ст.). Частина 1

 • формат pdf
 • размер 4,03 МБ
 • добавлен 02 декабря 2016 г.
К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – У 2-х ч. – Ч.1. – 502 с. Видання присвячене трактуванням України та специфічно українських сюжетів у історіографії Речі Посполитої ХVI – середини. XVII ст. У центрі уваги дослідження еволюція річпосполитської україніки, генеалогія ідей та концептів, а також реальні можливості їх поширення. Аналізуються малознані українському науковому загалу праці (та їх фрагменти) Й.Л.Деція, Я.А.Красінського, М.К...

Вирський Д. Річпосполитська історіографія України (ХVI - середина ХVII ст.)

 • формат pdf
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 13 мая 2011 г.
Київ: Інститут історії України НАНУ, 2008. - Ч. 2. - 466 с. Формат: pdf. Мова: українська. Видання присвячене трактуванням України та специфічно українських сюжетів у історіографії Речі Посполитої XVI - середини XVII ст. У центрі уваги дослідження еволюція річпосполитської україніки, генеалогія ідей та концептів, а також реальні можливості їх поширення. Аналізуються малознані українському науковому загалу праці (та їх фрагменти) Й. Л. Деція, Я. А...

Вирський Д. Роксолани серед Сарматів: річпосполитська історіографія України (кінець ХV ст. - 1659)

 • формат pdf
 • размер 2,72 МБ
 • добавлен 17 октября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. — 296 с. ISBN 978-966-02-6888-3 У нарисі представлений найбільш «знаковий» за впливом на вітчизняний історіографічний процес відрізок історіографії 1-ї Речі Посполитої (1505—1795) – період з кінця ХV ст. (від початків політичного руху, який привів до Радомської конституції 1505 р.) по 1659 р. (коли значна частина України перестала уявляти себе у рамках Речі Посполитої). Це доба, коли річпосполитсь...

Вирський Д., Москаленко Р. (ред.) Присяга Миргородського полку 1732 року

 • формат pdf
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 25 ноября 2011 г.
Інститут історії України НАН України, 2011, 108 с. Опрацювали Д.Вирський і Р.Москаленко. Видання джерела з історії козацької України першої третини XVIII ст. Містить дані про соціальну структуру та особистий склад козаків, міщан та цехових ремісників Миргородського полку. Для істориків, філологів, краєзнавців та всіх хто цікавиться історією України та козацтва.

Владимирский-Буданов М.Ф. (сост.) Акты по управлению Малороссиею графа П.А. Румянцева за 1767 г

 • формат pdf
 • размер 72,46 МБ
 • добавлен 04 марта 2015 г.
Киев, 1891. — 44 с. При своем назначении на должность Малороссийского губернатора гр. П.А. Румянцев принял должность взамен упраздненной гетманской власти. В силу этого перед ним стояла сложная задача ломки старых гетманских учреждений и порядков. Чтобы успешно достигнуть своей цели, П.А. Румянцев воспользовался мероприятиями Екатерины II по созыву комиссии для составления нового Уложения. В Записке от 25 июля 1767 г. Румянцев касается всех сущес...

Водотика С.Г. Історична наука УСРР 1920-х років: соціополітичні, організаційні та концептуальні основи функціонування

 • формат pdf
 • размер 1,97 МБ
 • добавлен 07 сентября 2015 г.
Монографія. – Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2006. – 336 с. У монографії досліджено та описано соціально-політичні та соціокультурні умови функціонування історичної науки, вдосконалення її науково-організаційної структури, оновлення теоретико-методологічного інструментарію в умовах мультипарадигмальності, плюралізму ідей та альтернативності концепцій.Творче засвоєння уроків нелегкого поступу вітчизняної науки допоможе виробити реальну концепцію розвитку і...

Войтович Л., Заборовский Л., Ісаєвич Я., Франк Сисін Ф. та ін. (упор.) Документи російських архівів з історії України. Том І. Документи до історії запорозького козацтва 1613 - 1620 pp

 • формат pdf
 • размер 7,82 МБ
 • добавлен 15 декабря 2012 г.
Львів: «Миссіонер», 1998. - 446 с. ISBN: 966-02-0088-9. Задача данного издания - осуществить сплошную публикацию материалов, содержащих сведения по истории Украины из архивов ведомства иностранных дел и военного ведомства России, сосредоточенных в одном архивохранилище - Российском Государственном Архиве Древних Актов (РГАДА). Из фондов, которые происходят из архива Посольского приказа, это - Отношения России с Грецией, Отношения России с Польшей...

Войтович Л., Заборовский Л., Ісаєвич Я., Франк Сисін Ф. та ін. (упор.) Документи російських архівів з історії України. Том І. Документи до історії запорозького козацтва 1613 - 1620 pp

 • формат djvu
 • размер 4,33 МБ
 • добавлен 16 января 2013 г.
Упорядн.: Л. Войтович, Л. Заборовський, Я. Ісаєвич, Ф. Сисин, А. Турилов, Б. Флоря. Вступ: Я. Ісаєвич, Ф. Сисин, Б. Флоря. Канадський інститут українських студій. Центр українських історичних досліджень ім. Петра Яцика; НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; РАН. Інститут слов’янознавства і балканістики. – Львів, 1988. – 444 с. Анотація: Документи російських архівів з історії України

Воронов В.І. / Воронов В.И. Джерелознавство історії України / Источниковедение истории Украины

 • формат djvu
 • размер 18.55 МБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
Донецк: ДНУ, 2003. 335с Курс лекций ISBN: 966-551-109-2 Язык: Украинский Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста Описание: Викладені найважливіші теоретико-методологічні проблеми вітчизняного джерелознавства та проведено аналіз найбільш значних комплексів писемних джерел з історії України від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Окреслено головні методи та технічні прийоми, які використовуються для аналізу кожною з видів д...

Воронов В.І. Джерелознавство історії України

 • формат pdf
 • размер 28,85 МБ
 • добавлен 26 апреля 2015 г.
Курс лекцій. — Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. — 336 с. — ISBN 966-551-109-2. Викладені найважливіші теоретико-методологічні проблеми вітчизняного джерелознавства та проведено аналіз найбільш значних комплексів писемних джерел 3 історії Укршни від найдавніших часів до кінця хх ст. Окреслено головні методи та технічні прийоми, які використовуються для аналізу кожною з видів джерел. Визначене місце джерельних комплексів та окремих джерел різног...

Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Том 1. Украина накануне освободительной войны (1620-1647 годы)

 • формат djvu
 • размер 68.88 МБ
 • добавлен 06 сентября 2010 г.
Сост. Н. М. Апанович, Е. И. Луговая и др. - М.: Из-во АН СССР, 1953. – 586+32 с. Сборник документов и материалов 1620-1654 гг., посвященных освободительной войне Б. Хмельницкого и Переяславской раде. Сборник документов состоит из трех томов, в которые включено 747 документов; более половины из них публикуются впервые. Документы в томах расположены в хронологическом порядке. Если в доку-менте отсутствует дата написания (или отправления), но имеетс...

Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Том 2. Освободительная война украинского народа и борьба за воссоединение с Россией (1648-1651 годы)

 • формат djvu
 • размер 46.88 МБ
 • добавлен 06 сентября 2010 г.
Сост. П. П. Гудзенко, М. К. Козыренко и др. - М.: Из-во АН СССР, 1953. – 558 с. Сборник документов и материалов 1620-1654 гг., посвященных освободительной войне Б. Хмельницкого и Переяславской раде. Сборник документов состоит из трех томов, в которые включено 747 документов; более половины из них публикуются впервые. Документы в томах расположены в хронологическом порядке. Если в документе отсутствует дата написания (или отправления), но имеется...

Гісцова Л.З. (ст. упор.) Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. 1734-1775. Т. 1

 • формат pdf
 • размер 44,42 МБ
 • добавлен 06 ноября 2014 г.
Київ, 1998. — 696 с. — (Джерела з історії українського козацтва). ISBN 966-02-0104-4. ISBN 966-02-0105-2 (т.1) До першого тому документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі ввійшли 1-8 справи, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ, у фонді 229. Частина документів пов’язана з переходом Війська під протекторат Росії у 1734 році. Великий інтерес становлять документи, що висвітлюють стосунки запорожців з Кримом...

Гісцова Л.З. (ст. упор.) Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. 1734-1775. Т. 2

 • формат pdf
 • размер 32,10 МБ
 • добавлен 09 октября 2014 г.
Київ, 2000. — 749 с. — (Джерела з історії українського козацтва). ISBN 966-02-0104-4. ISBN 966-02-1679-3. До другого тому серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі включено справи 9-15 фонду 229, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Ці документи висвітлюють відносини Запоріжжя з Кримським ханством, Військом Донським та Очаковом — опорним пунктом Османської імперії на півдні України,...

Гісцова Л.З. (ст. упор.) Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. 1734-1775. Т. 3

 • формат pdf
 • размер 40,11 МБ
 • добавлен 05 октября 2014 г.
Київ, 2003. — 952 с. — (Джерела з історії українського козацтва). ISBN 966-02-0104-4. ISBN 966-02-3419-8. У третьому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорізької Січі опубліковано документи справ 16-20 фонду 229, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Ці документи стосуються, головним чином, взаємин Запоріжжя з Гетьманською Україною (справа 16), Кримським ханатом і турецькою адміністраціє...

Гісцова Л.З. (ст. упор.) Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. 1734-1775. Т. 4

 • формат pdf
 • размер 7,81 МБ
 • добавлен 08 ноября 2014 г.
Київ, 2006. — 887 с. — (Джерела з історії українського козацтва). ISBN 966-02-0104-4. ISBN 966-02-4004-X. У четвертому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорізької Січі опубліковано документи справ 21-27 фонду 229, що зберігається в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Ці документи стосуються, головним чином, розвідувальної діяльності запорожців на території Криму, Османської імперії та Речі Посполитої (...

Гісцова Л.З. (ст. упор.) Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. 1734-1775. Т. 5: Реєстр Війська Запорозького Низового 1756 року

 • формат pdf
 • размер 5,09 МБ
 • добавлен 26 октября 2014 г.
Київ, 2008. — 527 с. — (Джерела з історії українського козацтва). ISBN 966-02-0104-4. ISBN 966-02-4004-X. У п’ятому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорізької Січі опубліковано документи справи 28 фонду 229, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ, а саме: реєстр козаків 38 куренів Війська Запорізького Низового (1756), відомості про кількість старшини та служителів у Війську, про козаків,...

Гісцова Л.З. (ст. упор.) Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. Опис справ 1713-1776

 • формат pdf
 • размер 19,65 МБ
 • добавлен 01 октября 2014 г.
Київ: Наукова думка, 1994. — 232 с. ISBN 5-12-002674-5. Опис фонду Архіву Коша Нової Запорізької Січі, який зберігається в ЦДІАК України (ф. 229), представляє регести 368 справ. Детальна анотація кожної справи висвітлює всі сторони життя Січі 1713—1776 рр., дає змогу вільно орієнтуватися у змісті документів фонду. Опис є другим, виправленим і доповненим виданням підготовленого і виданого Археографічною комісією Центрального архівного управління...

Гановер Н. Глибокий мул. Хроніка Натана Гановера

 • формат djvu
 • размер 6,41 МБ
 • добавлен 31 января 2015 г.
Науковий редактор перекладу й автор коментарів: Наталя Яковенко. — K.: Дух і літера, 2010. — 180 с. — ISBN 978-966-378-154-9. Праця Натана Гановера — одна з найвідоміших єврейських хронік, присвячених подіям 1648—1649 рр. в Україні. Оповідь про розгром єврейських громад поєднана з особистими спогадами та враженнями автора, доповнена свідченнями очевидців. В традиціях єврейської проповідницької літератури Гановер пояснює трагедію євреїв недотриман...

Гановер Н. Глибокий мул. Хроніка Натана Гановера

 • формат pdf
 • размер 14,37 МБ
 • добавлен 01 февраля 2015 г.
Науковий редактор перекладу й автор коментарів: Наталя Яковенко. — K.: Дух і літера, 2010. — 180 с. — ISBN 978-966-378-154-9. Праця Натана Гановера — одна з найвідоміших єврейських хронік, присвячених подіям 1648—1649 рр. в Україні. Оповідь про розгром єврейських громад поєднана з особистими спогадами та враженнями автора, доповнена свідченнями очевидців. В традиціях єврейської проповідницької літератури Гановер пояснює трагедію євреїв недотриман...

Гарасимчук В. Матеріали до історії козаччини XVII віку. Василь Гарасимчук: життя і творчість (1880-1944)

 • формат pdf
 • размер 5,22 МБ
 • добавлен 14 октября 2014 г.
Львів, 1994. — 154 с. — (Львівські історичні праці. Джерела, вип. 1). ISBN 5-7702-0623-3 Гарасимчук Василь (1880—1944) — відомий український історик та педагог. Родом із села Ільківці Сокальського р-ну на Львівщині. 1900—1904 рр. — студент філософського факультету Львівського університету, де був активним слухачем історичного семінару проф. М. Грушевського. Повернувшись зі служби в австро-угорській армії (1904—1905 рр.), тривалий час (по 1913 р.)...

Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії

 • формат djvu
 • размер 83.62 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Видавництво: КМА, 2007. - 1006 с. "Хроніка європейської Сарматії" О. Гваньїні - важливе історичне джерело та пам'ятка європейської історіографії XVI-XVII ст. Написана легко, доступно й цікаво, "Хроніка." стала неоціненним посібником для вивчення історії та географії народів і країн Центрально-Східної Європи, а також їхніх сусідів. Цей твір мав надзвичайно велику популярність у наших предків, неодноразово перевидавався у латинському оригіналі; п...

Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії

 • формат pdf
 • размер 50,21 МБ
 • добавлен 23 февраля 2013 г.
Упорядкування та переклад з польської о. Юрія Мицика. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007 – 1006 с. ISBN 966-518-389-3 «Хроніка європейської Сарматії» О. Гваньїні – важливе історичне джерело та пам’ятка європейської історіографії XVI–XVII ст. Написана легко, доступно й цікаво, «Хроніка.» стала неоціненним посібником для вивчення історії та географії народів і країн Центрально-Східної Європи, а також їхніх сусідів. Цей твір м...

Гендерна проблематика у сучасній історіографії

Реферат
 • формат doc
 • размер 17,75 КБ
 • добавлен 24 февраля 2013 г.
Киевский национальный университет. Киев, 2012. 5 с. Окреслено перебіг "гендерного звороту", основні методологічні засади сучасної гендерної історіографії та їх еволюцію, перспективи гендерного підходу.

Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V століття перед Христом

 • формат djvu
 • размер 2.68 МБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
Київ: Довіра, 1992. - 75 с. Ви познайомитесь з поки що єдиним повним перекладом з давньогрецької на українську четвертої книги "Мельпомена" Геродотової "Історії в дев'яти книгах"

Головко О.Б. Історики-медієвісти сучасної України

Справочник
 • формат pdf
 • размер 15,47 МБ
 • добавлен 20 сентября 2016 г.
Довідник. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. — 68 с. Довідник містить данні про істориків-медієвістів сучасної України: зібрана інформація про дисертації і монографії, в яких вивчається історія середніх віків, визначені наукові інтереси вчених. У вступній статті висвітлені головні тенденції розвитку української медієвістики в ХІХ – на початку ХХІ ст. В заключній частині довідника нав...

Головко Ю. (упоряд.) Азовські порти в зовнішній торгівлі 1777-1782 рр. (рапорти азовського губернатора В. Черткова)

 • формат pdf
 • размер 1017,60 КБ
 • добавлен 29 октября 2013 г.
Запоріжжя: Тандем-У, 2008. — 84 с. — (Старожитності Південної України. Вип. 20). ISBN 978-966-7482-91-6 Науковому загалу представлено систематизований документальний комплекс звітної документації азовського губернатора В. О. Черткова генерал-губернатору Г. О. Потьомкіну стосовно кораблів, які прибули з іноземними товарами до азовських портів Керчі та Таганрогу в період з 1777 по 1782 роки.

Гончаревський В.Е. Цивілізаційний підхід до історії: сучасний український досвід (1991 - 2009)

 • формат pdf
 • размер 1.58 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Монографія. К.: Логос, 2011. – 220 с. (укр. мовою). В монографії на основі широкого кола історіографічних джерел здійснено комплексний аналіз становлення та загальних тенденцій використання цивілізаційного підходу в сучасній українській історіографії за період 1991 – 2009 рр. Особливу увагу приділено систематизації провідних ліній інтерпретації соціокультурної ідентичності України в ході застосування цивілізаційного підходу до української історі...

Горобець В.Й. (упоряд.) Ділова документація Гетьманщини XVIII ст

 • формат pdf
 • размер 58,32 МБ
 • добавлен 09 сентября 2013 г.
Збірник документів. Упоряд., автор передмови та комент. В. Й. Горобець; відп. ред. Л. А. Дубровіна. — Київ: Наукова думка, 1993. — 392 с.: іл. — (Пам'ятки політично-правової культури України). ISBN 5-12-003205-2. Видання містить тексти офіційно-службових документів, більшість з яких була створена в центральних установах, полкових та сотенних канцеляріях Гетьманщини. У вступі та коментарях упорядника досліджено стилістику поданих актів, здійснено...

Григорович-Барський В. Мандри по Святих Місцях Сходу з 1723 по 1747 рік

 • формат djvu
 • размер 18,06 МБ
 • добавлен 16 февраля 2013 г.
Пер. з давньоукр., післям. та прим. П. Білоуса; передм. О. Субтельного; за ред. М. Москаленка. – Київ: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2000. – 768 с. ISBN 966-500-062-4 Популярний у XVIII–XIX століттях твір Василя Григоровича-Барського (1701–1747) – цікавий і захоплюючий опис мандрівки суходолом і морями по багатьох країнах Середземномор'я. Свої подорожні нотатки український письменник вів майже чверть століття, – це розмаїті враження та і...

Грушевський М. Про українську історіографію XVIII ст. Кілька роздумів

Статья
 • формат pdf
 • размер 616,15 КБ
 • добавлен 23 сентября 2016 г.
Український історик. - 1991-1992. - №03-04 (110-111) — №01-04 (112-115) Гол. ред.: Любомир Винар; Ред. кол.: М. Антонович, Б. Винар, О. Домбровський, М. Ждан, I. Каменецький, Р. Климкевич, Т. Мацьків, Я. Пастернак, Н. Полонська-Василенко. Українське Історичне Товариство. – Нью-Йорк -Мюнхен. — С. 117-124. В статті йдеться мова про роздуми М. Грушевського над вивченням в різгі часи пам'яток української історіографії 18 століття.

Гудзенко П.П. (сост.) Документы об Освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг

 • формат pdf
 • размер 76.49 МБ
 • добавлен 07 февраля 2012 г.
Г. Киев, 1965. – 827с. Аннотация по изданию 1965 г. : Настоящий том является дополнительным томом к изданному в 1953 г. трехтомнику «Воссоединение Украины с Россией». В сборник включены документы, выявленные учеными Польской Народной Республики в государственных архивах Польши и переданные на Украину в дни празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией в фотокопиях. Документы дают представление о героической борьбе крестьянско-козацких м...

Гудзенко П.П. (сост.) Документы об Освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг

 • формат djvu
 • размер 30,84 МБ
 • добавлен 25 мая 2012 г.
Г. Киев, 1965. – 827с. Аннотация по изданию 1965 г. : Настоящий том является дополнительным томом к изданному в 1953 г. трехтомнику «Воссоединение Украины с Россией». В сборник включены документы, выявленные учеными Польской Народной Республики в государственных архивах Польши и переданные на Украину в дни празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией в фотокопиях. Документы дают представление о героической борьбе крестьянско-козацких ма...

Гунчак Т. Ключові проблеми історіографії Другої світової війни

 • формат pdf
 • размер 11,52 МБ
 • добавлен 30 июля 2014 г.
УВС ім. Ю. Липи. - Київ, 2011 - с. 225. ISBN 978-966-1513-02-9. В збірнику статей видатного історика і громадсько-політичного діяча, професора Тараса Гунчака досліджуються проблеми української революції та боротьби за незалежність у 1917-1921 рр., українського визвольного руху 1920-1950-х рр., українсько-єврейських та українсько-польських стосунків, аналізується фальшування української історії російськими службами та неуважними дослідниками минул...

Дашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Статья
 • формат pdf
 • размер 41,50 МБ
 • добавлен 08 января 2015 г.
Упорядники: Андрій Гречило, Мирон Капраль, Андрій Фелонюк. — Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2011. — 792 с. ISBN 978-966-441-269-5 Книга видатного українського історика Ярослава Дашкевича (1926—2010) містить статті, рецензії та інші праці з важливих ділянок української історичної науки: джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. Дослідження з цих галузей історичного знання розглядаються автором як підґрунтя для здобуття об'єктив...

Дашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Статья
 • формат djvu
 • размер 21,31 МБ
 • добавлен 26 декабря 2014 г.
Упорядники: Андрій Гречило, Мирон Капраль, Андрій Фелонюк. — Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2011. — 792 с. — ISBN 978-966-441-269-5. Книга видатного українського історика Ярослава Дашкевича (1926—2010) містить статті, рецензії та інші праці з важливих ділянок української історичної науки: джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. Дослідження з цих галузей історичного знання розглядаються автором як підґрунтя для здобуття об'єкт...

Дзира І. Козацьке літописання 30-х - 80-х рр. XVIII ст: джерелознавчий та історіографічний аспекти

 • формат pdf
 • размер 8.55 МБ
 • добавлен 22 августа 2011 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. - 567 с. У монографії на широкому колі джерельних матеріалів, зокрема архівних, і фахової наукової літератури висвітлюються особливості тематики, хронології, жанрова й методологічна еволюція українських історико-літературних творів 30-80-х рр. XVIII ст. Автор дає детальний аналіз козацьких літописів як пам'яток історичної думки, розглядає специфіку світобачення літописців, їх політичні позиції та...

Дзира Я. Українські літописи XVI-XVIII ст. в радянській історіографії

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,82 МБ
 • добавлен 28 октября 2016 г.
Історичні джерела та їх використання / Ред. кол.: І. Л. Бутич, І. П. Крип’якевич, Ф. П. Шевченко, А. М. Катренко (відп. секр). АН Української РСР. Інститут історії; Архівне управління при Раді міністрів Української РСР. – Вип. 3. – К.: Наукова думка, 1968. – С. 177-189. В статті розглядаються попередні історіографічні дослідження козацьких літописів та спроба історика в радянські часи по новому поглянути на ще неповністю розкриті опубліковані нар...

Дзирира І. Джерельна основа Історії Малої Росії Дмитра Бантиша-Каменського

Статья
 • формат pdf
 • размер 168,31 КБ
 • добавлен 09 мая 2015 г.
Стаття. Видана в збірнику Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Випуск Х. - С. 265-283. В даній статті аналізуються джерела "Історії Малої Росії" А.М. Бантиша-Каменського. Дослідник акцентує увагу на Українських історичних памятках XVIII ст, які були широко використані вченим поряд з архівними документами та іноземними творами, для реконструкції полдій української історії середини XVI-XVII ст.

Дмитрієнко М., Ясь О. Часопис Рід та Знамено і його внесок у розвиток української еміграційної історіографії

Статья
 • формат pdf
 • размер 735,35 КБ
 • добавлен 26 апреля 2016 г.
Дмитрієнко М., Ясь О. Часопис «Рід та Знамено» і його внесок у розвиток української еміграційної історіографії // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 1. – C. 32–37. Розглядаються журнал «Рід та Знамено», науково-дослідні практики його дописувачів, а також внесок в українську еміграційну історіографію другої половини 1940-х – початку 1950-х рр. Подано розпис змісту чотирьох чисел цього журналу.

Доманська Ева. Історія та сучасна гуманітаристика

 • формат pdf
 • размер 13,21 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Ніка-Центр, 2000. - 268 с. У своїй новій книжці відома польська дослідниця історіографії Ева Доманська простежує розвиток теорії знання про минуле від середини XX до початку XXI століття на тлі загальних змін у західній гуманітаристиці. Авторка не лише критично аналізує постмодерністський виклик історіописанню, але і розглядає становище історіографії після постмодернізму, простежуючи формування нової постгуманітарної парадигми в гуманітаристи...

Домбровська Г. Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка

 • формат pdf
 • размер 6,66 МБ
 • добавлен 29 января 2014 г.
Упоряд.: Г. Домбровська, Л. Панів; Редкол.: В. Кметь (голова), С. Білокінь, Я. Дашкевич та ін. – Львів, 2008. – 364 с.: іл., портр. Збірник присвячений пам’яті видатного українського бібліографа, бібліотекознавця та книгознавця Федора Пилиповича Максименка (1897–1983). У книжці вміщено статті, розвідки, спогади вчених та колег про маловідомі сторінки життя і діяльності Ф. П. Максименка, який до останніх днів життя служив українській культурі та н...

Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії

 • формат djvu
 • размер 3,67 МБ
 • добавлен 28 апреля 2015 г.
Прага: Наклад Українського Вільного Університету в Празі, 1923. — 221 с. У 1923 р. побачив світ "Огляд української історіографії", написаний як підручник для студентів на основі викладу курсу, який Дмитро Іванович читав в УВУ у Празі. Оскільки на початку 20-х рр. не існувало академічного видання з історіографії, яке охоплювало б періоди історії України з найдавніших часів і до сучасності, Д. Дорошенко поставив перед собою завдання заповнити цю пр...

Еврейские хроники 17 столетия. (Эпоха хмельничины)

 • формат djvu
 • размер 3.36 МБ
 • добавлен 30 июля 2010 г.
Исследование, перевод и комментарии С. Я. Борового. Иерусалим, 1997. От издательства. Перед читателем - еврейские хроники 17 века, собранные, переведенные и прокомментированные еще в сер. 1930-х годов историком С. Я. Боровым. В настоящей книге даны переводы трех наиболее крупных еврейских хроник Украины 17 века.

Заборовский Л.B. Католики, православные, униаты: проблемы религии в русско-польско-украинских отношениях конца 40-х - 80-х гг. XVII в. Документы. Исследования. Ч. 1: Источники времени гетманства Б.М. Хмельницкого

 • формат djvu
 • размер 4,12 МБ
 • добавлен 09 сентября 2014 г.
Москва: Памятники исторической мысли, 1998. — 374 с. ISBN 5-88451-066-7 В сборник включены сохранившиеся источники, которые в совокупности позволяют составить довольно полное представление о ряде сторон религиозной жизни на Украине во время освободительной войны и в первые годы русско-польского конфликта. Хронологически включенные в сборник материалы относятся к 1648—1656 гг., конечной гранью в данном случае были приняты виленские переговоры, и н...

Задорожний В.Б. (упорядн.) Волинські грамоти XVI ст

 • формат djvu
 • размер 3.8 МБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Київ: Наукова думка, 1995. - 245 с. До видання увійшли грамоти володимирських актових книг 16 ст. - так звані кріпосні документи (духовні, дарчі, продажні, закладні та ін.). Це важливі для вивчення історії пам'ятки ділової писемності того часу. До тексту додається передмова, коментарі, словник застарілих слів, укладений на основі лексичного матеріалу грамот. Упоряд. В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко.

Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія

 • формат djvu
 • размер 8,14 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Львів: ПАІС, 2007. 312 с. Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів Посібник містить основну інформацію про розвиток світової історичної думки і науки у д.п. XX - поч. XXI ст., характеризує методологічні й тематичні здобутки та проблеми провідних історіографій світу, насамперед європейських країн та США, а також вибраних посткомуністичних країн і народів Азії та Африки. Матеріал, який подано в посібнику, дає змогу сформування...

Збірник на пошану памяті Миколи Олександровича Чмихова

 • формат pdf
 • размер 6,51 МБ
 • добавлен 28 января 2013 г.
НАУКМА, 2001р. До збірника на пошану пам'яті Миколи Олександровича Чмихова ввійшли статті про життєвий шлях, багатогранну професійну діяльність та наукові погляди відомого українського науковця, археолога, доктора історичних наук, професора, засновника кафедри культурології та археології Національного університету "Києво-Могилянська академія". Збірник містить бібліографію праць ученого з 1976 по 1996 pp. Розраховано на науковців, студентів, викла...

Зеркаль М.М. Нова економічна політика радянського уряду на Півдні України: історіографія проблеми

Статья
 • формат pdf
 • размер 238.23 КБ
 • добавлен 15 октября 2011 г.
Статья – Опубликована в … Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. 2010 № 3.29.- с.265-280. В статті розглядається проблема дослідженості в працях українських істориків специфіки реалізації нової економічної політики на Півдні України. Автором проаналізовані праці провідних вчених України та висвітлено основні підходи до розгляду досліджуваної проблеми, здійснена спроба з?ясувати недоста...

Зубкова Н.М. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б.Д. Грінченка

 • формат pdf
 • размер 2,93 МБ
 • добавлен 16 сентября 2012 г.
К.: Друкарня Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 2008. – 176 с. ISBN 978-966-02-4886-1 У виданні здійснено джерелознавче і книгознавче дослідження архівної та бібліотечної спадщини видатного діяча українського просвітницького руху України кінця XIX – початку XX ст. Б.Д. Грінченка. Архів та книжкове зібрання Б.Д. Грінченка розглянуті як комплексне культурно-історичне явище, вивчені їх місце й роль у формуванні духовності укра...

Кіктенко В.О. Нарис з історії українського китаєзнавства. XVIII - перша половина ХХ ст.: дослідження, матеріали, документи

 • формат pdf
 • размер 5,33 МБ
 • добавлен 24 октября 2014 г.
Київ, 2002. — 194 с. ISBN 966-02-2570-9 Монографія присвячена історії формування українського китаєзнавства протягом XVIII — першої половини XX століття, яке фактично входило до синологічних східноєвропейських шкіл. Досліджені спадщина українських китаєзнавців та процес розвитку цієї наукової галузі в Україні із залученням маловідомих та невідомих історичних джерел, шо зберігаються у фондах бібліотек та архівів України. Автор відтворює наукові п...

Кінан Е. Російські історичні міфи

 • формат djvu
 • размер 3,79 МБ
 • добавлен 18 мая 2012 г.
К.: Критика, 2001 - 284 с. Збірка статей одного з найвизначніших американських мідієвістів, професора Гарвардського університету Едварда Кінана, присвячена найгострішим, найдискусійнішим аспектам російсько-української культурної спадщини, історія якої була затруєна з російського боку густою імперською міфотворчістю.

Кінан Е. Російські історичні міфи

 • формат pdf
 • размер 6,18 МБ
 • добавлен 07 июня 2012 г.
К.: Критика, 2001 - 284 с. Збірка статей одного з найвизначніших американських мідієвістів, професора Гарвардського університету Едварда Кінана, присвячена найгострішим, найдискусійнішим аспектам російсько-української культурної спадщини, історія якої була затруєна з російського боку густою імперською міфотворчістю.

Кінан Е. Російські історичні міфи

 • формат fb2
 • размер 282,75 КБ
 • добавлен 24 апреля 2016 г.
Київ: Критика, 2001. — 284 с. — ISBN 966-7679-17-9. Переклад Віктора Шовкуна та Павла Гречки (Відповідь критикам). Наукова редакція Наталі Яковенко. Збірка статей одного з найвизначніших американських медієвістів, професора Гарвардського університету Едварда Кінана, присвячена найгострішим, найдискусійнішим аспектам російсько-української культурної спадщини, історія якої була затруєна з російського боку густою імперською міфотворчістю. Зміст. Оле...

Кінан Едвард. Російські історичні міфи

 • формат doc
 • размер 299.58 КБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Кінан Е. Російські історичні міфи. Київ: "Критика", 2001. 284 с. Збірка статей одного з найвизначніших американських медієвістів, професора Гарвардського університету Едварда Кінана, присвячена найгострішим, найдискусійнішим аспектам російсько-української культурної спадщини, історія якої була затруєна з російського боку густою імперською міфотворчістю. Переклад Віктора Шовкуна та Павла Гречки (Відповідь критикам) Наукова редакція Наталі Яковенк...

Кавунник В. (упоряд.) Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919-1921)

 • формат pdf
 • размер 3,19 МБ
 • добавлен 02 января 2017 г.
Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. — 796 с. — ISBN 978-966-02-8049-6. У збірнику друкуються раніше не публіковані дипломатичні документи з архіву Канцелярії міністра та Департаменту чужоземних зносин Міністерства закордонних справ УНР, в яких визначено зовнішню політику УНР: узагальнювальний огляд міжнародного становища УНР, ноти (до Росії, Польщі, Антанти та інших держав), обіжники (у справі в...

Казіміров Д. (упоряд.) Село Дягова в матеріалах Генерального опису Лівобережної України 1765-1769 рр

 • формат pdf
 • размер 550,62 КБ
 • добавлен 21 января 2015 г.
Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2013. — 232 с. — ISBN 978-966-2765-59-5. У виданні здійснено публікацію перепису с. Дягови, укладеного під час проведення у 1765—1769 рр. Генерального опису Лівобережної України. Книга містить 93 документи (оригінали, копії, чернетки), що включать відомості про козацьке та посполите (піддане) населення с. Дягови, угоди купівлі-продажу маєтностей. В них міститься інформація про кількість дворів у Дягові, їхню забуд...

Калакура Я.С. Історичне джерелознавство

 • формат djvu
 • размер 65.5 МБ
 • добавлен 23 июня 2011 г.
Історичне джерелознавство: Підручник для студентів істор. Спец. ВНЗ/ Авт.: Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, Б. І. Корольов та ін. - К.: Либідь, 2002. - 488с. У підручнику висвітлюються такі вузлові проблеми, як предмет, об'єкти та структура джерелознавства, його значення і завдання. Значну увагу приділено характеристиці основних груп джерел з історії України, даються методичні рекомендації щодо їхнього використання у науковій та педагогічній...

Калакура Я.С. Українська історіографія

 • формат doc
 • размер 6.38 МБ
 • добавлен 31 октября 2011 г.
Калакура Я.С. Українська історіографія. - Київ.:Генеза, 2004. - 496 с. Книга містить стислий виклад авторських лекцій з української історіографії, прочитаних студентам історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З'ясовується поняття предмета і завдання української історіографії, її джерела та місце в структурі історичної науки, обґрунтовується наукова періодизація заро-дження і розвитку знань з історії Укра...

Калакура Я.С. Українська історіографія: Курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 6,89 МБ
 • добавлен 18 июня 2012 г.
Київ : Генеза, 2004. – 496 с. Анотація: Книга містить стислий виклад авторських лекцій з української історіографії, прочитаних студентам історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З'ясовується поняття предмета і завдання української історіографії, її джерела та місце в структурі історичної науки, обґрунтовується наукова періодизація зародження і розвитку знань з історії України. Головну увагу приділено ха...

Калакура Я.С. Українська історіографія: Курс лекцій

 • формат djvu
 • размер 6,02 МБ
 • добавлен 23 января 2014 г.
К.: Генеза, 2004. — 496 с. Анотація: Книга містить стислий виклад авторських лекцій з української історіографії, прочитаних студентам історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З'ясовується поняття предмета і завдання української історіографії, її джерела та місце в структурі історичної науки, обґрунтовується наукова періодизація зародження і розвитку знань з історії України. Головну увагу приділено харак...

Карпов Г.Ф. Критический обзор разработки главных русских источников, до истории Малороссии относящихся, за время: 8-е января 1654 - 30-е мая 1672 года

 • формат pdf
 • размер 3,59 МБ
 • добавлен 28 апреля 2012 г.
М.: Тип. Грачева, 1870.— 191 с. В своей педантичной работе профессор Харьковского университета внимательно описывает исторические источники XVII в. и проводит детальный анализ их использования в современной автору историографии. Ученый указывает на фальсификации, ошибки, неточности, неполноту приведенных сведений и ошибочные трактовки, обнаруженные им в трудах своих коллег по историческому цеху.

Касьянов Г., Смолій В., Толочко О. Україна в російському історичному дискурсі: проблеми дослідження та інтерпретації

 • формат pdf
 • размер 868,97 КБ
 • добавлен 23 октября 2014 г.
Київ, 2013. — 128 с. Предметом аналізу у цій доповіді є образ України в російському історичному дискурсі. Термін «історичний дискурс» означає комплекс сталих, культурно, ідеологічно і політично обумовлених стандартних мовних практик стосовно минулого, які є основою культурних стереотипів, що впливають на формування політичних рішень і дій, на стан суспільної свідомості, на ставлення політиків, аналітиків і ширшого загалу до України та українців.

Кислюк К.В. Історіографія в українській культурі: від концепту до концепції

 • формат pdf
 • размер 1.24 МБ
 • добавлен 30 сентября 2010 г.
Монографія. - Харків: ХДАК. 2008 г. , 288стр. У монографії запропоновано авторську концепцію української історіософії як переважного способу істроико-пізнавальної діяльності в Україні. Українська історіософія: концепт и концепція Становлення історіософії в українській культурі Класична та модерна українська історіософія. Національно-культурна пам’ять Висновки Список літератури

Киян О.І. Життєвий та творчий шлях В.Б. Антоновича

Статья
 • формат pdf
 • размер 757,76 КБ
 • добавлен 01 апреля 2015 г.
Стаття. Видана в Українському історичному журналі- 1991. - № 2. - С. 64-76. У статті висвітлюється життєвий і творчий шлях видатного українського історика В. Б. Антоновича, розповідається про найважливіші праці вченого, розглядаються основні риси його схеми історичного процесу на Україні.

Клепатський П. Огляд джерел до історії України: (курс лекцій, читаних протягом 1919 акад. року). Вип. 1

 • формат pdf
 • размер 17,26 МБ
 • добавлен 24 июня 2015 г.
Кам`янець-Подільський : Друк. держ. укр. ун-ту, 1920. – 137, ІІІ с. Джерела візантійські, арабські, західні, українсько-руські юридичні пам`ятки, літописи, хронографи,й синодики, подорожі чужоземців. Від Автора. Візантійські джерела. Арабські джерела. Західні джерела. Середне європейські аннали і хроніки. Прусько-Ливонські хроніки. Місцеві юридичні пам'ятки давньої доби. Руська Правда. Позитивний виклад в Руську Правду. Літописи. Списки Києво-Печ...

Ковалевська О.О. Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVIІ-XVIII ст. Ч. 1: Монографія

 • формат pdf
 • размер 2,63 МБ
 • добавлен 06 ноября 2014 г.
В 2-х ч. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. — 314 с. ISBN 978-966-02-7357-3 ISBN 978-966-02-7358-0 (ч. 1) Книга складається з двох частин. Перша становить дослідження зображувальних джерел, їхнього місця в типолого-видовій класифікації історичних носіїв інформації, кількісного складу, функцій, інформативних та інтерпретаційних можливостей з огляду на необхідність формування уявлення про представників козацької старшини XVII–XVIII...

Ковалевська О.О. Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVIІ-XVIII ст. Ч. 2: Додатки

 • формат pdf
 • размер 9,74 МБ
 • добавлен 18 октября 2014 г.
В 2-х ч. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. — 330 с.: іл. ISBN 978-966-02-7357-3 ISBN 978-966-02-7359-7 (ч. 2) Книга складається з двох частин. Перша становить дослідження зображувальних джерел, їхнього місця в типолого-видовій класифікації історичних носіїв інформації, кількісного складу, функцій, інформативних та інтерпретаційних можливостей з огляду на необхідність формування уявлення про представників козацької старшини XVII–...

Коваль М.В. Друга світова війна і Україна (1939-1945 рр.): історіософські нотатки

 • формат pdf
 • размер 36,57 МБ
 • добавлен 09 октября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 1999. — 76 с. — (Історичні зошити). ISBN 966-02-1080-9 У науковій праці робиться спроба історіософського осмислення історіографічного процесу у галузі проблематики періоду Другої світової та Великої Вітчизняної війн. Виконано аналіз стану розробки окремих напрямів та здобутків досліджень історії України воєнного періоду, піддано критичному розглядові їхню джерельну базу, намічено шляхи дальших поглиблен...

Коваль М.В. Друга світова війна і Україна (1939-1945 рр.): історіософські нотатки

 • формат djvu
 • размер 13,61 МБ
 • добавлен 13 ноября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 1999. — 76 с. — (Історичні зошити). ISBN 966-02-1080-9 У науковій праці робиться спроба історіософського осмислення історіографічного процесу у галузі проблематики періоду Другої світової та Великої Вітчизняної війн. Виконано аналіз стану розробки окремих напрямів та здобутків досліджень історії України воєнного періоду, піддано критичному розглядові їхню джерельну базу, намічено шляхи дальших поглиблен...

Ковальский Н.П. Источники по истории Украины XVI - первой половины XVII вв. в Литовской метрике и фондах приказов ЦГАДА

 • формат djvu
 • размер 10,16 МБ
 • добавлен 16 сентября 2014 г.
Учебное пособие. — Днепропетровск, ДГУ, 1979. — 74 с. Настоящая книга является пятой частью исследования по источниковедению истории Украины XVI — первой половины XVII в. Как и в предыдущей (четвертой) части этого источниковедческого труда, объектом изучения послужили неопубликованные источники из отечественных архивохранилищ. В книге произведен обзор и систематизацня документалыіых источннков по социально-экономической истории Украины в фонде «...

Ковальский Н.П. Источники по истории Украины XVI - первой половины XVII вв. в Литовской метрике и фондах приказов ЦГАДА

 • формат pdf
 • размер 9,05 МБ
 • добавлен 29 августа 2014 г.
Учебное пособие. — Днепропетровск, ДГУ, 1979. — 74 с. Настоящая книга является пятой частью исследования по источниковедению истории Украины XVI — первой половины XVII в. Как и в предыдущей (четвертой) части этого источниковедческого труда, объектом изучения послужили неопубликованные источники из отечественных архивохранилищ. В книге произведен обзор и систематизацня документалыіых источннков по социально-экономической истории Украины в фонде «...

Ковальский Н.П., Мыцык Ю.А. Анализ отечественных источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг

 • формат pdf
 • размер 11,42 МБ
 • добавлен 23 октября 2014 г.
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1986. — 80 с. В данном учебном пособий рассмотрены источники по истории Освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. в хронологической последовательности, по мере их ввода в научный оборот. С этой целью проведен анализ соответствующих документальных публикаций, прослежен процесс обогащения и расширения источниковой базы, что должно облегчить студентам ориентацию в массивах источников и их использо...

Ковальский Н.П., Мыцык Ю.А. Анализ отечественных источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг

 • формат djvu
 • размер 4,15 МБ
 • добавлен 02 декабря 2015 г.
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1986. — 80 с. В данном учебном пособий рассмотрены источники по истории Освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. в хронологической последовательности, по мере их ввода в научный оборот. С этой целью проведен анализ соответствующих документальных публикаций, прослежен процесс обогащения и расширения источниковой базы, что должно облегчить студентам ориентацию в массивах источников и их использо...

Ковальська Л.А. Українська історична наука у XX столітті. Методичний посібник. (Для студентів історичного факультету)

 • формат pdf
 • размер 177,95 КБ
 • добавлен 05 апреля 2012 г.
Донецьк: ДонНУ, 2009. - 24 с. У методичному посібнику подано розяснення щодо різних видів роботи студента з вивчення курсу. Наведено методичні рекомендації до окремих видів самостійного вивчення матеріалу. Вивчення процесу становлення, реорганізації та сучасного стану української історичної науки передбачає ознайомлення з діяльністю державних закладів історичної науки в Україні, аналіз історичних умов виникнення наукових історичних центрів за кор...

Ковальчук О.О. Розвиток джерелознавства в добу романтизму (на прикладі вивчення історії Київської Русі)

Статья
 • формат pdf
 • размер 373,83 КБ
 • добавлен 08 апреля 2015 г.
Стаття. Видана в журналі Чорноморський літопис - 2013. Вип. 8. - С. 60-65. Предметом вивчення є нові явища джерелознавства доби романтизму: це перш за все поява інтересу українських істориків до джерельної бази історії Київської Русі; формування власного бачення історії ІХ – ХІV ст. і джерел до неї; розширення джерельної бази як наслідок появи нових напрямків дослідження історії Київської Русі.

Ковпаненко Н.Г. Архітектурно-мистецька спадщина Наддніпрянської України у вітчизняних історичних дослідженнях (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)

 • формат pdf
 • размер 1,64 МБ
 • добавлен 20 ноября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. — 309 с. ISBN 978-966-02-6538-7 У монографії розглядаються особливості розвитку історичних студій національної архітектурно-мистецької спадщини доби середньовіччя та раннього нового часу, які здійснювались у Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Висвітлюється внесок у вивчення пам’яток художньої старовини та пов’язаних з ними проблем наукових товариств та архівних комісій, Все...

Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія

 • формат djvu
 • размер 7,97 МБ
 • добавлен 20 ноября 2016 г.
За ред. В. Смолія. НАН України. Інститут історії України. — К.: Інститут історії України, 2013. — 566 с. Українська історіографія представлена під кутом зору історії понять. Проаналізовано, як ускладнювався, доповнювався, удосконалювався лексичний багаж української історіографії від доби Модерну до наших днів. Збагачення й оновлення поняттєвого апарату української історіографії відбувалося за рахунок запозичення та верифікації термінів і понять з...

Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія

 • формат pdf
 • размер 12,02 МБ
 • добавлен 29 октября 2016 г.
За ред. В. Смолія. НАН України. Інститут історії України. — К.: Інститут історії України, 2013. — 566 с. Українська історіографія представлена під кутом зору історії понять. Проаналізовано, як ускладнювався, доповнювався, удосконалювався лексичний багаж української історіографії від доби Модерну до наших днів. Збагачення й оновлення поняттєвого апарату української історіографії відбувалося за рахунок запозичення та верифікації термінів і понять з...

Кондратюк К., Сухий О. Сучасна національна історіографія новітньої історії України 1914-2009 рр

 • формат pdf
 • размер 169,30 МБ
 • добавлен 27 августа 2013 г.
Львів: Видавний центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. — 262 с. У навчальному посібнику проаналізовано наукову історичну літературу, яка побачила світ після проголошення незалежності України, і присвячена новітній добі в історії. Для студентів та аспірантів історичних факультетів і всіх, хто цікавиться станом сучасної української історичної науки.

Копилов С.А. Проблеми історії слов'янських народів в історичній думці України (остання третина XVII - початок XX ст.)

 • формат djvu
 • размер 11,29 МБ
 • добавлен 28 сентября 2014 г.
Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — 466 с. — ISBN 966-7975-55-X. В монографії з’ясовуються закономірності зародження й розвитку історичної думки в Україні (остання третина XVII – початок XX ст.) у дослідженні минулого слов’янських народів. Приділяється велика увага висвітленню гносеологічних та соціокультурних функцій історичних знань, аналізу творчого доробку видатних істориків-славістів України періоду національного відродження. Книга розрахов...

Копилов С.А. Проблеми історії слов'янських народів в історичній думці України (остання третина XVII - початок XX ст.)

 • формат pdf
 • размер 20,83 МБ
 • добавлен 16 октября 2014 г.
Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — 466 с. — ISBN 966-7975-55-X. В монографії з’ясовуються закономірності зародження й розвитку історичної думки в Україні (остання третина XVII – початок XX ст.) у дослідженні минулого слов’янських народів. Приділяється велика увага висвітленню гносеологічних та соціокультурних функцій історичних знань, аналізу творчого доробку видатних істориків-славістів України періоду національного відродження. Книга розрахов...

Корпанюк Микола. Слово. Хрест. Шабля (українське монастирсько-церковне, релігійне, світське крайове літописання XVI-XVIII століть, компіляція козацького літописання XVIII ст. як історико-літературне явище)

 • формат djvu
 • размер 16,71 МБ
 • добавлен 04 февраля 2017 г.
Київ: Смолоскип, 2005. — 907 с. Монографія є першим науковим літературознавчим дослідженням великого пласта національної культури, створеної давньою українською, польською, латинською, російською мовами, яка розвивалася на всьому українському просторі — від Попраду до Дону — і впливала на розвиток духовності нації, оберігала її від денаціоналізації. Різнобічно аналізуючи тематику, проблематику, художній світ пам’яток, автор доводить, що різнокон...

Коцур В.П., Коцур А.П. Історіографія історії України

 • формат djvu
 • размер 10,41 МБ
 • добавлен 18 августа 2014 г.
Курс лекцій. — Чернівці: Золоті литаври, 1999. — 526 с. — ISBN 966-7577-05-8. Цей курс лекцій є першим навчальним посібником спеціально присвяченим українській історіографії. Широко висвітлені основні напрямки та діяльність представників різних течій і наукових шкіл в історичній думці України з давніх часів до сьогодення. Для студентів вузів. Зміст: Вступ Історіографія давньої історії України Київська Русь та Галицько-Волинська держава в історичн...

Крикун М., Піддубняк О. (упоряд.) Документи Брацлавського воєводства 1566-1606 років

 • формат pdf
 • размер 49,46 МБ
 • добавлен 17 февраля 2015 г.
Упорядники Микола Крикун, Олексій Піддубняк. Вступ Миколи Крикуна. — Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 2008. — 1220 с. — (Історичні джерела. Том 8). — ISBN 966-8868-02-1. Збірник уміщає усі виявлені на сьогодні документи Брацлавського воєводства від його створення у 1566 р. і до смерті у 1606 р. брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського, з архіву якого походить більшість (240) публікованих документів. Із 496 документів і актів 488 ви...

Криницький В. Володимир Великий: український чи російський?

 • формат pdf
 • размер 1,21 МБ
 • добавлен 05 сентября 2015 г.
К.: ВМБ, 2015. — 90 с. — ISBN 9781310613081. Вступ. Історія Київської Русі: розвиток досліджень до 1990-х років. Державна діяльність Володимира Великого у поглядах українських та російських істориків кінця ХХ ст. Особисті риси Володимира у висвітленні істориків Росії та України 1991-2000 рр. Висновки. На сучасному етапі розвитку історичної науки стосовно певних тем та проблем нашої історії спостерігається ситуація, коли наявні писемні джерела пра...

Крип'якевич І. (упоряд.) Документи Богдана Хмельницького

 • формат djvu
 • размер 23.25 МБ
 • добавлен 07 июня 2011 г.
Київ: Видавництво Академії наук УРСР, 1961. - 740 с. У збірнику вміщені наявні листи, універсали та накази Богдана Хмельницького за 1648-1657 рр. з архівів та бібліотек Української РСР, Москви, Ленінграду, а також Польщі, Угорщини, Швеції, Німеччини, Австрії. У додатках подаються сумнівні та підроблені документи, перелік втрачених листів, універсалів та ін., а також науково-довідковий апарат.

Крип'якевич І., Грушевський М. (уклад.) Джерела до історії України-Руси. Матеріали до історії української козаччини

 • формат pdf
 • размер 26 МБ
 • добавлен 16 июля 2011 г.
Львів, накладом Наукового Товариства імені Шевченка, 1908. - 487 с. Книга містить джерела (документи, грамоти, свідчення) до історії України та козаччини. Ці джерела, зокрема, були використані М. Грушевським при написанні його "Історії України".

Крип’якевич І., Бутич І. (упоряд.) Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657

 • формат pdf
 • размер 32,84 МБ
 • добавлен 01 июля 2016 г.
Київ: Видавничий дім «Альтернативи», 1998. — 384 с., іл. — (Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію). ISBN 966-7217-53-1. У збірці вміщено всі відомі універсали і накази Богдана Хмельницького, а також угоди і вимоги гетьмана за 1648—1657 pp. з архівів України, Російської Федерації, Білорусі, Польщі, США, Бразилії, в яких йдеться про соціально-економічний розвиток і політичне становище України у період Хмельниччини...

Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII - першої половини XIV ст. Дослідження. Тексти

 • формат djvu
 • размер 6,75 МБ
 • добавлен 23 марта 2015 г.
Львів, 2004. — 1284 с. — ISBN 966-7155-85-4. Книжка представляє дослідження і найповніше видання текстів актів і документів Галицько-Волинського князівства. Вміщає ориґінальні та копійні автентичні акти та документи, реконструйовані акти з літописів і літописців, сумнівні щодо достовірності документи, а також документи тогочасних і пізніших сторіч, у яких згадуються відомі і невідомі досі документи князівства. Опрацьовано 227 актів і документів....

Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ - першої половини ХІV ст

 • формат pdf
 • размер 64.46 МБ
 • добавлен 09 ноября 2011 г.
Львів: НТШ імені Шевченка., 2004. - 1283 с. Книга представляє дослідження і найповніше видання текстів актів і документів Галицько-Волинського князівства. Вміщає оригінальні та копійні автентичні акти та документи. Матеріали розкривають умови формування князівства, його соціально-економічні відносини, політичний лад, контакти з іншими землями та державами, служить для вивчення права, побуту, культури і мови князівства

Курсовая работа - Літопис папа Дуклянина як історичне джерело

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 185 КБ
 • добавлен 02 сентября 2011 г.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра історії слов'ян, 2 курс, 2011 р.,29 с. Вступ Атрибуція «Літопису попа Дуклянина». Списки «Літопису попа Дуклянина» та їх характеристика. Авторство та датування «Літопису попа Дуклянина». Джерела «Літопису попа Дуклянина». Історична цінність «Літопису попа Дуклянина». Характеристика синхронних «Літопису попа Дуклянина» південнослов’янських та візантійських джерел. Загальна характ...

Лазаревский А.М. Обозрение Румянцевской описи Малороссии. 1866, 1867, 1875

 • формат pdf
 • размер 38,85 МБ
 • добавлен 20 июня 2014 г.
Чернигов, Губернская типография, 865 с. Румянцевская Опись — так называется перепись населения, с его движимым и недвижимым имуществом, произведенная в Малороссии по распоряжению графа П. А. Румянцева, на основании инструкции, данной ему Екатериной II при назначении на должность малороссийского генерал-губернатора. Приехав в Малороссию весной 1765 г., Румянцев целое лето употребил на осмотр ее; после этого, в сентябре, он предложил малороссийской...

Лазаревский А.М. Украинская литературная летопись за 1856 г

 • формат pdf
 • размер 15,10 МБ
 • добавлен 18 февраля 2015 г.
Чернигов: Губернская Типография, 1856. — 36 с. Выдающийся украинский историк Александр Матвеевич Лазаревский (1834—1902) публиковал на страницах «Черниговских губернских ведомостей» ежегодные библиографические обзоры под общим названием «Украинская литературная летопись». Эти обзоры были одной из первых попыток текущего учета литературы, которая касалась Украины. «Украинская литературная летопись за 1856 г.» дает краткие обзоры таким произведения...

Лазаревська К.О. (упоряд.) Український архів. Т.1: Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку

 • формат pdf
 • размер 79,00 МБ
 • добавлен 29 сентября 2014 г.
Київ: Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1929. — 576 + XXII с. Генеральне слідство про маєтності як ревізія та розмежування земельної власності було проведене у 1729—1730-х рр. в десяти полках Гетьманщини за часів Данила Апостола. Спустивши на терени козацького Гетьманату наказ "зверху", уряд Російської імперії ставив чітку мету встановлення точного числа дворів податного населення, перевірки законності прав на маєтки козацької старшини, шлях...

Лазаревська К.О. (упоряд.) Український архів. Т.1: Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку

 • формат djvu
 • размер 15,78 МБ
 • добавлен 20 февраля 2015 г.
Київ: Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1929. — 576 + XXII с. Генеральне слідство про маєтності як ревізія та розмежування земельної власності було проведене у 1729—1730-х рр. в десяти полках Гетьманщини за часів Данила Апостола. Спустивши на терени козацького Гетьманату наказ "зверху", уряд Російської імперії ставив чітку мету встановлення точного числа дворів податного населення, перевірки законності прав на маєтки козацької старшини, шлях...

Лев В. Український переклад Хроніки Мартина Бєльського

 • формат pdf
 • размер 6,77 МБ
 • добавлен 29 мая 2012 г.
Опубліковано: Варшава, 1935 Сторінок: 76 с. Опис: Праці Українського наукового інституту. Серія філологічна, кн. 4 Окрім власне українського перекладу Хроніки Мартіна Бєльского (за рукописом із Музею Чарторийських у Кракові), видання містить: короткий огляд різних перекладів Хроніки, палеографічний опис рукопису Чарторийських, аналіз змісту рукопису, його структури. Також у виданні представлені декілька знімків сторінок рукопису.

Лев В. Український переклад Хроніки Мартина Бєльського

 • формат djvu
 • размер 1,98 МБ
 • добавлен 18 марта 2015 г.
Варшава, 1935. — 72 с. — (Праці Українського Наукового Інституту, том XXIX. Серія філологічна, книга 4). Окрім власне українського перекладу Хроніки Мартіна Бєльского (за рукописом із Музею Чарторийських у Кракові), видання містить: короткий огляд різних перекладів Хроніки, палеографічний опис рукопису Чарторийських, аналіз змісту рукопису, його структури. Також у виданні представлені декілька знімків сторінок рукопису.

Лиман І. Дослідники історії Південної України. Том 1

 • формат pdf
 • размер 4,47 МБ
 • добавлен 08 августа 2014 г.
Біобібліографічний довідник. — Київ: Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, 2013. — 382 с. ISBN 978-966-02-6972-9 (загальний). ISBN 978-966-02-6973-6 (Том 1). Книга є складовою проекту, завданнями якого є формування узагальнювальної картини стану вивчення історії Південної України; популяризація напрацювань науковців, що займались чи (та) займаються цим регіоном; створення можливостей для кожного...

Лиман І.І., Константінова В.М. (упоряд.) Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок

 • формат pdf
 • размер 2,17 МБ
 • добавлен 09 октября 2014 г.
Запоріжжя, 2011. — 376 с. ISBN 978-966-488-096-8 Книга присвячена науковій школі з дослідження історії Південної України XVIII—XX ст. професора Анатолія Васильовича Бойка, інституційними "стрижнями" якої були і залишаються Запорізьке відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Запорізьке наукове товариство імені Я. Новицького та кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історич...

Литвин В.М. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник

 • формат pdf
 • размер 5.97 МБ
 • добавлен 29 сентября 2009 г.
Видавництво "Вища школа", 2002 - 432c. З урахуванням сучасних наукових поглядів пояснено й уточнено близько 600 термінів, визначень, понять, концепцій, явищ, подій і фактів всесвітньої історії, історичної та споріднених із нею наук. Для студентів вищих навчальних закладів. Стане у пригоді викладачам, учителям загальноосвітніх шкіл, усім, хто цікавиться питаннями історичної науки.

Мінець Ю.О. Візантійська агіографія як історичне джерело: історіографія проблеми

Статья
 • формат pdf
 • размер 192,60 КБ
 • добавлен 24 июня 2015 г.
У статті досліджуються історіографічні праці, присвячені вивченню специфіки візантійської агіографії як історичного джерела. З огляду на це оцінюється інформативний потенціал агіографіч­ного тексту та специфіка використання; зовнішні характеристики та історія формування корпусу східнохристиянської агіографії.

Місило Євген (впор., ред.) Акція "Вісла". Документи

 • формат pdf
 • размер 24,96 МБ
 • добавлен 09 февраля 2015 г.
Пер. з польськ. Івана Сварника. — Львів - Нью-Йорк: Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, 1997. — 564 с. Акція "Вісла" належить до безпрецедент­них актів етноциду, вчинених у центрі Європи, в середині XX ст. супроти автохтон­ного населення, що тисячоліттями прожива­ло на обширних теренах на захід від Сяну та Бугу. Характерні особливості акції "Віс­ла" - жорстока, блискавична депортація, в поєднанні з селекцією "неблагонадійних", кроваві перес...

Маєр Р. (ред.) Історична освіта: Європейський та український досвід

 • формат pdf
 • размер 8,81 МБ
 • добавлен 25 апреля 2012 г.
К.: Видавництво «К.І.С.», 2010. - 288 с. Переклад: Красівська Оксана, Саповська Наталя Ядро збірки складають результати проекту дослідження викладання національної історії у школах Центральної і Східної Європи, проведеного Міжнародним інститутом дослідження підручників імені Георга Еккерта в Брауншвейзі (Німеччина) і спрямованого на критичний аналіз шкільних підручників історії різних країн та на з ’ясування і узгодження спірних і по-різному трак...

Макарчук С. Писемні джерела з історії України

 • формат pdf
 • размер 11.54 МБ
 • добавлен 29 августа 2010 г.
Львів, 1999. - 351 с. Ця книга — плід багаторічної «праці відомого українського історика, професора Степана Арсентійовича Макарчука. У ній в хронологічній послідовності та за видовими ознаками аналізуються писемні джерела з історії України від найдавніших часів до наших днів у тому числі твори античних, візантійських», західноєвропейських авторів, літописи публічні й приватні актові матеріали X - XVII ст., статистично-топографічні описи, мемуар...

Марченко В.А. (упоряд.) Розсекречені документи періоду нацистської окупації Сумської області 1941-1943 років (Огляд документів)

Справочник
 • формат djvu
 • размер 2,73 МБ
 • добавлен 18 декабря 2014 г.
Суми: ВВП "Мрія-1" АТД, 2003. — 52 с. Більше 70-ти років минуло від того чорного дня, коли нацисти, розпочавши агресію, одразу ж заходилися завойовувати, розчленовувати, нищити українські землі. Досить довгий час документи установ, які діяли під час окупації Сумської області, знаходилися на таємному зберіганні. Нині вони стали доступними для дослідників. Ці матеріали дають уявлення про те, яким був окупаційний режим на території Сумської області.

Марченко В.А. (упоряд.) Розсекречені документи періоду нацистської окупації Сумської області 1941-1943 років (Огляд документів)

Справочник
 • формат pdf
 • размер 355,11 КБ
 • добавлен 18 декабря 2014 г.
Суми: ВВП "Мрія-1" АТД, 2003. — 52 с. Більше 70-ти років минуло від того чорного дня, коли нацисти, розпочавши агресію, одразу ж заходилися завойовувати, розчленовувати, нищити українські землі. Досить довгий час документи установ, які діяли під час окупації Сумської області, знаходилися на таємному зберіганні. Нині вони стали доступними для дослідників. Ці матеріали дають уявлення про те, яким був окупаційний режим на території Сумської області.

Марченко М.І. Українська історіографія з давніх часів до середини ХІХ ст

 • формат pdf
 • размер 119.53 МБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
К., 1959. - 259 с. У книзі висвітлені головні напрямки і творчість видатних представників історичної науки на Україні в період феодально-кріпосницької епохи. Праця складається з двох частин. У першій частині розглядаються історичні знання в стародавній Русі (11-12 ст.) та в українських землях в період ліквідації південних феодальних князівств і за часів литовсько-польського панування, українська історіографія часів визвольної війни і боротьби за...

Маслак Володимир Іванович. Ранньомодерна українська державність в сучасних польській та російській історіографіях

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,79 МБ
 • добавлен 24 ноября 2016 г.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,2015. - 480с. Зміст. Вступ. Розділ І. Історіографія проблеми та джерельна база дослідження. Історіографія проблеми. Джерельна база дослідження. Розділ 2. Суспільне та інтелектуальне тло формування сучасного бачення ранньомодерної української державності в Польщі та Росії. Вплив радикальних змін суспільного ландшафту. Проблема оновлення дослідницького інструментарію. Перегляд / к...

Матях В. Український цивілізаційний процес раннього нового часу в наукових проектах Інституту історії України НАН України

 • формат pdf
 • размер 2,18 МБ
 • добавлен 29 августа 2012 г.
Відп. ред. В.А. Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2011. – 184 с. Анотація: У пропонованій розвідці на основі опрацювання створеного в Інституті історії України НАН України значного наукового доробку в царині вивчення національного історичного процесу раннього нового часу розглянуто місце установи в конституюванні новістичного напряму досліджень в Україні та внесок її творчого колективу в формування про...

Матях В.М. Медієвістика в Україні другої половини XIX - початку XX століття: криза чи прогрес?

 • формат pdf
 • размер 489,82 КБ
 • добавлен 14 сентября 2014 г.
Київ: Інститут історії України HAH України, 1996. — 58 с. — (Історичні зошити). — ISBN 5-7702-0948-8. Розглядається стан медієвістичних досліджень в Україні у другій половині XIX — на початку XX сг. На основі порівняння з історіографічною ситуацією у західноєвропейських країнах переглядається існуюча оцінка вітчизняного історіографічного процесу зазначеного періоду. Розраховано на наукових працівників, викладачів і студентів вузів. Зміст: Порефор...

Маштабей О.М. (упоряд.) Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст

 • формат pdf
 • размер 3.88 МБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Київ: Наукова думка, 1986. - 222 с. Видатна пам'ятка ранньомодерної історії України містить багатий матеріал для характеристики суспільних відносин, культури, побуту різних верств суспільства того часу. До тексту ратушної книги додаються передмова, покажчики та словник малозрозумілих слів. Упоряд. О. М. Маштабей, В. Г. Самійленко, Б. А. Шарпило

Маштабей О.М., Самійленко В.Г., Шарпило Б.А. (упоряд.) Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст. (Збірник актових документів)

 • формат djvu
 • размер 9,99 МБ
 • добавлен 11 апреля 2014 г.
Київ: Наукова думка, 1986. — 224 с. Видатна пам’ятка староукраїнської ділової та народнорозмовної мови друкується вперше. Вона містить багатий матеріал для характеристики суспільних відносин, культури, побуту різних верств суспільства того часу. В тексті книги відображені найважливіші особливості лексики й фразеології, фонетики та граматики живого народного та діалектного мовлення Середньої Наддніпрянщини. До тексту ратушної книги додаються перед...

Мащенко С.Т. Методологічні позиції Кулішевого дослідження історії

Статья
 • формат pdf
 • размер 358,97 КБ
 • добавлен 11 мая 2012 г.
Стаття. Опубліковано у Віснику Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка - 2010 - Випуск 75 Серія: Філософські науки (другі Кулішеві читання з філософії етнокультури). - С. 39-43. У статті розкриваються основні принципи методології, якими керувався П. Куліш при дослідженні історичних процесів. Підкреслюється діалектична єдність його історіософських засад відносно розвитку й функціонування суспільства. Ключові слова:...

Метлинский А.Л. Памятники для истории, языка и словесности Южноруссии (Малороссии и Червоноруссии)

 • формат pdf
 • размер 1,33 МБ
 • добавлен 28 января 2017 г.
Харьков: без издательства, 1840. — 71 с. В книге описывается большинство памятников российской Империи.

Мироненко В.И. Российско-украинские отношения в 1991 - 2002 гг.: историографический очерк

 • формат doc
 • размер 1.22 МБ
 • добавлен 02 ноября 2010 г.
М. : 2004. Противостояние исторических мифов. Российско-украинский диалог: повестка дня. Проблемы внешней политики и национальной безопасности в российско-украинском диалоге. Вопросы экономического сотрудничества Российской Федерации и Украины. Этнокультурные аспекты российско-украинских отношений. Некоторые особенности украинской историографии российско-украинских отношений

Мицик Ю. (упор.) Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. Том І: 1648-1649 рр

 • формат pdf
 • размер 2,11 МБ
 • добавлен 27 сентября 2012 г.
К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Канадський інститут українських студій (Едмонтон), 2012. – 680 с. Редколегія: В. А. Брехуненко, Д. В. Бурім, О. О. Маврін, П. С. Сохань, Г. К. Швидько. НАН України. Даний збірник відкриває собою тритомну серію джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр., насамперед архівних, виявлених в польських архівосховищах. Джерела проливають с...

Мицик Ю. (упоряд.) Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. Т. 4: 1655-1658 рр

 • формат pdf
 • размер 5,34 МБ
 • добавлен 27 июля 2016 г.
Київ, 2015. — 540 с. ISBN 978-966-02-6571-4 (загальний) ISBN 978-966-02-7362-7 (Т. 4) Даний збірник завершує чотиритомну публікацію серії джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648—1658 рр., насамперед архівних, виявлених в польських архівосховищах. Джерела проливають світло на тогочасні військово-політичні події, висвітлюють героїчну боротьбу українського народу за свободу й державну незалежність. Джерела головним чи...

Мицик Ю. (упоряд.) Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. Том 2: 1650-1651 рр

 • формат pdf
 • размер 3,11 МБ
 • добавлен 30 сентября 2014 г.
Київ, 2013. — 704 с. ISBN 978-966-02-6571-4 (загальний). ISBN 978-966-02-6833-3 (Том 2). Даний збірник відкриває собою чотиритомну серію джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр., насамперед архівних, виявлених в польських архівосховищах. Джерела проливають світло на тогочасні військово-політичні події, висвітлюють героїчну боротьбу українського народу за свободу й державну незалежність. Джерела головним чино...

Мицик Ю. (упоряд.) Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. Том 3: 1652-1654 рр

 • формат pdf
 • размер 3,81 МБ
 • добавлен 24 ноября 2014 г.
Київ, 2014. — 424 с. ISBN 978-966-02-6571-4 (загальний) ISBN 978-966-02-7361-0 (Т. 3) Даний збірник продовжує собою чотиритомну серію джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648—1658 рр., насамперед архівних, виявлених в польських архівосховищах. Джерела проливають світло на тогочасні військово-політичні події, висвітлюють героїчну боротьбу українського народу за свободу й державну незалежність. Джерела головним чином п...

Мицик Ю. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст

 • формат pdf
 • размер 14,43 МБ
 • добавлен 28 сентября 2012 г.
Дніпропетровськ: ВПОП «Дніпро», 1996. - 268 с. Монографія присвячена дослідженню всього комплексу джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. проти колоніального гніту Речі Посполитої. Проведена класифікація та систематизація джерел, визначена повнота, репрезентативність, ступінь достовірності, тощо кожної з категорій джерел та найважливіших пам’яток. Велика увага приділена дослідженню універсалів, наказів...

Мицик Ю. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст

 • формат djvu
 • размер 5,78 МБ
 • добавлен 22 сентября 2012 г.
Дніпропетровськ: ВПОП «Дніпро», 1996. - 268 с. Монографія присвячена дослідженню всього комплексу джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. проти колоніального гніту Речі Посполитої. Проведена класифікація та систематизація джерел, визначена повнота, репрезентативність, ступінь достовірності, тощо кожної з категорій джерел та найважливіших пам’яток. Велика увага приділена дослідженню універсалів, наказів...

Морозова А., Полетун Н. Документи з історії євреїв у Державному архіві Чернігівської області. Довідник

Справочник
 • формат pdf
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 03 марта 2011 г.
Ніжин: ТОВ Видавництво Аспект-Поліграф, 2003. – 320 с. Пропоноване видання містить інформацію про документи обласного архіву з історії єврейського народу, представники якого здавна мешкали на території Чернігівщини та залишили помітний слід в економічно-культурному розвитку краю. Довідник доповнює інформацію Путівника по фондах Державного архіву Чернігівської області, виданого 2001 року, та розрахований на істориків, архівістів, краєзнавців і ши...

Москаленко О.С. Усні джерела Повісті временних літ

Дисертация
 • формат doc
 • размер 34,83 КБ
 • добавлен 04 октября 2014 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. — 19 с. Дисертацію присвячено дослідженню усних джерел Повісті временних літ із застосуванням соціально-культурного підходу до феномену фольклору як історичного джерела. Здійснено спробу виокремлення низки...

Москальов Д.В. Катеринославський епізод етнографічної роботи І, І. Срезневського

Статья
 • формат pdf
 • размер 358,01 КБ
 • добавлен 12 апреля 2015 г.
Стаття. Видана в журналі Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки, 2011, вип. 8. - С. 185-192. На основі аналізу опублікованого епістолярію висвітлюється катеринославський період (1832-1833) біографії І.І. Срезневського та визначається його роль у розвитку фольклорно-етнографічних студій вченого.

Мыцык Ю.А. Анализ архивных источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов

 • формат pdf
 • размер 9,06 МБ
 • добавлен 23 октября 2014 г.
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1988. — 76 с. В данном учебном пособии рассматриваются письменные источники по истории Освободительной войны украинского народа против гнета магнатско-шляхетской Речи Посполитой 1648—1654 гг., хранящиеся в архивах и музеях, отделах рукописей библиотек СССР и ПНР. Большое внимание уделено вопросам репрезентативности этого комплекса источников, его соотношения с материалами, содержащимися в археографических п...

Мыцык Ю.А. Анализ архивных источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов

 • формат djvu
 • размер 2,21 МБ
 • добавлен 19 января 2016 г.
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1988. — 76 с. В данном учебном пособии рассматриваются письменные источники по истории Освободительной войны украинского народа против гнета магнатско-шляхетской Речи Посполитой 1648—1654 гг., хранящиеся в архивах и музеях, отделах рукописей библиотек СССР и ПНР. Большое внимание уделено вопросам репрезентативности этого комплекса источников, его соотношения с материалами, содержащимися в археографических п...

Мыцык Ю.А. Анализ источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов: Учебное пособие

 • формат pdf
 • размер 10,18 МБ
 • добавлен 22 ноября 2014 г.
Днепропетровск: ДГУ, 1983. — 80 с. В данной (1-й части) настоящего учебного пособия по источниковедению Освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. рассматриваются документы гетмана Богдана Хмельницкого, как уже введенные в научный оборот, так и обнаруженные автором в архивохранилищах СССР и ПНР. Анализируется формуляр универсалов и приказов, изучается вопрос о его происхождении. Предпринята попытка классифицировать документы Б. Хмельн...

Мыцык Ю.А. Анализ источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов: Учебное пособие

 • формат djvu
 • размер 4,07 МБ
 • добавлен 22 ноября 2014 г.
Днепропетровск: ДГУ, 1983. — 80 с. В данной (1-й части) настоящего учебного пособия по источниковедению Освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. рассматриваются документы гетмана Богдана Хмельницкого, как уже введенные в научный оборот, так и обнаруженные автором в архивохранилищах СССР и ПНР. Анализируется формуляр универсалов и приказов, изучается вопрос о его происхождении. Предпринята попытка классифицировать документы Б. Хмельн...

Мыцык Ю.А. Записки иностранцев как источник по истории Освободительной войны украинскаго народа 1648-1654 гг.: Учебное пособие

 • формат djvu
 • размер 3,07 МБ
 • добавлен 08 ноября 2014 г.
Днепропетровск: ДГУ, 1985. — 84 с. В настоящей учебном пособии проанализирован широкий круг известных, а также обнаруженных автором в хранилищах СССР и ПНР сочинений иностранных хронистов и мемуаристов, газет, «летучих листков» середины XVII — начала XVIII в., которые являются денными источниками по истории восточнославянских народов, и в первую очередь по истории Освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. При этом отмечаются характер...

Мыцык Ю.А. Записки иностранцев как источник по истории Освободительной войны украинскаго народа 1648-1654 гг.: Учебное пособие

 • формат pdf
 • размер 10,48 МБ
 • добавлен 21 октября 2014 г.
Днепропетровск: ДГУ, 1985. — 84 с. В настоящей учебном пособии проанализирован широкий круг известных, а также обнаруженных автором в хранилищах СССР и ПНР сочинений иностранных хронистов и мемуаристов, газет, «летучих листков» середины XVII — начала XVIII в., которые являются денными источниками по истории восточнославянских народов, и в первую очередь по истории Освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. При этом отмечаются характер...

Німчук В.В. (відп. ред.) Книга Київського підкоморського суду (1584-1644)

 • формат djvu
 • размер 12,81 МБ
 • добавлен 31 марта 2013 г.
Відп. ред. В. В. Німчук; Упорядн.: Г. В. Боряк, Т. Ю. Гирич, Л. З. Гісцова, В. М. Кравченко, В. В. Німчук, Г. С. Сергійчук, В. В. Страшко, Н. М. Яковенко. АН України. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Археографічна комісія; Інститут історії; Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Київ: Наукова думка, 1991. – 344 с. – (Пам’ятки української мови. Серія актових джерел). ISBN: 5-12-002494-7 У публікації подано повний текс...

Німчук В.В. (відп. ред.) Книга Київського підкоморського суду (1584-1644)

 • формат pdf
 • размер 35,73 МБ
 • добавлен 05 мая 2013 г.
Відп. ред. В. В. Німчук; Упорядн.: Г. В. Боряк, Т. Ю. Гирич, Л. З. Гісцова, В. М. Кравченко, В. В. Німчук, Г. С. Сергійчук, В. В. Страшко, Н. М. Яковенко. АН України. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Археографічна комісія; Інститут історії; Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Київ: Наукова думка, 1991. – 344 с. – (Пам’ятки української мови. Серія актових джерел). ISBN: 5-12-002494-7 У публікації подано повний текс...

Німчук В.В. Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст

 • формат djvu
 • размер 3,03 МБ
 • добавлен 25 марта 2012 г.
Київ: "Наукова думка", 1981, 312 с. Сборник содержит тексты из трех актовых книг Житомирского гродского уряда 1605, 1609 и 1649-1650 гг. и Подкоморной книги Киевского воеводства 1643 г., которые охватывают различные сферы жизни украинского народа, дают богатый материал исследователям украинского языка, его культуры и истории.

Навчальній посібник Джерелознавство історії України

 • формат doc
 • размер 1.35 МБ
 • добавлен 21 июня 2011 г.
Макарчук CA. В посібнику висвітлені предмет джерелознавства, типи, види і підвиди історичних джерел як носіїв всебічної інформації про минуле людства, особливості кодування відкритої та прихованої інформації в джерелах різних видів, українська історіографічна традиція використання історичних джерел.

Науковці України ХХ - ХХІ століть

 • формат pdf
 • размер 7,18 МБ
 • добавлен 04 декабря 2015 г.
Метабібліографія / Уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич; Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ. – К., 2010. – 472 с. Метабібліографія подає огляд бібліо- та біобібліографічних персональних посібників понад тисячі науковців України ХХ – ХХІ століть, що мають ступінь доктора наук. Опис кожного покажчика, розташованого за абеткою, містить інформацію про науковий ступінь і вчене звання науковця із зазначенням років їх присудження, а також п...

Нові підходи до історіописання

 • формат pdf
 • размер 19.02 МБ
 • добавлен 11 июня 2011 г.
Нові підходи до історіописання / упоряд. Берк П. К.: Ніка-Центр, 2010. 638 с. Головне призначення збірки «Нові підходи до історіописання» -продемонструвати можливості (а також обмеження) найновітніших методологічних течій в західній історіографії. Що є так званою новою історією? Наскільки новою вона є? Це швидкоплинна мода чи довгочасна тенденція? Чи здатна вона замінити традиційну історію, чи співіснуватиме з нею в мирі? Ось далеко не повний пер...

Оглоблин О. Українська історіографія

 • формат pdf
 • размер 846.45 КБ
 • добавлен 17 мая 2009 г.
Переклад зроблено за виданням: Olexander Ohloblyn. Ukrainian Historiography. 1917–1956 // The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – New York, 1957. У монографії відомого українського історика-емігранта, вихованця і викладача Київського університету Олександра Оглоблина (1899–1992) простежено поступ національної історичної думки за 1917–1956 роки як в Україні, так і поза її межами. Автор був безпосереднім свідком тих...

Онопрієнко В.Л., Щербань Т.О. Джерела з історії Українського наукового товариства в Києві

 • формат djvu
 • размер 11,59 МБ
 • добавлен 01 ноября 2014 г.
Київ: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2008. — 352 с. — ISBN 978-966-2142-47-1 На великому документальному матеріалі розкрита історія заснування і розвитку Українського наукового товариства (1907—1921) — однієї з перших національних наукових інституцій. Проаналізовано принципи організації Товариства як вільної наукової асоціації та його роль в організації науки і культурно- просвітницькому русі. Простежено формування основних наукових напрямків до...

Онопрієнко В.Л., Щербань Т.О. Джерела з історії Українського наукового товариства в Києві

 • формат pdf
 • размер 19,24 МБ
 • добавлен 03 октября 2014 г.
Київ: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2008. — 352 с. — ISBN 978-966-2142-47-1 На великому документальному матеріалі розкрита історія заснування і розвитку Українського наукового товариства (1907—1921) — однієї з перших національних наукових інституцій. Проаналізовано принципи організації Товариства як вільної наукової асоціації та його роль в організації науки і культурно- просвітницькому русі. Простежено формування основних наукових напрямків до...

Павленко С. Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах

 • формат djvu
 • размер 16,47 МБ
 • добавлен 13 апреля 2012 г.
К.: Києво-Могилянська академія, 2009. - 1054 с. Скан: AndriyDM У книзі "Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах" вміщено царські розпорядження, універсали, листи гетьмана, кореспонденцію російських та українських урядовців, спогади сучасників подій, що відбувалися протягом 1687-1710 рр. і безпосередньо впливали на життя України. У збірці джерельних матеріалів також представлені акти місцевого самоврядування, церковні грамоти.

Павло Павлович Гай-Нижник: Бібліографічний покажчик

 • формат pdf
 • размер 1,70 МБ
 • добавлен 07 марта 2012 г.
Павло Павлович Гай-Нижник // Україна наприкінці XIX ст. - у 30-х рр. XX ст. (наукова школа): біобібліографічний покажчик. - Серія: Наукові школи університету; Вип .2. - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. - С.42-56. В статті висвітлена біографія та бібліографія (станом на кінець 2008 р.) відомого історика П.Гай-Нижника

Панкєєв О.С. (упоряд.) Групові формулярні списки чиновництва Новоросійської губернії за 1798 рік

 • формат pdf
 • размер 1,19 МБ
 • добавлен 28 сентября 2016 г.
Запоріжжя, 2011. — 126 с. — ISBN 978-966-02-6190-7. Науковому загалу представлено цінні джерела з історії чиновництва Південної України другої половини XVIII століття – групові формулярні списки чиновництва Новоросійської губернії за 1798 рік. Формулярні списки чиновництва – це документи офіційного діловодства, які створювалися з метою обліку цивільного та військового чиновництва, яке мало ранг відповідно до Табеля про ранги 1722 р. У групових фо...

Панкєєв О.С., Олененко А.Г. (упоряд.) Азовське намісництво: нереалізований проект

 • формат pdf
 • размер 797,33 КБ
 • добавлен 13 мая 2013 г.
Упорядники Панкєєв О. С., Олененко А.Г. – Запоріжжя, 2011. – 98 с. ISBN 978-966-02-6188-4. Науковому загалу представлено цінне джерело з історії Азовської губернії – "Учреждение земских распоряжений Азовского наместничества", яке стало результатом проектної діяльності чиновництва Південної України. Опублікований документ є унікальним планом облаштування Азовської губернії згідно з положеннями губернської реформи Російської імперії 1775 року, що т...

Патрушева Т.О. (укладач) Мицик Юрій Андрійович

 • формат pdf
 • размер 16,56 МБ
 • добавлен 14 мая 2016 г.
Біобібліографічний покажчик. — K.: KM Academia, 2000. — 64 с. — (Сер.: "Вчені НаУКМА".) У покажчику висвітлюються основні етапи життя, педагогічної, наукової, науково-організаційної діяльності доктора історичних наук, професора, священика Ю. Мицика, добре знаного в Україні й поза її межами фахівця та дослідника історичного минулого нашої країни. Для науковців та всіх зацікавлених історичною наукою.

Передерій І.Г., Кочерга Н.К.В. Липинський: еволюція державницького підходу до історичного аналізу в процесі формування історичних поглядів

Статья
 • формат pdf
 • размер 393,91 КБ
 • добавлен 31 марта 2015 г.
Стаття. Видана в збірнику ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наукові праці. Том 69. Випуск 56. - С. 142-147. У статті аналізується еволюція поглядів В.Липинського як історика та політолога на процес державотворення в Україні. Особлива увага приділяється історичній та теоретичній інтерпретації В.Липинського значення еліти у творенні національної держави. Досліджуються чинники, що вплинули на формування державницького підходу науковця до історичного аналізу....

Перепись населения Российской Губернии 1897 г. Киевская губерния

 • формат pdf
 • размер 54,19 МБ
 • добавлен 22 мая 2012 г.
Статистический справочник. Москва, тип. кн. Мещерского, архивное издание 1904г. 310 ст. Распределение населения по полу, возрасту, сословным группам, семейному состоянию и месту рождения.

Петровский М.Н., Гуслистий К.Г. (ред.) Україна перед визвольною війною 1648-1654 рр.: 3бірка документів (1639-1648 рр.)

 • формат pdf
 • размер 16,12 МБ
 • добавлен 19 сентября 2012 г.
Киев: Издательство АН УРСР, 1946. - 256 с. В этой подборке помещены документы в истории Украины перед освободительной войной украинского народа против шляхетской Польши в 1648 - 1654 гг Документы сборника охватывают время: 1639 - начало 1648, то есть тот период истории Украины, о котором выдано очень мало первоисточников. Документы подбирались в течение нескольких лет сотрудниками Киевского Центрального Архива Древних Актов. В сборник вошли докум...

Петровський М.Н., Путілов В.К. (укл.) Історія України в документах і матеріалах. Том 3. Визвольна боротьба українського народу проти гніту шляхетської Польщі і приєднання України до Росії (1569-1654 роки)

 • формат djvu
 • размер 6,40 МБ
 • добавлен 28 декабря 2013 г.
Київ: Видавництво Академії Наук УРСР, 1941. — 292 с. З передмови: Цей том "Історії України в документах і матеріалах" охоплює період 1569—1654 років, тобто час від Люблінської унії до приєднання України до Росії включно. Цей період характеризується ростом гніту панської Польщі на Україні, який важким тягарем лягав на всі сторони життя українського народу. Український народ не корився йому, а боровся проти панської Польщі. В цій боротьбі тісно пер...

Петровський М.Н., Путілов В.К. (укл.) Історія України в документах і матеріалах. Том 3. Визвольна боротьба українського народу проти гніту шляхетської Польщі і приєднання України до Росії (1569-1654 роки)

 • формат pdf
 • размер 17,49 МБ
 • добавлен 25 декабря 2013 г.
Київ: Видавництво Академії Наук УРСР, 1941. — 292 с. З передмови: Цей том "Історії України в документах і матеріалах" охоплює період 1569—1654 років, тобто час від Люблінської унії до приєднання України до Росії включно. Цей період характеризується ростом гніту панської Польщі на Україні, який важким тягарем лягав на всі сторони життя українського народу. Український народ не корився йому, а боровся проти панської Польщі. В цій боротьбі тісно пер...

Пещак М.М. (упорядн.) Грамоти XIV ст

 • формат pdf
 • размер 11.08 МБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Київ: Наукова думка, 1974. - 219 с. Писемні документи XIV ст., представлені у збірці, являють собою пам'ятки юридично-ділового стилю давньої української мови. Крім самих текстів пам'яток, що супроводжуються фотокопіями оригіналів, читач знайде у виданні бібліографію як до кожної грамоти зокрема, так і до тих історичних осіб та географічних назв, що згадуються в документах.

Пещак М.М. Розвиток давньоруського і староукраїнського наукового тексту

 • формат djvu
 • размер 9,24 МБ
 • добавлен 21 октября 2014 г.
Київ: Видавництво "Українознавство", 1994. — 272 с. ISBN 5-7702-0569-5 Монографія написана на основі дослідження структури тексту рукописних історичних пам'яток ХІ—ХVІІ ст. Пропонується опис мовного оформлення композиційно! структури наукових творів, способи включення чужого до авторської розповіді, особливості розгортання тексту при наявності в ньому таблиць і малюнків, мовні ознаки поділу давньоруських і староукраїнських історичних писемних пам...

Пещак М.М. Розвиток давньоруського і староукраїнського наукового тексту

 • формат pdf
 • размер 14,32 МБ
 • добавлен 01 ноября 2014 г.
Київ: Видавництво "Українознавство", 1994. — 272 с. ISBN 5-7702-0569-5 Монографія написана на основі дослідження структури тексту рукописних історичних пам'яток ХІ—ХVІІ ст. Пропонується опис мовного оформлення композиційно! структури наукових творів, способи включення чужого до авторської розповіді, особливості розгортання тексту при наявності в ньому таблиць і малюнків, мовні ознаки поділу давньоруських і староукраїнських історичних писемних пам...

Пилипенко В.М. Перед лицем ворога. Польська антитурецька література середини XVI - середини XVII ст

 • формат pdf
 • размер 6,26 МБ
 • добавлен 23 июля 2016 г.
Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2014. — 232 c. — ISBN 978-966-02-7203-3. Монографія присвячена відображенню військово-політичного протистояння Речі Посполитої та Османської імперії у польській суспільно-політичній думці середини XVI – середини XVII ст. Особлива увага приділена місцю і значенню українських земель у контексті цього протистояння. Праця розрахована як на фахівців, так і ш...

Плохий С.Н. Освободительная война украинского народа 1648-1654 гг. в латиноязычной историографии середины XVII века

 • формат djvu
 • размер 16,17 МБ
 • добавлен 23 сентября 2014 г.
Методические указания. — Днепропетровск, 1983. — 64 с. В данных методических указаниях рассматриваются вопросы отражения событий освободительной войны украинскою народа 1648—1654 гг. в восточноевропейской историографии середины ХVІІ века. Ввиду того,что изучаемые сочинения написаны на малодоступном студентам латинском языке, в методических указаниях даётся подробный анализ этих памятников. Приведенные материалы являются результатом самостоятельны...

Плохий С.Н. Освободительная война украинского народа 1648-1654 гг. в латиноязычной историографии середины XVII века

 • формат pdf
 • размер 22,96 МБ
 • добавлен 11 сентября 2014 г.
Методические указания. — Днепропетровск, 1983. — 64 с. В данных методических указаниях рассматриваются вопросы отражения событий освободительной войны украинскою народа 1648—1654 гг. в восточноевропейской историографии середины ХVІІ века. Ввиду того,что изучаемые сочинения написаны на малодоступном студентам латинском языке, в методических указаниях даётся подробный анализ этих памятников. Приведенные материалы являются результатом самостоятельны...

Подкур Р., Ченцов В. Документы органов государственной безопасности УCCР 1920 - 1930-х годов: источниковедческий анализ

 • формат pdf
 • размер 2.31 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Тернополь, 2010. – 372 с. В книге проводится источниковедческий анализ документов органов государственной безопасности Украины 1920 – 1930-х годов. Особое внимание уделяется изучению организационно-распорядительных документов, архивно-следственных дел, оперативных материалов. Для всех, кто интересуется историей органов государственной безопасности, историей Украины 1920– 1930-х годов. ISBN 978-966-528-333-1 Документы органов государственной безо...

Позитивізм: рефлексії щодо класичної моделі історіописання

Статья
 • формат pdf
 • размер 4,73 МБ
 • добавлен 09 января 2017 г.
Матеріали круглого столу (Харків, 29 листоп. 2016 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди — Х. : Вид-во Віровець А. П. «Апостроф», 2016. — 280 с. До збірника ввійшли матеріали круглого столу, який відбувся у Харкові 29 листопада 2016 р. Більша частина статей збірника присвячена характеристиці впливу позитивізму на розвиток історичної думки в Україні (60-ті рр. XIX–20-. ті рр. XX ст.). Розглядаються окремі елементи позитивістського історіоп...

Полонська-Василенко Н. Дві концепції історії України і Росії

 • формат pdf
 • размер 3,63 МБ
 • добавлен 29 августа 2014 г.
Мюнхен: Український вільний університет, 1964. — 52 с. Книга авторитетної вченої-історика Наталії Дмитрівни Полонської-Василенко висвітлює актуальні сторінки давньої української та російської історії. Незважаючи на те, що з часу опублікування праці пройшло майже 50 років, маніпуляції з історичними фактами тривають і досі. За стилем і стислістю викладення думок книга є цікавою не тільки для істориків і філософів історії, а й для широкого кола осіб...

Полонська-Василенко Н. Українська історіографія

 • формат pdf
 • размер 5,66 МБ
 • добавлен 03 июня 2012 г.
Опубліковано: Мюнхен, 1971 Сторінок: 104 с. Опис: Український Вільний Університет Скрипти: ч. 38 Скорочений курс "Української історіографії" проф. Наталії Дмитрівної Полонської-Василенко розрахований для вжитку у Високих школах і поручається як посібник у формі скрипту для тих студентів, що бажають поглибити свої знання з історії України,чи хоч би окремих її періодів,або - присвятитися, основнішим студіям в площині ділянок східньо-словянської іст...

Полонська-Василенко Н. Українська історіографія

 • формат djvu
 • размер 8,59 МБ
 • добавлен 25 мая 2012 г.
Опубліковано: Мюнхен, 1971 Сторінок: 104 с. Опис: Український Вільний Університет Скрипти: ч. 38 Скорочений курс "Української історіографії" проф. Наталії Дмитрівної Полонської-Василенко розрахований для застосування у Вищій школі і поручається як посібник для тих студентів, що бажають поглибити свої знання з історії України. Авторка розробила цей посібникі використовувала його для своїх лекцій і семінарів з історіографії в 1965-1971 рр. для докт...

Попова Л.А., Хомутецька З.С., Чунтулова В.Д. (уклад.) Кременецький земський суд. Описи актових книг XVI-XVII ст. Вип. 1. Кн. № 1-2 (1568-1598)

 • формат pdf
 • размер 10,99 МБ
 • добавлен 15 мая 2013 г.
Редактор І. Л. Бутич; описи склали: Л. А. Попова, З. С. Хомутецька, В. Д. Чунтулова. – Київ, 1959. – 256 с. Описи склали наукові працівники відділу стародавніх актів Центрального державного історичного архіву УРСР в Києві Л. А. Попова, З. С. Хомутецька, В. Д. Чунтулова. У підготовці описів до друку допомогу подав кандидат історичних наук К. Г. Гуслистий. Виданням цієї книги Центральний державний історичний архів УРСР в Києві відновлює публікацію...

Попова Л.А., Хомутецька З.С., Чунтулова В.Д. (уклад.) Кременецький земський суд. Описи актових книг XVI-XVII ст. Вип. 1. Кн. № 1-2 (1568-1598)

 • формат djvu
 • размер 4,90 МБ
 • добавлен 30 апреля 2013 г.
Редактор І. Л. Бутич; описи склали: Л. А. Попова, З. С. Хомутецька, В. Д. Чунтулова. – Київ, 1959. – 256 с. Описи склали наукові працівники відділу стародавніх актів Центрального державного історичного архіву УРСР в Києві Л. А. Попова, З. С. Хомутецька, В. Д. Чунтулова. У підготовці описів до друку допомогу подав кандидат історичних наук К. Г. Гуслистий. Виданням цієї книги Центральний державний історичний архів УРСР в Києві відновлює публікацію...

Попова Т.Н. Историография сегодня: Три штриха с резюме к проблеме институционального кризиса

Статья
 • формат pdf
 • размер 386,49 КБ
 • добавлен 12 марта 2012 г.
Статья. Опубликована в сборнике Історіографічні дослідження в Україні. - 2008. - Вип .19. - С.42 - 72. В статье проведен анализ современных подходов к теоретическим и методологическим проблемам историографии как науки.

Портнов А. Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії XX століття

 • формат pdf
 • размер 6,50 МБ
 • добавлен 26 октября 2016 г.
Київ: Критика, 2011. — 245 с. Книжку історика Андрія Портнова присвячено долям та ідеям, історіографічній спадщині й історіографічній рецепції українських науковців XX століття - Дмитра Яворницького і Володимира Пархоменка, Івана Степаніва і Костя Гуслистого, В’ячеслава Заїкина і Віктора Петрова, Ярослава Ісаєвича і Ярослава Дашкевича та багатьох інших, знаних і менш відомих, успішних і переслідуваних, тих, хто лишався в Україні за совєтів, під н...

Портнов А.В. Упражнения с историей по-украински

 • формат djvu
 • размер 2,82 МБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
М.: ОГИ, Полит.ру, Мемориал, 2010. 224 с Новая серия книг рассказывающих об исторической памяти в период формирования новых наций и государств, о попытках использования истории в политических целях, открывается работой современного украинского историка Андрея Портнова, исследующего закономерности и парадоксы упражнений с историей в его стране.

Посохов С.І., Куделю С.М., Зайцева Ю.Л. Історіографічний словник: Навч. посіб.для студентів історичних факультетів університетів

Словарь
 • формат pdf
 • размер 2.96 МБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Історіографічний словник: Навч. посіб. для студентів історичних факультетів університетів / С. І. Посохов, С. М. Куделю, Ю. Л. Зайцева та ін.; За ред. С. І. Посохова. —X.: Східно- регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. — 320 с. Словник містить поняття, які використовуються сучасними історіографами й істориками науки взагалі. В авторських статтях наводяться не лише визначення цих понять, але й розкриваються історія їх виникнення,...

Потапенко С. (упоряд.) Еліта Слобідської України. Списки козацької старшини 60-х років XVIII століття

 • формат pdf
 • размер 9,89 МБ
 • добавлен 02 марта 2015 г.
Харків, 2007. — 496 с. — ISBN 966-02-4132-1. До видання увійшли найважливіші обліково-статистичні джерела з історії Слобідської України 60-х рр. XVIII ст. Документи було підготовлено напередодні брутального скасування Росією козацького устрою краю та в перші роки після цих переломних подій в історії Слобожанщини. Джерела містять унікальні відомості про слобідську козацьку старшину, дозволяють з’ясувати її персональний склад, кількісні й вікові ха...

Претвич Б. Український степовий кордон в серединi XVI столiття (спогади барського старости Бернарда Претвича)

 • формат pdf
 • размер 3,19 МБ
 • добавлен 17 ноября 2014 г.
Упоряд. О. Є. Мальченко. — Запорiжжя–Київ: Тандем-У, 1997. — 84 c. — (Старожитностi Пiвденної України; Вип. 2). ISBN 966-7089-46-0 У виданні публікується доповідна записка барського старости Бернарда Претвича, подана королю Сигізмунду Августу в 1550 р. у вигляді спогадів. Дана пам'ятка є важливим історичним джерелом, яке проливає світло на icтopію України середини XVI ст., icтopію оборони степового порубіжжя від татарських набігів, в тому числі й...

Примаченко Я.Л. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА

 • формат pdf
 • размер 1,63 МБ
 • добавлен 01 марта 2013 г.
Інститут історії України НАН України. – Київ, 2010 – 182 с. ISBN 978-966-02-5825-9. У книзі здійснено комплексний аналіз північноамериканської історіографії діяльності ОУН і УПА. Досліджено політико-ідеологічний та інтелектуальний контекст історіографії США та Канади другої половини XX ст. Розглянуто як сам процес становлення північноамериканської історіографії проблеми ОУН-УПА, так і ті чинники, що впливали на актуальність дослідження українсько...

Про початок пройменування козаків, звідки козаки названі і від якого племені й роду

 • формат pdf
 • размер 25.09 МБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
Джерело: Сайт "Дом живоначальной Троицы" Свято-Троїцької Сергієвої Лаври, 16ХХ? р. - 94 с. Головний сюжет рукопису – боротьба козаків під керівництвом Б. Хмельницького проти Польщі. Розповідь обривається перед смертю Богдана Хмельницького: можливо, саме у цей час вона була написана. За деякими даними, шрифт рукопису – напівустав київського типу, який виходить із вжитку в XVII ст. Деякі інші особливості тексту також дають підставу стверджувати,...

Прокоп′юк О. (упоряд.) Поменник Софії Київської. Публікація рукописної пам′ятки другої половини XVIII - першої чверті XIX ст

 • формат pdf
 • размер 4,00 МБ
 • добавлен 31 декабря 2014 г.
Київ, 2004. — 264 с. — (Некрополістика в Україні. Вип. 3 (8)). ISBN 966-02-3172-5. У виданні вперше публікуються тексти унікальної пам'ятки української рукописної спадщини — Поменника Софії Київської другої половини XVIII — першої чверті XIX ст. Для істориків, археографів, просопографів, некрополістів та всіх, хто цікавиться історією України

Пташинский П. Німецько-австрійська інтервенція на Украінi. Том 1

 • формат pdf
 • размер 18,08 МБ
 • добавлен 26 января 2014 г.
Издательство: Партвидав "Пролетар", 1933. — 238 с. Язык: Украинский В книге представлены документы Центрального архива Украины по истории революции и гражданской войны 1917-1918 гг., имеющие отношение к немецко-австрийской интервенции на Украине. Часть представленных документов составлена на украинском языке, другая часть - на русском языке.

Пташинский П. Німецько-австрійська інтервенція на Украінi. Том 1

 • формат djvu
 • размер 11,66 МБ
 • добавлен 06 февраля 2014 г.
Издательство: Партвидав "Пролетар", 1933. — 238 с. Язык: Украинский В книге представлены документы Центрального архива Украины по истории революции и гражданской войны 1917-1918 гг., имеющие отношение к немецко-австрийской интервенции на Украине. Часть представленных документов составлена на украинском языке, другая часть - на русском языке.

Радько П.Г. Новітня історіографія національних традицій українського державотворення

Дисертация
 • формат doc
 • размер 663,80 КБ
 • добавлен 21 октября 2014 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. - Київ, 2012. - 615 с. Спеціальність: 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Вступ. Історіографічні, джерелознавчі та методологічні аспекти дослідження. Стан наукової розробки проблеми. Джерельний комплекс дисертації. Теоретико-методологічний інструментарій дослідження. Загальна характеристика історіографічного процесу з проблеми дослідження....

Реєнт О.П., Лисенко О.Є. Історичні зошити (огляд видань Інституту історії України НАНУ за останнє 10-річчя)

 • формат djvu
 • размер 5,03 МБ
 • добавлен 29 сентября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. — 118 с. ISBN 966-02-0361-6 У монографії на основі аналізу видань Інституту історії України НАНУ за останнє 10-річчя розглядаються різні аспекти питань історії України з часів Давньої Русі до наших днів, простежується роль "Історичних зошитів", що стали наче своєрідним полігоном, на якому науковими співробітниками Інституту історії України випробовувалися нові підходи до вивчення минулого нашої де...

Реєнт О.П., Лисенко О.Є. Історичні зошити (огляд видань Інституту історії України НАНУ за останнє 10-річчя)

 • формат pdf
 • размер 11,02 МБ
 • добавлен 11 октября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. — 118 с. ISBN 966-02-0361-6 У монографії на основі аналізу видань Інституту історії України НАНУ за останнє 10-річчя розглядаються різні аспекти питань історії України з часів Давньої Русі до наших днів, простежується роль "Історичних зошитів", що стали наче своєрідним полігоном, на якому науковими співробітниками Інституту історії України випробовувалися нові підходи до вивчення минулого нашої де...

Реестра всего войска запорожского после зборовского договора с королем польским Яном Казимиром, составленные 1649 года, октября 16 дня, Москва, 1875

 • формат pdf
 • размер 58,52 МБ
 • добавлен 04 июня 2014 г.
Реестра всего войства Запорожского, после Зборовского договора с Королем Польским, Яном Казимиром, 1649 года, Октября 16-го дня, составленные и изданные по подлиннику, с Предисловием О.М. Бодянского. Москва. 1875 Более 39 тыс. имен и фамилий реестровых казаков Запорожской Сечи. Издание оцифровано, легко вести поиск! Орфография не проверялась.

Ринсевич В. (упоряд.) Універсали Павла Полуботка (1722-1723)

 • формат pdf
 • размер 5,27 МБ
 • добавлен 08 марта 2015 г.
Київ, 2008. — 720 с. — (Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію). ІSBN 978-966-02-4706-2. Пропонована увазі читачів публікація включає універсали, накази, інструкції та інші документи наказного гетьмана Павла Полуботка, які він видавав з генеральною старшиною. Збірник включає десять додатків – які складаються: з листів Павла Полуботка, його майнових докуменів, опису маєтностей Полуботків, грамоти наданої Сенатом н...

Розанов Г. (сост.). Усна оповідь колишнього запорожця Микити Коржа

 • формат pdf
 • размер 360.51 КБ
 • добавлен 13 января 2012 г.
М. Одесса, 1842, 28 стр. Микита Леонтіойвич Корж (1731 - 1835) розповідає про життя-буття запорожців, про заснування Екатеринослава та про інше. Одне з основних джерел для праць Скальковського, Яворницького та інших істориків. Переднє слово видавця Про життя М. Л. Коржа Про заснування села Михайлівки Про Запорізьку січ Права запорізькі й закони Про смертні страти злочинців Про запорізькі звичаї та обряди Про атакування Січі Про заснування міста...

Романовський В.О. (упоряд.) Переписні книги 1666 року

 • формат pdf
 • размер 17,14 МБ
 • добавлен 26 ноября 2014 г.
Київ, 1933. — 448 с. Переписні книги всіх полків Гетьманщини, складені у 1666 р., відносяться до великої групи економіко-статистичних джерел, які утримують в собі дуже цінну інформацію про населенні пункти козацької держави, співвідношення міських і сільських поселень, кількість і становий склад населення, його господарські заняття, землеволодіння і землекористування, розвиток ремесел, промислів і торгівлі, адміністративне управління тощо. Жоден...

Романовський В.О. (упоряд.) Переписні книги 1666 року

 • формат djvu
 • размер 7,03 МБ
 • добавлен 10 ноября 2014 г.
Київ, 1933. — 448 с. Переписні книги всіх полків Гетьманщини, складені у 1666 р., відносяться до великої групи економіко-статистичних джерел, які утримують в собі дуже цінну інформацію про населенні пункти козацької держави, співвідношення міських і сільських поселень, кількість і становий склад населення, його господарські заняття, землеволодіння і землекористування, розвиток ремесел, промислів і торгівлі, адміністративне управління тощо. Жоден...

Рубцова З. (уклад.) Реєстр Війська Запорозького 1649 року. Алфавітний покажчик

Справочник
 • формат djvu
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 28 ноября 2014 г.
Літера А. Пробний зошит. — Київ, 1999. — 74 с. — ISBN 966-02-1346-8 Окрім очевидної історичної інформативності, пам’ятка є важливою й для мовознавства, особливо щодо вивчення стану ономастикону та його національних джерел у XVII ст.: як відомо, антропонімія запорожців формувалась представниками багатьох етносів Європи та Азії. Поряд з власними особовими іменами і прізвищевими назвами запорозьких козаків у Реєстрі згадуються назви міст, містечок,...

Рубцова З. (уклад.) Реєстр Війська Запорозького 1649 року. Алфавітний покажчик

Справочник
 • формат pdf
 • размер 2,54 МБ
 • добавлен 28 ноября 2014 г.
Літера А. Пробний зошит. — Київ, 1999. — 74 с. ISBN 966-02-1346-8 Окрім очевидної історичної інформативності, пам’ятка є важливою й для мовознавства, особливо щодо вивчення стану ономастикону та його національних джерел у XVII ст.: як відомо, антропонімія запорожців формувалась представниками багатьох етносів Європи та Азії. Поряд з власними особовими іменами і прізвищевими назвами запорозьких козаків у Реєстрі згадуються назви міст, містечок, с...

Русанівський В. Українські грамоти XV ст

 • формат djvu
 • размер 3.13 МБ
 • добавлен 24 июня 2011 г.
К.: Наукова думка, - 1965, - 164 с. У цьому випуску зібрані українські грамоти XV ст., які раніше або зовсім не публікувалися, або були опубліковані у виданнях, що не призначалися для мовознавчих досліджень Грамоти згруповані за їх територіальним походженням: окремо подані грамоти центральної України, Західного Полісся, Галичини, українські грамоти з території Молдавії, закарпатська грамота. Кожна грамота супроводжується палеографічним коментар...

Січинський В. Чужинці про Україну

 • формат pdf
 • размер 5.66 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Издательство: "Слово", 1991 г. , 96 стр. Книга содержит обзор отзывов чужестранцев об Украине и украинцах от древнейших времён до середины ХІХ в. Много внимания уделяется сведениям о Запорожской Сечи, периодам Б. Хмельницкого, гетмана Мазепы. Приводятся интересные сведения о быте и этнографии украинского народа.

Січинський В. Чужинці про Україну

 • формат pdf
 • размер 6,04 МБ
 • добавлен 04 июня 2012 г.
Опубліковано: Авґсбурґ, 1946. Сторінок: 118 с. Опис: Видання Петра Павловича. Книга містить огляд відгуків чужоземців про Україну та українців від найдавніших насів до середини XIX ст. Багато уваги приділяється відомостям про Запорізьку Січ, періоду Б. Хмельницького, гетьмана І. Мазепи. Наводяться цікаві дані про побут і етнографію українського народу. Для широкого кола читачів.

Січинський В. Чужинці про Україну

 • формат djvu
 • размер 1,47 МБ
 • добавлен 30 мая 2012 г.
Опубліковано: Авґсбурґ, 1946. Сторінок: 118 с. Опис: Видання Петра Павловича. Книга містить огляд відгуків чужоземців про Україну та українців від найдавніших насів до середини XIX ст. Багато уваги приділяється відомостям про Запорізьку Січ, періоду Б. Хмельницького, гетьмана І. Мазепи. Наводяться цікаві дані про побут і етнографію українського народу. Для широкого кола читачів.

Січинський В. Чужинці про Україну

 • формат doc
 • размер 126,11 КБ
 • добавлен 24 мая 2012 г.
Видавництво "Слово", 1991 г. , 96 стр. Книга містить огляд відгуків чужоземців про Україну та українців від найдавніших насів до середини XIX ст. Багато уваги приділяється відомостям про Запорізьку Січ, періоду Б. Хмельницького, гетьмана І. Мазепи. Наводяться цікаві дані про побут і етнографію українського народу. Для широкого кола читачів.

Санцевич А.В. Видатний український історик М.Є. Слабченко

 • формат pdf
 • размер 527,53 КБ
 • добавлен 06 октября 2014 г.
Київ: Інститут історії України, 1993. — 70 с. — ("Історичні зошити"). Довгі роки замовчувалися всякі відомості про життя та творчість М.Є.Слабченка, як і про інших репресованих видатних українських істориків. Цей зошит с першою спробою узагальнюючого дослідження життєвого та творчого шляху визначного історика, натхненного будівничого української культури. Робота написана значною мірою на архівних матеріалах.

Сеніна Л.В. Ідеологічний вимір Східного питання в сучасній англомовній історіографії

Статья
 • формат pdf
 • размер 663,45 КБ
 • добавлен 23 апреля 2012 г.
У статті висвітлено бачення сучасними англомовними істориками ідеологічної орієнтації країн-учасниць Східного питання. Основну увагу приділено поглядам англомовних науковців на витоки, потенціал та взаємодію проектів великих держав. Опубліковано в журналі: Історичні записки : Збірник наукових праць / Гол. ред. В.П. Михайлюк. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. - Випуск 32.

Сербин Р. (упоряд.) Голод 1921-1923 і українська преса в Канаді

 • формат djvu
 • размер 23,69 МБ
 • добавлен 15 января 2015 г.
Матеріяли упорядкував і зредагував Роман Сербин. — Торонто—Київ, 1992. — 704 с. — (Джерела з новітньої історії України; Документи історії української діяспори). ISBN 0-9696301-0-7 (Canada). ISBN 5-7702-0421-4 (Ukraine). В основній частині праці передруковано матеріяли з української канадської преси 1921—1923 рр., які були безпосередньо чи посередньо повязані з першим голодомором в Україні 1921—1923 рр. При кінці збірника додано ілюстративний мате...

Сербин Р. (упоряд.) Голод 1921-1923 і українська преса в Канаді

 • формат pdf
 • размер 38,90 МБ
 • добавлен 08 января 2015 г.
Матеріяли упорядкував і зредагував Роман Сербин. — Торонто—Київ, 1992. — 704 с. — (Джерела з новітньої історії України; Документи історії української діяспори). ISBN 0-9696301-0-7 (Canada). ISBN 5-7702-0421-4 (Ukraine). В основній частині праці передруковано матеріяли з української канадської преси 1921—1923 рр., які були безпосередньо чи посередньо повязані з першим голодомором в Україні 1921—1923 рр. При кінці збірника додано ілюстративний мате...

Синяк І.Л. (упоряд.) Військовий писар Андрій Семенович Товстик. Збірник документів

 • формат pdf
 • размер 2,04 МБ
 • добавлен 16 января 2015 г.
Упорядкування, передмова і коментарі І. Л. Синяка. — Київ, 2010. — 148 с. ISBN 978-966-02-5578-4. У збірці здійснено археографічну публікацію джерел про діяльність маловідомого військового писаря Війська Запорозького часів Нової Січі Андрія Семеновича Товстика (Терентенка). Документи, які стали об’єктом видання, відображають походження, родинні зв’язки, кар’єру Андрія Товстика від канцеляриста до військового писаря. Для науковців, викладачів і ст...

Смолій В. (відп. ред.) Історик і Влада

 • формат pdf
 • размер 3,19 МБ
 • добавлен 09 февраля 2016 г.
Колективна монографія / Відп. ред. В. Смолій; Тв. кер. проекту І. Колесник; Авт. кол.: В. Андрєєв, О. Богдашина, В. Ващенко, І. Верба, Д. Вирський, Л. Зашкільняк, Я. Калакура, А. Киридон, Ю. Кісельова, В. Масненко, В. Осін, А. Острянко, С. Світленко, О. Удод, В. Яремчук, О. Ясь. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 543 с. ISBN 978-966-02-7782-3. Предметом дослідження в колективній монографії ч...

Смолій В.А. (ред.) Українські історики. Вчені інституту історії України

Справочник
 • формат djvu
 • размер 7,51 МБ
 • добавлен 16 февраля 2017 г.
К.: Інститут історії України НАН України, 1996. — С. 150 Довідник підготовлений співробітниками Відділу історії культури українського народу Інституту історії України НАН України До 60-річчя Інституту і містить короткі творчі біографії понад 400 науковців, які працюють або працювали в Інституті у період з 1036 по 1996 р. Видання є частиною проекту «Українські історики», який виконується Інститутом історії НАН України, Міністерством освіти Україн...

Сокiл В. (збiр.) Джерела про зруйнування Запорозькоi Сiчi

 • формат pdf
 • размер 3.54 МБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Львiв. "Афиша". 2005. - 126 с. Мова укр. Збiрка складена з письмениx та усниx джерел про зруйнування Запорозькоi Сiчi. Письменi представлени рiзноманiтними розпорядженями, котрi мiстять iнформацiю, зв"язану з пiдготовкою та самим знищенням козацьких вiльностей. Уснi свидчення розкривають народний погляд на цю трагедiю. В художнiй формi висловлено ставлення народу до тих подiй та iсторичних осiб. Для iсторикiв, краезнавцiв, фольклористiв.

Список дворян Волынской губернии

 • формат djvu
 • размер 21,83 МБ
 • добавлен 01 ноября 2012 г.
Житомир : Волынская губернская типография, 1906. - 522 с. в книзі складено поіменний список всіх дворян Волинської губернії станом на початок XX ст.

Стецкевич В.В. Воєнно-мобілізаційна кампанія в Україні у перший період війни (червень 1941 р. липень 1942 р.). Історіографія проблеми

 • формат pdf
 • размер 2.18 МБ
 • добавлен 21 июня 2010 г.
Монографія. Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2009. У монографії в контексті часу проаналізовано майже 70-річний неперервний науковий процес історії історичного осягнення проблеми воєнно-мобілізаційної кампанії в УРСР у межах першого періоду війни.

Сушицький Т. Західно-руські літописи як пам’ятки літератури. Ч. 1

 • формат pdf
 • размер 18,03 МБ
 • добавлен 03 апреля 2013 г.
Київ, 1921. — 136 с. — (Збірник історично-філологічного відділу Української Академії Наук. Вип. 2). У роботі розглядається склад і джерела західно-руських літописів, дається огляд їхніх списків і редакцій. Автор аналізує загально-руську частину литовських літописів (список Супрасльский) і литовську частину «Обрання літописання» (1431—1446 рр.).

Сушицький Т. Західноруські літописи як пам’ятки літератури

 • формат pdf
 • размер 129,58 МБ
 • добавлен 10 февраля 2013 г.
Киев, Всеукраинская Академия Наук, 1929. 404 стр. // Ред. О.Назаревский. Данная книга является разбором проблематики и особенностей Западно-русских летописей, то есть Белорусско-Литовских сводов, а так же их генеалогии. Будет полезной для студентов историков, и всех интересующихся. Зміст. Списки і редакції західно-руського літопису. Склад І джерела західньо-руських літописів. Аналіз хронографічної частики західноруського літопису. Аналіз складу д...

Тарасенко І.Ю. Wojna Domowa польського хроніста С. Твардовського як історичне джерело та пам’ятка історичної думки

 • формат djvu
 • размер 8,48 МБ
 • добавлен 12 марта 2015 г.
Київ, 2011. — 207 с. — (Серія "Літописи та хроніки", т. 2). ISSN 978-966-02-5877-8. Монографія к. і. н. І. Ю. Тарасенко присвячена дослідженню найважливішого твору класика польської літератури та історіографії XVII ст. Самоеля з Скшипни Твардовського "Wojna Domowa". У ній висвітлюється життя й творчість С. Твардовського, його світогляд, суспільно-політичні та історичні погляди, встановлюється джерельна база "Wojny Domowej", цінність її свідчень щ...

Тарасенко І.Ю. Wojna Domowa польського хроніста С. Твардовського як історичне джерело та пам’ятка історичної думки

 • формат pdf
 • размер 17,36 МБ
 • добавлен 18 марта 2015 г.
Київ, 2011. — 207 с. — (Серія "Літописи та хроніки", т. 2). ISSN 978-966-02-5877-8. Монографія к. і. н. І. Ю. Тарасенко присвячена дослідженню найважливішого твору класика польської літератури та історіографії XVII ст. Самоеля з Скшипни Твардовського "Wojna Domowa". У ній висвітлюється життя й творчість С. Твардовського, його світогляд, суспільно-політичні та історичні погляди, встановлюється джерельна база "Wojny Domowej", цінність її свідчень щ...

Тариф подимного податку Київського воєводства 1754 року

 • формат djvu
 • размер 4,28 МБ
 • добавлен 06 августа 2016 г.
Опрацював Конрад Жеменецький, вступ українською переклав Євген Чернецький. — Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2015. — 272 с. — ISBN 978-617-604-057-6. Ця книга є другим томом серії "Джерела до історії Правобережної України" та містить текст тарифу подимного податку Київського воєводства за 1754 рік. Публіковане джерело супроводжується коментарями і покажчиками, а також аналізується у вступі. Вступ і коментарі подаємо українською і польською...

Тариф подимного податку Київського воєводства 1754 року

 • формат pdf
 • размер 26,43 МБ
 • добавлен 09 августа 2016 г.
Опрацював Конрад Жеменецький, вступ українською переклав Євген Чернецький. — Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2015. — 272 с. — ISBN 978-617-604-057-6. Ця книга є другим томом серії "Джерела до історії Правобережної України" та містить текст тарифу подимного податку Київського воєводства за 1754 рік. Публіковане джерело супроводжується коментарями і покажчиками, а також аналізується у вступі. Вступ і коментарі подаємо українською і польською...

Телус М., Шаповал Ю. (упор.) Українська історична дидактика: Міжнародний діалог (фахівці різних країн про сучасні українські підручники з історії)

 • формат pdf
 • размер 12,66 МБ
 • добавлен 17 июня 2012 г.
36ірка наукових статей - Kиїв: Генеза, 2000. - 368 с.: іл. ISBN 966-504-138-Х Опис: Книга містить публікації відомих учених і педагогів з різних країн, що присвятили свої зусилля аналізу новітніх підручників з історії України, а також обговоренню більш широких і принципово важливих питань історичної дидактики. Велику увагу приділено також міжнародному досвіду створення шкільних підручників з історії.

Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець XIX - 30-ті роки XX століття)

 • формат djvu
 • размер 14,68 МБ
 • добавлен 04 октября 2014 г.
Київ-Дрогобич: Вимір, 2008. — 494 с. ISBN 978-966-02-4841-0 У монографії розглядається проблема рецепції творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця XIX — 30-х років XX століття. Простежено становлення та поглиблення національних (передусім української, російської, польської, чеської, німецької) традицій інтерпретації наукового доробку вченого. З урахуванням тогочасного суспільно-політичного та культурно-ідеологічного контекст...

Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець XIX - 30-ті роки XX століття)

 • формат pdf
 • размер 26,10 МБ
 • добавлен 11 сентября 2014 г.
Київ-Дрогобич: Вимір, 2008. — 494 с. ISBN 978-966-02-4841-0 У монографії розглядається проблема рецепції творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця XIX — 30-х років XX століття. Простежено становлення та поглиблення національних (передусім української, російської, польської, чеської, німецької) традицій інтерпретації наукового доробку вченого. З урахуванням тогочасного суспільно-політичного та культурно-ідеологічного контекст...

Тельвак В., Тельвак В. Михайло Грушевський як дослідник української історіографії

 • формат pdf
 • размер 4,96 МБ
 • добавлен 30 января 2013 г.
Київ–Дрогобич, 2005. – 334 с. ISBN 966-8260-51-1. Монографія присвячена дослідженню історіографічної творчості М. Грушевського у контексті стану української історичної науки кінця XIX – першої третини XX століття. Простежено формування його історіографічної моделі. Проаналізовано теоретичні проблеми історії історичної науки у працях М. Грушевського. Вивчено погляди вченого на донаукову добу вітчизняної історіографії, проаналізовано його студії на...

Тодійчук О.В. (гол. упоряд.) Реєстр Війська Запорозького 1649 року

 • формат pdf
 • размер 34,49 МБ
 • добавлен 04 ноября 2014 г.
Підгот. до друку О. В. Тодійчук (голов. упоряд.) та ін.; Редкол.: Ф. П. Шевченко (відп. ред.) та ін. — Київ: Наукова думка, 1995. — 592 с. — (Джерела з історії українського козацтва). ISBN 5-12-002042-9. Реєстр Війська Запорозького 1649 року — унікальне джерело з історії українського козацтва й державності України, пам’ятка української мови половини XVII ст. Складений урядом Богдана Хмельницького, Реєстр містить поіменні списки 40 тисяч козаків,...

Тодийчук О.В. Украина XVI-XVIII вв. в трудах Общества истории и древностей российских

 • формат pdf
 • размер 7,60 МБ
 • добавлен 17 ноября 2013 г.
Киев: Наукова думка, 1989. — 160 с. — ISBN 5-12-000666-3. В монографии освещаются главные направления деятельности Общества истории и древностей российских при Московском университете по изучению истории Украины. Раскрыт его вклад в разработку таких проблем, как национально-освободительная война украинского народа 1648—1657 гг., история просвещения, книгопечатания в XVI—XVIII вв. и др. Показаны научные связи украинских и российских ученых в XIX —...

Тодийчук О.В. Украина XVI-XVIII вв. в трудах Общества истории и древностей российских

 • формат djvu
 • размер 2,45 МБ
 • добавлен 03 сентября 2016 г.
Киев: Наукова думка, 1989. — 160 с. — ISBN 5-12-000666-3. В монографии освещаются главные направления деятельности Общества истории и древностей российских при Московском университете по изучению истории Украины. Раскрыт его вклад в разработку таких проблем, как национально-освободительная война украинского народа 1648—1657 гг., история просвещения, книгопечатания в XVI—XVIII вв. и др. Показаны научные связи украинских и российских ученых в XIX —...

Толочко О.П. Історія Російська Василя Татіщева: джерела та повідомлення

Дисертация
 • формат doc
 • размер 58,29 КБ
 • добавлен 15 сентября 2014 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — 38 с. У дисертації досліджується комплекс унікальних повідомлень з давньоруської історії, що міститься в знаменитому труді Василя Татіщева Історія Російська. В історіографії вони здобули назву татіщевські відомості. Традицій...

Толочко П. Літописи Київської Русі

 • формат djvu
 • размер 1.45 МБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Київ: Киевская Академия евробизнеса, 1994. - 88 с. На основі власних спостережень та досліджень автор, видатний український історик, академік П. П. Толочко досконало проаналізував чи не найцікавіший період нашого історичного минулого - літописну традицію всієї Київської Русі. Праця грунтується на історичних та археологічний матеріалах.

Туранли Ф. Тюркські джерела до історії України

 • формат pdf
 • размер 25,70 МБ
 • добавлен 06 июля 2016 г.
К.: Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. — К.: 2010. — 369 с. Досліджуються проблеми методології османської історіографії, аналізується історія українсько-польсько-кримсько-османських відносин у XVI–XVIII ст. на підставі османсько-тюркських архівних документів і літописних творів. Рекомендується історикам-сходознавцям, тюркологам, арабістам, іраністам, етнологам, релігієзнавцям, викл...

Туранли Ф. Ґ. Літописні твори М. Сена’ї та Г. Султана як історичні джерела

 • формат pdf
 • размер 19,47 МБ
 • добавлен 21 октября 2013 г.
Наук. ред. Я. Дашкевич. — К.: НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. M. С. Грушевського, 2000. — 332 с. — ISBN 966-02-1542-8. У монографії вперше ґрунтовно досліджуються українсько-польсько-кримсько-османські дипломатичні відносини середини XVII ст. на підставі турецьких історичних документів. Подається ретельна інтерпретація названих джерел з використанням вітчизняної та європейської літератури. Автор висвітлює обст...

Туранли Ф. Ґ. Літописні твори М. Сена’ї та Г. Султана як історичні джерела

 • формат djvu
 • размер 17,45 МБ
 • добавлен 12 ноября 2013 г.
Наук. ред. Я. Дашкевич. — К.: НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. M. С. Грушевського, 2000. — 332 с. ISBN 966-02-1542-8. У монографії вперше ґрунтовно досліджуються українсько-польсько-кримсько-османські дипломатичні відносини середини XVII ст. на підставі турецьких історичних документів. Подається ретельна інтерпретація названих джерел з використанням вітчизняної та європейської літератури. Автор висвітлює обста...

Туранли Ф. Ґ. Тюркські джерела до історії України

 • формат djvu
 • размер 17,21 МБ
 • добавлен 19 августа 2014 г.
Київ: Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2010. — 368 с. ISBN 978-966-02-5899-0 Досліджуються проблеми методології османської історіографії, аналізується історія українсько-польсько-кримсько-османських відносин у XVI—XVIII ст. на підставі османсько-тюркських архівних документів і літописних творів. Рекомендується історикам-сходознавцям, тюркологам, арабістам, іраністам, етнологам, р...

Удод О. Українська історична дидактика: академічний дискурс (До 80-річчя Інституту історії України)

 • формат pdf
 • размер 1,71 МБ
 • добавлен 11 декабря 2016 г.
К.: НАН України, Ін-т історії України, 2016. — 214 с. (серія «Студії з інституціональної історії»). У монографії висвітлюється діяльність Інституту історії України НАН України протягом 1936–2016 рр. у галузі української історичної дидактики, головним напрямком якої було творення підручників з історії. Навчальна книга з історії розглядається як історіографічне явище та інструмент політики пам’яті. Доповнюють панорамну картину історії українсько...

Удод О.А. (відп. ред.) Академічні й доакадемічні образи української історіографії

 • формат djvu
 • размер 10,03 МБ
 • добавлен 21 мая 2014 г.
Колективна монографія. — К.: НАН України. Ін-т історії України, 2012. — 722 с. — ISBN 966-8126-39-4. Висвітлюються актуальні питання української історіографії, зокрема з теорії, методології й історії історичної науки, біоісторіографії, проблемної історіографії та ін. Розглядаються наукова спадщина та історичні погляди відомих учених, у т. ч. М. Грушевського, М. Костомарова, П. Куліша, М. Максимовича та ін. Для науковців, викладачів, аспірантів, с...

Удод О.А. (відп. ред.) Академічні й доакадемічні образи української історіографії

 • формат pdf
 • размер 27,74 МБ
 • добавлен 30 сентября 2014 г.
Колективна монографія / Відп. ред. та керівник авт. колективу О. А. Удод. — Київ: НАН України. Інститут історії України, 2012. — 720 с. ISBN 966-8126-39-4. Висвітлюються актуальні питання української історіографії, зокрема з теорії, методології й історії історичної науки, біоісторіографії, проблемної історіографії та ін. Розглядаються наукова спадщина та історичні погляди відомих учених, у т.ч. М. Грушевського, М. Костомарова, П. Куліша М. Максим...

Удод О.А. (ред.) Дисциплінарні виміри української історіографії

 • формат pdf
 • размер 53,02 МБ
 • добавлен 08 января 2016 г.
Колективна монографія / Відп. ред. та керівник авт. колективу О. А. Удод. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2015. – 462 с. ISBN 978-966-02-7730-4. Висвітлюються актуальні питання української історіографії, зокрема з теорії, методології й історії історичної науки, біоісторіографії, проблемної. історіографії та ін. Розглядаються наукова спадщина та історичні погляди відомих учених, у т.ч. М. Грушевського, М. Палія, О. Скирди, М. Слабченка, б...

Україна-Росія: Діалог історіографій: Матеріали міжнародної наукової конференції

 • формат pdf
 • размер 2,33 МБ
 • добавлен 13 марта 2012 г.
У книзі вміщено матеріали міжнародної наукової конференції «Україна — Росія: діалог історіографій», що проходила у Чернігові 22—25 серпня 2002 р. за участю істориків з Канади, США, Росії та України. Зроблена спроба проаналізувати деякі аспекти розвитку української та російської історіографій в умовах, що склалися після розпаду СРСР, виявити їх національні особливості, тенденції, фактори, що їх обумовлюють, а також спільні проблеми. Видання призна...

Українські історики. Біобібліографічний довідник. 2010. Випуск 3

Справочник
 • формат pdf
 • размер 2,36 МБ
 • добавлен 13 апреля 2013 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. — 344 с. — (Українські історики). ISBN 978-966-02-0021-8 (серія). 978-966-02-5212-7 (вип. 3). Третій випуск біобібліографічного довідника серії «Українські історики» присвячено дослідникам минулого України та українським ученим, які досліджують історію інших країн. Випуск містить біобібліографічні матеріали про 261 вченого, які працювали або працюють у наукових установах, вищих навчальних закладах...

Універсали Івана Мазепи (1687 - 1709)

 • формат djvu
 • размер 10,13 МБ
 • добавлен 29 августа 2013 г.
Київ-Львів: НТШ, 2006. — 803с. Пропонована увазі читачів публікація включає універсали, накази та інструкції Івана Мазепи, які не потрапили до першої частини наказових документів цього гетьмана, виданої у 2002 році, у першому додатку книги містяться наказові документи українських гетьманів до часів правління Івана Мазепи, у другий додаток включені аналогічні документи генеральної військової старшини і полковників від часів Богдана Хмельницького п...

Універсали Павла Полуботка (1722 - 1723)

 • формат djvu
 • размер 8,26 МБ
 • добавлен 21 августа 2013 г.
Київ: Віпол, 2008. — 723 с. Пропонована увазі читачів публікація включає універсали, накази, інструкції та інші документи наказного гетьмана Павла Полуботка, які він видавав з генеральною старшиною. Збірник включає десять додатків - які складаються: з листів Павла Полуботка, його майнових докуменів, опису маєтносгей Полуботків, грамоти наданої Сенатом на управління Україною Полуботкові і генеральній старшині, зі щоденника Генеральної канцелярії з...

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657 - 1687)

 • формат djvu
 • размер 23,75 МБ
 • добавлен 16 августа 2013 г.
Київ-Львів: НТШ, 2004. — 1120 с. Пропонована увазі читачів збірка включає всі, які вдалося виявити в архівах України, Російської Федерації і Польщі, універсали, накази, угоди українських гетьманів, зокрема: Івана Виговського (1657-1659), Юрія Хмельницького (1660-1662 1677-1681), Якима Сомка (1660-1663), Павла Тетері (1663-1665), Івана Брюховецького (1663-1668), Петра Дорошенка (1665-1676), Дем'яна Многогрішного (1668-1672), Михайла Ханенка (1670-...

Халебський П. Україна - земля козаків: подорожній щоденник

 • формат djvu
 • размер 7,19 МБ
 • добавлен 25 января 2015 г.
Упоряд. М. О. Рябий; післям. В. О. Яворівського. — Київ: Ярославів Вал, 2009. — 294 с. ISBN 966-579-235-0. ISBN 978-966-8382-23-9. Подорожній щоденник описує мандри Антиохійського патріарха Макарія Третього з Халеба до Москви і назад через Україну, землю козаків, за часів урядування христолюбивого і хороброго гетьмана Зиновія-Богдана Хмельницького (у 1654—1656 р.).

Харківський історіографічний збірник. Вип. 14, 2015

 • формат pdf
 • размер 1,53 МБ
 • добавлен 16 декабря 2016 г.
Головний редактор – доктор історичних наук, професор С. І. Посохов Відповідальний секретар – старший викладач Ю. А. Кісельова Періодичне видання виникло за ініціативи співробітників кафедри історіографії, джерелознавства та археології. На його сторінках публікуються статті з актуальних проблем теорії та історії історичної науки і освіти. Раз на два роки в «Харківський історіографічний збірник» входять блоки, які формуються з матеріалів «Астаховсь...

Хуторна Т.А. (за ред.) Історія України написана у V ст. до нашої ери Геродотом

 • формат pdf
 • размер 3,86 МБ
 • добавлен 25 января 2015 г.
Київ: ФОП Стебеляк О.М., 2012. — 144 с. Читач має змогу ознайомитися з неупередженим пере­кладом «Історії Геродота», в якому виправлені основні не­точності та свідомі перекручення фальшивих істориків, і поринути в прадавні часи Скитії, поглянувши на скитів очами очевидця тих подій. Примітки пояснять старі назви земель, країн, народів, міст і рік. Також в них проведений аналіз походження скитів, їх культури, звичаїв, мови та писемності. Відкрийт...

Чередніченко О.В. Підпорядкування історичних досліджень політичному диктату: традиції політичної кон’юнктури і сучасність

 • формат doc
 • размер 87,99 КБ
 • добавлен 16 марта 2013 г.
Публіцистичне есе. - Київ, 2013. - 58 с. Політизація історичної науки в радянську добу: 1920-30-і роки. 1940-80-і роки. Сучасна українська історіографія та політична кон’юнктура: Зв’язок політики й історії на сучасному етапі: теорія. Практики політичної кон’юнктури в українській і світовій історіографії Фактори кон’юнктурності української історичної науки. Деякі роздуми про шлях розв’язання проблеми (замість післямови).

Чернухін Є. К. Грецьке ніжинське братство: історіографія та джерела

 • формат djvu
 • размер 3,05 МБ
 • добавлен 26 октября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 1998. — 98 с. ISBN 966-02-0602-X. У випуску розглянуті основні праці, що висвітлюють історію заснування та діяльність грецької громади в Ніжині другої половини XVII — кінця XIX ст. Проаналізована низка неопублікованих або маловідомих матеріалів вітчизняних та закордонних дослідників. Розглядається питання, збереження архівної спадщини ніжинських греків і вперше запропоновано опис частини справ з архіву...

Чернухін Є. К. Грецьке ніжинське братство: історіографія та джерела

 • формат pdf
 • размер 4,72 МБ
 • добавлен 16 ноября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 1998. — 98 с. ISBN 966-02-0602-X У випуску розглянуті основні праці, що висвітлюють історію заснування та діяльність грецької громади в Ніжині другої половини XVII — кінця XIX ст. Проаналізована низка неопублікованих або маловідомих матеріалів вітчизняних та закордонних дослідників. Розглядається питання, збереження архівної спадщини ніжинських греків і вперше запропоновано опис частини справ з архіву...

Шабульдо Ф.М. Синьоводська проблема: можливий спосіб її розв'язання

 • формат pdf
 • размер 3,41 МБ
 • добавлен 04 ноября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 1998. — 86 с. ISBN 5-7703-1198-9. На основі поглибленого аналізу історичних джерел зроблено спробу по-новому й інакше, ніж в усталеній історіографічній традиції, висвітлити проблему Синьоводської битви 1362 р.

Шабульдо Ф.М. Синьоводська проблема: можливий спосіб її розв'язання

 • формат djvu
 • размер 1,84 МБ
 • добавлен 07 октября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 1998. — 86 с. ISBN 5-7703-1198-9 На основі поглибленого аналізу історичних джерел зроблено спробу по-новому й інакше, ніж в усталеній історіографічній традиції, висвітлити проблему Синьоводської битви 1362 р.

Швайба Н.І.Н.Д. Полонська-Василенко - дослідник історії Південної України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 32,68 КБ
 • добавлен 19 сентября 2014 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2008. — 16 с. Дисертація присвячена комплексному історіографічному аналізу доробку Н.Д. Полонської-Василенко з історії Південної України XVIII ст. На основі аналізу історіографії пр...

Швалб М.Г., Глибицька С.Б. (сост.) Харківське історико-філологічне товариство (1877 - 1919)

 • формат pdf
 • размер 560,15 КБ
 • добавлен 01 февраля 2017 г.
Бібліографічний покажчик. — Харків: ЦНБ Харк. нац. ун-та, 2002. — 112 с. — (До 100-річчя ХІІ Археологічного з’їзду). Від укладачів: матеріал розташований у межах розділів за хронологією видань; джерела, не перевірені de visu, позначені зіркою.

Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі

 • формат pdf
 • размер 8.84 МБ
 • добавлен 20 мая 2011 г.
М. Київ: Томіріс, 1993. - 224 с. Автор цієї книги — французький офіцер. 1645 року він командував загоном козаків, які були завербовані французьким урядом в Україні. Загін запорожців брав участь в облозі Дюнкерка під час Тридцятилітньої війни 1618—1648 рр. На початку визвольної війни 1648—1654 рр. Шевальє був секретарем французького посольства в Польщі. У 1653— 1663 рр. написав розвідки про Україну, котрі не втратили свого пізнавального значення...

Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі

 • формат doc
 • размер 120,41 КБ
 • добавлен 27 марта 2012 г.
Переклад видання 1663 року. - Київ, 1993. Зміст. Панові графу де Брежі радникові короля. Розвідка про землі, звичаї, спосіб правління, походження та релігію козаків. Розвідка про перекопських татар. Історія війни козаків проти Польщі. Друга козацька війна. Археографічна довідка.

Шинкарук В.І., Нічик В.М., Сухов А.Д. (ред.) Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінець XVI - початок XVIII ст.): Тексти і дослідження

 • формат djvu
 • размер 12,44 МБ
 • добавлен 06 февраля 2013 г.
Київ: Наукова думка, 1988. — 568 с. — (Пам’ятки філософської думки українського народу). — ISBN 5–12–000017–7. Підготовка до видання та коментарі В. М. Нічик, В. I. Крекотня, В. В. Німчука, О. М. Дзюби, В. А. Передерієнка, О. І. Білодіда, Я. М. Стратій, В. В. Яременка, Г. І. Павленка, В. А. Роменця, І. I. Сварника, В. О. Шевчука, В. Й. Омельянчика. «Пам’ятки братських шкіл на Україні» є першою із книг серії «Пам’ятки філософської культури українс...

Шитюк М.М., Назарова К.В. Голодомор 1932-1933 років в Україні в сучасній історіографії (1986-2009 роки)

 • формат pdf
 • размер 37,61 МБ
 • добавлен 09 февраля 2015 г.
Миколаїв, 2012. — 228 с. — ISBN 978-617-576-040-6. У монографії вперше у вітчизняній історіографії узагальнено наукові досягнення істориків світу по вивченню жахливої трагедії XX століття — голодомору 1932—1933 років в Україні. Показано масштаби голодомору, людські втрати від трагедії в Україні. Видання присвячене для науковців, істориків-краєзнавців, дослідників, всіх, хто вивчає історію 30-х років в Україні.

Шустова Ю.Э. Документы Львовского Успенского Ставропигийского братства (1586-1788)

 • формат pdf
 • размер 17,32 МБ
 • добавлен 17 мая 2014 г.
Источниковедческое исследование. — М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. — 666 с. — (Россия и Христианский Восток. Библиотека. Вып. 8). — ISBN 978-5-9551-0334-1. Работа посвящена Львовскому Успенскому Ставропигийскому братству – общественной организации, функционировавшей на протяжении двух веков (1586–1788) и сохранившей уникальный в своём роде архив, документы которого отражают жизнь и деятельность многих поколений украинских горожан, го...

Щавинская Л., Лабынцев Ю. Книговедческая одиссея львовянина Якова Головацкого

 • формат pdf
 • размер 4,58 МБ
 • добавлен 18 июля 2016 г.
М.: Библиотека украинской литературы, 2014. — 64 с. Книга повествует о жизни и многолетней научной деятельности замечательного ученого-слависта Якова Федоровича Головацкого (1814-1888), стоявшего у истоков национального пробуждения Галицкой Руси. Издание книги приурочено к 200-летней годовщине со дня рождения этого «выдающегося галицко-руского ученого», как называл его Иван Франко. Будитель славянского возрождения На родной Львовщине Первые конта...

Щур С.А. Чиста справа вимагає чистих засобів. Політичні замахи в оцінці М. Драгоманова

Статья
 • формат pdf
 • размер 233,57 КБ
 • добавлен 23 сентября 2014 г.
Опубліковано: Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. - Випуск 6: На пошану професора А.Г. Філінюка У статті висвітлене ставлення М. Драгоманова до застосування народниками політичничних замахів як засобу політичної боротьби. Ключові слова: М. Драгоманов, Олександр ІІ, Російська імперія, насилля, тероризм, політичні замахи.

Юрій Мицик: Бібліографічний покажчик

 • формат pdf
 • размер 16,58 МБ
 • добавлен 16 июля 2012 г.
K.: Видавн. дім "KM Academia", 2000. — 64 с. — (Сер.: "Вчені НаУКМА".) У покажчику висвітлюються основні етапи життя, педагогічної, наукової, науково-організаційної діяльності доктора історичних наук, професора, священика Ю. Мицика, добре знаного в Україні й поза її межами фахівця та дослідника історичного минулого України. Для науковців та всіх зацікавлених історичною наукою.

Юркова О. (відп. секр.) та ін. Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,24 МБ
 • добавлен 16 ноября 2014 г.
Ukraine on the Historiographic Map of Interwar Europe: Матеріали міжнародної наукової конференції (Мюнхен, Німеччина, 1–3 липня 2012 р.) / Ред. рада: Я. Мельник, С. Плохій, Ф. Е. Сисин, В. Смолій, О. Юркова (відп. секр.); Авт. кол.: В. Ададуров, Т. Боряк, В. Верстюк, М. фон Гаґен, Я. Грицак, Л. Зашкільняк, З. Е. Когут, М. Мозер, О. Павлишин, С. Плохій, А. Портнов, Ф. Е. Сисин, О. Юркова. Український Вільний Університет; Східноєвропейський Інститу...

Юркова О.В. Документи про створення і перші роки діяльності Інституту історії України АН УРСР (1936-1941)

 • формат djvu
 • размер 7,16 МБ
 • добавлен 15 октября 2014 г.
Київ: Інститут історії України, 2001. — 210 с. ISBN 966-02-2247-5. Документи, представлені в даному дослідженні, розповідають про час створення та перші (довоєнні) роки функціонування Інституту історії України НАН України. Це маловивчений і найбільш трагічний період діяльності провідної науково-дослідної установи історичного профілю в Україні. В збірнику також наводяться короткі біографічні дані про перших наукових співробітників Інституту, пода...

Юркова О.В. Документи про створення і перші роки діяльності Інституту історії України АН УРСР (1936-1941)

 • формат pdf
 • размер 9,75 МБ
 • добавлен 11 октября 2014 г.
Київ: Інститут історії України, 2001. — 210 с. ISBN 966-02-2247-5. Документи, представлені в даному дослідженні, розповідають про час створення та перші (довоєнні) роки функціонування Інституту історії України НАН України. Це маловивчений і найбільш трагічний період діяльності провідної науково-дослідної установи історичного профілю в Україні. В збірнику також наводяться короткі біографічні дані про перших наукових співробітників Інституту, пода...

Юсов С. Історик Володимир Голобуцький

 • формат pdf
 • размер 21,46 МБ
 • добавлен 02 августа 2012 г.
К.: НАН України, Інститут історії України, 2011. – 336 с. В монографии на основе преимущественно архивных и устных источников, а также опубликованных документов и материалов воспроизведена биография известного украинского советского историка, специалиста по проблематике казачества и социально-экономической истории Украины Владимира Голобуцкого (1903-1993 гг.) Подробно освещены научная и педагогическая деятельность ученого в вузе и академических у...

Юсов С. Історик Володимир Голобуцький (1903-1993 рр.): життя, наукова і педагогічна діяльність

 • формат pdf
 • размер 4,05 МБ
 • добавлен 23 февраля 2015 г.
К.: НАН України, Інститут історії України, 2011. — 350 с. У монографії на основі переважно архівних та усних джерел, а також опублікованих документів і матеріалів відтворено біографію відомого українського радянського історика, фахівця з проблематики козаччини та соціально-економічної історії України Володимира Голобуцького (1903–1993 рр.). Докладно висвітлено наукову і педагогічну діяльність вченого у внз та академічних установах СРСР, зокрема в...

Юсова Н. Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР (1930-ті - перша половина 1940-х рр.)

 • формат djvu
 • размер 9,12 МБ
 • добавлен 29 сентября 2014 г.
Монографія. — Вінниця: ТОВ «Консоль», 2005. — 546 с. — ISBN 966-8086-36-8. Монографія присвячена дослідженню генезису концепції давньоруської народності в контексті розвитку історичної науки в СРСР упродовж 1930-х – першої половини 1940-х рр. Праця побудована на значному комплексі архівних матеріалів з архівосховищ України і Російської Федерації; а також історіографічних джерел. Простежуються наукові та ідеологічні витоки й передумови виникнення...

Юсова Н. Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР (1930-ті - перша половина 1940-х рр.)

 • формат pdf
 • размер 18,52 МБ
 • добавлен 07 октября 2014 г.
Монографія. — Вінниця: ТОВ «Консоль», 2005. — 546 с. ISBN 966-8086-36-8. Монографія присвячена дослідженню генезису концепції давньоруської народності в контексті розвитку історичної науки в СРСР упродовж 1930-х – першої половини 1940-х рр. Праця побудована на значному комплексі архівних матеріалів з архівосховищ України і Російської Федерації; а також історіографічних джерел. Простежуються наукові та ідеологічні витоки й передумови виникнення з...

Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби

 • формат pdf
 • размер 1,67 МБ
 • добавлен 21 августа 2012 г.
Національний університет Острозька академія. – Острог: Вид-во Національного університету Острозька академія, 2009. – 526 с. Анотація: У монографії досліджено українську радянську історіографію післясталінської доби в аспекті опрацювання нею історії України. Розглянуто взаємодію соціокультурних та інтелектуальних чинників, що впливали на професійне вивчення національної минувшини. Проаналізовано ідеї, інтерпретації, концепції, які складали зміст у...

Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби

 • формат djvu
 • размер 7,24 МБ
 • добавлен 19 октября 2014 г.
Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2009. — 526 с. ISBN 978-966-2254-01-3 У монографії досліджено українську радянську історіографію післясталінської доби в аспекті опрацювання нею історії України. Розглянуто взаємодію соціокультурних та інтелектуальних чинників, що впливали на професійне вивчення національної минувшини. Проаналізовано ідеї, інтерпретації, концепції, які складали зміст уявлень про історію України...

Ясь А.В. Покаянные и обличительные тексты украинских историков первой половины 1930-х гг. как способ организации культурного пространства тоталитарного общества

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,52 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
// Советские нации и национальная политика в 1920–1950-е годы: Материалы VI международной научной конференции. Киев, 10–12 октября 2013 г. – М.: Политическая энциклопедия; Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2014. – С. 247–255. Освещается роль «покаянных» и «обличительных» текстов в исследовательских практиках украинских историков первой половины 1930-х годов, что позволяет с иной перспективы показать происхождение украинского советского ис...

Ясь Алексей. Украинская историография и слово-логос: игра проекций и возможностей?

Статья
 • формат pdf
 • размер 239,10 КБ
 • добавлен 03 октября 2015 г.
Освещается и анализируется терминологический аппарат современной украинской историографии, в частности возможности и перспективы его конструирования / проектирования. Ясь Алексей. Украинская историография и слово-логос: игра проекций и возможностей? (Рец. на кн.: Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія / за ред. В. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2013. – 566 с.) // Харківський історіографічний збірник. – Харкі...

Ясь О. Ідеал науковості українського історика радянської доби, чи кілька спостережень над текстами Ф. Шевченка другої половини 1940-х - початку 1970-х років

Статья
 • формат pdf
 • размер 825,50 КБ
 • добавлен 21 марта 2016 г.
// Ейдос. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2013. – Вип. 7. – С. 204–224. Розглядається ідеал науковості Ф. Шевченка у світлі його текстів другої половини 1940-х — початку 1970-х років. Обстоюється думка про те, що Ф. Шевченко не обмежувався практично-утилітарними настановами, а й відводив поважне місце проблемам побутування фахової корпорації українських істориків за радянської доби. Ключові слова: українська радянська історіографія, Ф. Ш...

Ясь О. Ідеалістичні та ірраціональні мотиви в науковій творчості Миколи Костомарова

Статья
 • формат pdf
 • размер 1000,30 КБ
 • добавлен 08 апреля 2016 г.
Ясь О. Ідеалістичні та ірраціональні мотиви в науковій творчості Миколи Костомарова // Україна модерна. – 2006. – Ч.10. – С. 37–57. Стаття є спробою аналізу методичного інструментарію Миколи Костомарова в контексті ідеалістичного повороту, що стається в романтичному історіописанні. Автор показує, що найважливішим ідеалістичним компонентом наукової творчости Костомарова був «народний дух» як позачасова, трансцендентна вартість, аналізує скерованіс...

Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ - 80-ті роки ХХ ст.). Ч. 1

 • формат pdf
 • размер 7,42 МБ
 • добавлен 08 февраля 2016 г.
Монографія: У 2 ч. / за ред. В. А. Смолія. — Київ: НАН України. Інститут історії України, 2014. — 587 с. — ISBN 978-966-02-7132-64; ISBN 978-966-02-7133-3 (Ч. 1). Висвітлюються й аналізуються дослідницькі практики та тексти відомих українських істориків ХІХ—ХХ ст., зокрема В. Антоновича, Д. Бантиша-Каменського, М. Грушевського, М. Драгоманова, О. Компан, М. Костомарова, Б. Крупницького, П. Куліша, О. Лазаревського, В. Липинського, М. Максимовича,...

Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ - 80-ті роки ХХ ст.). Ч. 2

 • формат pdf
 • размер 7,09 МБ
 • добавлен 02 декабря 2014 г.
Монографія: У 2 ч. / за ред. В. А. Смолія. — Київ: НАН України. Інститут історії України, 2014. — 650 с. — ISBN 978-966-02-7132-6; ISBN 978-966-02-7134-0 (Ч. 2) Висвітлюються й аналізуються дослідницькі практики та тексти відомих українських істориків ХІХ–ХХ ст., зокрема В. Антоновича, Д. Бантиша-Каменського, М. Грушевського, М. Драгоманова, О. Компан, М. Костомарова, Б. Крупницького, П. Куліша, О. Лазаревського, В. Липинського, М. Максимовича, М...

Ясь О. Історична доба у світлі наукової дискусії української еміграції другої половини 40-х рр. ХХ ст. (Б. Крупницький, В. Петров)

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,54 МБ
 • добавлен 10 марта 2016 г.
Ясь О. Історична доба у світлі наукової дискусії української еміграції другої половини 40-х рр. ХХ ст. (Б. Крупницький, В. Петров) // Молода нація: Альманах. — 2002. — № 2. — С. 24–39. Крупницький Б. Теорії доби і сучасність; Бер В. [Петров В. П.] Проблема епохи; / Підготовка тексту та ком. О. Яся // Молода нація: Альманах. — 2002. — № 2. — С. 40–74. Висвітлюється дискусія двох відомих українських істориків – Бориса Дмитровича Крупницького (1894–...

Ясь О. Історичне письмо Куліша у світлі його інтелектуальних трансформацій

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,02 МБ
 • добавлен 04 ноября 2016 г.
Хроніка 2000. — К., 2009. — Вип. 78: Пантелеймон Куліш: письменник, філософ, громадянин. До 190-річчя від дня народження П. О. Куліша. — С. 459–528. Висвітлюються історичні погляди українського письменника й історика Пантелеймона Куліша (1819–1897). Розглядаються сполучення ідей і концептів пізньопросвітницького раціоналізму, пізнього романтизму та раннього позитивізму у його історичних візіях. Аналізуються причини й передумови його інтелектуальн...

Ясь О. Борис Крупницький

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,01 МБ
 • добавлен 31 марта 2016 г.
Ясь О. Борис Крупницький // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2003. – Вип. 12: Визначні постаті української історіографії ХІХ–ХХ ст. – С.405–458. Висвітлюються інтелектуальна біографія та історичні погляди українського історика Бориса Дмитровича Крупницького (1894-1956), зокрема наводиться бібліографія його праць

Ясь О. Вступна стаття до розвідки О.Й. Пріцака Що таке історія України?

Статья
 • формат pdf
 • размер 728,25 КБ
 • добавлен 28 мая 2015 г.
Ясь О. Вступна стаття до розвідки О. Й. Пріцака «Що таке історія України?» // Український історичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 177–184. Пріцак О. Що таке історія України? // Український історичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 185–210. У двох однойменних і знакових статтях-доповідях (1980 та 1990 рр.) видатного українського історика, сходознавця, першого директора Українського наукового інституту Гарвардського університету О. Пріцака висвітлюютьс...

Ясь О. В’ячеслав Липинський

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,51 МБ
 • добавлен 18 марта 2016 г.
Ясь О. В’ячеслав Липинський // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2005. – Вип. 15: Визначні постаті української історіографії ХІХ – ХХ ст. – С.432–486. Висвітлюються інтелектуальна біографія та історичні погляди українського вченого й політичного мислителя В’ячеслава Казимировича Липинського (1882–1931), зокрема наводиться бібліографія його праць

Ясь О. Генеалогічна ідея в науковій творчості та методології О.П. Оглоблина

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,73 МБ
 • добавлен 18 апреля 2016 г.
Ясь О. Генеалогічна ідея в науковій творчості та методології О.П. Оглоблина // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. пр. та спогадів: (Пам’яті О. С. Компан). — К.: НАН України. Ін-т історії України, 2000. — Число 4, ч.1. — С. 146–158. Висвітлюються наукові погляди українського історика Олександра Петровича Оглоблина (1899–1992), зокрема розглядається генеалогічна ідея у його дослідницьких практиках.

Ясь О. З методики і термінології історичного дослідження: поняття архітектоніка, структура та техніка викладу

Статья
 • формат pdf
 • размер 561,21 КБ
 • добавлен 13 марта 2016 г.
Ясь О. З методики і термінології історичного дослідження: поняття «архітектоніка», «структура» та «техніка викладу» // Історичний журнал. – 2004. – № 1/2. – С. 79–86. Розглядаються походження та циркуляція понять «архітектоніка», «структура» та «техніка викладу», їх функціональне призначення й продуковані смисли.

Ясь О. Лев Окіншевич і теорії циклічності історії

Статья
 • формат pdf
 • размер 665,05 КБ
 • добавлен 12 ноября 2016 г.
Хроніка 2000. — К., 2011. — Вип. 4 (90): Україна–Білорусь, кн. 1. — С. 175–197. Освещается распространение и циркуляция циклических теорий истории во второй половине XIX — первой половине XX ст. Анализируется рецепция циклических теорий истории, в частности теорий А.Тойнби и О. Шпенглера в трудах украинского и белорусского историка Льва Окиншевича (1898–1980). Висвітлюється поширення і циркуляція циклічних теорій історії у другій половині XIX — п...

Ясь О. Лев Окіншевич та його есе Між Заходом і Сходом

Статья
 • формат pdf
 • размер 748,39 КБ
 • добавлен 20 февраля 2016 г.
Ясь О. Лев Окіншевич та його есе «Між Заходом і Сходом» // Розбудова держави. – 1997. – № 7/8. – C.102–107. Окіншевич Л. Між Заходом і Сходом / Публікація та примітки О. Яся // Розбудова держави. – 1997. – № 7/8. – C. 108–113. Висвітлюються й аналізуються історичні погляди вченого-правника Лева Олександровича Окіншевича (1898–1980) у контексті його есе «Між Заходом і Сходом».

Ясь О. Образи Переяслава в українській історіографії академічної доби (початок ХІХ - кінець 80-х років ХХ століття)

Статья
 • формат pdf
 • размер 8,84 МБ
 • добавлен 28 января 2015 г.
// Переяславська рада 1654 року: (Історіографія та дослідження) / Редколегія: П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін. – К.: Смолоскип, 2003. – С. 524–604. Освещается становление и циркуляция образов Переяславского договора 1654 г. в украинской историографии ХІХ – 80-х гг. ХХ ст.

Ясь О. Персональна бібліографія істориків діаспори

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,17 МБ
 • добавлен 04 марта 2016 г.
// Бібліотечний вісник. – 1996. – № 2. – C.10–16. У статті подається перелік персональних бібліографій 48 істориків та вчених-гуманітаріїв з української діаспори. В статье представлен перечень персональных библиографий 48 историков и ученых-гуманитариев с украинской диаспоры

Ясь О. Персональна бібліографія істориків України (Матеріали до бібліографії бібліографій)

Статья
 • формат pdf
 • размер 587,78 КБ
 • добавлен 11 марта 2016 г.
Ясь О. Персональна бібліографія істориків України (Матеріали до бібліографії бібліографій)// Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. пр. на пошану Я.І.Дзири: У 2 ч. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2002. — Вип. 8/9, ч.1. — С. 404–424. У статті представлено перелік персональних бібліографій українських істориків ХІХ–ХХ ст.

Ясь О. Раціоналізм versus романтизм: М. Маркевич як перехідний тип історика

Статья
 • формат pdf
 • размер 659,75 КБ
 • добавлен 18 февраля 2016 г.
Ясь О. Раціоналізм versus романтизм: М. Маркевич як перехідний тип історика // Історичний журнал. – 2007. – № 5. – С. 62–73. The intellectual foundations of vive-volume study «History of Malorossia» (Moscow, 1842-1843) by Mykola Markevich are highlighted. The co-existence and competition of elements of late-enlightenment rationalism and antiquarian-aesthetic apologia in author’s structure of Ukrainian history are examined. The architectonics of w...

Ясь О. Три візії українського органіцизму: тіло-ідеал, органічна сполука й організм-конструкція (кілька думок щодо інструментальних трансформацій історичної термінології)

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,03 МБ
 • добавлен 18 апреля 2016 г.
Ясь О. Три візії українського органіцизму: тіло-ідеал, органічна сполука й організм-конструкція (кілька думок щодо інструментальних трансформацій історичної термінології)// Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2009. – Вип. 4. – С. 524–552. Висвітлюються три способи «органічного» представлення минувшини у візіях М.Костомарова, В.Липинського та О.Оглоблина. Аналізуються інструментальні трансфо...

Ясь О. Українська зарубіжна історіографія 1945-1991 рр. у світлі рефлексій її репрезентантів

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,31 МБ
 • добавлен 26 марта 2016 г.
Ясь О. Українська зарубіжна історіографія 1945-1991 рр. у світлі рефлексій її репрезентантів // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. — К., 2005. — Вип.1. — С. 333–357. У статті розглянуто чотири покоління українських істориків-емігрантів, зокрема висвітлено їхні інституції, організаційні засади та взаємини між різними поколіннями вчених протягом 1945–1991 рр.

Ясь О. Українська зарубіжна історіографія 1945-1991 рр.: проблема поколінь та організація дослідницької праці

Статья
 • формат pdf
 • размер 8,35 МБ
 • добавлен 04 марта 2016 г.
// Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [Число 5] / Історіографічні дослідження в Україні [Вип.10]: Об’єднаний випуск зб. наук. пр. на пошану акад. В. А. Смолія (З нагоди 25-річчя наукової діяльності та 50-річчя від дня народження): У 2 ч. – К.: НАН України. Ін–т історії України, 2000. – Ч.2: Історіографія. – С.352–391. Висвітлено етно- та соціокультурні передумови розвитку української науки 1945-1991 рр. поза межами Україн...

Ясь О.В. Історіографічна дискусія 1823 р.: рецензія О. Мартоса та лист Д. Бантиша-Каменського до видавця журналу Сын Отечества (вступна стаття)

Статья
 • формат pdf
 • размер 18,90 МБ
 • добавлен 22 декабря 2015 г.
// Український історичний журнал. – 2015. – № 5. – С. 186–191. [Мартос А. И.] Рец. на кн.: Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России. Четыре тома. – М., 1822; Бантыш-Каменский Д. Письмо к Издателю // Український історичний журнал. – 2015. – № 5. – С. 192–198. У рецензії О. Мартоса на перше видання «Истории Малой России» Д. Бантиша-Каменського та листі-відповіді автора репрезентовано одну з перших академічних дискусій в українській історіографії...

Ясь О.В. Борис Крупницький - історик-філософ державницької школи

Статья
 • формат pdf
 • размер 667,69 КБ
 • добавлен 06 апреля 2016 г.
// States. Societies. Cultures: East and West: Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski / Ed. I.Duzinkiewicz. – New York: National Academy of Sciences of Ukraine. European Research Institute; Ross Publishing, 2004. – P.1227–1247. Висвітлюється життєвий і творчий шлях українського історика Бориса Дмитровича Крупницького (1894–1956). Розглядаються й аналізуються його історичні погляди, зокрема їхня трансформація після 1945 р.

Ясь О.В. Вступна стаття до розвідки Б.Д. Крупницького Дещо про історичну Немезіду

Статья
 • формат pdf
 • размер 470,01 КБ
 • добавлен 16 марта 2016 г.
Ясь О. В. Вступна стаття до розвідки Б. Д. Крупницького «Дещо про історичну Немезіду» // Український історичний журнал. – 2015. – № 6. – С. 195–200. Крупницький Б. Д. Дещо про історичну Немезіду // Український історичний журнал. – 2015. – № 6. – С. 200–210. Розглядається формування «масової людини» як ключової передумови постання тоталітарних режимів 1920–1930-х рр. Обстоюється теза, що саме з «масовою людиною» першої половини ХХ ст. пов’язані як...

Ясь О.В. Вступна стаття до розвідки В.П. Петрова Наш час як він є (З приводу статті Нормана Казнса Несучасність сучасної людини)

Статья
 • формат pdf
 • размер 918,63 КБ
 • добавлен 18 октября 2015 г.
Ясь О. В. Вступна стаття до розвідки В. П. Петрова «Наш час як він є (З приводу статті Нормана Казнса Несучасність сучасної людини)» // Український історичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 194–198. Петров В. П. Наш час як він є (З приводу статті Нормана Казнса Несучасність сучасної людини)» // Український історичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 198–211. В історико-філософському есе В. Петрова запропоноване культурницьке осягнення повоєнного часу у с...

Ясь О.В. Вступна стаття до розвідки Л.-Р.Р. Біласа Історія як спокусник

Статья
 • формат pdf
 • размер 590,91 КБ
 • добавлен 27 октября 2015 г.
Ясь О. В. Вступна стаття до розвідки Л.-Р. Р. Біласа «Історія як спокусник» // Український історичний журнал. — 2015. — № 4. — С. 189–194. Білас Л.-Р. Р. Історія як спокусник // Український історичний журнал. — 2015. — № 4. — С. 195–208. В есе Л.-Р.Біласа висвітлюється походження, поширення й циркуляція у соціогуманітаристиці 1930–1950-х рр. теорії цивілізацій А.Дж.Тойнбі. Розглядаються соціокультурні передумови, культурні обставини, інтелектуаль...

Ясь О.В. Вступна стаття до розвідки М.С. Грушевського Степ і море в історії України. Кілька слів щодо пляну і перспектив сього досліду

Статья
 • формат pdf
 • размер 472,61 КБ
 • добавлен 27 мая 2016 г.
Український історичний журнал. – 2016. – № 1. – С. 176–180; 180–194. У статті М.Грушевського актуалізується роль і значення степу й моря як географічної, кліматичної та природної підоснови територіальної («порайонної») історії України у світлі багатоманітних соціальних, політичних, етнокультурних, демографічних, господарських, транспортних, колонізаційних, комунікаційних та інших трансформацій. Висунуто й обґрунтовано тезу про нагальну потребу де...

Ясь О.В. Вступна стаття до розвідки О.С. Компан Кипень у казані історії

Статья
 • формат pdf
 • размер 376,28 КБ
 • добавлен 25 июля 2016 г.
Ясь О. В. Вступна стаття до розвідки О. С. Компан «Кипень у “казані історії”» (до 100-річчя від дня народження автора статті – Олени Станіславівни Компан) // Український історичний журнал. – 2016. – № 2. – С. 198–206. Компан О. С. Кипень у «казані історії» // Український історичний журнал. – 2016. – № 2. – С. 206–221. У студії О.Компан розглядається феномен Запорізької Січі в багатоманітних контекстах європейської та всесвітньої історії, зокрема...

Ясь О.В. Вступна стаття до розвідки С.Т. Томашівського Схід і Захід: Історично-політичний нарис

Статья
 • формат pdf
 • размер 882,91 КБ
 • добавлен 27 июля 2015 г.
Ясь О. В. Вступна стаття до розвідки С. Т. Томашівського «Схід і Захід: Історично-політичний нарис» // Український історичний журнал. – 2015. – № 2. – С. 184–187. Томашівський С.Т. Схід і Захід: Історично-політичний нарис // Український історичний журнал. – 2015. – № 2. – С. 188–196. В есе Степана Томашівського подається неоромантична візія Галичини як українського національного «П’ємонту». Висвітлюється історія України в розрізі відомої тези про...

Ясь О.В. Вступна стаття до студії П.О. Куліша Історія України од найдавніших часів

Статья
 • формат pdf
 • размер 567,31 КБ
 • добавлен 29 сентября 2016 г.
Ясь О. В. Вступна стаття до студії П. О. Куліша «Історія України од найдавніших часів» // Український історичний журнал. – 2016. – № 3. – С. 172–177. Куліш П. О. Історія України од найдавніших часів // Український історичний журнал. – 2016. – № 3. – С. 178–200. У вступі та першому розділі своєї праці, що їх опублікував журнал «Основа» 1861 р., П. Куліш анонсував пошук нових, порівняно з мовно-етнографічною програмою українського романтизму, спосо...

Ясь О.В. Державницька традиція в українській зарубіжній історичній науці 1945-1991 рр

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 5,89 МБ
 • добавлен 01 мая 2015 г.
Ясь О. В. Державницька традиція в українській зарубіжній історичній науці 1945-1991 рр.: Автореф. дис … к. і. н.: 07.00.06 / НАН України. Ін–т історії України. – К., 2000. – 19 с. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 - историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины. - Институт истории Украины НАН Украины. - Киев,2000. В диссертации рассматривается комплекс проблем св...

Ясь О.В. Між пізнім романтизмом та позитивізмом (роздуми над Историей воссоединения Руси П. Куліша)

Статья
 • формат pdf
 • размер 644,14 КБ
 • добавлен 06 апреля 2016 г.
Ясь О. Між пізнім романтизмом та позитивізмом (роздуми над «Историей воссоединения Руси» П. Куліша) // Історичний журнал. – 2006. – № 2. – С.57–67. У статті розглядаються пізньоромантичні та позитивістські складові у низці історичних студій Пантелеймона Куліша – відомого українського письменника, мислителя та вченого-аматора. The late-romantic and positivistic approaches in the some historical works of Panteleymon Kulish, known Ukrainian writer,...

Ясь О.В. Монографічні студії в українській історіографії другої половини ХІХ ст

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,06 МБ
 • добавлен 01 апреля 2016 г.
// Історіографічні дослідження в Україні. — К.: НАН України. Ін-т історії України, 2004. — Вип.14. — С. 365–404. Висвітлюються соціокультурні та інтелектуальні передумови появи монографічних студій в українській історіографії ХІХ ст. Розглядаються внутрішні рефлексії дослідників щодо монографічних праць. З’ясовуються особливості становлення цього виду публікацій на теренах підросійської України.

Ясь О.В. Олена Компан - дослідниця ранньомодерного українського міста

Статья
 • формат pdf
 • размер 372,75 КБ
 • добавлен 30 октября 2016 г.
// Українки в історії. Нові сторінки / Відп. ред. В. Борисенко. — К.: Либідь, 2010. — С. 80–86. Висвітлюється інтелектуальна біографія українського історика Олени Компан (1916—1986). Розглядаються її історичні погляди та дослідницький інструментарій, зокрема вживання компаративного методу у студіях із ранньомодерної історії України.

Ясь О.В. Понятійний апарат історичної науки і українська історіографія: сучасний стан та перспективи розробки

Статья
 • формат pdf
 • размер 376,07 КБ
 • добавлен 31 декабря 2014 г.
// Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Харків, 15 -17 листопада 1995 р.) – Харків: Авеста, 1995. – C. 92 – 97. Освещаются проблемы формирования научной терминологии в украинской историографии первой половины 1990-х годов.

Ясь О.В. Поняття методика і методологія: співвідношення, субординація та функціональне призначення

Статья
 • формат pdf
 • размер 617,98 КБ
 • добавлен 08 мая 2016 г.
Ясь О. Поняття «методика» і «методологія»: співвідношення, субординація та функціональне призначення // Історичний журнал. – 2005. – № 4. – С.45–56. Висвітлюються походження, циркуляція та застосування понять «методика» та «методологія».

Ясь О.В. Поняття стиль мислення: функціональність, зміст, інструментальний потенціал

Статья
 • формат pdf
 • размер 560,71 КБ
 • добавлен 24 апреля 2016 г.
Стаття. – Історичний журнал. – 2006. – № 6. – С. 52–61. Висвітлюються походження та циркуляція поняття «стиль мислення», аналізується його функціональне призначення й змістовне наповнення.

Ясь О.В. Раціональне та ірраціональне в науковій творчості Михайла Максимовича

Статья
 • формат pdf
 • размер 767,04 КБ
 • добавлен 02 апреля 2016 г.
// Генеза. – 2006. – № 1. – С.51–63. Висвітлюються співвідношення, співіснування раціональних та ірраціональних, образно-художніх та ідеалістичних мотивів і елементів у наративі Михайла Максимовича. Розглядається техніка викладу, стилістичні та структурні особливості наукових розвідок ученого. The article revels the ratio and coexistence of the rational and irrational, image-artistic and idealistic motives and elements in M. Maxymovych’s narrativ...

Ясь О.В. Рецензія як вид наукової продукції (Кілька думок до постави проблеми)

Статья
 • формат pdf
 • размер 334,19 КБ
 • добавлен 05 апреля 2016 г.
// На службі Кліо: Зб. наук. пр. на пошану Л.-Р. Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. – Київ – Нью-Йорк – Торонто – Париж – Львів: Місіонер, 2000. – С. 660–669. Висвітлюється вживання відмінних різновидів рецензій в українській історіографії ХІХ–ХХ ст., зокрема у наукових практиках низки істориків.

Ясь О.В. Українські історики у світлі культурних епох і стилів мислення початку ХІХ - 80-х років ХХ ст

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,29 МБ
 • добавлен 23 марта 2016 г.
Ясь А. В. Украинские историки в свете культурных эпох и стилей мышления начала ХІХ – 80-х годов ХХ в. – Рукопись. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук по специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины. – Институт истории Украины НАН Украины. – Киев, 2014. В диссертации рассмотрены тексты и исследовательские практики выдающихся представителей украинского истор...

Ясь О.В. Українська історіографія з методичної та дидактичної перспективи

Статья
 • формат pdf
 • размер 397,77 КБ
 • добавлен 27 апреля 2016 г.
Ясь О. Українська історіографія з методичної та дидактичної перспективи. Рец. на кн.: Калакура Я.С. Українська історіографія: Курс лекцій. – К.: Генеза, 2004. – 496 с. // Історичний журнал. – 2004. – № 10/11. – С. 125–129. Розглядається й аналізується сучасна дидактична література з обсягу української історіографії.

Ясь Олексій. З історії методико-технічних прийомів науково-дослідної праці: летючі картки та конспективні записи

Статья
 • формат pdf
 • размер 178,13 КБ
 • добавлен 29 декабря 2014 г.
// Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. пр.: У 2 ч. – К.: НАН України. Ін–т історії України, 2005. – Ч. 12 – С.118–153. Освещается история применения «движущих карточек» и конспективных записей в практиках ученых и интеллектуалов.

Ясь Олексій. З методики історичного дослідження (кілька думок щодо вибору теми і формулювання проблеми)

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,21 МБ
 • добавлен 03 декабря 2014 г.
// Історичний журнал. – 2003. – №1 – С.111–117. Освещаются проблемы выбора тематики исследований в научных практиках известных украинских историков

Ясь Олексій. На чолі республіканської науки…. Інститут історії України (1936-1986): Нариси з інституціональної та інтелектуальної історії (До 80-річчя установи)

 • формат pdf
 • размер 3,96 МБ
 • добавлен 28 октября 2016 г.
Вступне слово та наук. ред. Валерія Смолія. — К.: НАН України. Ін-т історії України, 2016. — 542 с. — (Студії з інституціональної історії). Висвітлюється передісторія Інституту (1930–1936), а також різні періоди інституціональної історії установи, зокрема передвоєнної доби (1936–1941), воєнного та повоєнного часу (1941–1947), епохи пізнього сталінізму і початків післясталінської лібералізації (1947–1955), часів «запізнілої відлиги» у радянській У...

Sysyn F.E. The Cultural, Social and Political Context of Ukrainian History-Writing: 1620-1690

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,21 МБ
 • добавлен 09 октября 2016 г.
Europa Orientalis. — 1986. — Vol. V. — P. 285-310. В статті розглянуто декілька напрямів написання контексту історії 1620-1690 років (Доба козаччини).

Іваневич Л. Історико-географічні та історико-етнографічні межі дослідження народного вбрання українців Поділля

Статья
 • формат pdf
 • размер 366,58 КБ
 • добавлен 02 апреля 2015 г.
Стаття. Видана журналі Народна творчість та етнологія. 2013. - № 5. - С. 88-100. У статті аналізується еволюція поглядів В.Липинського як історика та політолога на процес державотворення в Україні. Особлива увага приділяється історичній та теоретичній інтерпретації В.Липинського значення еліти у творенні національної держави. Досліджуються чинники, що вплинули на формування державницького підходу науковця до історичного аналізу. Акцентується уваг...

Історіографія західноруського (литовсько-руського) літописання. Порівняльна таблиця

Реферат
 • формат doc
 • размер 22,40 КБ
 • добавлен 31 декабря 2012 г.
Київ, КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2009. - 16 с. Проаналізовано праці Т. Сушицького, О. Шахматова, М. Улащика, В. Чемерицького, М. Тихомирова за такими параметрами: групування літописів у викладі даного автора - склад, назва, місце та час створення кожної з груп; джерела літописів; особи, пов'язані з літописанням; центри літописання; коло проблем, що цікавили автора.