Правила и техника безопасности (ПБ и ТБ)


Требования безопасности при работе на тракторе

Требования безопасности при работе на тракторе

 • разное
 • docx
 • 41.12 КБ
 • добавлен 02.02.2012
Автор не известен, выходные данные не приведены. Текст представлен на 12 страницах и содержит следующие разделы:
1. Общие положения
2. Техника безопасности при работе с аккумуляторными батареями
3. Техника безопасности при подготовке тракторов и автомобилей к работе и пуске двигателя
4. Меры безопасности при раск...
Організація охорони праці на лінії виробництва хліба українського домашнього

Організація охорони праці на лінії виробництва хліба українського домашнього

 • разное
 • docx
 • 41.01 КБ
 • добавлен 01.02.2012
Проблеми охорони праці будь-якого виробництва негативно впливають на стан здоров’я працівників і на організацію роботи самого підприємства. Тому сучасні підприємства значну увагу приділяють проблемам організації охорони праці, які виникають в процесі роботи технологічних операцій.
В даній розрахунковій роботі ми будемо розгл...
Билеты - Екзаменаційні білети

Билеты - Екзаменаційні білети

 • билеты
 • doc
 • 215.79 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Екзаменаційні білети для інженерно-технічних працівників газової промисловості. 20 білетів. В кожному білеті 10 питань з відповідями, з посиланнями на державні нормативно-правові акти з охорони праці. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідійма...
Таблица Шкала интенсивности шума

Таблица Шкала интенсивности шума

 • справочники
 • doc
 • 39.5 КБ
 • добавлен 24.01.2012
Шкала интенсивности шума в дБ
Вопросы с ответами Ростехнадзора по ОЛИМП-ОКС: Магистральные нефтепродуктопроводы МТ 111.1

Вопросы с ответами Ростехнадзора по ОЛИМП-ОКС: Магистральные нефтепродуктопроводы МТ 111.1

 • билеты
 • docx
 • 73.71 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Экзаменационные вопросы с ответами в системе ОЛИМП-ОКС по состоянию на 19.01.2012:
"Магистральные нефтепродуктопроводы" Шифр по ОЛИМП-ОКС: МТ 111.1
Вопросы соответствуют билетам по системе ОЛИМП-ОКС
Вопросы с ответами Ростехнадзора по ОЛИМП-ОКС: Общие требования промышленной безопасности ПБ 111.15

Вопросы с ответами Ростехнадзора по ОЛИМП-ОКС: Общие требования промышленной безопасности ПБ 111.15

 • билеты
 • docx
 • 87.05 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Экзаменационные вопросы с ответами в системе ОЛИМП-ОКС по состоянию на 19.01.2012:
"Общие требования промышленной безопасности". Шифр по системе ОЛИМП-ОКС: ПБ 111.15
Лук’янченко Н.Д., Кисіль Н.П., Терещенко А.В. Методичні рекомендації й опорний конспект лекцій до вивчення курсу Охорона праці (на украинском языке)

Лук’янченко Н.Д., Кисіль Н.П., Терещенко А.В. Методичні рекомендації й опорний конспект лекцій до вивчення курсу Охорона праці (на украинском языке)

 • разное
 • pdf
 • 930.12 КБ
 • добавлен 18.01.2012
Донецьк, ДонНУ- 2000, - с.58

Для бакалаврів денної, заочної і прискореної форм навчання. Дано методичні вказівки до вивчення курсу, наведені опорний конспект лекцій, плани, контрольні питання, запропоновані ситуаційні задачі і тести. Рекомендовано список літератури.

Поняття охорони праці. Фактори формування у...
Охорона працІ

Охорона працІ

 • разное
 • doc
 • 72 КБ
 • добавлен 12.01.2012
ЖДТУ, Реферат 13 страниц 2012рік

Вступ
Охорона здоров’я працівників та їх гарантії
Техніка безпеки працівників. Інструктаж з техніки безпеки
Технічні і ергономічні вимоги до організації робочого місця
Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи
Міжнародне законодавство про охорону праці
Нет изображения

Правила безопасности

 • руководства
 • jpg
 • 11.18 МБ
 • добавлен 10.01.2012
Правила безопасности в прокатном производстве
Правила разработаны на основе действующего законодательства, государственных стандартов, изучения опасных и вредных производственных факторов, возникающих при процессах термической обработки металлов.
Содержат основные требования безопасности при проведении термической обрабо...
Нет изображения

Инструкция по охране труда

 • руководства
 • doc
 • 47 КБ
 • добавлен 10.01.2012
Инструкция по охране труда для работников, занятых на погрузке и вы-грузке различных грузов с помощью кранов
Общие требования безопасности изложены в инструкции "Общие требования безопасности по охране труда для рабочих, занятых на лесоскладских работах".
Допущенный к самостоятельной работе стропальщик (зацепщик) долже...
Межотраслевые правила по охране труда

Межотраслевые правила по охране труда

 • разное
 • doc
 • 294 КБ
 • добавлен 10.01.2012
Межотраслевые правила
по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
Список принятых в межотраслевых правилах по охране труда (правилах
безопасности) при эксплуатации электроустановок сокращений

Общие положения
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ ...
Презентация - Інструктажі, їх види та характеристика

Презентация - Інструктажі, їх види та характеристика

 • рефераты
 • pptx
 • 2.18 МБ
 • добавлен 10.01.2012
Презентация по Охране труда на украинском языке на тему Инструктажи, их виды и характеристика.
Реферат - Тактика тушения электроустановок, находящихся под напряжением

Реферат - Тактика тушения электроустановок, находящихся под напряжением

 • рефераты
 • doc
 • 92.5 КБ
 • добавлен 05.01.2012
Предисловие; общие положения; тушение электроустановок под напряжением; правила техники безопасности при тушении электроустановок под напряжением; последовательность выполнения работ при тушении электроустановок под напряжением до 220 кв; литература
Контрольная работа: Разработка системы обеспечения безопасных условий труда (СОБУТ)

Контрольная работа: Разработка системы обеспечения безопасных условий труда (СОБУТ)

 • лабараторные
 • doc
 • 275.5 КБ
 • добавлен 21.12.2011
ОГАСА,ОдессаУкраина,преп.БеспаловаА.В., 13стр., 4 курс
Дисциплина:ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОХРАНЫ ТРУДА
Опасные и вредные производственные факторы. Общие понятия.
Исходные данные. Характеристика места производства работ
Проектирование системы
Построение модели СОБУТ на момент времени «t»
Реферат-Требования по организации безопасной эксплуатации электроустановок

Реферат-Требования по организации безопасной эксплуатации электроустановок

 • рефераты
 • docx
 • 42.98 КБ
 • добавлен 19.12.2011
САМГУПС, г.Орск,2011,27 ст
Введение
Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок
Требования к работникам
Оперативное обслуживание
Выполнение работ
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ
Перечень основных мероприятий
Работники, ответственные за безопа...
Нет изображения

Разработка системы удаления и очистки сточных вод нефтебазы

 • разное
 • docx
 • 428.13 КБ
 • добавлен 17.12.2011
Амурский государственный университет (АмГУ), 5 курс, 1 семестр, Системы защиты среды обитания (СЗСО). Представлена система удаления и очистки сточных вод образующихся в процессе эксплуатации нефтебазы. Изучены технологические процессы распределительной нефтебазы. Рассмотрены виды сточных вод нефтебазы. Подробно рассмотрены элеме...
Курсовая работа по системе защиты среды обитания

Курсовая работа по системе защиты среды обитания

 • курсовые
 • doc
 • 500 КБ
 • добавлен 01.12.2011
Курсовая по теме система защиты атмосферы на примере применения различных видов электрофильтров.включая расчет и выбор электрофильтра
содержание:
введение.
общая характеристика электрофильтров
классификация электрофильтров
достоинства и недостатки
расчет и выбор электрофильтров
Справочник Эксплуатация предохранительных поясов

Справочник Эксплуатация предохранительных поясов

 • справочники
 • pdf
 • 312.86 КБ
 • добавлен 27.11.2011
Автор не указан

примерная форма Журнала учета средств защиты
примерная форма Инструкция о безопасной эксплуатации предохранительных поясов
НПАОП 10.0-1.01-10. Правила безопасности в угольных шахтах

НПАОП 10.0-1.01-10. Правила безопасности в угольных шахтах

 • разное
 • pdf
 • 29.74 МБ
 • добавлен 24.11.2011
[Текст]: НПАОП 10.0-1.01-10 / ред. комис.: С.А. Сторчак (пред.) [и др.]. – К.: Госгорпромнадзор Украины, 2010. – 432 с. (русскоязычная часть Правил, С. 213-432)

Правила распространяются на действующие и строящиеся, реконструируемые, закрывающиеся и закрытые гидрозащитные шахты, предприятия и организации, которые выполня...
Учебное пособие по изучению Правил безопасности систем газопотребления и газораспределения г. Тверь 2005г

Учебное пособие по изучению Правил безопасности систем газопотребления и газораспределения г. Тверь 2005г

 • лекции
 • doc
 • 371.5 КБ
 • добавлен 18.11.2011
Основные понятия.
Газовые горелки.
Подземные газопроводы.
Надземные газопроводы.
Внутренние газопроводы.
Газовая служба.
Растопка и останов котлов.
Лекции по ПБ в газовом хозяйстве

Лекции по ПБ в газовом хозяйстве

 • лекции
 • doc
 • 19.09 МБ
 • добавлен 15.11.2011
Физико-химические свойства природного газа
Опасные свойства газа
Условия для взрыва газа.
Осушка газа. (очистка газа).
Происхождение газа
Методы обнаружения утечек неодорированного газа
Горение газа
Газопроводы.
Техническое обслуживание газопроводов.
Категории газопроводов и оборудования по да...
Лекции, презентации и экзаменационные билеты

Лекции, презентации и экзаменационные билеты

 • лекции
 • djvu
 • 22.19 МБ
 • добавлен 18.09.2011
В состав файла входят: лекции по технике безопасности, методические указания (оценка концентрации пыли в воздухе рабочей зоны весовым методом), трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г., презентации (пожаровзрывобезопасность, кладка фундаментов, оказание первой медицинской помощи, охрана труда, проект производст...
Учебное пособие по изучению Правил безопасности систем газопотребления и газораспределения г. Тверь 2005г

Учебное пособие по изучению Правил безопасности систем газопотребления и газораспределения г. Тверь 2005г

 • лекции
 • doc
 • 371.5 КБ
 • добавлен 18.11.2011
Основные понятия.
Газовые горелки.
Подземные газопроводы.
Надземные газопроводы.
Внутренние газопроводы.
Газовая служба.
Растопка и останов котлов.
Нет изображения

Инструкция по охране труда

 • руководства
 • doc
 • 47 КБ
 • добавлен 10.01.2012
Инструкция по охране труда для работников, занятых на погрузке и вы-грузке различных грузов с помощью кранов
Общие требования безопасности изложены в инструкции "Общие требования безопасности по охране труда для рабочих, занятых на лесоскладских работах".
Допущенный к самостоятельной работе стропальщик (зацепщик) долже...
Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

 • руководства
 • doc
 • 1.14 МБ
 • добавлен 13.10.2010
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (далее по тексту Правила), устанавливают требования к проектированию, устройству, изготовлению, реконструкции, наладке, монтажу, ремонту, техническому диагностированию и эксплуатации сосудов, цистерн, бочек, баллонов, барокамер, работающих под избыточ...
Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов

Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов

 • руководства
 • doc
 • 732.5 КБ
 • добавлен 13.10.2010
Настоящие правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждения аварий, случаев производственного травматизма при эксплуатации технологических трубопроводов.
Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями нпаоп 0.00-1.30-01

Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями нпаоп 0.00-1.30-01

 • руководства
 • doc
 • 1.1 МБ
 • добавлен 21.04.2010
Нормативно правовой акт по охране труда, регламентирующий работу с инструментами и приспособлениями. Используется практически во всех отраслях промышленной деятельности. РАЗРАБОТАН: Институтом электроэнергетики Украинской академии наук национального прогресса. Утверждён приказом Министерства труда и социальной политики Украины 0...
Нет изображения

Правила безопасности

 • руководства
 • jpg
 • 11.18 МБ
 • добавлен 10.01.2012
Правила безопасности в прокатном производстве
Правила разработаны на основе действующего законодательства, государственных стандартов, изучения опасных и вредных производственных факторов, возникающих при процессах термической обработки металлов.
Содержат основные требования безопасности при проведении термической обрабо...
Правила безопасности в газовом хозяйстве

Правила безопасности в газовом хозяйстве

 • руководства
 • pdf
 • 812.44 КБ
 • добавлен 24.08.2010
Издание 3-е с изменениями № 1 и № 2, утвержденными Госгортехнадзором России 11.02.92 г. и 14.12.92 г.
Настоящие Правила устанавливают требования к проектированию, строительству и эксплуатации систем газоснабжения природными газами (газовых и газонефтяных месторождений) с избыточным давлением не более 1,2 МПа (12 кгс/см2), сж...
Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом

Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом

 • руководства
 • docx
 • 423 КБ
 • добавлен 07.08.2011
Правила безопасности при перевозки взрывчатых материалов автомобильным транспортом

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
2. Подготовка ВМ к перевозке. Упаковка. Маркировка. Знаки опасности
3. Погрузка и выгрузка ВМ
4. Порядок выбора и согласования маршрута перевозки ВМ
5. Организация передвижения транспортн...
Правила безопасности при строительстве подземных сооружений

Правила безопасности при строительстве подземных сооружений

 • руководства
 • docx
 • 520.38 КБ
 • добавлен 07.08.2011
Правила безопасности при строительстве подземных сооружений

Предисловие
1. Общие положения
2. Маркшейдерское обеспечение
3. Строительная площадка
4. Строительство подземных сооружений открытым способом
5. Строительство подземных сооружений закрытым способом
6. Специальные способы и виды работ
Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб

Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб

 • руководства
 • doc
 • 28.63 КБ
 • добавлен 18.03.2010
Правила обязательны для должностных лиц (специалистов) всех организаций, осуществляющих строительство эксплуатацию, обследование, ремонт и ликвидацию, а также других организаций, выполняющих для них соответствующие виды работ, контролирующих органов на предприятиях подконтрольных Госгортехнадзору России независимо от их ведомств...
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления

Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления

 • руководства
 • doc
 • 183.52 КБ
 • добавлен 18.03.2010
Правила устанавливают специальные требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, монтажу, реконструкции и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления природными газами, используемыми в качестве топлива, а также к применяемому в этих системах оборудованию
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления 12-529-03

Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления 12-529-03

 • руководства
 • doc
 • 969.5 КБ
 • добавлен 02.11.2009
Основные термины и определения
Правила безпеки у вугільних шахтах

Правила безпеки у вугільних шахтах

 • руководства
 • doc
 • 1.39 МБ
 • добавлен 11.02.2011
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, 2010г. , 185 страниц, украинский язык.
Правила безпеки у вугильних шахтах.
Общие положения. Определение сроков. Сокращения и понятия. Основные положения. Требования к оборудованию, материалам, технологиям. Протиаварійний захист. Вимоги ...
Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд

Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд

 • руководства
 • pdf
 • 243.04 КБ
 • добавлен 29.06.2011
Затверджено наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України 27.11.97 № 32/
288. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 р. за № 423/2863. 18 с. На укр. языке.
Зміст (содержание): 1 - загальні положення; 2 - терміни та визначення; 3 - орг...
Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов

Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов

 • руководства
 • rtf
 • 40.65 КБ
 • добавлен 20.03.2010
Правила устанавливают требования, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность, и направлены на предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на опасных производственных объектах. Правила предназначены для применения при проведении акустико-эмиссионного контроля емкостного, колонного, реакторного, теп...
Правила охраны труда на предприятиях массового питания

Правила охраны труда на предприятиях массового питания

 • руководства
 • doc
 • 620 КБ
 • добавлен 08.11.2010
Приказ от 28 июня 1993 г. N
43. Требования безопасности при эксплуатации весоизмерительной техники и контрольно-кассовых машин. Паровые и водогрейные котлы. Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха.
Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

 • руководства
 • doc
 • 161.2 КБ
 • добавлен 28.03.2010
Москва 1993. Содержат основные требования техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Приведены основные положения системы управления охраной труда; изложена техника безопасности при работе на дорожных машинах, при строительстве автомобильных дорог, начиная с подготовительных работ, земляног...
Нет изображения

Правила перевезення небезпечних вантажів

 • руководства
 • doc
 • 1.57 МБ
 • добавлен 15.01.2011
Показники та критерії класифікації небезпечних вантажів відповідно до ДСТУ 4500-3 Вантажі небезпечні. Класифікаціяrn
Пособие - Иллюстрированное пособие стропальщика

Пособие - Иллюстрированное пособие стропальщика

 • разное
 • djvu
 • 8.74 МБ
 • добавлен 10.01.2010
Госгортехнадзор - Иллюстрированное пособие стропальщика.
Основные типы и маркировка стропов.
Элементы стропов.
Виды концевых креплений каната.
Нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений.
Выбор грузозахватного приспособления.
Эксцентриковые захваты.
Клещевые захваты.
Травесы.
Тара и в...
Долин П.А. Справочник по технике безопасности

Долин П.А. Справочник по технике безопасности

 • разное
 • djvu
 • 26.37 МБ
 • добавлен 22.04.2011
М.: Энергоатомиздат, 1984. - 824 с. (6-е изд.)

В справочнике приведен официальный нормативный документ по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности на промышленных предприятиях.
Межотраслевая инструкция по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве

Межотраслевая инструкция по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве

 • разное
 • djvu
 • 3.63 МБ
 • добавлен 17.04.2009
Общая часть. Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия. Внезапная смерть. Состояние комы. Артериальное кровотечение. Ранение конечностей. Проникающее ранение груди. Термические ожоги. Травмы глаз. Переломы костей конечностей. Поражение электрическим током. Падение с высоты. Автодорожные присшествия. Утопле...
Нет изображения

Программа - Знаки безопасности

 • программы
 • exe
 • 447.47 КБ
 • добавлен 06.01.2010
Электронный справочник по знакам безопасности для производственной, общественной и иной хозяйственной деятельности людей, производственных, общественных объектов и иных мест, где необходимо обеспечение безопасности.rn
Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями нпаоп 0.00-1.30-01

Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями нпаоп 0.00-1.30-01

 • руководства
 • doc
 • 1.1 МБ
 • добавлен 21.04.2010
Нормативно правовой акт по охране труда, регламентирующий работу с инструментами и приспособлениями. Используется практически во всех отраслях промышленной деятельности. РАЗРАБОТАН: Институтом электроэнергетики Украинской академии наук национального прогресса. Утверждён приказом Министерства труда и социальной политики Украины 0...
Калинина В.М. Безопасность жизнедеятельности - Техника безопасности. Безопасность труда. Учебно-практическое пособие

Калинина В.М. Безопасность жизнедеятельности - Техника безопасности. Безопасность труда. Учебно-практическое пособие

 • разное
 • doc
 • 2.28 МБ
 • добавлен 13.04.2010
Пособие предназначено для студентов всех специальностей, изучающих дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» и «Безопасность труда».
В учебно-практическом пособии представлены основные аспекты, характеризующие безопасную эксплуатацию производственного оборудования; сосудов, аппаратов и холодильных установок, работающих под...
НАОП 1.1.10 - 5.05 - 86 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

НАОП 1.1.10 - 5.05 - 86 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

 • разное
 • djvu
 • 604.37 КБ
 • добавлен 24.08.2010
Первая помощь направлена на восстановления или сохранения жизни и здоровья пострадавшему. От того насколько умело и быстро она оказана, зависит жизнь пострадавшего, и как правило, успех последующего лечения. Поэтому каждый должен знать, как оказывать первую помощь, и уметь оказать ее пострадавшему и себе.
Инструкция содержит...
Мартынов А.П. Безопасность жизнедеятельности - Гигиена труда. Безопасность труда. Учебно-практическое пособие

Мартынов А.П. Безопасность жизнедеятельности - Гигиена труда. Безопасность труда. Учебно-практическое пособие

 • разное
 • doc
 • 1008.5 КБ
 • добавлен 13.04.2010
В учебно-практическом пособии представлены основные аспекты, характеризующие вопросы гигиены труда на предприятии.
В учебно-практическом пособии представлены данные об основных неблагоприятных санитарно-гигиенических факторах – промышленном микроклимате, шуме, ультразвука, инфразвука, вибрации, токсических веществах – пылях ...
Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Гигиена труда. Безопасность труда

Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Гигиена труда. Безопасность труда

 • разное
 • pdf
 • 718.55 КБ
 • добавлен 02.02.2009
В учебно-практическом пособии представлены данные об основных неблагоприятных санитарно-гигиенических факторах – промышленном микроклимате, шуме, ультразвука, инфразвука, вибрации, токсических веществах – пылях и газах, освещении, психофизиологических факторах.
Московский государственный университет технологий и управления,...
Нет изображения

Лазарев С.В. Психология безопасности профессиональной деятельности

 • разное
 • doc
 • 1.39 МБ
 • добавлен 09.07.2009
Москва, 2007.

Книга о психологии безопасности в процессе деятельности - как нужно работать с персоналом (представителями опасных профессий), чтобы добиться стойкого снижения несчастных случаев, травм и аварий по вине персонала и свести к минимуму ошибки в процессе их деятельностиrn
Правила технической эксплуатации нефтебаз

Правила технической эксплуатации нефтебаз

 • руководства
 • doc
 • 374.5 КБ
 • добавлен 11.05.2010
Разработаны: СКБ "Транснефтеавтоматика" по заказу Главнефтепродукта ГП "Роснефть"
Утверждены: Главным управлением по госпоставкам и коммерческой деятельности ГП "Роснефть" 7 сентября 1993 г.
Переработаны и дополнены: согласно Изменению № 1, утвержденному Главным управлением по госпоставкам и коммерческой деятельности ОАО...
Презентация - Техника безопасности при кровельных работах

Презентация - Техника безопасности при кровельных работах

 • рефераты
 • pptx
 • 628.25 КБ
 • добавлен 19.02.2010
Презентация с картинками по технике безопасности при кровельных работах в соответствии с ГОСТ 12.3.040-86 «Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности»
Захаров Л.Н. Техника безопасности в химических лабораториях

Захаров Л.Н. Техника безопасности в химических лабораториях

 • разное
 • djv
 • 6.25 МБ
 • добавлен 30.12.2009
2-е изд., ререраб. и доп. - Л.: Химия, 1991. - 336 с.
Рассмотрены безопасные методы работы в химических лабораториях с вредными, пожаро-и взрывоопасными веществами, электрооборудованием, газовыми баллонами и т. д.
Кратко описаны методы предотвращения опасных ситуаций, наиболее эффективные средства защиты.
Для работн...
Вопросы с ответами Ростехнадзора по ОЛИМП-ОКС: Общие требования промышленной безопасности

Вопросы с ответами Ростехнадзора по ОЛИМП-ОКС: Общие требования промышленной безопасности

 • билеты
 • doc
 • 168 КБ
 • добавлен 23.10.2011
Экзаменационные вопросы с ответами в системе ОЛИМП-ОКС по состоянию на 21.10.2011:
"Общие требования промышленной безопасности"
Вопросы соответствуют билетам по системе ОЛИМП-ОКС
21.10.2011 в Краснодарском крае проверено при сдаче 11 билетов (сдано больше - были повторения)
При сдаче экзамена было допущено 5 ошиб...
Калинина В.М. Безопасность жизнедеятельности. Техника безопасности. Безопасность труда

Калинина В.М. Безопасность жизнедеятельности. Техника безопасности. Безопасность труда

 • разное
 • pdf
 • 719.26 КБ
 • добавлен 02.02.2009
В учебно-практическом пособии представлены основные аспекты, харак- теризующие безопасную эксплуатацию производственного оборудования; со- судов, аппаратов и холодильных установок, работающих под давлением; а так- же электроустановок напряжением до 1000В.
Московский государственный университет технологий и управления, 2004
Нет изображения

Плакаты учебные - Безопасность грузоподъемных работ

 • разное
 • jpg
 • 4.96 МБ
 • добавлен 25.02.2011
Безопасность грузоподъемных работ. Пять плакатов.

Выбор стропа. - предосмотр.
Обвязка и зацепление груза. - предосмотр.
Нет изображения

Плакаты учебные по технике безопасности - Оказание первой помощи

 • разное
 • jpg
 • 15.79 МБ
 • добавлен 20.04.2011
Оказание первой помощи при ожогах, отравлениях, обморожениях, кровотечениях, электротравмах, перенос пострадавших, транспортная иммобилизация, техника реанимации.

Издательство СОУЭЛО 2002 г.rn
ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

 • разное
 • rtf
 • 149.55 КБ
 • добавлен 18.03.2010
Правила, устанавливают требования к проектированию, устройству, изготовлению, реконструкции, наладке, монтажу, ремонту, техническому диагностированию и эксплуатации сосудов, цистерн, бочек, баллонов, барокамер, работающих под избыточным давлением.
Правила распространяются на:
сосуды, работающие под давлением воды с темпе...
ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, Работающих под давлением

ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, Работающих под давлением

 • разное
 • doc
 • 215.34 КБ
 • добавлен 05.08.2011
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, устанавливают требования к проектированию, устройству, изготовлению реконструкции, наладке, монтажу, ремонту, техническому диагностированию и эксплуатации сосудов, цистерн, бочек, баллонов, барокамер, работающих под избыточным давлением
Нет изображения

Плакаты учебные - Проверка технического состояния автотранспортных средств

 • разное
 • jpg
 • 6.07 МБ
 • добавлен 25.02.2011
Проверка технического состояния автотранспортных средств. Пять плакатов.

Тормозные системы. Рулевое управление. - предосмотр.
Внешние све...